Διάφορα μηχανήματα - γλωσσάριο αγγλοελληνικό

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853905
    • Gender:Male
  • point d’amour
EnglishGreek
acetylene cleaning apparatusσυσκευές για τον καθαρισμό της ασετυλίνης
adhesive bands for pulleysαυτοκόλλητες ταινίες για τροχαλίες
adhesive tape dispensers [machines]αυτοκόλλητης (διανεμητές ταινίας -) [μηχανήματα]
aerated beverage-making machinesμηχανήματα παρασκευής αεριούχων ποτών
aerated water making apparatusύδατα αεριούχα (μηχανήματα παραγωγής -ων -ών)
aerating pumps for aquariaαντλίες εξαερισμού για ενυδρεία
aeratorsεξαερωτήρες
aerocondensersαεροσυμπυκνωτές
aeronautical enginesαεροναυπηγικής (κινητήρες -)
aeroplane enginesαεροπλάνων (κινητήρες -)
agitatorsαναδευτήρες
agricultural elevatorsγεωργία (ανυψωτικές μηχανές για τη -)
agricultural implements other than hand-operatedγεωργικά μηχανήματα εξαιρουμένων των χειροκινήτων
agricultural machinesγεωργικές μηχανές
air brushes for applying colourβούρτσες αέρος [μηχανές] για την εφαρμογή χρωμάτων
air condensersαέρα συμπυκνωτές
air cushion devices for moving loadsαεροστεγή δεξαμενή (μηχανισμοί για τη μετατόπιση φορτίων με -)
air cushion vehicles (engines for -)πεπιεσμένου αέρα (ανυψωτήρες οχημάτων -)
air pumps [garage installations]αέρα αντλίες [εγκαταστάσεις συνεργείου]
air suction machinesμηχανές αναρρόφησης αέρα
alternatorsεναλλακτήρες
anti-friction pads for machinesαντιτριβικά κουζινέτα μηχανών
anti-pollution devices for motors and enginesαντιρρυπαντικοί μηχανισμοί για κινητήρες
automatic grapnels for marine purposesγάντζοι αυτόματοι (ναυτιλιακό είδος)
automatic vending machinesαυτόματοι πωλητές
axles for machinesάξονες μηχανών
ball rings for bearingsδακτύλιοι ένσφαιρων τριβέων
ball-bearingsένσφαιροι κυλινδρικοί τριβείς (ρουλεμάν)
basket pressesπιεστήρια με ξύλινο κλωβό
bearing brackets for machinesεδράνων πλαίσια [μηχανές]
bearings [parts of machines]έδρανα [μέρη μηχανών]
bearings for transmission shaftsέδρανα για άξονες μετάδοσης
beaters, electricκόπανοι ηλεκτρικοί
beating machinesκοπανιστήρια
beer (apparatus for drawing up - under pressure)μπύρας (μηχανήματα άντλησης της -) υπό πίεση
beer pumpsμπύρας (αντλίες -)
belt conveyorsμεταφορείς ιμάντα
belts for conveyorsταινίες για ιμάντες μεταφοράς
belts for machinesιμάντες μηχανών
belts for motors and enginesιμάντες κινητήρων
bending machinesκαμπτικές μηχανές
beverage preparation machines, electromechanicalποτών (συσκευές ηλεκτρομηχανικές για την παρασκευή -)
bicycle assembling machinesποδήλατα (μηχανήματα συναρμολόγησης για -)
bicycle dynamosποδήλατα (δυναμό για -)
binding apparatus for hayδεσίματος σανού μηχανές
bitumen making machinesβιτούμιου (μηχανήματα κατασκευής -)
blade holders [parts of machines]λάμες (θήκες -ων -) [μέρη μηχανών]
blades [parts of machines]λεπίδες [μέρη μηχανών]
blenders, electric, for household purposesπολτοποιητές ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης
blowing enginesφυσητήρες (μηχανές)
blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gasesφυσητήρες συμπίεσης, αναρρόφησης και μεταφοράς αερίων
blowing machinesφυσητήρες
boiler scale collectors (machine -)συλλογείς καθαλατώσεων για λέβητες μηχανών
boiler tubes [parts of machines]σωλήνες θερμαντήρων [μέρη μηχανών]
bookbinding apparatus and machines for industrial purposesβιβλιοδεσίας για βιομηχανική χρήση (συσκευές και μηχανήματα -)
bottle capping machinesφιάλες (μηχανήματα καψυλίωσης για -)
bottle filling machinesπλήρωσης φιαλών (μηχανήματα -)
bottle sealing machinesφιάλες (μηχανήματα πωματισμού για -)
bottle stoppering machinesφιάλες (μηχανήματα πωματισμού για -)
bottle washing machinesφιάλες (μηχανήματα πλύσης για -)
boxes for matrices [printing]κιβωτίδια για μήτρες τυπογραφείου[τυπογραφία]
