Μηνιαίος ανακεφαλαιωτικός πίνακας στην εφορία για επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες χωρών μελών της ΕΕ

spiros · 2 · 5245

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 832405
  • Gender:Male
 • point d’amour
Υποχρέωση υπαγωγής στο σύστημα VIES

Από 1η Ιανουαρίου 2010 οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες χωρών μελών της ΕΕ υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν μηνιαίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα στην εφορία. Μέχρι πρότινος αυτήν την υποχρέωση είχαν μόνο όσοι ασκούσαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και μάλιστα η υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα γινόταν κάθε τρίμηνο.

Αυτό σημαίνει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μεταφραστές που συνεργάζονται με μεταφραστικές επιχειρήσεις εντός ΕΕ οφείλουν να συμμορφωθούν και να υποβάλλουν με τη σειρά τους μηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών εφόσον ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξεις λήπτη).

Το VIES είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών στην ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ. Δηλαδή, τα συνεργαζόμενα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους υποκείμενους στο φόρο που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και την εγγραφή τους στα μητρώα ΦΠΑ προκειμένου, κατά τις μεταξύ τους συναλλαγές, να διαπιστώνεται ποιος από τους δύο υπόκειται στο φόρο.

Στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναφέρεται το συνολικό ποσό των παραστατικών τιμολόγησης που εκδώσαμε μέσα στον προηγούμενο μήνα σε κάθε υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος.

Για να συμμορφωθούμε προς αυτόν τον νέο κανονισμό:

1)      Εφόσον δεν το έχουμε κάνει ήδη, πηγαίνουμε στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ, στην οποία ανήκουμε και κάνουμε αίτηση μεταβολής των στοιχείων μας για να προσθέσουμε ότι πραγματοποιούμε ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών. Από τη ΔΟΥ μας δίνουν κάποιους κωδικούς, τους οποίους θα χρησιμοποιούμε στο TAXISnet για την κατάρτιση και την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων έως την 26η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη μηνιαία περίοδο την οποία αφορούν (δηλ., για τον Μάρτιο ο πίνακας πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 26 Απριλίου).

2)      Ζητάμε από τον κάθε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ πελάτη μας τον αριθμό ΑΦΜ του (VAT Reg. No.). Για κάθε κράτος μέλος, ο αριθμός αυτός έχει συγκεκριμένη μορφή, π.χ. στην Ιταλία έχει τη μορφή IT-12345678901 (μια σειρά έντεκα ψηφίων). Μπορούμε να ελέγξουμε τη σωστή μορφή των αριθμών ΑΦΜ με βάση συγκεκριμένους πίνακες (http://www.taxgr.com/news/vat-afm/).

3)      Πηγαίνουμε στον ιστότοπο του συστήματος VIES (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do) και ελέγχουμε την εγκυρότητα του ΑΦΜ του πελάτη μας.
Σημείωση: Αν ο αριθμός ΑΦΜ περιέχει αλφαβητικούς χαρακτήρες, οι χαρακτήρες αυτοί πρέπει να πληκτρολογούνται με κεφαλαία, ενώ θα πρέπει να αγνοούνται τα διαστήματα, οι τελείες και οι παύλες που υπάρχουν ανάμεσα στα σύνολα ψηφίων. Επίσης, ο αριθμός πρέπει να πληκτρολογείται σε συνεχόμενη διάταξη χωρίς διαστήματα, τελείες ή παύλες. Τέλος, στην περίπτωση έγκυρου αριθμού ΑΦΜ, εάν το όνομα ή/και η διεύθυνση αντικαθίστανται από παύλες (---), αυτό σημαίνει ότι το κράτος μέλος που εξέδωσε τον αριθμό ΑΦΜ δεν επιτρέπει την αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών.
Για κάθε αριθμό ΑΦΜ που επαληθεύουμε με χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου λαμβάνουμε έναν μοναδικό αριθμό επαλήθευσης. Για παν ενδεχόμενο, καλό είναι να κρατήσουμε αυτόν τον αριθμό στο αρχείο μας ώστε να μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε πραγματοποιήσει την επαλήθευση, εφόσον μας ζητηθεί.

4)      Εφόσον ο πελάτης μας είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES, συνεχίζουμε να εκδίδουμε κανονικά τα παραστατικά τιμολόγησής μας (με τον τρόπο που περιγράφηκε στη ΓΣ και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης, http://www.pem.gr/?p=177 ) και απλώς μπαίνουμε στην επιπλέον διαδικασία της κατάρτισης και υποβολής των μηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

5)      Εφόσον ο πελάτης μας δεν είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα VIES (και εφόσον μας βεβαιώσει ότι δεν επιθυμεί να εγγραφεί σε αυτό), υποχρεούμαστε να χρεώσουμε τον νόμιμο ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών σε κάθε παραστατικό τιμολόγησης που του εκδίδουμε όπως θα κάναμε σε οποιονδήποτε άλλο πελάτη μας εντός Ελλάδας.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα:

Απόφαση 1091531 με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 2009 - Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2010. - Κοινοποίηση οδηγιών για την συμπλήρωση των εντύπων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. (http://www.taxgr.com/news/ap-1091531-09/)

Βοήθεια και συχνές ερωτήσεις για το σύστημα VIES (http://www.taxgr.com/news/erapantisis/)

Πληροφοριακά, το έντυπο Φ4 TAXIS, Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων, αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών. (http://files.taxgr.com/200000194-ac01facfbb/F4_2009.pdf). Οι αρχικοί και εμπρόθεσμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Σε έντυπη μορφή (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποβάλλονται οι εκπρόθεσμοι και οι διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες.

Πληροφορίες και οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Φ4. (http://www.taxgr.com/news/f4-vat-2009/)


Πηγή: ΠΕΜ


epaggelmatias

 • Newbie
 • *
  • Posts: 26
Δεν καταλαβαίνω τι έχει να κερδίσει το Ελληνικό κράτος αν εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας μεταφραστής υποβάλλω ανακεφαλαιωτικό πίνακα για παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών σε χώρες της Ε.Ε. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι υπηρεσίες είναι απαλλαγμένες από ΦΠΑ. Υπόχρεος για καταβολή ΦΠΑ είναι το μεταφραστικό γραφείο/εταιρεία που λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες στο άλλο κράτος-μέλος και είναι υποχρεωμένο να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα λήψης υπηρεσιών στην αντίστοιχη χώρα. Μήπως η υποχρεωτική υποβολή ισχύει μόνο για λήψη υπηρεσιών; Αν δεν την υποβάλλουμε θα έχουμε τυχόν κυρώσεις;

Ευχαριστώ
Πάνος
 

Search Tools