αποσυμβολισμός → desymbolization

Viperalus

  • Full Member
  • ***
    • Posts: 418
    • Gender:Male

Γνωρίζει κανείς γιατί δεν χρησιμοποιείται επίσημα ο όρος desymbolism ;
Συμβολισμός → symbolism
Αποσυμβολισμός → desymbolism

Γιατί μόνο de-symbolization ;
“None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.” ― Johann Wolfgang von Goethe


 

Search Tools