braiding machinesπλεκτικής (μηχανές -)
brake linings other than for vehiclesπέδες (επενδύσεις -ων) πλην αυτών για οχήματα
brake pads other than for vehiclesτακάκια πέδης εκτός από αυτά που προορίζονται για οχήματα
brake segments other than for vehiclesπέδες (ελατήρια -ων) πλην αυτών για οχήματα
brake shoes other than for vehiclesπέδες (πέδιλα -ων) πλην αυτών για οχήματα
bread cutting machinesψωμί (μηχανήματα κοπής για -)
brewing machinesζυθοποιείου (μηχανήματα -)
brushes [parts of machines]βούρτσες [μέρη μηχανών]
brushes, electrically operatedβούρτσες ηλεκτρικές [μέρη μηχανών]
bulldozersμπουλντόζες
butter machinesβούτυρο (μηχανές για το -)
can openers, electricανοιχτήρια κονσερβών ηλεκτρικά
capstansβαρούλκα
carbon brushes [electricity]βούρτσες από άνθρακα[ηλεκτρισμός]
carburetter feedersτροφοδότες για καρμπυρατέρ
carburettersκαρμπυρατέρ [μηχανές ανάμειξης]
card clothing [parts of carding machines]λαναρίσματος μηχανών (μέρη -)
carding machinesλαναρίσματος μηχανές
carpet shampooing (machines and apparatus for -), electricμηχανές και συσκευές για πλύσιμο ταπήτων, ηλεκτρικές
carriage apronsποδιές [μέρη μηχανών]
cartridges for filtering machinesφυσίγγια για μηχανές διηθητικές
catalytic convertersμετατροπείς καταλυτικοί
central vacuum cleaning installationsκαθαρισμός (κεντρικές εγκαταστάσεις -ού) μέσω εκκένωσης
centrifugal machinesφυγοκεντρικές μηχανές
centrifugal millsφυγοκεντρικοί μύλοι
centrifugal pumpsφυγοκεντρικές αντλίες
chaff cutter bladesαχυροδρεπάνων λάμες
chaff cuttersαχυροδρέπανο
chain sawsαλυσοπρίονα
chisels for machinesψαλίδια ως μέρη μηχανών
chucks [parts of machines]άξονες τόρνου [μέρη μηχανών]
churnsβουτυρομηχανές
cigarette machines for industrial purposesτσιγάρα (μηχανές για -) [για βιομηχανική χρήση]
cinder sifters [machines]τέφρας (φίλτρα -) [μηχανές]
clack valves [parts of machines]αντεπιστροφής βαλβίδες ως μέρη μηχανών
cleaning (machines and apparatus for -), electricμηχανές και συσκευές καθαρισμού, ηλεκτρικές
cleaning appliances utilizing steamκαθαρισμός (συσκευές -ού) με ατμό
clippers [machines]κουρευτικές μηχανές
clutches other than for land vehiclesσυμπλέκτες πλην των χερσαίων οχημάτων
coalcutting machinesάνθρακα (μηχανές κοπής -)
coffee grinders, other than hand-operatedκαφέ (μύλοι για -) όχι χειροκίνητοι
coin-operated washing machinesπλυντήρια με κερματοδέκτη
compressed air enginesαέρα συμπιεσμένου (κινητήρες -)
compressed air guns for the extrusion of masticsπιστολέτα πεπιεσμένου αέρα για εξώθηση κόλλας
compressed air machinesαέρα συμπιεσμένου (μηχανές -)
compressed air pumpsαέρα πεπιεσμένου (αντλίες -)
compressors [machines]συμπιεστές [μηχανήματα]
compressors for refrigeratorsσυμπιεστές για ψυγεία
concrete mixers [machines]σκυρόδεμα (αναμείκτες για -)
condensers [steam] parts of machinesσυμπυκνωτές ατμού [μέρη μηχανών]
condensing installationsσυμπύκνωσης (εγκαταστάσεις -)
connecting rods for machines, motors and enginesδιωστήρες [μπιέλες] μηχανών και κινητήρων
control cables for machines, engines or motorsκαλώδια ελέγχου μηχανών ή κινητήρων
control mechanisms for machines, engines or motorsελέγχου μηχανών ή κινητήρων (μηχανισμοί -)
controls (hydraulic -) for machines, motors and enginesχειριστήρια (υδραυλικά) για μηχανήματα, κινητήρες και μηχανές
controls (pneumatic -) for machines, motors and enginesχειριστήρια (πεπιεσμένου αέρα) για μηχανήματα, κινητήρες και μηχανές
converters for steel worksμετατροπείς χαλυβδουργικών εργασιών
conveyors [machines]μεταφοράς (μηχανήματα -)
cord making machinesκορδονιών (μηχανήματα κατασκευής -)
corn husking machinesδημητριακών (μηχανές αποφλοίωσης -)
couplings other than for land vehiclesσυζεύξεις άλλες εκτός χερσαιων οχημάτων
cranes [lifting and hoisting apparatus]γερανοί [ανυψωτικά μηχανήματα]
