Αγγλοελληνικό Λεξικό Τεχνικών Όρων σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού

AnagnostouGeorgios

  • Newbie
  • *
    • Posts: 14
    • Gender:Male
Αγγλοελληνικό Λεξικό Τεχνικών Όρων σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού

GreekOther languages
αγγλικό κλειδί, κλειδί μεταβλητού ανoίγματοςIT chiave inglese (f)
αγιόξυλο (γκαγιάκ)DE Gaiac | DE Pockholz (n) | EN guaiacum wood | FR gayac | IT guiaco (m) | IT legno santo (m)
άγκιστροFR crochet (m) | FR grappin (m) | FR agrafe (f)
άγκιστρο ανύψωσηςDE Aufzughaken (m) | EN lifting hook | IT staffa di sollevamento (f) | IT gancio per sollevamento (m)
άγκιστρο σύνδεσηςEN welded-end hook | FR crochet de liaison (m) | IT gancio di collegamento (m)
άγκιστρο σύνδεσης ηλεκτροσυγκολλημένοDE angeschweisster Haken (m)
άγκιστρο, γάντζοςDE Haken (m)
άγκιστρο, σφιγκτήραςEN staple
άγκιστρο, σφιγκτήρας καλωδίουEN clip
αγκιστρωτό μπουλόνι, κοχλιωτό αγκύριοEN hook bolt | IT bullone ad uncino (m) | IT vite a gancio (f) | IT bullone a gancio (m)
αγκυρωμένο καλώδιο προέντασηςDE verankertes Spannglied (n) | EN anchored cable | FR câble ancré (m) | IT cavo ancorato (m)
αγκυρώνωDE verankern | EN anchor | FR ancrer | IT ancorare
αγκύρωσηDE Verankerung (f) | EN anchor | EN anchorage | FR ancrage (m) | IT ancora (f)
αγκύρωση, αγκύριοDE Anker (m) | IT ancoraggio (m)
αγκύρωση, αγκύριο, άγκυραFR ancre (m)
αγωγός (σωλ.), σωλήνωσηDE Rohrleitung (f) | EN pipe line | FR tuyauterie (f) | IT conduttura (f) | IT condotta (f) | IT tubatura (f)
αγωγός (σωλ·), σωλήνωσηFR conduite (f)
αγωγός (σωλ·), σωλήνωση, σύστημα αγωγώνIT canalizzazione (f)
αγωγός αποχετεύσεωςIT fogna (f)
αγωγός αποχέτευση, υπόνομοςFR égout (m)
αγωγός αποχέτευσης, υπόνομοςDE Entwässerungsleitung (f) | DE Abwasserleitung (f) | EN sewer
αγωγός ηλεκτρικής ενεργείαςDE Leitung (f)
αγωγός ηλεκτρικής ενεργείας, γραμμή ηλεκτρικής ενεργείαςDE Freileitung (f) | EN transmission line | EN conduct (elect.) | FR ligne électrique (f) | IT conduttura di trasmissione (f) | IT linea di trasmissione (f)
αγωγός ύδατος, υδραγωγείοDE Wasserleitung (f) | EN distribution pipe | EN water conduct | FR conduite d'eau (f) | IT tubazione d'acqua (f)
αγωγός υπό πίεσηDE Druckleitung (f) | DE Pressleitung (f) | EN pressure pipe line | FR conduit sous pression (m) | IT condotta forzata (f) | IT conduttura in pressione (f)
αγωγός υψηλής τάσεωςDE Hochspannungsleitung (f) | EN high-tension conduct | FR ligne à haute tension (f) | IT conduttura ad alta tensione (f) | IT linea ad alta tensione
άδειαFR congé (m)
άδεια οικοδομήσεωςDE Baugenehmigung (f) | EN building permit | FR permis de construire (m) | IT permesso di costruzione (m)
αδιαπέραστος,αδιάβροχος, υδατοστεγήςEN watertight | IT impermeabile
αδιαπέρατος, υδατοστεγήςDE wasserdicht | DE undurchlässig | EN impermeable | EN waterproof | EN impervious | FR imperméable | FR étanche
αδιέξοδος (οδός)DE Sackstrasse (f) | DE Sackgasse (f) | EN street without issü | EN cul-de-sac | EN blind street | FR cul-de-sac (m) | FR impasse (f)
αδράνειαDE Trägheit (f) | EN inertia | FR inertie (f) | IT inerzia
αδράνεια, δυνατότητα επιμονήςDE Beharrungsvermögen (n) (Trägheit)
αδρανή υλικάDE Zuschlag (m) | DE Zuschlagstoffe (m.pl·) | FR agrégat (m) | IT materiale aggregato (m)
αδρανή υλικά (σκυροδέματος)EN aggregate (for concrete)
αδρανή υλικά, αμμοχάλικοIT aggregato (m)
αδρός, ακατέργαστοςDE roh | DE rauh | EN rough | EN coarse | FR rugueux | IT non lisciato | IT ruvido
αδυνατίζω, εξασθενίζωDE schwächen | EN weaken | FR affaiblir | IT indebolire
αεραγωγόςDE Luftkanal (m) | DE Lüftungsrohr (n) | DE Lüftungskanal (m) | EN vent pipe | EN vent | EN air channel | FR gaine de ventilation (f) | FR event (m)
αεραγωγός θερμού αέραEN air flow
αεραγωγός σωληνωτόςEN air duct
αερακτικό πρόσμικτοDE Luftporenbildner (m) | EN air entraining agent | EN air-entraining admixture | FR entraîneur d'air (m) | IT plastificante ad aria aspirata (f)
αερακτικό υλικό με πλαστικές ιδιότητεςFR plastifiant à entraînement d'air (m)
αέριοDE Gas | EN gas | FR gaz (m) | IT gas (m)
αερισμόςDE Lüftung (f) | DE Lufterneürung (f) | DE Ventilation (f) | EN ventilation | EN air renewal | FR aérage (m) | FR ventilation (f) | FR aération (f)
αεροκοπίδι, αεροκοπτήραςDE Pressluftmeissel (m) | EN pneumatic chipping hammer | FR fleuret (m) | IT scalpello pneumatico (m)
αεροστάθμη, αλφάδιDE Setzwaage (f) | DE Wagscheit (n) | EN spirit level | EN air level | FR niveau à bulle dsair (m) | IT livello ad acqua (m)
αεροστάθμη, αλφάδι, στάθμη, στάθμη ύδατοςEN water level
αεροστεγής, ερμητικόςDE luftdicht | EN airtight | EN airproof | EN hermetic | FR étanche à l'air, hermétique | IT stagno all'aria | IT a tenuta d'aria | IT impermeabile all'aria
αερόσφυραDE Presslufthammer (m) | DE Luftdruckhammer (m) | EN pneumatic pick | EN pneumatic hammer | FR brise-béton (m) | FR marteau pneumatique (m) | IT martello pneumatico (m)
αερόψυξηDE Luftkühlung (f) | EN air cooling | FR refroidissement par air (m) | IT raffreddamento ad aria (m)
αέτωμαDE Giebel (m) | EN pediment | EN gable | EN gablewall | EN gavel | FR fronton (m) | IT frontespizio (m) | IT frontone (m)
αέτωμα από τοιχοποιίαDE Giebelwand (f)
αέτωμα, τροχόςFR pignon (m)
αίτησηEN demand | EN inquiry | FR demande (f) | IT richiesta (f)
αίτηση, ερώτημαDE Anfrage (f)
αιωρούμενο εφέδρανοDE Pendellager( n) | EN pendulum bearing
αιωρούμενο εφέδρανο, εφέδρανο με στυλίσκο (γεφ.)DE Schwingenlager (n) | EN rocker bearing | FR appui pendulaire (m) | FR appui à biellette (m) | FR appui à béquille (m) | IT supporto a cuscinetto di biella (m)
αιωρούμενο στήριγμαDE Pendelstütze (f) | EN rocker (pier or support) | FR bielle (f) | FR appui pendule (m) | IT bilanciere (m)
αιωρούμενο στήριγμα, εκκρεμέςIT pendolo (m)
ακακίαDE Akazie (f) | DE Robinie (f) | EN false acacia | EN robinia (common) | FR faux-acacia (m) | FR robinier (m) | IT acacia ff) | IT falsa acacia (f)
άκαμπτη σύνδεσηDE Steifer Anschluss | FR assemblage rigide (m) | IT accoppiamento rigido (m) | IT attacco rigido (m)
άκαμπτο πλαίσιοDE Steifrahmen (m) | EN rigid frame | FR portique rigide (m) | IT telaio rigido (m)
ακαμπτοποίηση, σύνδεση ακαμψίαςEN stiffening | EN bridging | FR raidissage (m) | IT irrigidimento (m)
ακαμπτοποιώ με αντιανέμια αντηρίδα, με καλώδιο στερέωσηςFR haubannage (m)
άκαμπτοςDE biegesteif | DE starr | DE steif | EN rigid | EN stiff | FR rigide | IT rigido
άκαμπτος σύνδεσηEN rigid connection
ακαμψίαDE Steifigkeit (f) | EN rigidity | EN stiffness | FR raideur (f) | FR rigidité (f) | IT rigidezza (f)
ακαμψία ελάσματος κορμούDE Stegblechsteife (f)
ακανθωτός γόμφοςEN stone bolt
ακανθωτός γόμφος, κοχλίας με προεξοχέςDE Steinschraube (f) | EN rag bolt | IT bullone a mazzetta (m) | IT chiavarda (f)
ακαριαία παραμόρφωση, στιγμιαία παραμόρφωσηDE unmittelbare Verformung (f) | EN instantaneous strain | FR déformation instantanée (f) | IT deformazione istantanea (f)
ακμή (ζυγού), μαχαιροειδής στήριξη ζυγούEN knife-edge support of a balance | FR suspension couteau et coussinet (f)
ακμή (ζυγού), μαχαιροειδής στήριξης ζυγούDE Messerauflegung einer Waage (f)
ακμή, παρυφήDE Rand (m) | DE Kante (f) | EN edge | FR arête (f) | IT spigolo (m) | IT orlo (m), orlatura-(f) | IT bordo (m)
ακμή, παρυφή, εξωτερική στεφάνηEN rim
ακμή, παρυφή, όχθηFR bord (m)
ακονιστική πέτραDE Schleifstein (m)
ακονιστικός τροχός, ακονιστικός δίσκοςDE Schleifscheibe (f) | EN grinding wheel | EN disk | FR meule (f) | FR disque (m) | IT disco per smerigliare (m) | IT disco per affilare (m)
ακραία δοκόςDE Randträger (m) | DE Randbalken (m) | EN edge girder | EN edge beam | FR poutre de rive (f) | IT trave di bordo (f)
ακραία ενίσχυση, ακραίο έλασμαDE Eckblech (n) | EN corner plate | EN knee bracket | FR gousset d'angle (m) | IT piastra d'angolo (f)
ακραία ίναFR fibre extrême (f)
ακραία νεύρωσηDE Randrippe (f) | EN edge rib | FR nervure de rive (f) | IT nervatura di bordo (f)
ακραία πλάκαEN end block (of a beam) | IT piastra di estremità (f)
ακραία πλάκα, ακραίο βάθροDE Endblock (m)
ακραία πλάκα, κιονόκρανο, πλάκα κεφαλήςFR plague d*about (f)
ακραίες ίνεςDE äusserste Faser (f) | EN extreme fibre | IT fibra estrema (f)
ακραίο άνοιγμα (φορέα)DE Aussenöffnung (f) | DE Endfeld (n) | EN end pannel | EN end span | FR travée extrême (f) | IT portata di estremità (f) | IT campata di estremità (f)
ακραίο άνοιγμα (φορέα), άνοιγμα πλημμυράς (γεφ.)FR travée de rive (f)
ακραίο σημείοEN crown
ακραίο σημείο, δακτυλιοειδές περικόχλιο, κολλάρο σύσφιξης, κορυφIT ghiera (f)
ακραίο σημείο, κλείδα αψίδας, κλείδα θόλου, κορυφήFR sommet (m)
ακραίο σημείο, κορυφήDE Endpunkt (m) | DE Scheitel (m) | EN tip | FR embout (m) | IT puntale (m)
ακραίο σημείο, κορυφή, κόμβος δικτυώματοςEN apex
ακρίβειαDE Genauigkeit (f) | EN exactness | EN precision | EN accuracy | FR exactitude (f) | FR précision (f) | IT precisione (f) | IT esattezza (f)
ακριβόδιάστατοςDE massgerecht | EN trü to sise | FR conforme aux côtes | IT conforme alle dimensioni
άκροDE Ende (n) | FR extrémité (f) | FR bout (m) | FR about (m) | IT estremità (f) | IT fine (m)
άκρο, ακραίο σημείο, κορυφήEN end
ακρόβαθροDE End-widerlager (n) | DE Widerlager (n) | FR culée (f) | IT spalla (f) | IT piedritto (m)
ακρόβαθρο, γενέσεις (θόλου, τόξου)EN abutment
ακρόραθροFR butée (f}
ακροφύσιο εγχύσεωςIT lancia d'iniezione (f)
ακροφύσιο έγχυσηςDE Injizierlanze (f) | EN grouting nozzle | EN grouting head | FR lance d'injection (f)
ακροφυσιο, στόμιοFR tube de jet (m)
ακροφύσιο, στόμιοDE Strahlrohr (n) | DE Ausflussdüse (f) | DE Mundstück (n) | EN nozzle | EN jet pipe | EN inlet | FR tuyère (f) | FR ajustage (m)
ακτίναEN radius | FR rayon (m)
ακτίνα αδρανείαςDE Trägheitsradius (m) | EN radius of gyration | EN gyration radius | FR rayon de giration (m) | IT raggio giratore (m)
ακτίνα καμπυλότηταςDE Krümmungshalbmesser (m) | EN radius of curvature | FR rayon de courbure (m) | IT raggio di curvatura (m)
ακτίνα φωτός, ακτίνα (γεωμ.)IT raggio (m)
αλεξικέραυνοDE Blitzableiter (m) | DE Wetterstange (f) | EN lightning arrester | FR paratonnerre (m) | IT parafulmine (m)
αλεύρι, κόνιςIT polvere (f) | IT farina (f)
άλευροEN flour | EN powder
άλυση, αλυσσίδαDE Kette (f)
αλυσίδαEN chain | FR chaîne (f) | IT catena (f)
αλυσίδα παραγωγής, γραμμή παραγωγήςFR chaîne de fabrication (f) | IT linea di fabbricazione (f)
αλυσιδωτή καμπύλη, αλυσοειδήςIT catenaria (linea) (f)
αλυσοειδής (καμπύλη)DE Kettenlinie (f) | EN catenary (curve) | FR chaînette (f)
άλυσος παραγωγής, γραμμή παραγωγήςEN production line
αμβλεία (γωνία)DE Stumpf (Ecke) (f) | EN obtuse | FR obtus (m)
αμβλεία (γωνία), θολόςEN blunt
αμβλεία γωνίαIT ottuso (angolo)
αμείβων (ζευκτού)DE Bindersparren (m) | DE Hauptsparren (m) | DE Bundsparren (m) | EN principal rafter | EN chief rafter | FR arbalétrier (m)
αμείβων (ζευκτού), δοκός στέγης, ελκυστήρας ζευκτούEN roof beam
αμείβων (ζευκτού), ελατάκι, επιτεγίδα, στρογγυλή ξυλείαEN spar
αμείβων (ζευκτού), πτερύγιοEN blade
άμεση παραμόρφωσηDE direkte Verformung (f)
άμεση παραμόρφωση, στιγμιαία παραμόρφωσηEN immediate strain
αμίαντοςDE Asbest (m) | DE Amiant (m) | DE Bergflarren (m) | EN asbestos | FR amiante (m) | IT amianto
αμιαντοτσιμέντοDE Asbestzement (m)
αμιαντοτσιμέντο, (ετερνίτης)IT fibrocemento (m)
αμιαντοτσιμέντο, ετερνίτηςEN asbestos cement | FR amiante-ciment (m)
αμμοβολή, εκτόξευση άμμουDE Sandstrahlen (n) | EN sand blasting | FR sablage (m)
αμμοδοχείοDE Sandtop (m) | EN sand holder | IT vaso per sabbia
αμμοδοχείο, κιβώτιο άμμουFR boite à sable (f)
αμμοκονιαστήςDE Gipser (m) | DE Stuckarbeiter (m) | DE Stukkateur (m) | EN plasterer | FR stucateur (m) | FR plafonneur (m) | IT stuccatore (m)
αμμορυχείοDE Sandgrube (f) | EN sand pit | FR sabliére (f) | IT cava di sabbia (f)
άμμοςDE Sand (m) | EN sand | FR sable (m) | IT sabbia (f)
άμμος δομήσεως, άμμος τοιχοποιίαςIT sabbia per muratura (f)
άμμος δόμησηςDE Mauersand (m) | EN building sand
άμμος λατομείουFR sable de carriére (m)
άμμος ορυχείουDE Grubensand (m) | EN pit sand | FR sable excavé (m) | FR sable de fossé (m) | FR sable de fouille (m) | IT sabbia di cava (f)
άμμος ρέουσαDE Treibsand (m) | DE Schwemmsand (m) | EN runninig sand | EN shifting sand | EN quick sand | FR sable boulant (m) | FR sable bouillant (m) | FR sable mouvant (m)
