ἄνθρωπος ἄνθρωπος -> any one, anyone

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818130
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἄνθρωπος ἄνθρωπος -> any one, anyone (lit. "person by person")
Leviticus 17.3-4 (LXX): Ἄνθρωπος ἄνθρωπος τῶν υἱῶν Ισραηλ ... ὃς ἂν σφάξῃ μόσχον ἢ πρόβατον ἢ αἶγα ἐν τῇ παρεμβολῇ ... λογισθήσεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ αἷμα
"Person by person of the sons of Israel, whoever slaughters a calf or a sheep or a goat in the camp, ... bloodshed shall be reckoned to that person" (New English Translation of the Septuagint).
https://lsj.gr/wiki/%E1%BC%84%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
« Last Edit: 14 May, 2020, 15:52:07 by billberg23 »


 

Search Tools