οἱ ποιηταὶ ἐπαίδευον τοὺς πολίτας καλὰ καὶ ἀγαθά

Kurama

 • Newbie
 • *
  • Posts: 24
I cannot see well how καλὰ καὶ ἀγαθά is being used here, is it part of the direct object or a modifier of it?

I am almost sure it is modifying it, because if it was the direct object then τοὺς πολίτας would only make sense as an indirect object. I would render the sentence, then, as: 'The poets used to educate the good and beautiful citizens'. But I am not sure, what do you think?


billberg23

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6295
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Both καλὰ καὶ ἀγαθά and τοὺς πολίτας are in the accusative case as objects of the verb ἐπαίδευον.  In other words, the verb has both the person taught and the thing taught in the accusative:  "The poets used to teach the citizens beautiful and noble things."  Notice that καλὰ καὶ ἀγαθά can't modify τοὺς πολίτας because, for one thing, it's the wrong gender.  Finally, τοὺς πολίτας would be an indirect object only if it were in the dative case.
« Last Edit: 13 Sep, 2011, 19:01:11 by billberg23 » 

Search Tools