ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ εἰκυῖα θεῆισιν οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ' αἴγειον κνῆ τυρόν κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ' ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε. –> In it the woman, like the goddesses, mixed Pramnian wine for them, and over it she grated goat cheese with a bronze grater, and sprinkled white barley on it.

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 835226
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἐν τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ εἰκυῖα θεῆισιν οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρόν κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε. –> In it the woman, like the goddesses, mixed Pramnian wine for them, and over it she grated goat cheese with a bronze grater, and sprinkled white barley on it.

Nestor's Cup: Nestor's Cup Revisited

En la litada (9, 624-642) se lee de la doncella Ecamede que prepara para Néstor y Macaón herido un κυκεών (τοΐοι... τευχε κυκέιώ; y más adelante: ώπλισσε κυκειώ): ella prepara en una luciente mesa una canasta de bronce con cebollas dentro compañeras del beber (κρόμυον ποτώ δψον) miel amarilla (μέλι χλωρόν) y harina de la sagrada cebada (άλψότου ίεροΰ άκτήν); pues mezcla todo, dentro de una copa con vino de Pramne (κύκησε γυνὴ εἰκυῖα θεῆισιν οἴνῳ Πραμνείῳ) adjunta queso de cabra rallado ( ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρόν) y cubre todo con harina de cebada blanca (έπί δ’ άλψιτα λευκά πόλυν). Los dos beben y sacian así su sed ardiente (άψέττιν πολυκαγκέα δίψαν).
http://www.dge.filol.csic.es/DGE-I/RBLG-D/Proco/Altamura%201990.pdf


 

Search Tools