υπόλοιπο αλήκτου κεφαλαίου → outstanding principal, balance of unmatured capital?

sinis_smooth

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2994
  • Gender:Male
Το άληκτος είναι unmatured σύμφωνα με το ΙΑΤΕ. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν αναφορές στο Γκουγκλ για unmatured debts. Η απόδοση που έδωσα ισχύει; Ευχαριστώ!
« Last Edit: 07 Dec, 2022, 19:48:41 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 852400
  • Gender:Male
 • point d’amour
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, για όλες τις εγγυήσεις που παραχωρήθηκαν στην ÅI, οι προμήθειες αποτελούνταν από δύο μέρη: i) μια τακτική προσαύξηση, που καταβάλλεται ετησίως και εκφράζεται ως ποσοστό του υπόλοιπου άληκτου κεφαλαίου του δανείου και ii) μια «εφάπαξ» προμήθεια, επίσης εκφρασμένη ως ποσοστό του ποσού του δανείου, αλλά καταβάλλεται άπαξ, με την έκδοση της εγγύησης.
The Commission notes that, for all guarantees granted to ÅI, the premiums were made up of two parts: (i) a recurrent premium, paid annually and expressed as a percentage of the outstanding principal of the loan and (ii) a ‘one-off’ fee, also expressed as a percentage of the loan amount, but paid only once, at the emission of the guarantee.
Linguee | English-Greek dictionary 

Search Tools