ἡ δὲ φύσις φεύγει τὸ ἄπειρον· τὸ μὲν γὰρ ἄπειρον ἀτελές, ἡ δὲ φύσις ἀεὶ ζητεῖ τέλος –> nature, however, avoids what is infinite, because the infinite lacks completion and finality, whereas this is what Nature always seeks

 

Search Tools