ὑπόσχεσιν τὸ πρᾶγμα γενναίαν ἔχει → the affair holds a noble promise

Cathryn

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 3
I'm new, and I did read the rules about not posting asking for help, but I have only a png of the document I want translated. It's an ancient Greek Oracle dating back to about 2000 B.C. which was transcribed by F. Hienveter in 1912. You can view the document here: http://www.delphictarotstones.com/the-oracle/the-original-oracle - Can anyone help with translating this, or help with verifying that the translation I have used is correct? Thanks in advance for your help :-) Cathryn, in Darwin, Australia.  
« Last Edit: 05 Apr, 2020, 20:16:41 by spiros »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
help with verifying that the translation I have used is correct
We can't tell what translation you're using, Cathryn, but we did find a translation here which seems to be pretty accurate:  http://web.eecs.utk.edu/~mclennan/BA/GAO.html#alpha.  BTW, don't let anyone tell you that the inscription "dates back to about 2000 B.C." — they're pulling your leg!  It might actually be about 2000 years old.
Welcome to the Forum!Cathryn

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 3
Thanks BillBerg. I am using the translation from the the link you posted but I guess I would like to double check. There's one in particular, the oracle for Upsilon, which Apollonius Sophistes (John Opsopaus) translates as "The affair holds a noble undertaking". Could this be translated / interpreted another way, particularly the translation for "noble" and "undertaking"? I'm so sorry I can't post the characters here, and I would upload as an image if I could figure out how! cheers, Cathryn


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Don't worry — the text is clear from the link you gave originally.  Considering the late date of the inscription (2nd-3rd cent., Heinevetter http://archive.org/details/wrfelundbuchst00heinuoft p.52), I would translate Ὑπόσχεσιν as "promise" rather than "undertaking."  Γενναίαν probably means "noble" in the sense of "high-minded."  
« Last Edit: 03 Nov, 2012, 16:01:13 by billberg23 »spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 848568
  • Gender:Male
 • point d’amour
ἅπαντα πράξις εὐτυχῶς· θεὸς λέγει.
βοηθὸν ἕξις μετὰ Τύχης τὸν Πύθιον.
γῆ σοι τέλειον καρπὸν ἀποδώσι πόνων.
δύναμις ἄκαιρος ἐν νόμοισιν ἀσθενές.
5
ἐρᾶς δικαίων ἐγ γάμων ἰδεῖν σποράν.
ζάλην μεγίστην φεῦγε, μή τι καὶ βλαβῇς.
ἥλιος ὁρᾷ σε λαμπρός, ὃς τὰ πάντα ὁρᾷ.
θεοὺς ἀρωγοὺς τῆς ὁδοῦ ταύτης ἔχεις.
  ἱδρῶτές εἰσιν· πλὴν ἁπάντων περιέσῃ.
10
  κύμασι μάχεσθαι χαλεπόν· ἀνάμεινον | βραχύ.
λόγος διελθὼν πάντα σημαίνει καλῶς.
μοχθεῖν ἀνάνκη· μεταβολὴ δ’ ἔσται καλή.
νεικηφόρον δώρημα τὸν χρησμὸν στέφ|ει̣.
ξηρῶν ἀπὸ κλάδων καρπὸν οὐκ ἔσται λαβε̣[ῖ]|ν.
15
οὐκ ἔστι μὴ σπείραντα θερίσαι κάρπιμα.
πολλοὺς ἀγῶνας διανύσας λήψῃ στέφος.
ῥᾶον διάξις ἔτι βραχὺν μείνας χρόνον.
σαφῶς ὁ Φοῖβος ἐννέπει· μεῖνον, φίλε.
τῶν νῦν παρουσῶν συμφορῶν ἕξις λύσ|ιν.
20
ὑπόσχεσιν τὸ πρᾶγμα γενναίαν ἔχει.
φαύλως τι πράξας μετὰ χρόνον μέμ|ψῃ θεοῖς.
χρυσοῦν ποιήσεις χρησμὸν ἐπιτυ|χών, φίλε.
ψῆφον δικαίαν τήνδε παρὰ θεῶν | ἔχεις.
ὠμὴν ὀπώραν ἢν λάβῃς, οὐ χρήσιμ|ον.


http://epigraphy.packhum.org/inscriptions//main?url=oi%3Fikey%3D284837%26bookid%3D689 

Search Tools