άμμος ρέουσα, ρέον έδαφοςDE Laufsand (m)
άμμος σκυροδέματοςDE Betonsand | EN concrete sand | FR sable pour béton (m) | IT sabbia per calcestruzzo (f)
άμμος τοιχοποιίαςFR sable de maçonnerie (m)
αμμοχάλικοDE Kiessand (m) | EN sand-gravel | EN all-in aggregate | EN gravelous sand | FR sable graveleux (m) | FR agrégat tout venant (m) | FR grenaille (f)
αμμοχάλικο όπως εξορύσσεται, φυσικό αμμοχάλικοDE Zuschlag in Gewinnnungszustand (m)
αμοιβών (ζευκτού)IT puntone principale (m)
αμφιέρειστη δοκόςDE Freiaufliegender Träger (m) | EN simply-supported beam | FR poutre simplement appuyée (f) | IT trave semplicemente appoggiata (f)
αμφιθέατροDE Hörsaal (m) | DE Auditorioum | EN auditorium | FR amphithéâtre (m) | FR auditoire (m) | IT auditorio (m) | IT anfiteatro (m) | IT auditorium (m)
αμφικόχλιο, βελόνη, βλήτρο φυτευτό, γόμφος, καβίλια, πείρος, ράβδFR goujon (m)
αμφικόχλιο, βλήτρο φυτευτόDE Stiftschraube (f) | EN stud screw | EN stud bolt | FR prisonnier (m)
αμφικόχλιο, βλήτρο φυτευτό, πείρος, ράβδος σύνδεσης με ελικώσειςEN stud
αμφικόχλιο, γόμφος, πείρος, τόρμος, φυτευτό βλήτροIT perno prigioniero (m)
αμφικόχλιο, φυτευτό βλήτροIT colonnetta (f)
αναβαθμός (γεωλ.)/ πλατύσκαλο, τεταμένο τμήμα καμπύληςIT pianerottolo (m)
αναβατόριο, ανελκυστήραςEN elevator
αναβατόριο, ανελκυστήρας (προσώπων)EN lift
αναβατόριο, ανελκυστήρας (προσώπων), παλάγκο, πολύσπαστοDE Aufzug (m)
αναβατόριο, ανελκυστήρας φορτίωνDE Lastaufzug (m)
αναβατόριο, ανελκυστήρας, ανελκυστήρας (προσώπων)FR ascenseur (m) | IT ascensore (m) | IT elevatore (m)
αναβατόριο, ανελκυστήρας, ανελκυστήρας εμπορευμάτωνFR monte-charge (m) | IT montacarichi (m)
αναβολέας, άγκιστρο, συνδετήρDE Bügel (m)
αναβολέας, συνδετήραςEN stirrup | FR étrier (m)
αναβολεύς, συνδετήρας, άγκιστροIT staffa (f)
αναδευτός σίδηρος, αναμακτός σίδηροςFR fer puddleur (m)
αναδευτός σίδηρος, αναμακτός σίδηρος, πολτοπαγής σίδηροςDE Schweisseisen (n) | IT ferro saldato (m)
αναδευτός σίδηρος, αναμακτός σίδηρος, πολτοπαγής σίδηρος, σφυEN wrought iron
αναδίπλωσηFR rebord (m) | FR ras bords (m) | IT rivoltamento del bordo (m)
αναδίπλωση, αναστροφή περιθωρίουDE Krempe (f)
αναδίπλωση, βολβόςEN bead
αναδίπλωση, πτύχωση ακαμψίαςFR ourlet (m)
αναδίπλωση, το άκρο του ελάσματοςDE Sieke (f)
ανάθεση εργασιώνDE Vergabe (der Arbeiten) (f) | EN awarding of a contract | EN letting of a contract
ανάθεση εργασιών κατόπιν δημοπρασ ίαςIT licitazione di appalto (f)
ανάθεση εργασιών με υπογραφή συμφωνητικούFR soumission des travaux (f)
ανακάμπτω (έλασμα)DE kröpfen | IT sfalsare
ανακάμπτω (έλασμα), κάμπτωFR couder
ανακάμπτω (έλασμα), οδοντωτή συναρμογή τοιχοποιίαςEN joggle
ανάκαμψη καλωδίωνDE Aufbiegen von Kabeln (n)
ανάκαρδος (μαόνι)FR acajou (m) | DE Mahagoni (n) | EN mahogany | FR mahogani (m) | IT mogano (m)
ανακουφιστικό τόξοDE Entlastungsbogen (m) | EN relieving arch | EN discharging arch | FR arc de décharge (m) | IT arco di scarico (m) | IT arco di sostegno (m)
αναλαμβάνω έργοDE Arbeit annehmen (m) | EN contract for a work | FR prendre un travail | IT assumere lavoro
αναλογία τσιμέντου, περιεκτικότητα τσιμέντουDE Zement-gehalt (m) | EN cement content | FR dosage en ciment (m) | IT dosaggio del cemento (m)
ανάλυση (δυνάμεων)DE Zerlegung (f) | FR décomposition (f) | IT decomposizione delle forze (f)
ανάλυση δυνάμεωνEN resolution (of forces)
ανάλυση τιμώνDE Leistungsverzeichnis (n) | DE Preisermittlung (f) | EN analysis of prices | EN price analysis | FR sous-detail des prix (m) | IT analisi dei pressi if)
αναμιγνύωDE mischen | EN mix | FR mélanger | FR mêler | IT impastare | IT mescolare
αναμικτήραςDE Mischmaschine (f) | DE Mischer (m) | EN mixer | EN agitator | FR agitateur (m) | FR malaxeur (m)
αναμικτήρας διά κοχλίουDE Mischschnecke (f) | DE Mengschnecke (f) | EN paddle worm conveyor
αναμικτήρας με κοχλίαFR vis melangeuse (f) | IT impastatrice a vite elicoidale (f) | IT vite mescolatrice (f)
αναμικτήρας μπετόν, αναμικτήρας σκυροδέματος, μπετόν ιέραIT betoniera (f)\
αναμικτήρας μπετού, αναμικτήρας σκυροδέματοςDE Betonmaschine (f) | EN concrete mixer | FR malaxeur à beton (m) | FR bétonneuse (f)
αναμικτήρας μπετού, αναμικτήρας σκυροδέματος, μπετονιέραDE Betonmischer (m)
αναμικτήρας σκυροδέματοςIT impastatrice per calcestruzzo (f)
αναμικτήρας σκυροδέματος, αναμικτήρας μπετού, μπετονιέραFR bétonniére (f)
ανάμικτροDE Rührspatel | IT pala mescolatrice (f)
ανάμιξηDE Mischen (n) | EN mixing | FR malaxage (m) | IT mescolanza (f) | IT mescolare (m)
αναμόρφωση, ανάπλασηEN remoulding | FR remaniement (m)
ανάντη (επίρρημα)DE stromaufwärts | EN up-stream | FR amont | IT a monte
αναρρόφησηDE Saugen (n) | DE Sog (m) | EN suction | FR aspiration (f) | FR succion (f) | IT aspirazione (f)
αναρρόφηση, άντληση δημιουργίας υποπίεσηςDE Aussauge (n)
αναρρόφηση, ρούφηγμα σε στρόβιλοIT risucchio (m)
αναρτήρας, ράβδος αναρτήσεωςDE Hängestange (f) | DE Hänger (m)
αναρτήρας, ράβδος ανάρτησηςEN suspender | EN suspension rod | IT asta di sospensione (f)
ανασυρόμενη γέφυρα, ανελκυόμενη γέφυραDE Zugbrücke (f) | EN draw bridge
ανασυρόμενη γέφυρα, ανελκυόμενη γέφυρα, ανυψούμενη γέφυραIT ponte levatoio (m)
ανασυρόμενη γέφυρα, ανελκυόμενη γέφυρα, γέφυρα με αντίβαροFR pont-levis (m)
αναταράσσωFR agiter | IT rimescolare
αναταράσσω, αναδεύωDE rühren | EN stir
ανατινάσσωDE sprengen | EN spring | EN blowup | EN blast | FR faire jouer | FR faire sauter | FR abattre à la mine | IT scoppiare
ανατινάσσω, διαλύω, χαλαρώνωIT scattare
ανατρεπόμενο βαγονέτο, όχημα ανατρεπόμενοEN tipping wagon | IT carrello rovesciabile (m)
ανατρεπόμενο βαγονέτο, όχημα, όχημα ανατρεπόμενοEN tip wagon
ανατρεπόμενο όχημα (αυτοκίνητο)DE Kipper (m) | DE Kippwagen (m) | EN tipping truck | EN tipping lorry | EN dump truck | FR camion à benne basculante (m) | IT carro con cassone ribaltabile (m)
ανατροπήDE Kippen (n) | DE Umkippen (n) | EN tilting | EN overturning | FR renversement (m) | FR déversement (m) | FR basculement (m) | IT ribaltamento (m)
αναφοράFR compterendu (m)
αναφορά, έκθεσηDE Bericht (m) | FR rapport (m) | IT rapporto (m)
ανάχωμα υδραυλικόEN hydraulic fill | FR remblais hydrauliques (m) | IT colmata per rifluimento artificiale (f)
ανάχωμα υδραυλικό, επίχωμα, πλήρωση, γέμισμαDE Ausfüllung (f)
ανάχωμα, μώλος, ο προβλήταςFR jetée (f)
ανάχωμα, οριζόντια απόληξη υποδομής ως βάση τοίχου, περβάζι πEN stooling
ανάχωμα, πρόφραγμα??????????????, τοίχος αντιστήριξηςFR batardeau (m)
ανάχωμα, ρουφράκτης, υδατοφράκτης, φράγμα, φράγμα υδροδυναμEN dam | FR barrage (m) | IT diga (f)
ανάχωμα, υδατοφράκτης, φράγμαDE Deich (m) | DE Damm (m) | DE Sperre (f) | EN dike | EN barrage | IT argine (m) | IT terrapieno (f)
ανάχωμα, υδατοφράκτης, φράγμα, φράγμα υδροδυναμικόFR digue (f)
ανέγερση, συναρμολόγησηDE Zusammenbau (m) | FR montage (m) | IT montaggio (m)
ανέγερση, συναρμολόγηση, σύνδεση, σύνδεσμος, ένωσηFR assemblage (m)
ανεκτή φόρτισηDE zulässige Belastung (f) | FR charge admissible (f) | IT carico ammissibile (m)
ανεκτή φόρτιση, φόρτιση ασφαλείαςEN safe load
ανεκτό φορτίοEN admissible load
ανεκτός, επιτρεπόμενοςDE zulässig | EN permissible | FR admissible | IT ammissibile
ανελκυστήρας (προσώπων)DE Fahrstuhl | DE Presonenaufzug (m) | EN passenger lift
ανελκυστήρας (προσώπων), βαρούλκοEN hoist
ανελκυστήρας εμπορευμάτωνDE Warenaufzug (m) | EN freight lift | EN goods elevator
ανέμη, βαρούλκο, πηνίοDE Winde (f) | FR treuil (m)
ανέμη, μπομπίνα, πηνίο, ρόλλοςDE Spule (f) | EN reel | IT bobina (f)
ανέμη, μπομπίνα, πηνίο, ρόλλος, βαρούλκοDE Haspel (f)
ανέμη, πηνίοEN asple | EN spool | FR dévidoir (m) | FR asple (m) (ou aspe) | FR caret (m) | FR touret (m)
ανεμιστήραςDE Entlüfter (m) | DE Ventilator | EN ventilator | EN fan | FR ventilateur (m) | IT ventilatore (m)
ανεμοδείκτηςDE Windzeiger (m) | DE Wetterfahne (f) | DE Windfahne (f) | EN weather flag | EN vane | EN fane | FR girouette (f) | FR flouette (f)
ανεμοπίεσηDE Winddruck (m) | EN wind pressure | FR pression du vent (f) | IT pressione del vento (f)
ανεμοφόρτισηDE Windbelastung (f) | EN wind load | FR surcharge de vent (f) | IT carico di vento (m) | IT carico dovuto al vento (m)
ανεντατικός, άνευ τάσεωνDE spannungsfrei | EN stressless | FR exempt de contraintes | IT senza sollecitazione
ανεπεξέργαστοςDE unbearbeitet | EN non-machined | FR non-ouvré | IT non lavorato
ανέργεση, κιγκαλλερία (είδη), σιδηρικά (κουφωμάτων), υναρμολόγηEN mounting
ανέργεση, συναρμολόγησηDE Aufstellung (f) | DE Montage (f) | EN erection | EN assembly
ανέργεση, συναρμολόγηση, υφήDE Aufbau (m)
άνευ ηλεκτροσυγκολλήσεωςFR sans soudure
άνευ ραφήςDE nahtlos | EN seamless | FR sans cordon | IT senza saldatura
άνευ φυσσαλίδωνFR sans soufflures
άνευ φυσσαλίδων (χάλυβας)DE Blasenfrei (Stahl) | EN not blistered (steel)
άνευ φυσσαλίδων (χάλυψ)IT senza soffiature (acciaio)
ανηρτημένη δοκόςIT trave sospesa (f)
ανηρτημένη δοκός, ανηρτημένος φορέαςDE Einhängeträger (m) | IT trave di sospensione (f)
ανηρτημένη δοκός, ανηρτημένος φορέας, ανηρτημένο άνοιγμαFR travée suspendue (f)
ανηρτημένη δοκός, αρθρωτή δοκός, ανηρτημένος φορέαςEN suspended span
ανηρτημένοςEN suspended
ανηρτημένος, κρεμαστόςDE eingehängt | EN hinged | FR suspendu | IT sospeso
ανηρτημένος, κρεμαστός, στερεωμένος πάνω σε...IT appiccato
ανθίσταμαι σεFR résister à
άνθρακαςDE Kohle (f) | EN coal | FR charbon (m)
άνθρακας (χημικός)DE Kohlenstoff (m) | EN carbon | FR carbone (m)
ανθρακοδεξαμενήFR soute à charbon (f) | FR silo à charbon (m) | IT silo del carbone (m)
ανθρακοδεξαμενή, ανθρακαποθήκηEN coal bunker | IT carbonile (m)
ανθρακοδεξαμενή, μπούνκερ για άνθρακαDE Kohlenbunker (m)
άνθραξIT carbone (m)
άνθραξ (χημικός)IT carbonio (m)
ανθρωποθυρίδα, φρεάτιο επισκέψεωςDE Mannloch (n)
ανθρωποθυρίδα, φρεάτιο επίσκεψηςEN manhole | FR trou d'homme (m) | IT bocca di accesso (f) | IT foro d'uomo (m) | IT passo d'uomo (m)
ανισόπεδη διάβασηDE ungleichebene Kreuzug (f) | FR passage libre (m) | IT attraversamento libero (m)
ανισόπεδος διάβασηEN grade-separated intersection
άνοιγμα (γέφυρας)DE Tragweite (f) | DE Feld (n) | DE Lichtweite (f) | DE Spannweite (f) | DE Stüzweite (f) | FR portée (f) | IT portata (f) | IT campata (f)
άνοιγμα (γέφυρας), κλίτος (υπόστεγου πλαισίου), υπόστεγο, φάτνωEN bay
άνοιγμα αναρρόφησης, άνοιγμα εισαγωγής, άνοιγμα εισόδουIT apertura d'aspirazione (f)
άνοιγμα εισαγωγής, άνοιγμα εισόδουDE Einlassöffnung (f) | EN inlet opening
άνοιγμα εισόδου, άνοιγμα εισαγωγήςFR orifice d'entrée (f)
άνοιγμα εξαγωγήςEN oulet opening
άνοιγμα εξαγωγής, άνοιγμα εκκένωσηςFR orifice d'évacuation (m)
άνοιγμα εξαγωγής, εκκένωσηςIT apertura di evacuazione (f)
άνοιγμα -εξαγωγής, -εκροής, -εκκένωσηςDE Auslassöffnung (f)
άνοιγμα κοίτης (γέφ.)DE Strombrücke (f) | IT portata in fiume ()
άνοιγμα κοίτης (γέφ·)EN river span
άνοιγμα κοίτης (γέφυρας)FR travée en riviére (f)
άνοιγμα πλημμύρας (γεφ.)EN tide (or flood)
άνοιγμα πλημμύρας (γέφ.)IT ponte in golena (m)
άνοιγμα πλημμύρας (γεφ.)/ άνοιγμα (γέφυρας)EN span
άνοιγμα πλημμύρας (γεφ·)DE Flutbrücke (f), Flutspannweite (f)
άνοιγμα, οπήEN orifice | EN hole | EN opening
άνοιγμα, οπή, χάσμα, διάκενοEN gap
ανοικοδόμησηDE Neuaufbau (m) | DE Wiederaufbau | EN reconstruction | EN rebuilding | FR reconstruction (m) | IT ricostruzione (f)
ανοικοδόμηση, αποκατάσταση, συντήρηση (έργων τέχνης)IT restauro (m)
ανοικοδόμηση, οικοδομική μετατροπήDE Umbau (m)
ανοξείδωτοςDE rostfrei | DE nichtrostend | EN stainless | EN rustproof | EN rustless | FR exempt de rouille | FR inoxydable | IT inossidabile
ανοξείδωτος, αντισκωριακόςFR antirouille
ανόπτηση, επαναφορά (χάλυβα) χωρίς τάσηEN stress relieving (by annealing) | FR recuit de normalisation (m) | FR recuit de détente (m) | IT ricottura senza sollecitazione (f)
ανόπτηση, επαναφορά (χάλυβος) άνευ τάσηςηςDE Spannungsfreiglühen (n)
ανοπτώDE glühen | DE ausglühen | EN anneal | FR faire revenir | IT ricuocere
ανοπτώ, αποσκληρύνω, επαναφέρω (χάλυβα)DE anlassen
ανοπτώ, επαναφέρω (χάλυβα)FR recuire
ανοχή (διαστάσεων)DE Toleranz (f) | EN margin | EN permissible variation | EN tolerance | FR écart (m) | FR tolerance (f) | IT tolleranza (f)
ανοχή (διαστάσεων), απόκλισηDE Abmass (n)
ανοχή (διαστάσεων), διάκενο, ελεύθερο διάστημα, τζόγοςIT margine (m)
ανταλλακτικάDE Ersatzteile (rn.pl.) | EN spare parts | FR pièces de rechange (f.pl.) | IT pezzi di ricambio (m.pi.)