crank shaftsάξονες στροφαλοφόροι
crankcases for machines, motors and enginesπεριβλήματα για μηχανές και κινητήρες
cranks [parts of machines]στρόφαλοι [μέρη μηχανών]
cream/milk separatorsκρέμας (μηχανήματα διαχωρισμού -βουτύρου)
crushing machinesπολτοποιητικές μηχανές
cultivators [machines]καλλιεργητικές μηχανές
current generatorsγεννήτριες ρεύματος
curtain drawing devices, electrically operatedπαραπετάσματα [κουρτίνες] (μηχανισμοί ηλεκτρικοί για -)
cutters [machines]κοπής μηχανήματα
cutting blow pipes, gas-operatedφυσητήρες αερίου για κοπή
cutting machinesκοπής μηχανήματα
cylinder heads for enginesκυλινδρικές κεφαλές για κινητήρες
cylinders for machinesκύλινδροι μηχανών
cylinders for motors and enginesκύλινδροι κινητήρων
dairy machinesγαλακτοκομείο (μηχανήματα -ου)
darning machinesμανταρίσματος (μηχανές -)
de-aerators for feedwaterεξαεριστήρες ύδατος τροφοδοσίας
degreasers [machines]απολιπαντικά μηχανήματα
derricksιστοί φορτίου γερανού
die-stamping machinesαποτυπωτές (μηχανές)
diggers [machines]εκσκαφείς [μηχανές]
dishwashersπιάτων (πλυντήριο -)
disintegratorsαποσαθρωτές
ditchers [ploughs]αξίνες [αλέτρια]
dividing machinesδιαχωριστήρες
door closers, electricδιατάξεις κλεισίματος θυρών, ηλεκτρικές
door openers, electricδιατάξεις ανοίγματος θυρών, ηλεκτρικές
drain cocksστρόφιγγες αποστράγγισης
drainage machinesαποχέτευσης (μηχανήματα -)
drill chucks [parts of machines]τρυπάνια (σφιγκτήρες -ών) [μέρη μηχανών]
drilling bits [parts of machines]δακτύλιοι γεώτρησης[μέρη μηχανών]
drilling heads [parts of machines]στεφάνες βυθομέτρησης [μέρη μηχανών]
drilling machinesγεωτρύπανα
drilling rigs, floating or non-floatingπύργοι γεώτρησης, πλωτοί ή μη
drills (electric hand -)τρυπάνια χειρός ηλεκτρικά
driving chains other than for land vehiclesαλυσίδες μετάδοσης κίνησης όχι για χερσαία οχήματα
driving motors other than for land vehiclesμετάδοση κίνησης (μηχανές -ης -) πλην των χερσαίων οχημάτων
drums [parts of machines]τύμπανα μηχανών
dust exhausting installations for cleaning purposesαπορρόφηση σκόνης (εγκαταστάσεις για -) για καθαρισμό
dust removing installations for cleaning purposesαφαίρεσης σκόνης (εγκαταστάσεις -) για τον καθαρισμό
dyeing machinesβαφής (μηχανήματα -)
dynamo beltsδυναμό ιμάντες
dynamo brushesβούρτσες δυναμομηχανών
dynamosδυναμό
earth moving machinesεπιχωμάτωσης (μηχανήματα για εργασίες -)
edible pastes (machines for making -)μηχανές παρασκευής βρώσιμων πολτών
ejectorsεξολκείς
electric arc cutting apparatusσυσκευές κοπής με ηλεκτρικό τόξο
electric arc welding apparatusσυσκευές συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο
electric hammersσφύρες ηλεκτρικές
electric welding apparatusσυσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης
electrodes for welding machinesηλεκτρόδια για μηχανές συγκόλλησης
electromechanical machines for chemical industryβιομηχανία χημική (ηλεκτρομηχανικές μηχανές -ης -ας)
electroplating machinesηλεκτρικές μηχανές επιμετάλλωσης
elevating apparatusανυψωτικά (μηχανήματα -)
elevator chains [parts of machines]αλυσίδες ανυψωτήρων [μέρη μηχανών]
elevators [lifts]ανυψωτήρες
embossing machinesανάγλυφης επεξεργασίας (μηχανές -)
emergency power generatorsσυστοιχίες εφεδρικών ηλεκτρογεννητριών
engines for boatsμηχανές πλοίων
engraving machinesχάραξη (μηχανές -ης)
escalatorsκυλιόμενες σκαλες
excavatorsεκσκαφείς
exhausts for motors and enginesσιγαστήρες για κινητήρες και μηχανές
expansion tanks [parts of machines]δεξαμενές διαστολής [μέρη μηχανών]
extractors for minesεξολκείς (ορυχείου)
fan belts for motors and enginesιμάντες εξαερισμού για κινητήρες
fans for motors and enginesανεμιστήρες κινητήρων
fans for the compression, sucking and carrying of grainανεμιστήρες για τη συμπίεση, αναρρόφηση και μεταφορά σπόρων
