Διεθνές Συνέδριο: «Η γλώσσα σε έναν κόσμο που αλλάζει»

diceman

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1328
  • Gender:Male
 • Talk less, say more.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διεθνές Συνέδριο
«Η γλώσσα σε έναν κόσμο που αλλάζει»
Αθήνα, 9-11 Δεκεμβρίου 2005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
To Συνέδριο έχει ως γενική  θεματική τη γλώσσα. Οι πολλαπλές και ποικίλλες αλλαγές που σημαδεύουν την εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από ταχείς ρυθμούς και τάσεις παγκοσμιοποίησης, έχουν ισχυρή επίδραση στη γλώσσα, η οποία είναι κατάδηλη σε όλους σχεδόν τους τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως η λογοτεχνία, η τεχνολογία, η επικοινωνία, ο πολιτισμός γενικότερα. Το συνέδριο  έχει στόχο  να εξερευνήσει μέσα από νέες προσεγγίσεις τις αλλαγές που συνεχώς πραγματοποιούνται στην υφήλιο και ανακλώνται στη γλώσσα γενικά αλλά και σε μεμονωμένες γλώσσες ειδικότερα. Οι σύνεδροι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους σε σχέση με τους χώρους της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, της τεχνολογίας, της λογοτεχνίας, της μετάφρασης, καθώς επίσης και της κοινωνιολογίας, της εθνολογίας και της ανθρωπολογίας. Οι διακλαδικές προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Η θεματολογία που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητική:

Η Διδασκαλία της Ξένης/ Δεύτερης Γλώσσας: Γλωσσολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις
 • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας των γλωσσικών επιπέδων.(Φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο).
 • Η τεχνολογία στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
 • Το λογοτεχνικό κείμενο στη διδασκαλία της ξένης γλωσσας.
 • Η μετάφραση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.


Γλώσσα και επικοινωνία
 • Γλώσσα και τεχνολογία
 • Γλώσσα και φύλο
 • Η γλώσσα των νέων
 • Γλωσσική ποικιλία και γλωσσικές μεταβολές

Γλώσσα και πολιτισμός
 • Πολιτισμικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη γλώσσα
 • Εθνικές ομάδες και γλώσσα
 • Γλώσσα και παγκοσμοιοποίηση
 • Λογοτεχνία και γλώσσα

Γλώσσα και Πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Γλώσσες του Συνεδρίου: Ελληνική, Αγγλική

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:
Η διάρκεια των ανακοινώσεων θα είναι 15 λεπτά (επιπλέον χρόνος συζήτησης 5 λεπτά).

Οι περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:
eleont@didaskaleio.uoa.gr     –     Ελένη Λεονταρίδη,  τηλ.: (+30) 210-8032748

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ:

 • Σε ηλεκτρονική μορφή για PC
 • Έκταση: 300 λέξεις (έως μία σελίδα)
 • Τύπος γραμματοσειράς: Arial Narrow
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 12 pt
 • Διάστιχο: 1,5
 • Περιθώρια: όπως ορίζονται από το MS Word (πάνω/κάτω: 2,54 cm,  αριστερά/δεξιά: 3,17)


Μαζί με την περίληψη παρακαλείσθε να αναφέρετε τα ακόλουθα:
 • Όνοματεπώνυμο ομιλητή
 • Χώρος εργασίας ομιλητή
 • Τίτλος ανακοίνωσης
 • Βιβλιογραφικές αναφορές (προαιρετικά)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 100 λέξεις)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Σημείωση:  Ο κάθε ομιλητής μπορεί να υποβάλλει μόνο ΜΙΑ ατομική ή κοινή ανακοίνωση.

Αποστολή θέματος και περίληψης ανακοίνωσης: έως τις 31 Ιανουαρίου 2005
Επιβεβαίωση συμμετοχής: 31 Μαρτίου 2005

Δικαίωμα συμμετοχής:    50€    /    Φοιτητές:  20€

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής, Κα. Ελένη Λεονταρίδη, τηλ.: 210-8032748, e-mail: eleont@didaskaleio.uoa.gr

« Last Edit: 15 Jan, 2005, 13:26:50 by spiros »
Βασίλης Μπαμπούρης
meta|φραση School of Translation Studies


 

Search Tools