ανταλλάσσωEN exchange | EN interchange | IT scambiare
αντενεργώDE Entgegenwirken | EN counteract
αντενεργώ, αντιδρώFR réagir | IT reagire
αντηρίδαDE Stützbohle (m)
αντηρίδα, αντιανέμιος αντηρίδα, αντιστήριξηEN stay
αντηρίδα, αντιστήριξηDE Strebepfeiler (m) | DE Konterfort (n) | DE Stempel (m) | DE Strebe (f) | EN buttress | EN counterfort | EN spur | EN raking shore
αντηρίδα, αντιστήριξη, διαγώνιοςEN diagonal | FR diagonale (f)
αντηρίδα, αντιστήριξη, επιτεγίδαIT puntone (m)
αντηρίδα, αντιστήριξη, κολόνα, λοξή αντηρίδα, μπουντέλι, στήριγμα,DE Stütze (f)
αντηρίδα, αντιστήριξη, μπουντέλι, στήριγμαEN strut | IT puntello (m)
αντηρίδα, αντιστήριξη, μπουντέλι, στήριγμα, όχθηEN shore
αντηρίδα, αντιστήριξη??????????????, μπουντέλι, στήριγμα, φέρουσα δοκόςFR étai (m)
αντηρίδα, αντιστήριξη, τοξωτή αντηρίδαFR arc-boutant (m)
αντιανέμια αντηρίδαDE Verstrebung (f)
αντιανέμια αντηρίδα, καλώδιο στερέωσηςFR hauban (m)
αντιανέμια αντηρίδα, καλώδιο, επίτονο στερέωσηςDE Abspannung (f)
αντιανέμιος αντηρίδα, αντιανέμιος σύνδεσμος, καλώδιο στερέωσης,IT controventatura (f)
αντιανέμιος αντηρίδα, ελκυστήρας (ράβδος), καλώδιο στερέωσης, σIT tirante (m)
αντιανέμιος αντηρίδα, καλώδιο στερέωσης, επίτόνοEN guy
αντιανέμιος σύνδεσμοςDE Kreuzverband (m) | EN lateral bracing
αντιανέμιος σύνδεσμος, σύνδεση ακαμψίας, σύνδεσμος (αντιανέμιοEN bracing
αντιανέμιος σύνδεσμος, σύνδεση ακαμψίας, σύνδεσμος ακαμψίαςFR entretoisement (m)
αντιανέμιος σύνδεσμος, σύνδεσμος (αντ ιανέμ ιος)DE Windversteifung (f)
αντιανέμιος σύνδεσμος, σύνδεσμος (αντιανέμιος)DE Verband (m) | DE Windverband (m) | EN cross bracing | EN wind bracing | IT crociera (f)
αντίβαροDE Gegengewicht (n) | EN counterweight | FR contrepoids (m) | IT contrappeso (m)
αντιβέλαςIT controfrecela (f)
αντιβελοςIT contre freccia (f)
αντιβέλος (δικτυώματος), βέλος ανύψωσηςFR contre-flèche (f)
αντιβέλος, βέλος ανύψωσηςDE Überhöhung (f) | IT incurvatura (f)
αντιβέλος, βέλος ανύψωσης, βέλος ενός τόξου, τοξωτή υπερύψωσηEN camber
αντιδιαγώνιος (δικτυώματος)DE Gegendiagonale (f) | DE Gegenstab (Fachwerk) (m) | EN counter (diagonal) | FR diagonale à renversement d'efforts (f)
αντιδιάγωνιος (δικτυώματος)DE Wechselstab (m)
αντίδρασηDE Reaktion (f) | DE Gegendruck (m) | EN reaction | FR réaction (f) | IT reazione (f)
αντίδραση (στηρίξεως)IT reazione di appoggio (f)
αντίδραση (στήριξης)DE Auflagerkraft (f) | EN reaction (at support) | FR réaction d'appui (f)
αντικαπνική πλάκαDE Rauchschutztafel (f) | EN blaste plate | FR écran parafumée (m) | IT piastra parafumo (f)
αντικολλητά (φύλλα), κόντρα-πλακέ, φλοίωμαFR contre-plaqué (m)
αντικολλητά (φύλλα), φλοίωμαDE Sperrholz (n)
αντικολλητά φύλλα ξύλου, κόντρα- πλακέ, φλοίωμαIT legno compensato (m)
αντικολλητά φύλλα, φλοίωμαEN plywood
αντισκωριακή βαφήDE Rostschutzanstrich (m) | DE rostsichere Farbe (f) | EN rustproof paint | FR peinture antirouille (f) | IT rivestimento antiruggine (m)
αντισκωριακή βαφή, αντισκωριακή επίστρώσηEN anti-corrosive coat
αντισκωριακό μέσοDE Rostschutzmittel (n) | EN anti-corrosive agent | EN rust protective agent | FR moyen de protection antirouille (m) | IT mezzo antiruggine (m)
αντισκωριακόςDE Rostbeständig | EN rust-resisting | EN rust-proof | FR résistant à la rouille | IT resistente alla ruggine
αντίστασηDE Widerstand (m) | EN resistance
αντίσταση σε κάμψηDE Biegesteifigkeit (f) | EN flexural rigidity | FR raideur de flexion (f) | IT rigidità alla flessione (f)
αντίσταση σε πύρEN fire resistance | FR résistance au feu (f) | IT resistenza al fuoco (f)
αντίσταση σε πυρκαϊάFR sécurité à l'incendie (f)
αντίσταση σε φθοράDE Verschleissfestigkeit (f) | EN resistance to wear
αντίσταση στη φθοράFR résistance à l'usure (f) | IT resistenza all'usura (f)
αντίσταση στο πυρDE Feürwiderstand (m)
αντίσταση τριβήςDE Reibungswiderstand (m) | FR résistance de frottement (f) | IT resistenza all'attrito (f)
αντιστηρίζωDE unterstützen | DE abstützen | EN strut | EN shore | FR étayer | IT puntellare
αντιστηρίζω, μπουντέλι, στήριγμαEN prop
αντιστήριξηDE Vorlage (f)
αντισχωριακή βαφήFR peinture anticorrosive (f)
αντλίαDE Pumpe (f) | EN pump | FR pompe (f) | IT pompa (f)
αντλία εγχύσεωςDE Injizierpumpe (f)
αντλία έγχυσηςEN grouting pump | EN injection pump
αντλία έγχυσης, αντλία εμποτισμούIT pompa per iniettare (f)
αντλία έγχυσηςe αντλία ενεμάτωνFR pompe à injection, (f)
αντλία κονιάματοςDE Mörtelpumpe (f)
αντλία με διάφραγμαDE Membranpumpe (f) | EN diaphragm pump | FR pompe à membrane (f) | IT pompa a membrana (f)
αντλία φυγοκεντρικήDE Kreiselpumpe (f)
αντλία φυγοκεντρική, φυγοκεντρική αντλ ίαDE Zentrifugalpumpe (f)
αντλία φυγοκεντρική, φυγοκεντρική αντλίαEN centrifugal pump | FR pompe centrifuge (f)
αντλιοστάσιοDE Pumpwerk (n) | EN pumping station | FR station de pompage (f) | IT stazione di pompaggio (f)
αντοχήDE Festigkeit (f) | EN strength
αντοχή σε διάτμησηDE Schubwiderstand (m) | DE Schubfestigkeit (f) | EN shearing strength | EN shear strength | FR résistance au cisaillement (f) | IT resistenza al taglio (f)
αντοχή σε διάτμηση, σε φαλλιδισμόDE Scherfestigkeit (f)
αντοχή σε ελκυσμόDE Zugfestigkeit (f) | EN tensile strength | FR résistance à la traction (f) | IT resistenza alla trazione (f)
αντοχή σε εναλλασσόμενες καταπονήσειςFR résistance aux efforts alternés (f)
αντοχή σε επαναληπτικές καταπονήσεις κόπωσηςEN endurance strength
αντοχή σε επαναληπτική καταπόνησηDE Dauerfestigkeit (f)
αντοχή σε θλίψηDE Druckfestigkeit (f) | EN compressive strength | FR résistance à la compression (f)
αντοχή σε θραύσηDE Bruchwiderstand (m) | DE Bruchfestigkeit (f) | EN rupture strength | FR résistance à la rupture (f) | IT resistenza alla rottura (f)
αντοχή σε κάμψηDE Biegefestigkeit (f) | EN bending strength | FR résistance à la flexion (f) | IT resistenza alla flessione (f)
αντοχή σε καταπόνηση, όριο διαρροήςIT limite di snervamento (m)
αντοχή σε κόπωσηEN fatigü strength
αντοχή σε κώπωσηFR résistance à la fatigue (f)
αντοχή σε λυγισμόDE Knickfestigkeit (f) | EN buckling strength | FR résistance au flambage (f) | FR résistance au fléchissement | IT resistenza all'avvollamento (f)
αντοχή σε παλμικές καταπονήσειςDE Wechselfestigkeit (f) | DE Schwingungsfestigkeit (f) | IT resistenza all'oscillazione (f)
αντοχή σε παραμόρφωσηEN deflection strength
αντοχή σε συμπίεση ή σύνθλιψηIT resistenza alla compressione (f)
αντοχή σε σύνθλιψηIT resistenza allo schiacciamento (f)
αντοχή σε ταλαντώσειςFR résistance aux oscillations
αντοχή σε φόρτισηEN bearing capacity | FR capacité portante
αντοχή σε φόρτιση, ικανότητα φόρτισηςEN max. capacity load
αντοχή σε φόρτιση, ικανότητα φόρτισηςDE Tragfähigkeit (f) | FR capacité de charge (f) | FR force portante
αντοχή σε φόρτιση, ικανότητα φόρτίσηςEN load capacity
αντοχή σε φόρτιση, ικανότητα φόρτισης, φορτίο θραύσηςDE Traglast (f)
αντοχή των υλικώνDE Materialwiderstand (m) | EN material resistance | FR résistance des matériaux ()9 | IT resistenza di materiale (f)
αντοχή, αντίστασηFR résistance (f) | IT resistenza (f)
άντυξ, εσωρράχιοEN intrados | EN soffit of an arch | FR intrados (m)
ανυψώνω, σηκώνωEN pull up | EN lift | FR lever | FR relever | FR hisser
ανυψώνω, σηκώνω, ανασηκώνωDE aufheben
ανυψώνω, σηκώνω, υπερυψώνωDE erhöhen | EN raise
ανύψωσηDE Abheben (n) | EN lifting | FR soulèvement (m) | IT sollevamento (m)
ανύψωση καλωδίων(στα στηρίγματα)FR relevage de câbles (m)
ανυψωτήρας με περόνη, περονοφόρο όχημαDE Gabelstapler (m)
ανυψωτήρας μετά περόνηςFR chariot élévateur à fourche (m)
ανυψωτήρας μετά περόνης, περονοφόρο όχημαEN forklift | IT carrello elevatore a forca (m)
ανυψωτικό μηχάνημαDE Hebewerkzeug | DE Hebezeug (n) | DE Hebwerk (n) | EN lifting device | EN hoisting appapatus | EN hoisting gear | FR appareil de levage (m) | FR mécanisme de levage (m)
ανυψωτικό πλαίσιοDE Hubrahmen (m) | EN goliath crane | FR portique de manutention (m) | IT portale di sollevamento (m)
ανυψωτικό σύστμαDE Hebevorrichtung (f)
ανυψωτικός εξοπλισμόςEN hoisting equipment
άνω ακμήDE Oberkante (f) | EN upper edge | EN top edge | FR arête supérieure (f) | FR bord supérieur (m) | IT bordo superiore (m)
άνω διάβασηDE Überführung (f) | EN overpass | FR passage supérieur | IT passaggio superiore viadotto (m)
άνω ίνες (άνω ίνα)DE obere Randfaser (f) | EN top fibre | FR fibre supérieure (f) | IT fibra superiore (f)
άνω πέλμα (δοκού), άνω πέλμα (δικτυώματος)DE Oberflansch (m) | DE Obergurt (m)
άνω πέλμα (δοκού, δικτυώματος)EN top flange (beam) | EN top chorde (truss) | FR membrure supérieure (f) | IT flangia superiore (f) | IT nervatura superiore (f)
άνω πέλμα (δοκού,δικτυώματος)FR aile supérieure (f)
άνω της επιφανείας του εδάφους, εναέριοςFR aérien (m)
άνω της επιφανείας του εδάφους, υπέργειοςEN above-ground | EN overground
ανωδομήDE Oberbau (m) | DE Überbau (m) | EN superstructure | FR superstructure (f) | IT soprastruttura (f)
ανωμαλίες μετά από τρόχιση ή συγκόλλησληDE Faden (m)
ανωμαλίες μετά την τρόχιση ή την συγκόλλησηDE Frat (Bohrgrat) (m) | DE Gussnaht (f)
ανωμαλίες μετά τρόχιση ή συγκόλλησηEN scabs | EN burr | FR bavure (f) | IT bava (f) | IT sbavatura (f)
ανωφέρεια, ανωφερική κλίσηDE Steigung (f) | IT inclinazione in salita (f)
ανωφέρεια, ανωφερική κλίση, πρόοψη, όψηEN elevation
ανωφερική κλίση, ανωφέρειαFR montée (f)
ανωφερική κλίση, ανωφέρεια, πρόοψη, όψηFR élévation (f)
άξονας (μηχανής)IT asse di macchina (m) | IT perno di macchina (m)
άξονας (μηχανής), άξονας (σχεδίου)FR axe (m)
άξονας (μηχανής), άτρακτος μηχανήςFR mandrin (m)
άξονας (μηχανής), άτρακτος, βελόνη, πείροςEN pin
άξονας (μηχανής), πηγάδι, φρέαρEN shaft
άξονας (οχήματος)EN axle | FR essieu (m) | IT assale di vettura
άξονας (σχεδίου)EN centre line | EN axis
άξονας (σχεδίου), άξονας(οχήματος)IT asse (m)
άξονας περιστροφήςDE Drehachse (f) | EN axis of rotation | FR axe de rotation (m) | IT asse di rotazione (m)
άξονας συμμετρίαςDE Symmetrieachse (f) | EN axis of symmetry | FR axe de symétrie (m) | IT asse di simmetria (m)
αξονική απόσταση, απόσταση αξόνων (τροχών)FR écartement d'essieux (m) | IT scartamento degli assali (m)
αξονική δύναμηDE Längskraft (f) | EN direct force
αξονική δύναμη, διαμήκης δύναμηEN axial force
αξονική δύναμη, κάθετη δύναμηDE Normalkraft (f) | IT forza normale (f)
αξονική δύναμη, κάθετος δύναμηEN thrust
αξονική δύναμη/καταπόνηση, κάθετος δύναμη/καταπόνησηFR effort normal (m)
αξονική κλίση, απόσταση αξόνων (τροχών)EN wheel base
αξονική φόρτιση, κεντρική φόρτισηDE zentrische Belastung (f) | EN axial load | FR charge axiale (f) | FR charge centrigue (f) | IT carico assiale (m) | IT carico al centro (m)
αξονικό φορτίοEN central load
άξων (μηχανής)DE Achse (f)
άξων (οχήματος)DE Achse eines Fahrzeuges (f)
άξων (σχεδίου)DE Achse (f) (zeichn.)