feeders [parts of machines]εκκινητήρες [μέρη μηχανών]
feeding apparatus for engine boilersτροφοδότησης συσκευές για θερμαντήρες μηχανών
feedwater regulatorsύδωρ παροχή (ρεοστάτες -ής -ος)
filling machinesαπόσταξη (μηχανήματα για -)
filter pressesφίλτρα συμπίεσης για μηχανές
filtering machinesδιηθητικές μηχανές
filters [parts of machines or engines]φίλτρα [μέρη μηχανών ή κινητήρων]
filters for cleaning cooling air, for enginesφίλτρα για καθαρισμό αέρα ψύξης, για μηχανές
finishing machinesφινίρισμα (μηχανήματα) [τελικής επεξεργασίας]
fittings for engine boilersλέβητες μηχανών (εξαρτήματα για -)
fleshing machinesαποσάρκωσης μηχανές
flour mill machinesαλευροποιία (μηχανές -ας)
flues for engine boilersκαπναγωγοί για λέβητες μηχανών
fodder pressesχορτονομής (πιεστήρια -)
food preparation machines, electromechanicalτροφίμων (συσκευές ηλεκτρομηχανικές για την παρασκευή -)
food processors, electricμηχανές μαγειρικής επεξεργασίας [ηλεκτρικές]
forge bellowsσιδηρουργείο (φυσητήρες [φυσερά] -ου)
foundry machinesχυτηρίου μηχανές
freewheels other than for land vehiclesτροχοί ελεύθεροι όχι για χερσαία οχήματα
friezing machinesδιακόσμησης υφασμάτων [ραφινάρισμα] (μηχανές -)
fruit presses, electric, for household purposesφρούτα (αποχυμωτές -ων) ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης
fuel conversion apparatus for internal combustion enginesμετατροπείς καυσίμων για μηχανές εσωτερικής καύσης
fuel dispensing pumps for service stationsαντλίες διανομής καυσίμων για πρατήρια βενζίνης
fuel economisers for motors and enginesκαυσίμων (συστήματα εξοικονόμησης -) για μηχανές και κινητήρες
galvanizing machinesμηχανές γαλβανισμού
gas-operated blow torchesκαμινευτήρες αυλοί συγκόλλησης που λειτουργούν με αέριο
gear boxes other than for land vehiclesκιβώτια ταχυτήτων εκτός χερσαίων οχημάτων
gears for weaving loomsμιτάρια αργαλειού ύφανσης
gears, other than for land vehiclesγρανάζια πλην των χερσαίων οχημάτων
generators of electricityηλεκτρισμός (γεννήτριες -ού)
glass working machinesγυαλιού (μηχανήματα επεξεργασίας -)
glaziers' diamonds [parts of machines]διαμάντια κοπής υάλου [μέρη μηχανών]
glow plugs for diesel enginesμπουζί αναθέρμανσης για κινητήρες ντήζελ
glue guns, electricπιστολάκια κόλλας ηλεκτρικά
grain separatorsεκκοκκιστικές μηχανές
grating machines for vegetablesλαχανικά (τρίφτες -ων)
grease boxes [parts of machines]κιβώτια λίπανσης [μηχανές]
grease rings [parts of machines]λίπανσης περιστόμια [μέρη μηχανών]
grinders/crushers, electric, for household purposesμύλοι οικιακοί ηλεκτρικοί
grindstones [parts of machines]ακονίσματος (πέτρες -) [μέρη μηχανών]
guides for machinesτροχαλίες μηχανών
guns [tools using explosives]πιστολάκια [εργαλεία με καψούλια εκπυρσοκρότησης]
hammers [parts of machines]σφύρες [μέρη μηχανών]
hand-held tools, other than hand-operatedεργαλεία χειρός πλην των χειροκίνητων
handling apparatus for loading and unloadingδιακίνηση [φόρτωση και εκφόρτωση] (συσκευές -ης)
handling machines, automatic [manipulators]αναμείκτες βιομηχανικοί [μηχανές]
hangers [parts of machines]έδρανα μηχανών
harrowsβωλοκόποι
harvesting machinesθεριστικές μηχανές
heat exchangers [parts of machines]εναλλάκτες θερμικοί [μέρη μηχανών]
heel-making machinesτακουνιών (μηχανήματα τοποθέτησης -)
hemming machinesστρίφωμα (μηχανές -ος)
high pressure washersκαθαρισμός (συσκευές -ού) υψηλής πίεσης
hoistsανυψωτήρες
holding devices for machine toolsθήκες εργαλείων [μέρη μηχανών]
hoods [parts of machines]καπό [μερη μηχανών]
hoppers [mechanical discharging]μηχανικής εκροής (χοάνες -)
hosiery loomsαργαλειοί για είδη καλτσοποιίας
housings [parts of machines]κλωβοί μηχανών
hydraulic door openers and closers [parts of machines]μηχανισμοί υδραυλικοί για το άνοιγμα ή το κλεισιμο θυρών [μέρη μηχανών]
