ἀρετὰ γὰρ ἐπαινεομένα δένδρον ὣς ἀέξεται → for virtue that is praised grows like a tree, praised virtue will grow like a tree

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 848760
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἀρετὰ γὰρ ἐπαινεομένα δένδρον ὣς ἀέξεται → for virtue that is praised grows like a tree, praised virtue will grow like a tree


ἀλλὰ οὐ συγχρῶμαι τῷ λόγῳ τῷδε, φημὶ δ’ οὖν ἔπαινον ἢ ψόγον ἢ ἐπαίνῳ τι ἐοικὸς καὶ ψόγῳ μάλιστα πάντων τοῖς ἀνθρώποις ἀναγκαιότατα φάρμακα. Οἱ μὲν οὖν δυσίατοι, καθάπερ ὁ σίδηρος πρὸς τοῦ πυρὸς καὶ σφύρας καὶ ἄκμονος, τουτέστιν ἀπειλῆς, ἐλέγχου, ἐπιτιμήσεως ἐλαύνονται, οἱ δὲ αὐτῇ προσέχοντες τῇ πίστει οἷον αὐτοδίδακτοι καὶ προαιρετικοὶ αὔξονται τῷ ἐπαίνῳ· ἀρετὰ γὰρ ἐπαινεομένα δένδρον ὣς ἀέξεται. Καί μοι δοκεῖ συνεὶς τοῦτο ὁ Σάμιος παραγγέλλειν Πυθαγόρας· δειλὰ μὲν ἐκπρήξας ἐπιπλήσσεο, χρηστὰ δὲ τέρπου.I say, then, that praise or blame, or whatever resembles praise or blame, are medicines most essential of all to men. Some are ill to cure, and, like iron, are wrought into shape with fire, and hammer, and anvil, that is, with threatening, and reproof, and chastisement; while others, cleaving to faith itself, as self-taught, and as acting of their own free-will, grow by praise: For virtue that is praised grows like a tree. And comprehending this, as it seems to me, the Samian Pythagoras gives the injunction: When you have done base things, rebuke yourself; But when you have done good things, be glad.

https://theoluniv.ub.rug.nl/461/1/Tops,T.Proefschrift2021.pdf


la virtud encomiada crecerá como un árbol
Wenn Leistung gelobt wird, wächst sie wie ein Baum
δένδρον - Ancient Greek (LSJ)


 

Search Tools