μπολσεβικοποιώ → Bolshevize, Bolshevise

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 851983
    • Gender:Male
  • point d’amour
Kommunistisierung → κομμουνιστικοποίηση
Bolschewisierung → μπολσεβικοποίηση
Bolshevization
bolschewisieren → μπολσεβικοποιώ
μπολσεβικοποιώ → Bolshevize, Bolshevise
Bolschewismus
Bolshevism → μπολσεβικισμός
Bolschewist → μπολσεβίκος
Bolshevik, Bolshevist → μπολσεβίκος, μπολσεβίκικος, μπολσεβικικός
bolschewistisch → μπολσεβίκικος, μπολσεβικικός
bolshie → μπολσεβίκικος, μπολσεβικικός

αποκομμουνιστικοποίηση → decommunization, decommunisation, de-communisation, de-Communisation , de-communization, de-Communization
κομμουνιστικοποίηση → communization, communisation

Esperanto: senkomunismigo; French: décommunisation; German: Dekommunisierung, Dekommunisation, Entkommunisierung; Italian: decomunistizzazione; Polish: dekomunizacja; Portuguese: descomunização; Russian: декоммунизация; Spanish: descomunización; Ukrainian: декомунізація


 

Search Tools