hydraulic engines and motorsυδραυλικοί (κινητήρες -)
hydraulic turbinesτουρμπίνες υδραυλικές
igniting devices for internal combustion enginesαναφλεκτήρες μηχανών εσωτερικής καύσης
igniting magnetosαναφλεκτήρες (μινιετό)
incubators for eggsεκκολαπτικές μηχανές
incubators for eggsεπωαστικές μηχανές
injectors for enginesεγχυτήρες για κινητήρες
inking apparatus for printing machinesμελανωτές (μελανομηχανές) [τυπογραφείου]
ironing machinesσιδερωτήρια
jacks [machines]βαρούλκα [μηχανές]
jet engines other than for land vehiclesπροωθητικοί (κινητήρες -) όχι για χερσαία οχήματα
joints [parts of engines]παρεμβύσματα [μέρη μηχανών]
journal boxes [parts of machines]άξονες περιστροφής (έδρανα για -)
journals [parts of machines]άξονες περιστροφής [μέρη μηχανών]
kick starters for motorcyclesεκκινητήρες [μίζες] για μοτοποδήλατα
kitchen machines, electricκουζίνας ηλεκτρικές συσκευές
kneading machinesζυμωτήρια μηχανικά
knitting machinesπλεξίματος (μηχανές -)
knives [parts of machines]μαχαίρια [μέρη μηχανών]
knives for mowing machinesλεπίδες θεριστικών μηχανών
knives, electricμαχαίρια ηλεκτρικά
labellers [machines]ετικετών επικολλητές
lace making machinesδαντελών (μηχανήματα κατασκευής -)
lathes [machine tools]τόρνοι [μηχανήματα]
lawnmowers [machines]χορτοκοπτικές μηχανές [μηχανοκίνητες]
leather paring machinesδέρματος (μηχανήματα απόξεσης -)
leather-working machinesδέρμα (μηχανές βυρσοδεψίας -)
lift beltsιμάντες ανυψωτήρων
lift operating apparatusσυσκευές λειτουργίας ανελκυστήρων
lifting apparatusανύψωση (συσκευές -ης)
lifts, other than ski-liftsδιατάξεις ανύψωσης, εκτός από τελεφερίκ μεταφοράς χιονοδρομέων
loading rampsφόρτωσης (πλατφόρμες -)
loom shaftsάτρακτοι αργαλειών ύφανσης
loomsαργαλειοί
lubricating pumpsλίπανση (αντλίες -ης)
lubricators [parts of machines]λιπαντήρες [μέρη μηχανών]
machine coupling and transmission components (except for land vehicles)συμπλέκτες και εξαρτήματα μεταδόσεως κινήσεως (εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα)
machine fly-wheelsσφόνδυλοι για μηχανές
machine toolsεργαλειομηχανές
machine wheelsτροχοί μηχανών
machine wheelworkγρανάζια μηχανών
machines and machine toolsμηχανές και μηχανήματα κατεργασίας
machines for the textile industryβιομηχανία υφαντών (μηχανές -ας -ών)
manglesμάγγανοι
manifold (exhaust -) for enginesσυλλέκτες εξάτμισης για κινητήρες
matrices for use in printingτυπογραφείο (μήτρες -ου)
meat mincers [machines]κρεατομηχανή
mechanized livestock feedersδιανομής μηχανήματα ζωοτροφών (τροφοδότες)
metal drawing machinesσυρματωτήρες
metalworking machinesμηχανές για την επεξεργασία μετάλλου
milking machinesαρμέγματος (μηχανές -)
milling machinesαλεστική εργαλειομηχανή
mills [machines]μύλοι [μηχανές]
mills for household purposes, other than hand-operatedμύλοι οικιακής χρήσης πλην των χειροκίνητων
millstonesμυλόπετρες
mine borersγεωτρύπανα εξόρυξης μεταλλείων
mineral water making machinesύδατα μεταλλικά (μηχανήματα παρασκευής -ών -ών)
mineworking machinesμεταλλεία (μηχανές εξόρυξης -ων)
mixers [machines]αναμίκτες [μίξερ]
mixing machinesανάμειξης μηχανές (μίξερ)
molding machinesμηχανές διαμόρφωσης καλουπιού
molds [parts of machines]μήτρες [μέρη μηχανών]
motorized cultivatorsκαλλιεργητικές μηχανές
motors and engines (except for land vehicles)κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων οχημάτων)
motors for boatsκινητήρες πλοίων
motors, electric, other than for land vehiclesηλεκτρικοί (κινητήρες -) πλην αυτών για χερσαία οχήματα
motors, other than for land vehiclesκινητήρες πλην των χερσαίων οχημάτων
moving pavements [sidewalks]κυλιόμενοι διάδρομοι [πεζοδρόμια]
mud catchers and collectors [machines]λάσπης (συλλέκτες -)[μηχανές]