άοπλο (απλό μπετό)FR non-armé | IT non armato (cemento)
άοπλο (απλό) (μπετό) σκυρόδεμαEN unreinforced (plain) (concrete)
άοπλο (απλούν) (μπετόν)DE unbewahrt (Beton)
απαλλοτρίωσηDE Enteignung (f) | DE Baulandenenteignung (f) | EN expropriation | FR aliénation (f) (expropriation) | FR expropriation | IT espropriazione (f) | IT alienazione (f)
απιδιά (αχλαδιά)DE Birnbaum (m) | EN pear tree | FR poirier (m) | IT pero (m)
απλή δοκόςDE Einzelträger (m) | EN simple beam | FR poutre simple (f) | IT trave semplice (f)
απλή κάμψηEN simple bending | FR flexion simple (f) | IT flessione semplice (f)
απλή κάμψη, καθαρή κάμψηDE reine Biegung (f)
αποβάθραDE Landungsbrücke (f) | EN landing stage | FR débarcadére (m)
αποβάθρα εκφόρτωσης, αποβάθρα άφιξηςIT pontile di sbarco (m)
απόβαροDE Leergewicht (n) | EN empty weigth | FR poids à vide (m)
απόβαρονIT peso a vuoto (m)
απογραφήDE Inventar (n) | EN inventory | IT inventario (f)
απογραφή, διεξοδική έρευναFR inventaire (m)
απόδειξηDE Nachweis (m)
απόδειξη (θεωρήματος)IT dimostrazione (f)
απόδειξη, δοκιμήIT prova (f)
απόδειξη, δοκιμή, δοκιμασίαEN proof
απόδειξη, δοκίμιοFR preuve (f)
απόδειξη, καθορισμόςEN determination
απόδοσηDE Nutzeffekt (m) | EN output | FR rendement (m) | IT rendimento (m)
απόδοση, αποδοτικότητα, ωφελιμότηταDE Ergiebigkeit (f)
απόδοση, ικανότηταFR capacité (f)
απόδοση, ισχύςDE Leistung (f)
απόδοση, ισχύς (μηχ.)FR puissance (f)
αποζημ (ωστ\FR indemmité (f)
αποζημίωσηDE Schadenersatz (m) | DE Entschädigung (f) | EN indemnification | FR dédommagement (m) | IT indennità (f) | IT risarcimento (m)
αποζημίωση, αντιστάθμισμαEN compensation
αποθέτω, επιθέτωDE auferlegen | IT appoggiare
αποθέτω, επιθέτω, επιβάλλωEN impose
αποθέτω, επιθέτω, τοποθετώFR poser
αποθήκευσηDE Vorratslager (m) | EN storing | FR stockage (m) | IT deposito (di materiale) (m)
αποθήκευση, αποθήκη, εφέδρανο (γεφ.), κουζινέτο, έδρανο (άξ. ΜηχDE Lager (n)
αποθηκεύωDE lagern | EN store | FR stocker | FR emmagasiner | IT immagazzinare | IT ammassare
αποθήκηDE Lagerhaus (n) | DE Warenhaus (n) | EN stores | EN warehouse | EN storehouse | EN depot | FR entrepôt (m) | IT deposito (m)
αποθήκη (οικοδ.) συλλεκτήρας (υδραυλ??????????????.)DE Speicher (m)
αποθήκη, απόθεση (γεωλ.)FR dépôt (m)
αποθήκη, υπόστεγο αποθήκηςFR magasin (m) | IT magazzino (m)
απόκλισηDE Abweichung (f) | EN deviation | FR déviation (f) | IT deviazione (f)
αποκόπτωDE Abhauen | DE Ausschneiden | DE Ausschnitzen | EN cut off | EN cut out | EN chop off | FR découper
αποκόπτω, διατρυπώIT traforare
αποκόπτω, κόπτωDE abschneiden | FR couper | IT tagliare
απολεπίζομαιDE Abblättern | EN scale off | FR s'écailler | IT sfaldarsi
απολεπίζω (αφαιρώ τα λέπια από εξέλαση ή σφυρηλάτηση)DE Entzundern | EN descale | FR décalaminer | IT disincrostare
απομάκρυνση ύδατοςIT allontanamento dell'acqua (m)
απομακρύνω, αποσύρωDE zurückziehen | EN remove | EN withdraw | FR retirer | IT tirar fuori | IT eliminare
απομόνωσηEN isolation
απόπλυση επιφάνειας (προς αποκάλυψη των αδρανών)DE Abwaschen einer Oberfläche (n)
απορρίματα σιδήρου, παλιοσίδεραFR mitraille (f)
απορρίμματα σιδήρου, παλιοσίδεραDE Schrott (m) | EN scrap (iron) | FR ferraille (f) | IT rottami di ferro (m)
απορρίμματα σιδήρου, πάλιοσίδεραIT ferraccio (m)
απορροφητήρας δονήσεωνDE Schwingungsdämpfer (m) | EN vibration damper | IT ammortizzatore di vibrazioni (m)
απορροφητήρας δονήσεων, αμορτισέρFR amortisseur de vibration (m)
απορρυθμισμένος, ξερεγουλαρισμένος, ξερυθμισμένοςDE entriegelt | DE verstellt | EN out of adjustment | FR déréglé | IT sregolato
απόσβεση (αξίας)DE Abschreiben (n) | EN depreciation | EN writing off | FR amortissement (m) | IT ammortamento (m) | IT svalutazione (f) | IT deprezzamento (m)
απόσβεση (αξίας), υποτίμησηFR dépréciation (f)
αποσκληρύνωFR adoucir
αποσκληρύνω, επαναφέρω (χάλυβα)DE tempern | EN tempering | FR revenir | IT temprare
αποσκληρύνω, μαλακώνωFR radoucir
αποσκωρίασηDE Entrostung (f) | DE Entrosten (n) | EN unrusting | FR dérouillement (m) | FR dérouillage (m)
αποσκωρίαση, αφαίρεση σκωρίαςEN removal of rust
αποσκωρίωσηIT toglimento di ruggine (m)
απόστασηDE Abstand (m) | EN distance | FR distance (f) | IT distanza (f)
απόσταση ακμήςDE Randabstand (m) | EN edge distance | FR distance du bord (f) | IT distanza dal bordo (f)
απόσταση αξόνων (τροχών), αξονική κλίσηEN axle spacing
απόσταση αξόνων (τροχών), αξονική απόστασηDE Achsstand (m)
απόσταση γραμμών χαράξεως ηλώσεωνIT truschino a mano (m)
απόσταση γραμμών χάραξης ηλώσεωνDE Wurzelmass (ç) | DE Streichmass (n) | EN scratch gauge | FR jauge paralléle (f) | FR trusquin (m)
απόσταση γραμμών χάραξης ηλώσεων, απόσταση ήλωνEN back pitch
απόσταση δοκώνDE Balkenabstand (m) | EN interjoist | FR distance de poutre en poutre (f) | IT distanza fra le travi (f)
απόσταση ζευκτώνDE Binderabstand (m) | EN spacing of trusses | FR écartement des fermes (m) | IT distanza fra le incavallature (f)
απόσταση ήλωνDE Nietabstand (m) | DE Nietteilung (f) | EN pitch of the rivets | EN rivet spacing | FR écartement des rivets (m) | IT scartamento di chiodi | IT passo di chiodi (m)
απόσταση κέντρωνDE Mittenabstand (m) | EN centre to centre distance | FR entre-axe (m)
απόσταση κέντρων, αξονική απόστασηFR distance des centres (f) | IT distanza da centro a centro (f)
απόσταση οπώνDE Lochabstand (m) | DE Lochteilung (f) | FR écartement des trous (m) | IT scartamento dei fori (m) | IT passo (m)
απόσταση οπών, πίσσαEN pitch
απόσταση τροχώνDE Radstand (m) | EN wheel spacing | FR écartement des roues (m) | IT scartamento delle ruote (m)
αποστράγγισηDE Dränung (f) | DE Entwässerung (f) | DE Dränierung (f) | DE Dränage (f) | EN draining | FR drainage (m) | IT fognatura (f) | IT drenaggio (m)
αποστράγγιση, εκκένωσηEN drainage
αποσυναρμολογώ, αποσυνδέωDE demontieren | EN strip | EN disassemble | FR démonter | IT smontare
αποσυνδέω, αποσυναρμολογώDE abbauen
αποσυνδέω, αφαιρώ τύπους, αποσυναρμολογώ, ξεκαλουπώνωEN dismantle
αποσύρω, απομακρύνωDE entfermen
αποσφηνώνωDE entkeilen | EN de-wedge | FR déclaveter | IT discimeare
απόσφιξη (ήλων), χαλάρωση (ήλων)EN loosening | EN slackening | FR desserrage (m) | IT allentamento (m)
αποτανύωIT rilasciare
αποτανύω, χαλαρώνωDE nachlassen | DE lockern | DE entspannen | EN slacken | EN relax | EN lease off | FR détendre | FR relâcher
αποτανύω, χαλαρώνω, επιβραδύνωIT rallentare
αποτετμημένες γωνίεςEN frayed corners | IT angoli smussati (m.pi.)
αποτετμημένες γωνίες, φάλτσαFR angles chanfreins (m.pi.)
αποτετμημένες γωνίες, φάλτσα στις γωνίεςDE zerfranste Ecken (f.pl.)
απότομη θλάσηEN abrupt angle
απώλειαDE Verlust (m) | EN loss | FR perte (f)
απώλεια (υγρού η αερίου), διαρροή, διαφυγήEN leak
απώλεια (υγρού ή αερίου), διαρροή, διαφυγήDE Leck (m) | FR fuite (f)
απώλεια πιέσεωςIT perdita di carico (f)
απώλεια πίεσηςDE Druckabfall (m) | DE Druckverlust (m) | EN loss of pressure | FR chute de pression (f) | FR perte de charge (f)
απώλεια τάσεως, πτώση τάσηςIT caduta di tensione (f)
απώλεια τάσης, πτώση τάσηςDE Spannungsverlust (m) | FR chute de tension (f)
απώλεια τάσηςης, πτώση τάσηςηςDE Spannungsabfall (m)
απώλεια τσιμέντουDE Zementverlust (m) | EN loss of cement | FR perte de ciment (f) | IT perdita di cemento (f)
απώλεια, απώλεια (υγρού ή αερίου), διαρροή, διαφυγήIT perdita (f)
αραγωγή με αλληλεπίθεσηFR fabrication par empilage (f)
άρΒρωστ\ γένεσηςEN skewback hinge
αργιλικό έδαφοςDE Tonboden (m)
άργιλοςDE Klei (m) | DE Tonerde (f) | DE Ton (m) | DE Lehm (n) | EN clay | FR sol argileux (m) | FR argile (f) | FR terre glaiseuse (f)
άργιλος, μίγμα άμμου-αργίλου- παιπάληςEN loam
άργιλώδες έδαφοςEN clay soil
αργιλώδες στρώμαDE Tonlage (f) | DE Tonerdeschift (f) | EN clay bank | EN clay stratum | FR couche d'argile (f) | FR strate d'argile (f) | IT strato d'argilla (m)
αργιλώδη στρώματαEN clay strata
άρθρωση γένεσηςFR rotule de naissance (f) | IT cerniera d'imposta (f)
άρθρωση γέννεσηςDE Kämpfergelenk (n)
άρθρωση έδρασηςEN abutment hinge
άρθρωση κλειδόςEN crown hinge
άρθρωση κλειδός, άρθρωση κορυφαίαDE Scheitelgelenk (n) | FR articulation à la. clé (f)
άρθρωση με κυλινδρίσκοDE Zapfengelenk (n) | EN pivot hinge | FR articulation à pivot (f)
άρθρωση στις γενέσειςFR articulation aux naissances (f)
αρθρωτή δοκόςFR poutre couplée (f)
αρθρωτή δοκός, συνδεδεμένη δοκόςIT trave accoppiata (f)
αρθρωτή συναρμογή, άρθρωση), στροφέαςEN hinge
αρθρωτή σύνδεσηDE Bolzengelenk (n) | EN pin joint | FR articulation à tourillon (f)
αρθρωτή σύνδεση, άρθρωση με κυλινδρίσκοIT articolazione a perno (f)
αρθρωτό εφέδρανοDE Gelenklager (n) | FR appui de rotule (m)
αρθρωτό εφέδρανο , σφαιρικό εφέδρανο (γέφυρ«)IT sostegno in sfera (m)
αρθρωτό εφέδρανο, σφαιρικό εφέδρανο (γεφυρ.)DE Kipplager (n)
αρθρωτό εφέδρανο, σφαιρικό εφέδρανο (γέφυρ.)EN pivoting bearing
αρθρωτός ^ρμός, άρΒρω(π\FR articulation (f)
αρθρωτός αρμός, άρθρωσηEN rocker | FR joint articulé (m) | IT articolazione (f)
αρθρωτός αρμός, άρθρωση, γίγγλυμος, στροφέαςDE Gelenk (n)
αρθρωτός αρμός, κλείδωση, στροφέας, άρθρωσηIT cerniera (f)
αρθρωτός αρμός, πείρος ανατροπής, άρθρωσηFR rotule ff)
αρία (αγριομηλιά)DE Mehlbeerbaum (m) | DE Silberbaum (m) | EN white beam tree | FR alicier blanc (m) | IT bagolaro (m)
αριθμός ταξινόμησηςDE Kenn-nummer (f) | EN gauge number | FR numéro de jauge (m) | IT numero del calibro (m)
αρμοκαλύπτραDE Lasche (f) | DE Decklasche (f) | DE Stosslasche (f) | DE Verbindungslasche (f) | DE Deckenstreifen (f) | DE Deckenleiste (f) | EN cover strip | EN splice plate
αρμοκαλύπτρα, πρόσθετο έλασμα ήλωσης ή ηλεκτροσυγκόλλησης δEN buttstrap
αρμοκαλύτίτραDE Stossdeckungsteil (m)
αρμοκλείδα, εντατήραςEN turnbuckle
αρμοκλείδα, εντατήρας, κολλάρο, μανσόν, μούφα, περικάλυμμα, περIT manicotto (m)
αρμοκλείδα, εντατήρας, συσφιγκτήραςDE Spannschloss (n) | FR manchon de serrage (m) | IT tenditore (m)
αρμοκλείδα, εντατήρας, συσφιγκτήρας, σφόνδυλος (σε αδράχτι)DE Wirtel
αρμόςDE Fuge (f)
αρμός διακοπήςDE Arbeitsfuge (f) | DE Betonierfuge | EN working joint | FR joint de reprise (m)
αρμός διακοπής, αρμός αναμονήςIT giunto d'attesa
αρμός διαστολήςDE Dilatationsfuge (f) | DE Dehnungsfuge | EN expansion joint | FR joint de dilatation (m) | IT giunto di dilatazione (m)
αρμός έδρασηςDE Lagerfuge (f) | EN bearing joint | FR joint d'assise (m) | IT giunto di appoggio (m)
αρμός κατασκευήςDE Konstruktionsfuge (f) | EN construction joint | FR joint de construction (m) | IT giunto di costruzione (m)
αρμός λείοςDE glatte Fuge (f) | EN flush joint | FR joint-lisse (m) | IT giunto liscio (m)
αρμός με πλήρωση, καλαφατισμένοςFR joint maté (m)
αρμός μετά πληρώσεωςDE verfüllte Fuge (f) | EN caulked joint
αρμός μετά πλήρωσης, αρμός καλαφατισμένος στεγανόςIT giunto calafatato (m)
αρμός συναρμολόγησης, σύνδεση εργοταξίουFR joint de montage (m)
αρμός συστολήςDE schwind Fuge (f) | EN contraction joint | FR joint de contraction (m) | IT giunto di ritiro (m)
αρμός, συναρμογήIT giunto (m)
αρμός, σύνδεσμος, ένωσηFR joint (m)
αρμός; συστολήςFR joint de retrait (m)
άρνηση εισδύσεως πασσάλουDE Rammwiderstand (m) | IT rifiuto di un palo (m)
άρνηση είσδυσης πασσάλουEN refusal (pile driving)
άρνηση είσδυσης πασσάλου εμπηγνυομένουFR refus d'un pieu-battu (m)
αρχι εργάτης, επιστάτης, εργοδότηςDE Meister (m)
αρχιεργάτηςEN gauger
αρχιεργάτης μηχανουργείουDE Vorarbeiter (m) (Werkstatt) | EN shop foreman | FR chef d'atelier (m) | IT capo operaio d'officina (m)
αρχιεργάτης, επιστάτηςDE Vorarbeiter (m) | DE Polier (m) | FR chef d'équipage (m) | FR contremaître (m) | IT sorvegliante (m) | IT caposquadra (m)
αρχιεργάτης, επιστάτης, εργοδηγόςEN foreman
αρχική στρώση, αστάρωμα (βαφής)DE Grundanstrich (f) | EN prime coat | EN primary coat | FR couche primaire (f) | FR couche de fond | IT primo strato (di colore) (m)
αρχιμηχανικόςDE Oberingenieur (m) | DE Chefingenieur | EN chief engineer | FR ingénieur en chef (m) | IT ingegnere capo (m)
άσβεστη άσβεστοςDE ungebrannter Kalk (m) | DE ungelöschter Kalk (m) | DE ätzkalk (m) | DE gebrannter Kalk (m) | EN quick lime | FR chaux nonéteinte (f) | FR chaux vive (f) | FR chaux caustique (f)
άσβεστη άσβεστος (CaO)DE Brenntkalk (m) | EN caustic lime | IT calce viva (f)
ασβεστοκάμινοςDE Kalkofen (m) | EN lime kiln | FR four à chaux (m) | IT fornace da calce (f)
ασβεστοκονίαμαDE Kalkmörtel (m) | EN lime mortar | FR mortier de chaux (m) | IT malta di calce (f)
ασβεστόλακκοςDE Kalkgrube (f) | EN lime pit | IT fossa di calce (f)
ασβεστόλακοςFR fosse à garder la chaux (f)
ασβεστόλιθοςDE Kalkstein (m) | EN limestone | FR pierre calcaire (f) | FR calcaire (m) | IT calcare (m) | IT pietra calcare (f)
ασβεστοπολτόςDE Kalkbrei (m) | DE Kalkteig (m) | DE Speckkalk (m) | EN lime paste | FR bouillie de chaux (f) | FR pâte de chaux (f)
ασβεστοπολτός, σβησμένη άσβεστοςIT calce spenta (f)
άσβεστοςDE Kalk (m) | FR chaux (f) | IT calce (f)
άσβεστος σε σκόνη, σκόνη άσβεστουEN lime powder
άσβεστος σε σκόνη, σκόνη άσβεστου για χρωματισμόEN whiting
άσβεστος, φιλύρα (τιλία), φλαμούρι (τιλία)EN lime
