νεκρὸν ἐάν ποτ' ἴδηις καὶ μνήματα κωφὰ παράγηις κοινὸν ἔσοπτρον ὁρᾶις· ὁ θανὼν οὕτως προσεδόκα –> whenever you see a body dead, or pass by silent tombs, you look into the mirror of all men's destiny: the dead man expected nothing else | if you ever see a corpse or walk by quiet graves, that's when you look into the mirror we all share: the dead expected this

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 848870
    • Gender:Male
  • point d’amour
νεκρὸν ἐάν ποτ' ἴδηις καὶ μνήματα κωφὰ παράγηις κοινὸν ἔσοπτρον ὁρᾶι(ς)· ὁ θανὼν οὕτως προσεδόκα –> whenever you see a body dead, or pass by silent tombs, you look into the mirror of all men’s destiny: the dead man expected nothing else | if you ever see a corpse or walk by quiet graves, that’s when you look into the mirror we all share: the dead expected this

Memento Mori – SENTENTIAE ANTIQUAE


 

Search Tools