mufflers for motors and enginesσιγαστήρες για κινητήρες και μηχανές
net hauling machines [fishing]μηχανήματα καθέλκυσης για δίχτυα αλιείας
notchers [machine tools]κοπεις μετάλλων [εργαλειομηχανές]
nut-tapping machinesμηχανές κοπής ελικώσεων [σπειρωμάτων]
oil refining machinesδιύλισης πετρελαίου (μηχανήματα -)
ore treating machinesμεταλλεύματα (συσκευές επεξεργασίας -ων)
packaging machinesσυσκευασία (μηχανήματα -ας)
packing machinesμηχανές πακεταρίσματος
painting machinesβαφής (μηχανήματα -)
paper feeders [printing]χαρτοδέτες [τυπογραφείου]
paper machinesχαρτί (μηχανές για -)
papermaking machinesχαρτί (μηχανές κατασκευής για -)
paring machinesεγχάραξη (μηχανές για -)
parquet wax-polishers, electricκερί (μηχανές στίλβωσης παρκέ με -)
pedal drives for sewing machinesχειριστήρια με ποδόπληκτρο ραπτομηχανών
peeling machinesαποφλοιωτές (μηχανές)
pepper mills other than hand-operatedπιπέρι (μύλοι για -) όχι χειροκίνητοι
piston segmentsδακτύλιοι εμβόλων
pistons [parts of machines or engines]έμβολα [μέρη μηχανών ή κινητήρων]
pistons for cylindersέμβολα για κυλίνδρους
pistons for enginesκινητήρες (έμβολα για -)
planing machinesπλανιστικές μηχανές
ploughsάροτρα
ploughsharesηνία για άροτρα
plunger pistonsαποσβεστήρων (έμβολα -) [μέρη μηχανών]
pneumatic door openers and closers [parts of machines]ελαστικοί μηχανισμοί για το άνοιγμα ή το κλεισιμο θυρών [μέρη μηχανών]
pneumatic hammersαερόσφυρες [κομπρεσέρ]
pneumatic transportersμηχανήματα μεταφοράς ελαστικών
pneumatic tube conveyorsαγωγούς (εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα για μεταφορά με -)
polishing (machines and apparatus for -) [electric]στιλβωτικές συσκευές και μηχανές ηλεκτρικές για χρήση οικιακή
potters' wheelsτόρνοι αγγειοπλαστικής
power hammersυπερόσφυρες
presses [machines for industrial purposes]πρέσσες [μηχανήματα για βιομηχανική χρήση]
pressure reducers [parts of machines]αποσυμπιεστές [μέρη μηχανής]
pressure regulators [parts of machines]πίεσης (ρυθμιστές -) [μέρη μηχανών]
pressure valves [parts of machines]πίεσης (βαλβίδες -) [μέρη μηχανών]
printing cylindersκύλινδροι τυπογραφικοί
printing machines for use on sheet metalεκτύπωμα (μηχανές -ος) σε φύλλο μετάλλου
printing machinesεκτύπωση (μηχανές -ης)
printing platesεκτύπωση (πλάκες -ης)
printing pressesτυπογραφείο (πιεστήρια -ου)
printing rollers for machinesέλαστρα τυπογραφείου [μηχανές]
propulsion mechanisms other than for land vehiclesπροωθητικοί μηχανισμοί όχι για χερσαία οχήματα
puddling machinesκατεργασίας σιδήρου (μηχανές -)
pulleys [parts of machines]τροχαλίες [μέρη μηχανών]
pulleysαμφιδέτες/τροχαλίες [μηχανισμός]
pump diaphragmsμεμβράνες (αντλιών)
pumps [machines]αντλίες [μηχανές]
pumps [parts of machines, engines or motors]αντλίες [μέρη μηχανών ή κινητήρων]
pumps for heating installationsθέρμανσης (αντλίες εγκαταστάσεων -)
punches for punching machinesδιατρητικών μηχανών (διατρητές -)
punching machinesδιατρητικές μηχανές
rack and pinion jacksγρύλλοι με καστάνια
racket stringing machinesρακέττες (μηχανήματα τοποθέτησης χορδών σε -)
radiators [cooling] for motors and enginesψυγεία κινητήρων
rail-laying machinesσιδηροτροχών (μηχανήματα για την τοποθέτηση -)
railroad constructing machinesσιδηροτροχιών (μηχανήματα για κατασκευή -)
rakes for raking machinesδίκρανα σκαλιστικών μηχανών
raking machinesσκαλιστικές μηχανές
rams [machines]κριοί [μηχανές]
reapers and bindersδεματοποιητικές-θεριστικο μηχανές
reapers and threshersαλωνιστικές-θεριστικο μηχανές
reapersθεριστικές μηχανές
reduction gears other than for land vehiclesόργανα επιβραδυντικά της κίνησης όχι για χερσαία οχήματα
reeling apparatus, mechanicalπηνία μηχανικά
reels [parts of machines]κύλινδροι μηχανών
reels for weaving loomsανέμες αργαλειού
reels, mechanical, for flexible hosesπηνία μηχανικά για εύκαμπτους σωλήνες