ασβεστοσιμεντοκονίαμαDE Kalkzementmörtel (m) | DE verlängerter Zementmörtel (m)
ασβεστοτσιμεντοκονίαμαEN bad mortar | EN lime-cement mortar | EN compo | FR mortier de ciment et chaux (m) | FR mortier bâtard | IT malta di cemento calce (f)
αστεροσκοπείοDE Sternwarte (f) | EN astronomical observatory | EN observatory | FR observatoire (m) | IT specola (f) | IT osservatorio (m)
αστυνομία κατασκευώνDE Baupolizei (f) | EN building inspectors | FR police du bâtiment (f) | IT polizia delle costruzioni edili (f)
ασυνεχείαFR discontinuité (f)
ασυνέχειαDE Diskontinuität (f) | EN descontinuity | IT discontinuità (f)
ασφάλειαDE Sicherheit (f) | EN safety | FR sécurité (f) | IT sicurezza (f)
ασφάλεια (ρεύματος)FR fusible (m)
ασφάλεια έναντι ανατροπήςDE Kippsicherheit (f) | EN safety against overturning | IT sicurezza contro il rovesciamento (f) | IT sicurezza contro il ribaltamento (f)
ασφάλεια έναντι ολίσθησηςDE Gleitsicherheit (f) | EN stability against sliding | FR sécurité au glissement (f) | IT sicurezza contro lo scorrimento (f)
ασφάλεια έναντι στρέβλωσηςDE Beulsicherheit (f) | FR sécurité au voilement (f)
ασφάλεια έναντι στρέβλωσης, λυγισμούEN safety against buckling | IT sicurezza contro l'avvallamento (f)
ασφάλεια έναντι φωτιάςDE Feürsicherheit (f)
ασφαλτομπετό, ασφαλτοσκυρόδεμαEN asphalt concrete | FR béton bitumineux (m) | IT calcestruzzo bituminoso (m)
ασφαλτομπετόν, ασφαλτοσκυρόδεμαDE Asphaltbeton (m)
ασφαλτοπίλημαDE Asphaltfilz (m) | DE Teerfilz (m) | EN asphalted felt | EN tarred felt | EN asphalt felt | EN bituminous felt | FR feutre asphalte (m) | FR feutre bitume (m)
άσφαλτοςDE Bitumen (m) | DE Asphalt (m) | EN bitumen | EN asphalt | FR bitume (m) | FR asphalte (m) | IT bitume (m) | IT asfalto (m)
ατμολέβης, ατμογεννήτριαEN steam generator
ατμολέβης, θερμοσίφωνας, λέβηταςEN boiler
ατμολέβητας, ατμογεννήτριαDE Dampfgerät (n) | DE Dampferzeuger (m)
ατμολέβητας, θερμοσίφωνας, λέβηταςIT caldaia (f)
ατμολέβητας, λέβηςFR chaudière (f)
ατμόςDE Dampf (m) | EN vapour | EN steam | FR vapeur (f) | IT vapore (m)
άτρακτοςDE Spindel (f) | EN spindle | IT maschietto (m) | IT mandrino (m) | IT fuso (m)
αύλακα εγχύσεωςDE Schüttrinne (f) | EN shute (USA)
αύλακα έγχυσης, αυλάκι απορροήςFR goulotte (f)
αύλακα έγχυσης, γλύστρα για εκφότρωσηIT scivolo a piano inclinato per scarico (m)
αύλακα έγχυσης, χοάνηEN chute
αύλακα, σχισμή, χαραγήEN groove | FR rainure (f) | IT scanalatura (f)
αύλακα, χαραγήFR cannelure (f)
αύλακα, χαραγή, διαμήκης εκβάθυνσηEN slot
αύλακα, χαραγή, σχισμήEN slit
αυλάκι, ρωγμή, ρήγμα, σχισμή, χαραγήDE Spalt (m), spalte (f)
αυλάκι, χαραγήDE Rille (f)
αυλακώνω, κυματώνω, σχηματίζω αυλακώσειςEN undulate | FR onduler
αυλακώνω, κυματώνω, σχηματίζω αυλάκωσειςIT ondulare
αυλακώνω, σχηματίζω αυλακώσειςEN corrugate
αυλάκωσηEN corrugation | EN crimping
αυλάκωση, κυματωσηIT ondulazione (f)
αυλάκωση, κυμάτωσηDE Ondulierung (f) | DE Wellen (n) | FR ondulation (f)
αυλακωτή λαμαρίναDE Wellblech (n) | EN corrugated sheet | FR tôle ondulée (f) | IT lamiera ondulata (f)
αυλακωτή λαμαρίνα χαλύβδινηEN corrugated steel
αυξάνω, διευρύνω, εξαπλώνωDE erweitern
αυξάνω, μεγεθύνωDE zunehmen | DE vergrössen | EN augment | EN increase | FR augmenter | IT ingrandire
αυξάνω, μεγεθύνω, υπερυψώνωIT aumentare
αυξάνων μεγεθύνωFR accroître
αυτογενής συγκόλλησηDE Autogenschweissung (f)
αυτογενής τάση, εσωτερική τάσηDE Eigenspannung (f)
αυτογενής τάση, εσωτερική τάση, ιδία τάση, παραμένουσα τάσηEN residual stress
αυτογενής τάση, εσωτερική τάση, ιδία τάση, παραμένουσα τάσηFR contrainte propre (f) | FR contrainte résiduelle (f)
αυτογενής τάση, παραμένουσα τάση, ίδια τάση, εσωτερική τάσηIT tensione residuale (f)
αυτοκίνητο σκαφόχημαFR motoscraper (m) | IT ruspa
αυτοκίνητο σκαφόχημα, χωματοσυλλέκτης αυτοκίνητοςDE Motorschürfwagen (m) | EN motor-scraper
αυτοφερόμενοςDE selbsttragend | EN self-supporting | FR autoportant | IT autoportante
αφαίρεση τύπων, ξεκαλούπωμαEN demoulding
αφαιρώ τύπους, ξεκαλουπώνωDE ausschalen | DE entformen | DE entschalen | EN stripping of forms | EN demould | EN striking of shuttering | FR décoffrer | FR démouler
αφαιρώ τυπους, ξεκαλουπώνω, εξοπλιζω με τα κατάλληλα εργαλείαDE Ausrüsten
αφρόςDE Schaum (m) | EN skim | EN scum | EN foam | FR écume (f) | FR mousse (f) | IT schiuma (f)
αφρώδες μπετό, κυψελωτό μπετό, κυψελωτό σκυρόδεμα, σκυρόδεμFR béton cellulaire (m) | FR béton mousse (m)
αφρώδες μπετό, σκυρόδεμα αφρώδεςEN foamed concrete | FR béton d'écume (m)
αφρώδες μπετόν, κυψελωτό μπετό, κυψελωτό σκυρόδεμα, σκυρόδεμIT calcestruzzo cellulare (m)
αφρώδες μπετόν, κυψελωτό μπετόν, κυψελωτό σκυρόδεμα, σκυρόδεDE Schaumbeton (m)
αψιδόλιθος, θολίτης λίθοςDE Gewölbestein (m) | DE Wölbstein (m) | DE Keilstein (m) | EN voussoir | FR vousseau (m) | FR voussoir (m) | IT concio per archi (m)
αψιδοποιώ (αψιδοτυπώ), καμπυλώνω, κατασκευάζω θολότυποFR cintrer
αψιδοποιώ (αψιδοτυπώ), κατασκευάζω θολότυποDE einen Lehrbogen herstellen | EN bending | EN arching | IT centinare
αψιδότυποςDE Bogenlehre (f) | DE Baugerüst (n) | DE Lehrgerüst (n) | EN centering | IT incastellatura di supporto (f)
αψιδότυπος, θόλος, τόξοFR cintre (m)
αψιδότυπος, ικρίωμαIT impalcatura (f)
βαγονέτο ανατρεπόμενο, όχημα ανατρεπόμενοDE Kippkarre (f) | FR camion basculant (m)
βαγονέτο, βαγονέτο, όχημαFR lorry (m)
βαγονέτο, βαγόνι, όχημαDE Wagen (m) | DE Karre (f) | EN wagon | EN cart | FR voiture (f) | FR chariot (m) | IT carro (m)
βαγονέτο, βαγόνι, όχημα σε σιδηροτροχιέςEN jubilee wagon
βαγονέτο, βαγόνι, φορτηγό αυτοκ ίνητο, όχημαEN truck
βαγονέτο, βαγόνι, χειράμαξα (δίτροχος), όχημαIT carrello (m)
βαγονέτο, όχημαDE Bahnwagen (m) | DE Lore (f)
βαγονέτο, φορτηγό αυτοκίνητο, όχημαEN lorry
βαθμίδα (φορητή κλίμακα)EN rung step
βαθμίδα (φορητής κλίμακας)FR échelon (m) | IT verga (f)
βαθμίδα (φορητής κλίμακας), λοστός, ράβδοςIT barra (f)
βαθμίδα (φορητής κλίμακας), ράβδοςEN bar
βαθμίδα (φορητής κλίμακος)DE Sprosse (f)
βαθμιδοφόρος (κλίμακα)EN string board | EN string of staircase
βαθμιδοφόρος (κλίμακας)DE Treppenwange (f)
βαθμιδοφόρος (κλίμακας), ιλύς, λάσπηFR limon (m)
βαθμιδοφόρος σε κλίμακαEN carriage of a stair
βαθμιδωτόςEN staggered
βαθμιδωτός, κλιμακωτόςIT sfalsato
βαθμιδωτός, κλιμακωτός, διαβαθμισμένοςFR décalé
βαθμιδωτός, κλιμακωτός, διάταξη 5 πραγμάτων σε τετράγωνο με κένFR en quinconce
βαθμιδωτός, κλιμακωτός, σε μετατόπισηDE versetzt
βαθμολογημένο κύπελλοDE Massbecher (m) | EN graduated glass | EN measuring glass | FR verre gradué (m) | IT bicchiere graduato (m)
βαθμολογώDE eichen | FR étalonner | IT tarare | IT graduare
βαθμολογώ, βυθομετρώEN gauge
βαθμονομώEN calibrate
βαθμός απόδοσηςDE Wirkungsgrad (m) | EN efficiency | EN degree of efficiency | FR coefficient d'utilisation (m) | IT cöfficiente di rendimento (m) | IT effetto utile (m)
βαθμός ασφαλείαςDE Sicherheitsgrad (m) | EN safety degree | FR degré de sécurité (m) | IT grado di sicurezza (m)
βαθμός σκληρότηταςDE Härtegrad (m) | EN degree of hardness | FR degré de dureté (m) | IT grado di durezza (m)
βάθος κατασκευήςEN construction depth
βάθρο αγκύρωσηςEN anchor block
βάθρο, κολόνα, μεσόβαθρο, στύλος, παραστάδαIT pilastro (m)
βάθρο, μεσόβαθροDE Pfeiler (m) | EN bridgepier | FR pile (f) | IT pila (f)
βάθρο, μεσόβαθρο γέφυραςIT pila di ponte (f)
βάθρο, μώλος, προβλήταςEN pier
βάθρο, στύλοςEN pillar
βάθρο,, κολόνα, μεσόβαθρο, στύλοςFR pilier (m)
βαμένος χάλυβας, σκληρυνθείς χάλυβαςFR acier trempé (m)
βαμμένος χάλυβας, σκληρυθείς χάλυβαςEN tempered steel
βαμμένος χάλυβας, σκληρυνθείς χάλυβαςDE gehärteter Stahl (m) | IT acciaio temperato (m)
βάννα, βαλβίδαIT valvola (f)
βάννα, δικλείδαDE Schütz (Wehr-) (n) | EN control gate | EN flap | EN large sluice valve | EN valve | FR clapet (m)
βάννα, δικλείδα, θυρίδαDE Klappe (f)
βάννα, δικλείδα, κρουνός ύδατοςFR vanne (f)
βάννα, δικλείδα, κυλιόμενη θύραIT saracinesca (f)
βάννα, δικλείδα, υδατοφράκτηςEN large sluice gate
βαρέλιDE Fass (n) | EN barrel | FR fût (m) | FR tonneau (m) | FR baril (m) | IT fusto (m)
βαρέλι ξύλινοEN cask
βαρέλι, δοχείοIT recipiente (m)
βάροςDE Gewicht (n) | EN weight | FR poids (m) | IT peso (m)
βαρούλκοEN winch | IT argano (m) | IT verricello (m)
βαρύτηταDE Schwerkraft | DE Schwere (f) | DE Gravitation (f) | EN gravity | EN gravitation | EN force of gravity | EN heaviness | FR pesanteur (f)
βάσηDE Grund (m) | DE Unterlage (f) | DE Basis (m) | FR fondement (m) | FR base (f) | IT base (f)
βάση (στύλου κλπ.), ποδαρικό (στύλου), βάθρο μνημείουIT piedistallo (m)
βάση (στύλου)EN base of a column | EN footstall | EN tö | FR scabellon (m) | FR soubassement (m)
βάση (στύλου), πέδιλοEN footing
βάση (στύλου), ποδαρικό (στύλου ή αγάλματος)FR acrotère (m)
βάση (στύλου), ποδαρικό (στύλου)EN pedestal
βάση (στύλου), ποδαρικό (στύλου), βάθρο αγάλματοςFR socle (m)
βάση (στύλου, κλπ.)DE Fussgestell (n)
βάση (στύλου, κλπ.), ποδαρικό (στύλου κλπ.)DE Fuss (m) | DE Postament (n)
βάση (στύλου, κλπ.), ποδαρικό (στύλου κλπ·)DE Ständerfuss (m)
βάση (στύλου, κλπ.)/ περιθώριο (δαπέδου), ποδαρικό (στύλου κλπ.)DE Sockel (m)
βάση υπολογισμούEN basis of design | FR base de calcul (f) | IT base di calcolo (f)
βάση υπολογισμού, θεμελιώδεις αρχές υπολογισμούDE Berechnungsgrundlage (f) | EN design fundamentals
βάση, βάση (στύλου), θεμέλιο, θεμελίωση, ποδαρικό (στύλου)EN base
βάση, θεμελιώδης αρχήDE Grundlage (f)
βάση, υποδομή, θεμέλιοIT basamento (m)
βάση, υποστήριγμαFR support (m)
βασικό μέταλλοDE Grundwerkstoff (m) | EN base metal | EN parent metal | FR métal de base (m) | IT metallo di base (m)
βάφω (μέταλλο), εμβαπτίζω (μέταλλο)DE abschrecken
βάφω (μέταλλο), εμβαπτίζω (μέταλλο), εμβυθίζω, σκληραίνωFR tremper
βάφω (μέταλλο), εμβαπτίζω (μέταλλο), σκληραίνωEN temper | IT temperare
βάφω μέταλλο, εμβαπτίζω (μέταλλο)EN qünch
βελόναIT ago (m)
βελόνα (δείκτη), δείκτηςIT lancetta indicatrice (f)
βελόνα (δείκτη), δείκτης μανομέτρουIT lancetta di manometro (f)
βελόνα κωνοειδής (διάνοιξης οπών)IT perno conico (m)
βελόνα σύνδεσηςIT copiglia (f)
βελόνα, καβίλιαIT caviglia (f)
βελόνα, καβίλια, μπουλόνι, πείρος, ράβδος σύνδεσης, άτρακτοςIT perno (m)
βελόνα, καβίλια, πείρος, ράβδος σύνδεσηςIT spina (f)
βελόνηDE Nadel (m) | EN pinion
βελόνη (δείκτου), δείκτηςDE Zeiger (m) | EN index | EN indicator | EN hand | EN pointer | FR indicateur (m) | FR index (m)
βελόνη κωνοειδής (διανοίξεως οπών)EN drift
βελόνη κωνοειδής (διανοίξεως οπών), σουβλίDE Dorn (m)
βελόνη σύνδεσης, κοπίλιαDE Scherbolzen (m) | EN locking pin | FR goupille (f)
βελόνη, άξονας (μηχανής), άτρακτοςEN pivot
βελόνη, βελόνη (δείκτου), δείκτηςEN needle
βελόνη, βελόνη (δείκτου), δείκτης, βέλος υπεράνω γοτθικού κωδωνοFR aiguille (f)
βελόνη, βελόνη κωνοειδής (διάνοιξης οπών), καβίλια, άτρακτος, οβεFR broche (f)
βελόνη, καβίλιαDE Zapfen (m) | FR épingle (f)
βελόνη, καβίλια, καρφοβελόνηDE Stift (m)
βέλοςDE Pfeil (m) | EN rise | IT freccia (f)
βέλος ενός τόξουDE Bogenpfeil(m) | DE Stich (m) | DE Stichhöhe (f) | EN rise of an arch | EN arrow | EN height of arch | FR flèche d'un arc (f) | FR surbaissément d'un arc (m)
βέλος κάμψηςDE Durchbiegung (f) | EN deflection | FR deflection (f)
βέλος κάμψης δοκούDE Durchbiegung eines Balkens (f) | EN deflection of a beam | FR fléchissement de poutre (m) | FR flèche de poutre (f) | IT faccia di flessione di una trave (f)
βέλος κάμψης στο μέσο δοκούDE Durchhang (m)
βέλος κάμψης, κάμψηIT flessione (f)
βέλος, βέλος ενός τόξουDE Pfeilhöhe (f)
βέλος, βέλος κάμψηςFR flèche (f)
βελτιώνω, εκλεπτύνωDE veredeln | EN refine | FR raffiner | FR améliorer | IT migliorare | IT raffinare
βελτιώνω, εκλεπτύνω, διορθώνωEN improve
βερνιέροςDE Nonius (m) | EN vernier | EN nonius | FR vernier (m) | IT verniero (m) | IT nonio (m)
βήμα έλικαFR pas-de-spirale (m) | FR pas-de-vis (m)
βήμα έλικαςDE Ganghöhe einer Spirale (f) | IT altezza (filetto) di una spirale (f)
βήμα μιας ελίκωσηςEN pitch of a screw thread
βήμα μιας σπείραςEN pitch of a spiral
βήρα ενός σπειρώματοςDE Ganghöhe eines Gewindes (f)
βίδαEN screw
βίδα, έλικαςFR hélice (f)
βίδα, κοχλίαςDE Schraube (f) | FR vis (f) | IT vite (f)
βίδα, κοχλίας, μπουλόνι, πείροςFR boulon.(m)
βίδα, κοχλίας, μπουλόνι, πείρος, βλήτρο σύνδεσηςEN bolt
βίδα, κοχλιοφόρος ήλος, κοχλίας, μπουλόνι, μπουλόνι (ελικωτό), πείIT bullone (m)
βιδολόγος, κατσαβίδιFR tournevis (m)
βίδωμα, στερέωση, σφήνωση, σύσφιξηEN tightening | FR serrage (m)
βίδωμα, σύσφιξηDE Festdrehen (n) | EN screwing down | EN turning on
βίδώμα, σύσφιξηIT serraggio (m)
βιομηχανία κατασκευώνDE Baufach (n) | DE Bauwirtschaft (f) | DE Baubetrieb (n) | EN building industry | FR industrie du bâtiment (f) | IT industria edilizia (f)
βιομηχανία κατασκευών, εργοληφία κατασκευώνDE Baugewerbe (n)
βιομηχανική κατασκευήDE Industriebau (m) | EN industrial construction | FR construction industrielle (f) | IT costruzione industriale (f)
βλάβηDE Beshädigung (f)
βλάβη, ζημίαEN damage | FR endommagement (m) | FR détérioration (f) | FR dommage (m) | IT danno (m)
