οὕτω τι βαθὺ καὶ μυστηριῶδες ἡ σιγὴ καὶ νηφάλιον, ἡ δὲ μέθη λάλον –> silence is something profound and mysterious and sober, but drunkenness chatters

 

Search Tools