οὗ δ' ἂν Ἔρως μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός –> he on whom Love has laid no hold is obscure | he whom Love touches not walks in darkness

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 833906
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὗ δ' ἂν Ἔρως μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός –> he on whom Love has laid no hold is obscure, he whom Love touches not walks in darkness


[197α] μὲν δὴ τήν γε τῶν ζῴων ποίησιν πάντων τίς ἐναντιώσεται μὴ οὐχὶ Ἔρωτος εἶναι σοφίαν, ᾗ γίγνεταί τε καὶ φύεται πάντα τὰ ζῷα; ἀλλὰ τὴν τῶν τεχνῶν δημιουργίαν οὐκ ἴσμεν, ὅτι οὗ μὲν ἂν ὁ θεὸς οὗτος διδάσκαλος γένηται, ἐλλόγιμος καὶ φανὸς ἀπέβη, οὗ δ᾽ ἂν Ἔρως μὴ ἐφάψηται, σκοτεινός; τοξικήν γε μὴν καὶ ἰατρικὴν καὶ μαντικὴν Ἀπόλλων ἀνηῦρεν ἐπιθυμίας καὶ ἔρωτος ἡγεμονεύσαντος, [197β] ὥστε καὶ οὗτος Ἔρωτος ἂν εἴη μαθητής, καὶ Μοῦσαι μουσικῆς καὶ Ἥφαιστος χαλκείας καὶ Ἀθηνᾶ ἱστουργίας καὶ “Ζεὺς κυβερνᾶν θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων”Unknown. ὅθεν δὴ καὶ κατεσκευάσθη τῶν θεῶν τὰ πράγματα Ἔρωτος ἐγγενομένου, δῆλον ὅτι κάλλους—αἴσχει γὰρ οὐκ ἔπι ἔρως—πρὸ τοῦ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ εἶπον, πολλὰ καὶ δεινὰ θεοῖς ἐγίγνετο, ὡς λέγεται, διὰ τὴν τῆς ἀνάγκης βασιλείαν: ἐπειδὴ δ᾽ ὁ θεὸς οὗτος ἔφυ, ἐκ τοῦ ἐρᾶν τῶν καλῶν πάντ᾽ ἀγαθὰ γέγονεν καὶ θεοῖς καὶ ἀνθρώποις. [197ξ]


[197a] for whatever we have not or know not we can neither give to another nor teach our neighbor. And who, let me ask, will gainsay that the composing1 of all forms of life is Love's own craft, whereby all creatures are begotten and produced? Again, in artificial manufacture, do we not know that a man who has this god for teacher turns out a brilliant success, whereas he on whom Love has laid no hold is obscure? If Apollo invented archery and medicine and divination,2 it was under the guidance of Desire and Love; so that he too may be deemed a disciple of Love as likewise may the [197b] Muses in music, Hephaestus in metal-work, Athene in weaving and Zeus “in pilotage of gods and men.” Hence also those dealings of the gods were contrived by Love—clearly love of beauty—astir in them, for Love has no concern with ugliness; though aforetime, as I began by saying, there were many strange doings among the gods, as legend tells, because of the dominion of Necessity. But since this god arose, the loving of beautiful things has brought all kinds of benefits both to gods and to men. [197c]


Plato,  Symposium, page 197
« Last Edit: 26 Dec, 2021, 12:10:12 by spiros »


 

Search Tools