βλάπτω, ζημιώνωDE beschädigen | FR détériorer | IT danneggiare
βλήτρο στερέωσηςIT tassello (m)
βοηθητική γέφυραIT passerella di servizio (f)
βοηθητική διαγώνιοςDE Hilfstab (Schräger) (m) | EN sub-diagonal | FR diagonale auxiliaire (f) | IT diagonale ausiliaria (f)
βοηθητικός ορθοστάτηςDE Hilfstab (Senkrechter) (m) | EN sud-vertical | FR montant auxiliaire (m) | IT verticale ausiliaria (f) | IT montante ausiliario (m)
βοηθός κτίστηDE Handlanger (m) | EN mason's man | EN hodcarrier | EN hodman | FR aide-maçon (m) | IT assistente muratore (m)
βοηθός κτίστου, βοηθός τεχνίτουEN helper
βοηθός κτίστου, εργάτηςFR manoeuvre (m)
βοηθός ξυλουργούDE Lehrjunge (von Zimmermann) (m) | FR apprenti-charpentier (m) | FR aide-menuisier (m) | IT aiuto carpentiere (m)
βοηθός ξυλουργού, μαθητευόμενος ξυλουργόςEN carpenter's apprentice
βοηθός τεχνίτηDE Lehrjunge (m) | DE Helfer (m) | EN aid | EN technician-aid | FR aide-technicien (m) | FR aide (m) | IT aiuto (m) | IT assistente (m)
βολβόςDE Wulst (m) | EN bulb | FR boudin (m) | IT bulbo (m)
βολιδοσκοπώEN probe
βολιδοσκοπώ, βυθομετρώDE sondieren | EN sound
βολιδοσκοπώ, βυθομετρώ, διατρυπώFR sonder | IT sondare
βούρτσα, πινέλοDE Pinsel (m) | DE Bürste (f) | EN brush | EN pencil | FR pinceau (m) | IT pennello (m)
βραχίονας ζυγούDE Waagebalken (m) | EN spreader beam | FR fléau de balance (m) | IT leva di una bilancia (f) | IT gioco di bilancia (m) | IT braccio di bilancia (m)
βραχίονας ζυγού, διαδοκίδα, εγκάρσια ράβδοςIT traversa (f)
βραχίονας ζυγού, ρυθμιστικός βραχίοναςFR palonnier (m)
βράχοςDE Fels (m) | IT roccia (f)
βράχος, βραχώδες έδαφος, βραχώδης σχηματισμόςFR roche (f)
βράχος,βραχότοπος, βραχώδες έδαφοςIT terreno roccioso (m)
βραχύνωDE verkürzen | EN shorten | FR raccourcir
βραχύνω, κόπτω σε ακριβές μήκοςIT accorciare
βραχώδες έδαφοςDE Felsboden (m) | IT roccia
βραχώδες έδαφος, βράχοςEN rocky ground | EN rock | FR rocher (m) | FR sol rocheux (m)
βυθισμένος (-η κεφαλή)DE versenkt (Kopf) | EN countersunk | FR fraise | FR noyé | IT accecato
βυθομετρώDE loten | IT scandagliare
γαλάκτωμα ασφάλτουDE Asphaltemulsion (f) | DE Bitumenemulsion (f) | EN bitumen emulsion | EN asphalt emulsion | FR emulsion d'asphalte (f) | IT emulsione di bitume (f) | IT emulsione di asfalto (f)
γαλάκτωμα πίσσαςFR emulsion de bitume (f)
γαλάκτωμα τσιμέντουDE Zement-milch (n) | EN laitance | IT lattime (m)
γαλάκτωμα τσιμέντου, αριάνιFR laitance (f)
γαλβανισμένο έλασμαDE verzinktes Blech (n) | DE galvanisiertes Blech (n) | EN galvanised sheet | FR tôle zinguée (f) | FR tôle galvanisée (f) | IT lamiera galvanizzata (f) | IT lamiera zincata (f)
γαλβανισμένος εν θερμώDE Feürgalvanisiert | DE Feürverzinkt | EN hot galvanized | FR zinc à chaud | FR galvanisé à chaud | IT zincato a caldo | IT galvanizzato a caldo
γαλλικό κλειδίDE Engländer (m) | EN coach wrench | EN shifting spanner | FR clé anglaise (f) | FR clé à écrous (f)
γαλλικό κλειδί, κλειδί μεταβλητού ανοίγματοςEN adjustable spanner | EN monkey wrench
γαρύφαλλο (μακαπιού)DE Bohrerspitze (f) | EN bore bit | IT punta (di trapano) (f)
γαρύφαλλο (μακαπιού), τέρετρο, τρυπάνιEN drill
γαρύφαλλο (μακαπιού), τρύπανο, τέρετροFR percoir (m) | FR méche (f)
γείωσηDE Erdung (f) | DE Landschluss (m) | DE Erdnetz (n) | EN earth connection | EN earthing | FR mise à terre (f) | FR réseau-terre (m) | FR prise de terre (f)
γέμισμα διακένου με τοιχοποιίαDE Ausmauerung (f)
γενέσεις (θόλου, τόξου)EN springing | EN impost | EN springer | EN coussinet
γενέσεις (τόξου, θόλου)DE Kämpfer (m) | DE Gewölbeanfänger (m)
γένεση (θόλου, τόξου), μαξιλάρι, προστατευτική κεφαλή πασσάλουEN cushion
γένεση (τόξου, θόλου)DE Kämpferstein (m) | FR sommier de voûte (m) | FR voussoir de départ (m) | IT spalla dell'arco (f) | IT punto d'imposta (m)
γένεση (τόξου, θόλου), έλικα κωνικού κιονόκρανουFR coussinet (m)
γένεση (τόξου,θόλου)FR naissance (f)
γενικό σχέδιοDE Übersichtsplan (m) | DE Übersichtszeichnung (f) | EN general drawing | EN general plan | FR plan d'ensemble (m) | FR dessin d'ensemble (m) | IT disegno generale (m)
γενικό σχέδιο, γενική διάταξηEN general layout
γερανογέφυραDE Kranbrücke (f) | DE Laufkran (m) | EN overhead gantry crane | FR pont roulant (m) | IT gru a ponte (f)
γερανόςDE Kran (m) | EN crane | EN derrick | FR grue (g) | IT gru (f)
γερανοφόρο όχημα, κινητός γερανόςDE Kranwagen (m) | EN mobile crane | IT autogru (f) | IT gru su camion (f)
γερανοφόρο πλαίσιοDE Portalschlepper (m) | EN straddle carrier | IT carrello a portale (m)
γερανοφόρο πλαίσιο, πλαισιωτός γερανόςFR grue à portique (f)
γέφυραDE Brücke (f) | EN bridge | FR pont (m) | IT ponte (m)
γέφυρα ανυψούμενηDE Hubbrücke (f) | DE Hebebrücke (f) | EN lift bridge | EN lever bridge | FR pont à lever (m) | FR pont levant (m)
γέφυρα από πρότυπα λυόμενα τεμάχιαFR pont à éléments démontables normalisés (m)
γέφυρα αυτοκινητοδρόμουDE Autobahnbrücke (f) | IT ponte di autostrada (m)
γέφυρα αυτοκινητόδρομουEN motor-road bridge | FR pont d'autoroute (m)
γέφυρα αυτοκινητόδρομου, οδογέφυραEN highway bridge
γέφυρα βοηθητικήDE Behelfsbrücke (f) | DE Dienstbrücke (f) | EN service bridge | FR passerelle de service (f)
γέφυρα εκ προτύπων λυομένων τεμαχίωνDE Standard-Brückengerät (n) | EN unit construction bridge | IT ponte smontabile a elementi normalizzati (m)
γέφυρα λοξήDE Schiefebrücke (f) | EN skew bridge | FR pont en biais (m)
γέφυρα με αντίβαροDE Klappbrücke (f) | EN bascule bridge | FR pont basculant (m) | IT ponte a bilico (m)
γέφυρα με δοκούςDE Balkenbrücke (f) | EN beam bridge | FR pont à poutres (m) | IT travata (f)
γέφυρα με κάτω κατάστρωμαDE Trogbrücke (f) | EN trough bridge | FR pont à tablier inférieur (m) | FR pont en auge (m) | IT ponte con tavolato inferiore (m)
γέφυρα με πλάκαDE Plattenbrücke (f) | EN slab bridge | FR pont à dalle (m) | IT ponte a piastra (m)
γέφυρα με προβόλουςDE Auslegerbrüke (f) | DE Kràgträgerbrücke (f) | EN cantilever bridge | FR pont cantilever (m) | IT ponte a sbalzo (m)
γέφυρα τοξωτήDE Bogenbrücke (f) | EN arch bridge | EN arched bridge | FR pont en arc (m)
γέφυρα φόρτισηςDE Verladebrücke (f)
γέφυρα φορτώσεωςIT ponte di carico (m)
γέφυρα φόρτωσηςDE Ladebrücke (f) | EN loading bridge | EN charging bridge | FR pont de chargement (m)
γεφυροπλάστιγγαDE Brückenwage (f) | EN weighbridge | EN weighing machine | FR pont à bascule (m) | IT bilancia pubblica
γεφυροπλάστιγγα, ζυγιστήριοIT bilancia a ponte (f)
γεωδαισίαDE Feldmessung (f) | DE Vermessungskunde (f) | EN land surveying | EN geodesy | FR lever des plans (m) | FR géodésie (f) | FR arpentage (m) | IT geodesia (f)
γεώτρησηDE Erdbohrung (f) | DE Bohrung (f) | DE Sondierung (f) | EN boring (earth) | FR sondage (m) | IT sondaggio (m) | IT foro di sonda (m)
γεωτρύπανοDE Bohrmaschine (f) | EN drilling machine | EN boring machine | FR perceuse (f) | FR foreuse (f) | IT macchina perforatrice (f)
γεωτρύπανο, συσκευή διάτρησηςIT perforatrice (f)
γη των διατομώνDE Diatomeenerde (f) | DE Kieselguhr (n) | IT kieselgur (m)
γή των διατομώνEN diatomaceous earth | EN moler | EN kieselguhr | EN infusion earth | FR kieselguhr (m)
γίγγλυμος, στροφέας, μεντεσέςFR charniére (f)
γληξ (ληόπρινο)EN holly (prickly leaved)
γόμφος, πείροςIT vite prigioniera (f)
γόμφος, πείρος, ράβδος σύνδεσης, τόρμος, βλήτροDE Dübel (m)
γόμφος, πείρος, τόρμοςEN tap-bolt
γόνατο (ειδ. τεμ.)FR pièce coudée (f)
γόνατο (ειδ. τεμ·)FR coude (m)
γόνατο (ειδ. τεμάχ.)/ γωνία (ειδ. τεμάχ.)DE Kniestück
γραμμή op ιζοντιογραφ(ας, γραμμή φυγήςDE Fluchtlinie (f)
γραμμή δυνάμεωνDE Kraftlinie (f) | EN force line | IT linea delle forze (f)
γραμμή δυνάμεων, άξονας ενέργειας των δυνάμεωνFR ligne de force (f)
γραμμή ενεργείαςEN line of action | FR ligne d'action (f)
γραμμή ενέργειαςIT linea d'azione (f)
γραμμή ενεργείας, άξονας εφαρμογής (δύναμης)DE Wirkungslinie (f)
γραμμή επαφήςDE Berührungslinie (f) | IT linea di contatto (f)
γραμμή επαφής, εφαπτομένη (τριγ.)FR tangente (f)
γραμμή επαφής, εφαπτομένη (τριγν.)EN tangent
γραμμή επαφής, εφαπτομένη (τριγων.)DE Tangente (f) | IT tangente (f.)
γραμμή επιρροήςDE Einflusslinie (f) | EN inflünce line | FR ligne d"influence (f) | IT linea d'influenza (f)
γραμμή ηλεκτρικής ενεργείαςDE Leitung (f) (electr.)
γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας, αγωγός ηλεκτρικής ενεργείαςEN line (elect.)
γραμμή ηλώσεωςIT fila di chiodi (f)
γραμμή ήλωσηςDE Nietreihe (f) | EN row of rivets | EN line of rivets | FR file de rivets (f)
γραμμή ντεκωβίλDE Schmalspur (f) | DE Kleinbahn (m) | DE Feldbahn (m) | EN narrow gauge track | EN narrow gauge rails | FR decauville (f) | FR voie étroite (f) | IT ferrovia a scartamento ridotto (f)
γραμμή οριζοντιογραφίας, γραμμή φυγήςEN flush
γραμμή οριζοντιογραφίας, γραμμή φυγής, ευθυγράμμισηEN alignment | FR alignement (m) | IT allineamento (m)
γραμμή παραγωγής, άλυσος παραγωγήςDE Fabrikationslinie (f)
γραμμή συστήματοςIT tracciamento teorico (m)
γραμμή συστήματος , θεωρητική γραμμήIT linea teorica (f)
γραμμή συστήματος, θεωρητική γραμμήDE Netzlinie (f) | DE Systemlinie (f) | EN working line | IT linea di sistema (f)
γραμμή συστήματος, θεωρητική γραμμή, θεωρητική χάραξηFR trace théorique (m)
γραμμή σχάσης ήλωσηςDE Nietrisslinie (f)
γραμμή τομής (επιφανειών)DE Schnittlinie (f) (v.Flächen) | EN intersection line | FR ligne d'intersection (f) | IT linea di intersezione (f)
γραμμή τομής (επιφανειών), ακμήEN arris
γραμμή τομής (επιφανειών), γραμμή διαχωρισμού των νερώνIT linea di displuvio (f)
γραμμή χαράξεως ηλώσεωςIT linea di chiodatura (f)
γραμμή χάραξης ήλωσηςEN rivet gauge line
γραμμή χάραξης ήλωσης, γραμμή χάραξης ξυλουργικήςFR ligne de trusquinage (f)
γραμμικό εφέδρανοEN linear bearing | IT serie di appoggio ff)
γραμμικό εφέδρανο (γεφ.)DE Reihenlager (n) | FR file d'appui (f) | IT fila di appoggio (f)
γραμμικό φορτίοDE Linienlast (f) | EN knife-edge load | EN linear load | FR charge linéaire (f) | IT carico lineare (m)
γρανίτηςDE Granit (m) | EN granite | FR granit (m) | IT granito (m)
γρασσαδόροςDE Schmiernippe1 | EN grease cup | FR graisseur (m) | IT lubrificatore (m)
γρασσάρω, λιπαίνωDE schmieren | EN grease | EN lubricate | FR graisser | IT lubrificare
γραφείοDE Kontor (n) | DE Büro (n) | EN office | FR office (m) | FR bureau (m) | IT studio (m) | IT ufficio (m)
γραφείο μελετώνDE Konstruktionsbüro (n) | DE Entwurfsbüro (n) | EN design office | FR bureau d'études (m) | IT ufficio studi (m)
γραφείο, ΥπηρεσίαDE Amt (n)
γραφικό διάγραμμαFR abaque (m) | IT grafico (m)
γραφικό διάγραμμα, γραφική παράστασηDE Grafik
γραφικό διάστημα, γραφική παράστασηEN graph
γραφοστατικήDE graphische Statik (f) | EN graphostatics | FR graphostatigue (f) | IT grafestatica (f)
γρίλλια, δικτύωμα, δικτύωση, εσχάρα, μεταλλικό πλέγμαFR treillis (m)
γρίλλια, δικτύωμα, εσχάραEN lattice
γρίλλια, εσχάραDE Gitterrost (m) | DE Gitter (n) | EN grid | EN grate | EN grille | EN grillage | FR grille (f) | IT griglia (f)
γρύλλοςDE Wagenheber (m) | FR cric (m)
γρύλλος αγκύρωσηςEN anchoring jack
γρύλλος αγκύρωσης, γρύλλος ενσφήνωσης, πρέσσα ενσφήνωσηςDE Verkeilpresse (f) | FR vérin de blocage (m) | IT martinetto di bloccaggio (m)
γρύλλος ανύψωσηςDE Hubspindel (f) | EN lifting spindle | FR tige de levée (f) | IT albero di sollevamento
γρύλλος ανύψωσης, γρύλος, πρέσσαFR vérin (m)
γρύλλος διπλής ενεργείαςDE doppelt wirkende Presse (f) | FR vérin à double effet (m)
γρύλλος διπλής ενέργειαςEN double acting jack | IT martinetto a doppio effetto (m)
γρύλλος ενσφήνωσηςEN anchoring jack
γρύλλος πεπλασμένοςEN flat jack
γρύλλος πεπλατυσμένος, δισκοειδής γρύλλοςDE Flachepresse (f) | FR vérin plat {m)
γρυλλος προέντασης, πρέσσα προέντασηςDE Spannpresse (f)
γρύλλος προέντασης, πρέσσα προέντασηςEN prestressing jack | EN tensionning jack | IT martinetto di tensione (m)
γρύλλος προέντασης, πρέσσα τανυσμού προέντασηςFR vérin de mise eìi tension (m)
γρύλλος, πρέσσαDE Presse (f) | EN jack | IT martinetto (m)
γυαλίζω, εξομαλύνω, λειαίνω, μυστρίζωDE glätten
γυαλίζω, εξομαλύνω, λειαίνω, μυστρίζω, στιλβώνωDE polieren
γυαλίζω, λειαίνω με σμύριδα, στιλβώνωIT smerigliare
γυαλίζω, λειαίνω, μυστρίζω, στιλβώνωIT lisciare
γυαλίζω, στ ιλβώνωEN burnish
γυαλίζω, στιλβώνωDE schleifen | EN polish | FR polir | IT affilare
γυαλίζω, στιλβώνω, ακονίζωFR affûter
γυαλίζω, στιλβώνω, λειαίνωIT levigare
γυαλίζω, στιλβώνω, λειοτριβώEN grind
γυαλίζω, στιλβώνω, λειοτριβώ εκ νέουFR remoudre
γυμνό ηλεκτρόδιοDE nackte Elektrode (f) | EN bare wire electrode | FR électrode nue (f) | IT elettrodo nudo (ni)
γυρίζω, περιστρέφομαιDE schwenken | DE drehen | FR tourner | IT rotare | IT girare
γυρίζω, περιστρέφομαι επιτόπουEN slew
γύψοςDE Gips (m) | EN plaster | EN gypsum | FR plâtre (m) | IT gesso (m)
γωνία (γεωμ.)FR angle (m)
γωνία (γεωμ.), γόνατο (ειδ. τεμ.)EN angle
γωνία (γεωμ.), γωνία (κατασκ.)IT angolo (m)
γωνία (γεωμ·)DE Winkel (m)
γωνία (ειδ. τεμαχ.), γόνατο (ειδ. τεμαχ.)EN knee | IT ginocchio (m)
γωνία (ειδ.τεμάχ.), αγκώνας (ειδ. τεμαχ.)IT gomito (m)
γωνία (κατασκ.)DE Ecke (f) | EN corner | FR coin (m.)
