νήπιοι, οἷς ταύτῃ κεῖται νόος, οὐδὲ ἴσασιν ὡς χρόνος ἔσθ᾿ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος θνητοῖς. ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθὼν βιότου ποτὶ τέρμα ψυχῇ τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος -> fools, to think like that and not realise that mortals’ time for youth and life is brief: you must take note of this, and since you are near the end of your life endure, indulging yourself with good things | Poor fools they to think so and not to know that the time of youth and life is but short for such as be mortal! Wherefore be thou wise in time, and fail not when the end is near to give thy soul freely of the best.

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 817880
  • Gender:Male
 • point d’amour
νήπιοι, οἷς ταύτῃ κεῖται νόος, οὐδὲ ἴσασιν ὡς χρόνος ἔσθ᾿ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος θνητοῖς. ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθὼν βιότου ποτὶ τέρμα ψυχῇ τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος -> fools, to think like that and not realise that mortals’ time for youth and life is brief: you must take note of this, and since you are near the end of your life endure, indulging yourself with good things | Those thinking likewise, without considering how short a man's youth is, are nothing but fools. But you, just consider there is an end to man's life and give away all your possessions with all your heart.
— Simonides, Fragments

I found some quite disparate translations... 2nd English translation from Amorgos guidebook, Tassos Anastasiou, ISBN 9608554055

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vyn77kuU0OQJ:https://www.loebclassics.com/view/simonides-fragments/1991/pb_LCL476.513.xml%3Fresult%3D34%26rskey%3DHnHU4g%26readMode%3Dreader+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=gr

Κουτοί! Που έτσι στοχάζονται και μήτε ξέρουν ότι για τους ανθρώπους λιγοστός είναι ο καιρός της νιότης και της ζωής. Όμως εσύ, τα λόγια αυτά αφού νιώσεις, βάστα, ως το τέλος της ζωής δίνοντας στην ψυχή σου χαρά με τα καλά έργα.
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/poetry/browse.html?text_id=457
« Last Edit: 26 Sep, 2020, 15:44:18 by spiros »


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6286
  • Gender:Male
 • Words ail me.
The first English translation you cite, and the modern Greek translation, are both pretty close to Simonides' thought (if the poem is indeed by Simonides, which is in doubt).  The second English translation is far off the mark.  It may be that the translator has misunderstood not the Greek, but another English translation like Edmond's Loeb rendering:
Poor fools they to think so and not to know that the time of youth and life is but short for such as be mortal ! Wherefore be thou wise in time, and fail not when the end is near to give thy soul freely of the best.
— where the adverb "freely" might suggest (to someone who knew no ancient Greek, and not much English) generosity.
Since the poem is an elegy, it should probably be laid out thusly:
νήπιοι, οἷς ταύτῃ κεῖται νόος, οὐδὲ ἴσασιν
   ὡς χρόνος ἔσθ᾿ ἥβης καὶ βιότου ὀλίγος
θνητοῖς. ἀλλὰ σὺ ταῦτα μαθὼν βιότου ποτὶ τέρμα
   ψυχῇ τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος.

The lines you cite begin with verse 10 of this fragment, which receives various numberings:  60 in Bergk, 69 in Bergk-Hiller, 97 in Edmonds, and 20 in Snell and West.
On ψυχῆι τῶν ἀγαθῶν τλῆθι χαριζόμενος: preserving the value-laden sense of ἀγαθός, I'd translate "endure by gracing your life with what's worthwhile."
« Last Edit: 27 Sep, 2020, 00:56:28 by billberg23 » 

Search Tools