regulators [parts of machines]ρυθμιστές [μέρη μηχανών]
rinsing machinesπλύσης (μηχανές -)
riveting machinesπριτσίνωμα (μηχανές για -)
road making machinesοδοποιίας (μηχανήματα -)
road rollersατμοκίνητοι οδοστρωτήρες
road sweeping machines [self-propelled]συσκευές σάρωσης [αυτοκινούμενες]
robots [machines]ρομπότ [μηχανές]
roller bearingsκυλινδρικά έδρανα
roller bridgesγέφυρες κυλιόμενες
rolling mill cylindersελασματοποιητική μηχανή (κύλινδροι -ών -ών)
rolling millsελασματοποιητική μηχανή
rotary printing pressesπεριστροφικές πρέσες εκτύπωσης
rotary steam presses, portable, for fabricsατμού πρέσσες περιστροφικές υφασμάτων [φορητές]
satinizing machinesπιεστήρια για σατινάρισμα
sausage machinesλουκάνικα (μηχανήματα για -)
saw benches [parts of machines]ξυλουργικά τραπέζια πριονίσματος [μέρη μηχανών]
saw blades [parts of machines]λάμες πριονιών[μέρη μηχανών]
saws [machines]πριονιστικές μηχανές
scissors, electricψαλίδια ηλεκτρικά
sealing machines for industrial purposesσφράγισης ([επικύρωσης]μηχανές -) για χρήση βιομηχανική
sealing plastics (electrical apparatus for -) [packaging]ηλεκτρικές συσκευές για στεγανοποίηση πλαστικών [συσκευασίες]
self-oiling bearingsαυτολιπαινόμενοι τριβείς
self-regulating fuel pumpsαυτορρυθμιζόμενες αντλίες καυσίμων
separatorsδιαχωριστικές μηχανές
sewage pulverizersεξαερωτήρες για ύδατα υπονόμων
sewing machinesραπτομηχανές
shaft couplings [machines]άξονες (σύζευξης -) [μηχανές]
sharpening machinesακονιστικές μηχανές
sheaf-binding machinesδεματοποίηση [μηχανές --ης]
shearing machines for animalsκουρευτικές μηχανές για ζώα
shears, electricψαλίδες ηλεκτρικές
shoe lasts [parts of machines]καλαπόδια για υποδήματα [μέρη μηχανών]
shoe polishers, electricυποδήματα (ηλεκτρικές μηχανές γυαλίσματος για -)
shovels, mechanicalφτυάρια μηχανικά
shredders [machines] for industrial useκοπτήρες μηχανών για βιομηχανική χρήση
shuttles [parts of machines]σαΐτες [μέρη μηχανών]
sieves [machines or parts of machines]κόσκινα [μηχανές ή μέρη μηχανών]
siftersκοσκίνισμα (μηχανές για -)
sifting installationsκοσκίνισμα (εγκαταστάσεις για -)
sizing machinesπροσαρμογής (μηχανές -)
slide rests [parts of machines]ολισθαίνοντα έδρανα [μέρη μηχανών]
slides for knitting machinesκινητά συστήματα για πλεκτικές μηχανές
smoothing pressesπιεστήρια
snow ploughsεκχιονιστικά μηχανήματα
soldering apparatus, electricσυσκευές συγκόλλησης, ηλεκτρικές
soldering blow pipes, gas-operatedφυσητήρες αερίου για συγκόλληση
soldering irons, electricσίδερα συγκόλλησης, ηλεκτρικά
soldering irons, gas-operatedεργαλεία συγκόλλησης με αέριο
soldering lampsλυχνίες συγκόλλησης
sorting machines for industryδιαλογής (μηχανές -) για τη βιομηχανία
sowers [machines]οργώματος (μηχανές -)
sparking plugs for internal combustion enginesσπινθηριστές (μπουζί) για μηχανές εσωτερικής καύσης
speed governors for machines, engines and motorsκινητήρες (ρυθμιστές ταχύτητας -ων)
spin driers [not heated]φυγόκεντροι στεγνωτήρες πλυντηρίων [μη θερμαινόμενοι]
spinning framesύφανση (αργαλειοί -ης)
spinning machinesκλωστήριο (μηχανές -ου)
spinning wheelsανέμες για γνέσιμο
spray guns for paintπιστολάκια ψεκασμού για βαφή
spraying machinesψεκαστήρες [μηχανές]
springs [parts of machines]ελατήρια [μέρη μηχανών]
stalk separators [machines]διαχωριστές ρωγών αμπέλου [μηχανήματα]
stamping machinesαποτύπωσης (μηχανές -)
stands for machinesέδρανα μηχανών
starters for motors and enginesμίζες κινητήρων
stators [parts of machines]στάτορες [μέρη μηχανών]
steam engine boilersθερμαντήρες μηχανών
steam enginesμηχανές ατμού
steam trapsατμού βαλβίδες αυτόματες
steam/oil separatorsατμοκίνητοι διαχωριστές ελαίων
stereotype machinesστερεοτύπων μηχανές
stitching machinesραπτομηχανές
