ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ ζῷον → a living being is always experiencing suffering, this is because a state of strain is the normal condition of an animal organism, for the animal is always toiling

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 834357
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ ζῷον → a living being is always experiencing suffering

πονέω - Ancient Greek (LSJ)
Aristotle,  Nicomachean Ethics, bekker page 1154b

ἀεὶ γὰρ πονεῖ τὸ ζῷον, ὥσπερ καὶ οἱ φυσιολόγοι µαρτυροῦσι, τὸ ὁρᾶν, τὸ ἀκούειν φάσκοντες εἶναι λυπηρόν· ἀλ’ ἤδη συνήθεις ἐσµέν, ὡς φασίν.

For the animal is always toiling, as the natural scientists also testify, since they maintain that seeing and hearing are painful. However, we are already accustomed, so they say.
(PDF) A Battle Against Pain? Aristotle, Theophrastus and the Physiologoi in Aspasius, On Nicomachean Ethics 156.14-20

Le vivant souffre toujours, comme en témoignent les physioloques qui disent que voir et entendre sont des choses douloureuses.
Diels : Les présocratiques : Anaxagore.
« Last Edit: 16 May, 2022, 20:46:35 by spiros »


 

Search Tools