οὐ γὰρ αὐθάδης οὐδ' ἐπαχθής ὁ χρηστός, οὐδ' αὐθέκαστος ἐστιν ὁ σώφρων ἀνήρ –> the man of value is not arrogant or insufferable, and the wise man is not a smug

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 835212
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὐ γὰρ αὐθάδης  οὐδ' έπαχθὴς ό χρηστός, οὐδ' αὐθέκαστος  ἐστιν ό σώφρων ἀνήρ –> the man of value is not arrogant or insufferable, and the wise man is not a smug

l'homme de valeur n'est pas arrogant ni insupportable, et le sage n'est pas un homme suffisant
Orner la cité - I - Règles et style de la commémoration du kosmos dans la cité - Ausonius Éditions


 

Search Tools