γωνία πρόσπτωσηςDE Einfallwinkel (m) | EN angle of incidence | FR angle d'incidence (m) | IT angolo d'incidenza (m)
γωνία τριβήςDE Reibungswinkel (m) | EN angle of friction | FR angle de frottement (m) | IT angolo d'attrito (m)
γωνία φυσικού πρανούςDE natürlicher Böschungswinkel (m) | EN natural angle of repose | FR talus naturel (m) | IT scarpa naturale (f) (angolo di-)
γωνιακή αρμοκαλύπτραDE Winkelverbindung (f) | DE Winkellasche (f) | EN corner assembling | EN angular fish plate | EN knee brace | FR éclisse corniére (f) | IT stecca angolare (f)
γωνιακή διατομή, γωνιακό έλασμαDE Winkelstahl (m) | DE Winkelprofil (n) | EN angle section | FR cornière (f) | IT angolari (m.pi.) | IT ferro ad angolo (m) | IT sezione angolare (f)
γωνιακή διατομή, γωνιακό έλασμα, χαλύβδινοEN angle steel
γωνιακό ακαμψίαςDE Aussteifungswinkel (m) | EN stiffener angle | FR cornière de raidissage (f) | IT cantonale di rinforzo (m)
γωνιακό ακαμψίας, σύνδεσμος ακαμψίαςFR raidisseur (m)
γωνιακό έλασμαDE Winkeleisen (n) | EN angle iron | EN angle bar
γωνιακό έλασμα, γωνιακός στρωτήραςDE Eckschiene (f)
γωνιακό με βολβούςDE Wulstwinkel (m) | EN bulb angle | IT ferro d'angolo a bulbo (m)
γωνιακό με βολβούς, γωνιακό με γόμφουςFR cornière é bourrelet (f)
γωνιακό συναρμολόγησηςFR cornière de montage (f) | IT angolo di montaggio (m)
γωνιακό συναρμολόγησης, κατώτερη προεξοχήEN bottom bracket
γωνιακό σύνδεσηςDE Anschlusswinkel (m) | EN connection angle | FR cornière d'assemblage (f) | IT angolare d'unione (m) | IT cantonale d'unione (m)
γωνιακόν συναρμολόγησηςDE Aufsetzwinkel (m)
γωνιακός ορθοστάτηςDE Eckpfosten (m) | EN corner post | EN hip vertical | FR montant d'angle (m) | FR poteau d'angle (m) | IT montante d'angolo (m) | IT ritto d'angolo (m)
γωνιακός τάκοςEN angle cleat
γωνιο-κλισιόμετροDE Neigungswinkelmesser (m)
δακτυλιοειδές περικόχλιοDE Ringmutter (f)
δακτυλιοειδήςEN annular
δακτύλιος ανύψωσηςDE Hubring (m) | EN lifting ring | FR anneau de levage (m) | IT anello di sollevamento (m)
δακτύλιος διανομήςDE Tragring (m) | DE Verteilerring (m) | EN distribution ring | FR bague de répartition | IT anello di ripartizione (m)
δακτύλιος στεγάνωσηςDE Packungsring (m) | DE Dichtungsring (m) | EN gasket ring | EN packing ring (in a jack) | FR bague de garniture | FR joint d'un vérin (m) | IT anello di garnizione (m)
δακτύλιος στεγάνωσης, κολλάρο, μανσόν, μούφαDE Manschette (f)
δακτύλιος, δακτύλιος στεγάνωσης, ζώνη (μηχ.)FR anneau (m)
δακτύλιος, ζώνη (μηχαν.)DE Ring (m) | EN belt | EN ring | FR ceinture (f) | FR bague (f) | IT anello (m)
δακτύλιος, κορνίζα, κορνίζα (στέγης), ζώνη (μηχαν.)IT cintura (f)
δακτυλιωτή δοκός, περιφερειακή δοκόςDE Ringbalken (m)
δακτυλοειδές περικόχλιοEN ring nut | FR écrou ceinture (m)
δάπεδο διάστρωσηςDE Schüttboden (m) | EN casting floor | FR aire de bétonnage (f)
δάπεδο διάστρωσης, πλάκα δαπέδουIT platea (f)
δάπεδο μπετόν με διάκεναDE Hohlkörperdecke (f) | IT solaio di forati (m)
δάπεδο μπετού με διάκεναEN hollow concrete floor | FR hourdis en béton (m)
δάπεδο, πάτωμαDE Fussbodeç (m) | EN decking | EN flooring | EN slab | FR platelage (m) | FR plancher (m) | IT pavimento (m) | IT palco (m)
δάπεδο, πάτωμα, όροφοςEN floor
δείγμαDE Muster (m) | EN sample | IT campione (m)
δείγμα, δοκίμιοFR échantillon (m)
δείκτης, βελόνη (δείκτου)FR indice (f)
δέλταDE Delta (m) | EN delta | FR delta (m) | IT delta (m)
δελτοειδέςDE Deltaförmig
δελτοειδήςEN deltoid | FR deltoïde | IT deltoide | IT a forma di delta
δένδροDE Baum (m) | EN tree
δένδρο, άξονας (μηχανής)FR arbre (m)
δένδρο, ιστός, άξονας (μηχανής), άτρακτοςIT albero (m)
δεξαμενήDE Tank (m) | EN tank | EN reservoir | FR réservoir (m) | IT serbatoio (m)
δεξαμενή ανύψωσης, δεξαμενή επιπολής, κλεισιάδαEN lock
δεξαμενή ανύψωσης, δεξαμενή επιπολής, αναγωγής, κλεισιάδαIT chiusa (di canale) (f)
δεξαμενή ανύψωσης, δεξαμενή επιπολής, κλεισιάδαFR écluse (f)
δεξαμενή ανύψωσης, κλεισιάδα, δεξαμενή επιπολήςDE Schleuse (f)
δεξαμενή επιπολής, δεξαμενή ανύψωσης, κλεισιάδαEN navigation lock
δεξαμενή θαμμένηFR réservoir enterré (m)
δεξαμενή μέσα σε επίχωσηEN buried reservoir
δεξαμενή μέσα στο έδαφοςIT serbatoio interrato (m)
δεξαμενή μόνιμη, νεωλκείοDE Trockendock (m) | EN dry dock | FR cale sèche (f)
δεξαμενή πετρελαίουDE Öltank (m) | EN oil tank | FR réservoir à huile (m) | FR réservoir à pétrole (m) | IT serbatoio per olio minerale (m)
δεξαμενή πλοίου, νεώσοικοςIT bacino (m) | IT darsena (f) | IT dock (m)
δεξαμενή πλοίων, νεώσοικοςDE Schiffsdock (n) | DE Dock (m) | EN dock | FR dock (m) | FR bassin de radoub (m)
δεξαμενή ύδατος, υδατοδεξαμενήDE Wasserbehälter (m) | DE Wassertank (m) | EN water reservoir | EN water tank | FR réservoir d'eau (m) | IT serbatoio d'acqua (m)
δεξαμενή υπόγειαDE unterirdischer Behälter (m) | FR réservoir souterrain (m)
δεξαμενή, σιλόDE Behälter (m)
δεξαμενισμός πλοίωνDE Docken | EN docking | FR carénage | FR mettre au dock | IT carenare | IT mettere in bacino
δέσμη συρμάτων προέντασης, καλώδιοDE Bündel (n) | DE Spannglied (n) | DE Kabel (n) | EN cable | FR câble (m) | IT cavo (m)
δέστραDE Täupfahl (m) | DE Anbindepfahl (m) | EN mooring post | EN mooring bollard | FR poteau d'amarre (m) | FR bitton (m), bitte (f), bollard (m) | IT bitta d'attracco (f)
δέστρα πλοίουEN bollard
δέστρα, σφιγκτήραςDE Poller (m)
δευτερεύουσα καταπόνησηFR effort secondaire (m) | IT sollecitazione secondaria (f)
δευτερεύουσα τάσηDE Nebenspannung (f) | EN secondary stress
δημαρχείοDE Gemeindehaus (n) | DE Rathaus (n) | EN town hall | FR mairie (f) | FR hôtel de ville (m) | FR hôtel communal (m) | IT municipio (m)
δημιουργία ακαμψίαςDE Aussteifung (f)
δημοπρασίαDE Ausschreibung (f) | FR adjudication (f)
δημοπρασία, μέλος, στοιχείο, τμήμα, άτρακτοςIT asta (f)
δημοπρασία, προσφοράEN tender
δημόσια έργαDE öffentliche Werke (n.pl.) | DE öffentliche Arbeiten (f.pl.) | EN public works | FR travaux publics (m.pi.) | IT lavori pubblici (m.pi·)
δημοσία οδόςDE öffentlicher Weg (m) | EN public road | IT strada pubblica (f)
δημόσια οδόςFR voie publique (f)
διαβήτης (όργ.)DE Zirkel (m) | EN compasses | EN pair of compasses
διαβήτης (όργ·)FR compas (m) | IT compasso (m)
διάβρωσηDE Korrosion (f) | EN corrosion | FR corrosion (f) | IT corrosione (f)
διάγραμμα δυνάμεωνDE Kräftediagramm (n) | DE Kräfteplan (m) | EN stress diagram (forces -)
διάγραμμα δυνάμεων, πολύγωνο δυνάμεων, (σχοινοπολύγωνο?)FR diagramme des forces (m)
διάγραμμα δυνάμεων, πολύγωνο δυνάμεων, σχοινοπολυγωνοIT diagramma delle forze (m)
διάγραμμα τάσεων - μηκύνσεωνDE Spannungs-Dehnungs-Diagramm (n) | EN stress-strain diagram | FR diagramme tension-deformation (m) | IT diagramma di deformazione (m) | IT diagramma di trazione (m)
διάγραμμα, εικόνα, σκαρίφημα, σχήμαEN sketch
διάγραμμα, εικόνα, σχήμαDE Figur (f) | DE Schema (n) | EN diagram | EN figure | FR figure (f) | FR schéma (m) | IT figura (f) | IT schema (m)
διαγώνιοςDE Diagonal | IT diagonale
διαδοκίδαDE Qürbalken (m) | DE Qürträger (m) | EN traverse | EN cross girder | EN cross beam | FR entretoise (f) | FR toise (f)
διαδοκίδα κορυφήςDE Jochholm (m) | FR chevêtre (m) | IT traversa superiore (f)
διαδοκίδα πέλματοςDE Unterriegel eines Joches (m) | FR chevêtre-semelle (m) | IT traversa inferiore (f)
διαδοκίδα πέλματος ικριωμάτωνEN cross-beam at base of trestle
διαδοκίδα, δοκός πλαισίου, εγκάρσια ράβδος, στρωτήρας (σιδ/μου)FR traverse (f)
διαδοκίδα, εγκάρσια δοκόςFR poutre transversale (f)
διαδρομήDE Verlauf (m) | FR allure (f) | IT corso (m)
διαδρομή γρύλλου, διαδρομή πρέσσαςDE Pressenschlag (m) | EN stroke of a jack | EN travel of a jack | FR course d'un vérin (f) | IT colpo di un martinetto (m) | IT corsa di un martinetto (f)
διαδρομή δυνάμεωνEN force line course | IT andamento delle linee delle forze (m)
διαδρομή δυνάμεων, πορεία των δυνάμεωνDE Kraftlinienverlauf (m)
διαδρομή δυνάμεων, τροχιές τάσεωνFR allure des lignes de force (f)
διαδρομή, χάραξηEN course
διάδρομοςDE Korridor (m) | DE Flur (m) | DE Gang (m) | EN passage | EN corridor | FR corridor (m) | FR couloir (m) | IT andito (m)
διάδρομος απογείωσης, διάδρομος προσγείωσηςDE Startbahn (f) | DE Startpiste (f) | EN runway | FR piste d'aviation (f) | FR piste d'envol (f) | IT pista di lancio (f) | IT via di corsa (f)
διάδρομος τροχοδρόμησηςDE Rollweg (m) | EN taxiway (airport) | IT pista (f)
διάδρομος τροχοδρόμησης, τροχιά γερανούFR chemin de roulement (m)
διάδρομος, απελευθέρωση, αποδέσμευσηFR dégagement (m)
διάδρομος, πεζοδρόμιο, διάβασηEN gangway
διάθλασηDE Biegung (des Lichtes) (f) | EN refraction (of light) | FR réfraction (f) | IT rifrazione (f)
διάκενο, διάκενος, κενό, κενόςIT vuoto (m)
διάκενο, ελεύθερο διάστημα, τζόγοςDE Spiel (n) | DE Spielraum (m) | EN play | FR marge (f) | FR espace libre (m) | FR jeu (m) | IT spazio libero (m) | IT giuoco (m)
διάκενο, κενόDE Hohlraum (m) | EN void | FR vide (m)
διάκενο, κενό, χάσμαDE Lücke (f)
διάκενο, περίγραμμα πλεύσης, τζόγος, ελεύθερο διάστημαEN clearance
διάκενος διατομή, διατομή με διάκενα, κοίλη διατομήFR profilé creux (m)
διάκενος, κενόςDE hohl
διάκενος, κενός, κοίλοςEN hollow
διάκενος, κενός, κοιλότητα, οπή, άνοιγμαFR creux (m)
διακλάδωσηDE Zweig (m) | DE Abzweigung (f) | EN branch | EN Y-piece | FR dérivation (f) | FR branchement (m) | FR branche (f) | FR bifurcation (f)
διακλάδωση (σωλήνα), σωλήνας διακλάδωσηςDE Zweigrohr (n) | DE Abzweig (m) | DE Zweigleitung (f) | DE Nebenleitung (f) | EN pitcher tee | EN branch pipe | FR tuyau de branchement (m) | FR embranchement (m)
διακόπτης (επαφής), επαφήDE Kontakt (m) | EN contact | FR contact (m) | FR contacteur (m) | IT teleruttore (m) | IT contatto (m)
διακόπτης (ρεύματος)DE Stromunterbrecher (m) | EN switch | EN circuit breaker | FR interrupteur de courant (m) | IT interruttore (m)
διακόπτης (ρεύματος), το γκισέ εισητηρίων/πληροφοριώνDE Schalter (m)
διάλεξηDE Vortrag (m) | EN lecture | IT conferenza (f)
διάλεξη, μάθημα, ομιλίαFR conférence (f)
διάμετροςDE Durchmesser (m) | EN diameter | IT diametro (m)
διάμετρος αδρανείαςDE Trägheitshalbmesser (m)
διάμετρος κύκλουDE Halbmesser (m) (Durchmesser)
διάμετρος πλέγματος, άνοιγμα πλέγματοςDE Netzmasche (f) | DE Maschenweite (f) | FR diamètre de maille (m)
διαμορφώνω με συμπίεσηDE stauchen
διαμόρφωσηDE Durchbildung (f) | IT formazione (f)
διαμόρφωση, αποπεράτωσηEN completion
διαμόρφωση, κατασκευαστική διαμόρφωσηFR disposition (f)
διαμόρφωση, μελέτη (έργου), τύπος κατασκευήςEN design
διαμόρφωση, σύλληψη, η γενική ιδέαFR conception (f)
διαμορφωτής, ισοπεδωτήςDE Erdhobel (m) | DE Motorstrassenhobel (m) | EN grader | FR niveleuse (f) | IT livelatrice stradale (f)
διανεμημένη φόρτισηFR charge répartie (f)
διανέμω, κατανέμωDE verteilen | EN distribute | FR répartir | IT ripartire
διανέμω, κατανέμω, διαιρώEN divide
διανέμω, κατανέμω, διασκορπίζωFR répandre
διανοίγω οπή, διατρυπώ, διευρύνω οπήDE aufdornen | DE aufreiben | EN ream | EN enlarge with a drift | FR élargir à la broche | FR brocher | FR aléser | IT alesare
διαπερνώ, διασχίζω, διασταυρώνωDE übergüren | DE kreuzen | EN cross | FR franchir | IT traversare
διαρθρωτό πλαίσιοDE Zweigelenkrahmen (m) | EN two-hinged frame | FR portique à deux articulations (m) | IT telaio a due cerniere (m)
διαρθρωτό τόξοDE Zweigelenkbogen (m) | EN two-hinged arch | FR arc à deux articulations (m) | IT arco a due cerniere (m)
διαρθρωτόςEN two-pinned
διαρθρωτός, με διπλή άρθρωσηDE zweigelenkig | EN two-hinged | FR à double articulation | IT a due cerniere
διαρθρωτός, με διπλή διάρθρωσηIT a articolazione doppia
διαρκής φόρτισηDE Dauerbelastung (f)
διάρρηξη, έκρηξηDE Aufplatzen (n) | DE Platzen (n) | FR éclatement (m)
διάρρηξη, ρωγμή, ρήγμα, απόσχισηIT spaccatura (f)
διαρροή χάλυβαEN yield of steel | FR fluage d'acier (m) | IT snervamento dell'acciaio (m)
διαρροή χάλυβοςDE StahlfHessen (n)
διασπορά των φορτίωνEN dispersion of load
διασταλτικότητα, εκτατότηταDE Ausdehnungsfähigkeit (f) | DE Streckbarkeit (f) | EN expansivity | FR capacité de dilatation (f) | IT espansività (f)
διασταλτικότητα, εκτατότητα, ευπλαστότητα, σφυρηλατότητα, πλαστιFR ductilité (f) | IT duttilità (f)
διασταλτικότητα, ικανότητα διαστολής, εκιατότηταIT capacità di dilatazione (f)
διάστασηFR dimension (f) | FR pointure (f) | IT dimensione (f)
διάσταση εξωτερικήDE Aussenabmessung (f) | EN outside dimension | FR dimension extérieure (f)
διάσταση εξωτερική, χώρος, κατάλυψη μεγάλου χώρουFR encombrement (m)
διάσταση εσωτερικήDE Innenabmessung (f) | EN inside dimension | FR dimension intérieure (f)
διάσταση, κανόνας (χρον.), μέγεθος (διάστ.), μέτρηση, μέτρο (διάστ.)FR mesure (f)
διάσταση, μέγεθος, μέτρο (διάστ.)DE Grösse (f) | DE Mass (n) | EN dimension | EN measuring size | EN measure
διάσταση, μέτρησηDE Abmessung (f) | EN measurement | IT misura (f)
διάσταση, στάθμη, συρματόπλεγμαEN gauge
διασταύρωσηDE Kreuzpunkt (m) | EN crossing | FR point de croisement (m) | IT intersezione (f)
διασταύρωση, σημείο τομήςFR point d'intersection (m)
διασταύρωση, σταυροδρόμιFR carrefour (m)
διαστέλλομαι, εκτείνομαιDE ausdehnen | EN dilate | EN expand | FR se dilater | IT dilatarsi | IT espandersi