stone working machinesπέτρας (μηχανήματα επεξεργασίας της -)
stropping machinesακονίσματος μηχανές
stuffing boxes [parts of machines]στυπειοθλίπτες [μέρη μηχανών]
suction machines for industrial purposesαπορροφητικές μηχανές για τη βιομηχανία
sugar making machinesζάχαρης (μηχανήματα για τη βιομηχανία -)
superchargersσυμπίεσης (μηχανήματα -)
superheatersυπερθέρμανσης (μηχανές -)
swaging machinesπρέσες
tables for machinesτραπέζια μηχανών
tambours for embroidery machinesκεντήματος (τύμπανα για ραπτομηχανές -)
taps [parts of machines, engines or motors]στρόφιγγες [μέρη μηχανών ή κινητήρων]
tarring machinesπισσωτικές μηχανές
teat cups for milking machinesβεντούζες για μηχανές αρμέγματος
tedding machinesαποξηραντική μηχανή
thermic lances [machines]ακροφύσια θερμικά [οξυγόνου] μηχανές
threading machinesελικοτόμηση (μηχανές -ης)
threshing machinesαλωνιστικές μηχανές
tilt hammersσφύρες μηχανικές [βαριές]
tobacco processing machinesκαπνού (μηχανήματα κατεργασίας -)
tools [parts of machines]εργαλεία [μέρη μηχανών]
torque converters other than for land vehiclesμετατροπείς ζεύξης όχι για χερσαία οχήματα
transmission chains other than for land vehiclesαλυσίδες μετάδοσης κίνησης όχι για χερσαία οχήματα
transmission shafts, other than for land vehiclesάξονες μετάδοσης κίνησης[όχι για χερσαία οχήματα]
transmissions for machinesμεταδόσεις μηχανών
transmissions, other than for land vehiclesμετάδοσης (μηχανισμοί -) όχι για χερσαία οχήματα
trash compacting machinesσυμπίεσης απορριμάτων μηχανές
trimming machinesκλαδευτικές μηχανές
truck liftsανυψωτικοί μηχανισμοί για οχήματα
trueing machinesευθυγράμμισης (μηχανές -)
turbines other than for land vehiclesτουρμπίνες όχι για χερσαία οχήματα
turbocompressorsστροβιλοσυμπιεστές
turf removing ploughsχλοοκοπτικά μηχανήματα
tympans [parts of printing presses]τύμπανα [τυπογραφία]
typecasting machinesχαρακτήρων/στοιχείων τυπογραφείου (μηχανές στοιχειοθετικές -)
type-setting machines [photocomposition]φωτοσύνθεσης (μηχανές -)
type-setting machines [printing]στοιχειοθετικές μηχανές [τυπογραφία]
typographic machinesτυπογραφικές μηχανές
typographic pressesπιεστήρια τυπογραφικά
universal joints [cardan joints]καρντάν σύνδεσμοι
vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectantsαπορροφητές σκόνης (εξαρτήματα για -) για τη διάχυση αρωμάτων και απολυμαντικών
vacuum cleaner bagsσακκούλες για ηλεκτρικές σκούπες
vacuum cleaner hosesηλεκτρικές σκούπες (σωλήνες για -)
vacuum cleanersηλεκτρικές σκούπες
vacuum pumps [machines]αντλίες (κενού) [μηχανές]
valves [parts of machines]βαλβίδες [μέρη μηχανών]
vehicle washing installationsεγκαταστάσεις για πλύσιμο οχημάτων
vending machinesαυτόματοι πωλητές
vibrators [machines] for industrial useκραδαντήρες[μηχανήματα] για χρήση βιομηχανική
vulcanisation apparatusβουλκανισμού (συσκευές -)
washing apparatusσυσκευές για πλύσιμο
washing machines [laundry]λευκά είδη (πλυντήρια -ών -ών)
washing machinesπλυντήρια
waste disposalsσκουπιδοφάγοι
water heaters [parts of machines]ύδωρ (θερμαντήρες -ος) [μέρη μηχανισμών]
wax-polishing (machines and apparatus for -), electricμηχανές και συσκευές για στίλβωση με κερί, ηλεκτρικές
weeding machinesσκαπτικά μηχανήματα (βοτανισμός)
welding apparatus, gas-operatedσυγκόλλησης (συσκευές -) με αέριο
welding machines, electricσυγκόλλησης (μηχανές ηλεκτρικές -)
whisks, electric, for household purposesαναδευτήρες ηλεκτρικοί οικιακής χρήσης
whitewashing machinesασβέστωμα (μηχανήματα για το -)
winchesβαρούλκα
wind turbinesανεμογεννήτριες
wine pressesπιεστήρια για σταφύλια
winnowersλιχνιστικές μηχανές
woodworking machinesξύλου (μηχανήματα επεξεργασίας του -)
wrapping machinesμηχανές περιτυλίγματος
wringing machines for laundryλευκά είδη (μηχανές στιψήματος -ών -ών)


 

Search Tools