διάστημαDE Zwischenraum (m) | EN spacing | IT scartamento (m)
διάστημα, εύρος τροχιάςFR écartement (m)
διάστημα, φάτνωμα, άνοιγμα (γέφυρας)FR travée (f)
διαστολήDE Dilatation (f) | EN dilation | FR dilatation (f)
διαστολή, διόγκωσηEN expansion | IT dilatazione (f)
διαστολή, επιμήκυνση, έκταση, μήκυνσηDE Dehnung (f)
διαστρώνωEN cast
διαστρώνω επί τόπουDE schütten am Ort | EN cast en place | EN cast in situ | FR couler sur place | IT caricare sul posto
διαστρώνω μπετόν, σκυροδετώDE betonieren | EN place concrete | EN cast concrete | EN pour concrete | FR couler le béton | FR bétonner | IT gettare il calcestruzzo
διαστρώνω, ρέω, χύνωFR couler
διαστρώνω, τοποθετώ, χύνωEN place
διαστρώνω, χύνωDE schütten | IT caricare
διάστρωση μπετόν, διάστρωση σκυροδέματος, μπετονάρισμα, σκυρDE Betonieren (n)
διάστρωση μπετόν, διάστρωση σκυροδέματος, μπετόνιάρισμα, σκυρIT getto di calcestruzzo (m)
διάστρωση μπετού με ψύχος, διάστρωση σκυροδέματας με ψύχος, μEN winter concreting
διάστρωση μπετού με ψύχος, διάστρωση σκυροδέματας με ψύχος, σEN cold weather concreting
διάστρωση μπετού υπό ψύχους, διάστρωση σκυροδέματος με ψύχοFR bétonnage par temps froid (m)
διάστρωση σκυροδέματος υπό ψύχος, διάστρωση μπετόν υπό ψύχοIT getto di calcestruzzo in temperatura bassa (m,f)
διάστρωση σκυροδέματος, σκυροδέτησηEN casting concrete | EN placing concrete | EN concreting | EN pouring concrete | FR bétonnage (m)
διάταξη ασφαλείαςDE Schutzvorrichtung (f) | EN safety gard | FR dispositif de protection (m)
διάταξη ασφαλείας, μηχανισμόςIT dispositivo (m)
διάταξη ασφαλείας, προστασίαIT protezione (f)
διάταξη, μηχανισμόςDE Vorrichtung (f) | EN device | FR mécanisme (m) | FR dispositif (m)
διάτμησηEN shear | EN shearing | FR cisaillement (m) | IT taglio (m)
διάτμηση, ολίσθησηDE Abgleitung (f)
διάτμηση, ψαλλιδισμόςDE Abscherung (f)
διατμητική δύναμηEN shearing force
διατμητική δύναμη, διάτμησηDE Schub (m)
διατμητική δύναμη, τέμνουσα δύναμηDE Qürkraft (f) | DE Scherkraft (f) | DE Schubkraft (f) | EN shear force | EN cross force | EN transversal force | FR force transversale (f) | FR force de cisaillement (f)
διατμητική δύναμη/καταπόνησηFR effort de cisaillement (m)
διατομήEN cross-section
διατομή ήλουDE Nietqürschnitt (m) | EN rivet section | FR section du rivet (f) | IT sezione del chiodo (f)
διατομή με διάκενα, κοίλη διατομήFR section creuse (f)
διατομή μετά διακένωνIT sezione con vuoti (f)
διατομή μετά διακένων, διάκενος διατομήEN hollow section
διατομή μετά διακένων, διάκενος διατομή, κοίλη διατομήDE Hohlprofil (n) | DE Hohlqürschnitt (m)
διατομή μετά διακένων, κοίλη διατομήIT profilo con vuoti (m)
διατομή μορφοσιδήρουDE Profilstahl (m) | DE Walzprofil (n) | DE Formstahl (m) | EN rolled steel section | EN sectional steel | FR profilé en acier (m) | FR section en acier laminé (f) | IT acciaio profilato (m)
διατομή ΠDE U-Profil (n) | EN channel-section | EN channel-profil | FR profilé en U | IT profilo a u (m) | IT sezione au (f)
διατομή σωλήναDE Rohrqürschnitt (m) | EN tube section | IT sezione di tubo (f)
διατομή σωληνωτήFR section de tube (f)
διατομή, εγκάρσια τομήFR profil de travers (m)
διατομή, εγκαρσία τομή, εγκαρσία τομή, τομή εγκαρσία, τομή κατά πEN transversal section
διατομή, εγκαρσία τομή, τομή εγκαρσία, τομή κατά πλάτοςDE Durchschnitt (m)
διατομή, εγκάρσια τομή, τομή εγκαρσία, τομή κατά πλάτοςFR section transversale (f)
διατομή, εγκάρσια τομή, τομή εγκάρσια, τομή κατά πλάτοςFR coupe transversale (f) | IT profilo trasversale (m)
διατομή, τομήIT sezione (f)
διατομή, τομή εγκάρσια, τομή κατά πλάτοςDE Qürprofil (n)
διατομή, τομή, τομή εγκάρσια, τομή κατά πλάτοςDE Qürschnitt (m)
διάτονος στρώσηIT corso di pietre di punta (m)
διάτονος στρώση, μπατική στρώσηDE Binderschicht (f) | FR aire de boutisses (f) | FR assise de boutisses (f)
διάτονος στρώση, μπατική τοποθέτηση τούβλωνEN course of bonders | EN course of headers
διάτρημα, οπή διατρήσεωςDE Bohrloch (n)
διάτρημα, οπή διάτρησηςEN drill hole | FR trou d'alésage (m) | IT foro di trivellazione (m)
διάτρηση δια πιέσεωςIT punzonatura (f)
διάτρηση διά πιέσεωςDE Durchstanzen (n) | DE Durchlöchern (n)
διάτρηση διά πίεσηςDE Stanzen (n)
διάτρηση με πίεσηEN punching | FR poinçonnement (m)
διάτρητη πλάκα (-οδηγός)DE Gesenkplatte (f) | DE Lochplatte (f)
διάτρητη πλίνθος, πλίνθος με διάκεναDE Hohlziegelstein (m) | DE Hohlziegel (m) | DE Lochziegel (m) | EN perforated brick | EN cavity brick | EN hollow brick | FR brigue alvéolée (f) | FR brique creuse (f)
διατρητική σφύρα, πιστολέτο, τρύπανο, τέρετροFR vilebrequin (m)
διατρητική σφύρα, πιστολέττοDE Brustleier (f) | DE Faustleier (f) | EN breast drill | IT menarola (f) | IT trapano a petto (m)
διατρητική σφύρα, πιστολέττο, τρύπανο, τέρετροDE Bohrer (m)
διατρητικό στέλεχοςEN turning pin | FR alésoir (m) | IT alesatore (m) | IT allargatolo (m) | IT allisciatolo (m)
διατρητικό στέλεχος για τελείωμα οπήςEN reamer
διατρητικό στέλεχος, διατρητικό εργαλείο χαρτιού-δέματοςDE Reibahle (f)
διάτρητος πλάκα (- οδηγός)EN swage block
διάτρητος πλάκα (-οδηγός)FR gabarit de perçage (m) | FR tas-étampe (f)
διάτρητος πλάκα (οδηγός), μήτραIT stampo (m)
διατρυπώDE durchboren | DE aufbohren | DE durchlöchern | DE bohren | EN drill | EN bore | FR forer | FR percer
διαφορικόDE Differential (m) | EN differential | FR différentiel (m) | IT differenziale (m)
διάφραγμα αερισμούDE Lüftungsklappe (f) | EN air shutter | FR clapet de ventilation (m) | IT diaframma di ventilazione (m)
διάφραγμα κυλινδρικόEN rollerdam
διάφραγμα, μεμβράνηDE Membran | FR membrane (f)
διαχωρισμόςDE Trennung (f) | EN separation | FR séparation (f) | IT separazione (f)
διαχωριστήςEN spacer | EN separator | FR écarteur (m) | FR pièce d'écartement (f) | IT distanziatore (m)
διαχωριστής, καβαλλέτο τήρησης αποστάσεωνDE Abstandhalter (m)
διαχωριστής, τεμάχιο τήρησης αποστάσεωνDE Distanzstück (m)
διαχωριστικός τοίχος, διάφραγμα, τοίχωμα, μεμβράνηEN diaphragm
διαχωριστικός τοίχος, διάφραγμα, μεμβράνη, τοίχωμαIT diaframma (m)
διαχωριστικός τοίχος, τοίχωμαDE Qürschott (m) | DE Scheidewand (f) | DE Trennwand (f) | EN partition | EN partition wall | IT parete divisoria (f) | IT tramezzo (m)
διαχωριστικός τοίχος, τοίχωμα, διάφραγμαFR cloison (f)
διαχωριστικός τοίχος, τοίχωμα, διάφραγμα πλοίουDE Schott (m)
διαχωριστικός τοίχος, τοίχωμα, παρειάFR paroi (f)
δίδυμη δοκόςDE Zwillingsträger (m) | EN twin girder | FR poutres jumelées (f.pl.) | IT doppia trave (f)
διείσδυσηEN penetration | FR pénétration (f) | IT penetrazione (f)
διεύθυνσηDE Richtung (f) | EN direction | FR direction (f) | FR sens (m)
διεύθυνση δύναμηςDE Kraftrichtung (f) | EN direction of force | FR sens de la force (m) | IT direzione di forza (f)
διεύθυνση εργοταξίουFR direction de chantier (f)
διεύθυνση έργωνDE Bauleitung (f) | DE Baudirektion (f) | EN works management | FR direction des travaux (f) | IT direzione d'esercizio (f) | IT direzione dei lavori (f)
διεύθυνση, κατεύθυνση, σύρμα οδήγησηςIT direzione (f)
διευθυντής έργωνEN works manager
διευρύνω, διογκώνω, εξαπλώνω, φουσκώνωIT dilatare
διευρύνω, εξαπλώνωEN widen | EN flare out | FR évaser | FR dilater | IT allargare
δικλείδα εξαγωγής, θυρίδα εξαγωγήςEN outlet-gate | FR vanne d'écoulement (f) | IT saracinesca di efflusso (f) | IT saracinesca di scarico (f)
δικλείδα με κυλίνδρουςDE Rollenschütz (n) | EN roller gate (sluice) | FR vanne à galets (f)
δικλείδα με κυλίνδρους, διάφραγμα κυλινδρικόFR vanne à cylindre (f)
δικλείδα με κυλίνδρους, ολισθαίνον διάφραγμαIT saracinesca (di chiusa) (f)
δικλείδα με τμήματα κύκλουDE Segmentschütz (n) | FR vanne à segments (f) | IT saracinesca a segmenti (f)
δικλείδα με τμήματα κύκλου, φράγμα οριζοντίου περιστρεφόμενου κEN tainter gate
δικλείδα με τομείς (κύκλου)DE Sektorschütz (n) | EN sector gate | FR vanne à secteurs (f) | IT saracinesca a settori (f)
δικλείδα, λυχνίαIT valvola (f)
δικλείς με κυλίνδρους, διάφραγμα κυλινδρικόDE Walzenwehr (n)
δικλείς, βάνναDE grosse Klappe (f)
δίκλινη στέγη, στέγη δικλινήςEN gable roof | EN saddle roof | EN span roof | IT tetto a due falde (m) | IT tetto a capanna (m)
δίκλινης στέγηDE Satteldach (n) | FR toiture à deux versants (f) | FR toiture à deux pans (f)
δίκτυο, πλέγμαDE Netz (n) | EN net | EN network | IT rete (f)
δίκτυο, πλέγμα, σωλήνωσηFR réseau (m)
δικτύωμαDE Fachwerk (n) | DE Gitterwerk (n)
δικτύωμα με διαγωνίους ράβδουςDE Strebenfachwerk (n)
δικτύωμα με διαγώνιους ράβδουςEN warren truss
δικτύωμα με διάγωνίους ράβδους, δικτύωμα VIT trave warren (f)
δικτύωμα με διαγώνιους ράβδους, χωρίς κατακόρυφους ορθοοτάτεςFR poutre warren (f)
δικτύωμα, δικτύωσηIT traliccio (m)
δικτύωμα, ζευκτό στέγηςEN truss
δικτύωμα, πλαίσιοEN framework
δικτύωσηDE Vergitterung (f) | EN lacing | EN latticing
δικτύωση, περίφραγμα συρμάτινοIT reticolato (m)
δικτυωτή δοκόςDE Fachwerkträger (m) | EN lattice girder | EN truss girder | FR poutre à treillis (f) | IT trave a traliccio (f)
δικτυωτή ράβδοςDE Vergitterungsstab (m) | DE Gitterstab (m) | EN lacing bar | EN lattice bar | IT asta reticolare (f)
δικτυωτή ράβδος, ράβοος δικτυώματοςFR barre de treillis (f)
δικτυωτή σύνδεση, δικτυωτός σύνδεσμοςDE Netzverband (m) | DE Ausfachung (f) | EN net bracing | EN web bracing | FR entretoisement en treillis (m) | IT crociera a traliccio (f) | IT crociera reticolare (f)
δικτυωτή σύνδεση, δικτυωτός σύνδεσμος, δικτύωση, ριγωνισμόςFR triangulation (f)
δικτυωτή σύνδεση, δικτυωτός σύνδεσμος, τριγωνισμόςIT triangolazione (f)
δικτυωτό τριαρθρωτό τόξοDE Dreigelenkfachwerkbogen (m) | EN three-hinged-framework-arch | FR arc en treillis à trois articulations (m) | IT arco a tre cerniere a traliccio (m)
διογκώνω με συμπίεσηFR refouler
διογκώνω, ανατρέπωEN upset
διογκώνω, φοουσκώνωFR gonfler
διογκώνω, φουσκώνωDE schwellen | DE qüllen | DE aufpumpen | DE aufblasen | EN inflate | EN swell | IT gonfiare
διόγκωσηDE Qüllen (n) | DE Schwellen (n) | EN swelling | FR gonflage (m) | FR gonflement (m)
διόγκωση, διαστολήDE Ausdehnung (f)
διόροφοςIT a due piani
διόροφος, διπλού καταστρώματοςEN double-deck
διπλή αντίστροφη καμπυλότηταEN s-curve
διπλή καμπύληEN double curve
διπλή καμπυλότηταDE Doppelkrümmung (f) | IT contro curva (f)
διπλή καμπυλότητα, καμπυλότητα εναλλασσόμενης φοράςFR contre-courbure (f)
διπλή σφήναEN folding wedges | FR coin double (m) | IT cuneo doppio (m)
διπλή τροχιάIT a doppio binario
διπλής τροχιάςDE zweigleisig | EN double-track | FR à double voie
διπλόςDE doppelt | EN double | FR double
διπλού καταστρώματος, διόροφοςDE zweistöckig
διπλού καταστρώματος, δυόροφοςFR à deux étages
διπλούς σφήνDE Doppelkeil (m)
διπλώνω, κάμπτω, πτυχώνωFR plier | IT piegare
διπλώνω, πτυχώνωDE falten | EN fold | EN crease | EN buckle (of plates) | EN pleat
διπλώνω, πτυχώνω, τσακίζω κυματιστάDE krausen
δίσκοςDE Scheibe (f) | IT disco
δίσκος ενδείξεων, καντράνDE Zifferblatt (n) | EN dial | FR cadran (m)
δίσκος ενδείξεων, καντράν, τεταρτοκύκλιοIT quadrante (m)
δίσκος, φύλλο (μετ.)/ έλασμαFR plaque (f)
δίτμητοςDE zweischneidig | DE zweischnittig | EN in double shear | FR à deux tranchants | FR à double cisaillements | IT a doppio taglio
διχαλωτός πείροςEN split pin
διχαλωτός πείρος, κοπίλια διχαλωτήDE Splint (m) | FR goupille d'arrêt (f) | IT biella d'arresto (f)
διχαλωτός πείρος, κοπίλια, κοπίλια διχαλωτήIT coppiglia (f)
διώρυγαDE Kanal (m) | EN canal | FR canal (m) | IT canale (m)
δοκίδαDE kleiner Balken (m) | EN joist | EN small beam | FR poutraison (f) | IT travatura (f)
δοκίδα, δοκόςFR poutrelle (f)
δοκίδα, δοκός πατώματος, μαδέρι, χονδροσανίδαIT travicello (m)
δοκιμασία, δοκιμήDE Probe (f) | DE Prüfung (f) | EN testing | EN examination | FR épreuve (f)
δοκιμασία, δοκιμή, πείραμαDE Versuch (m) | EN test | FR essai (m)
δοκιμαστική ράβδοςDE Prüfstab (m) | DE Probestab (m) | EN test bar | FR barreau d'essai (m)
δοκιμαστική φόρτισηDE Probebelastung (f) | FR charge d'épreuve (f) | IT carico di prova (m)
δοκιμαστικός σωλήναςDE Probierglas (n) | DE Reagensglas (n) | EN test tube | IT tubo di prova (m)
δοκιμαστικός σωλήνας, δοκίμιοFR éprouvette (f)
δοκιμαστκή ράβδοςIT barretta di prova
δοκιμήIT collaudo (m)
δοκιμή αναδιπλώσεως εν ψυχρώDE Kaltbiegeversuch (m)
δοκιμή αναδίπλωσηςIT prova di piegatura (f)
δοκιμή αναδίπλωσης εν ψυχρώEN cold bent test | FR essai de pliage à froid (m) | IT prova di piegatura a freddo (f)
δοκιμή αναδίπλωσης, δοκιμή πτύχωσηςDE Faltversuch (m) | EN folding test | FR essai de pliage (m) | IT prova di piegamento (f)
δοκιμή ελκυσμούDE Zugversuch (m) | EN tension test | FR essai de traction (m) | IT prova di trazione (f)
δοκιμή κάμψεωςDE Biegeversuch (m)
δοκιμή κάμψηςEN bending test | FR essai de flexion (m) | IT prova di flessione (f)
δοκιμή κάμψης με κρούσηDE Schlagbiegeversuch (m) | EN impact bending test | FR essai de flexion par choc (m) | IT prova di flessione con urto (f)
δοκιμή καταπόνησης σε διαρροήIT prova di snervamento (f)
δοκιμή καταπόνησης σε κόπωσηEN fatigü test
δοκιμή κόπωσηςFR essai de fatigue (m)
δοκιμή παραλαβήςDE Abnahmeprüfung (f) | EN acceptance test | FR essai de reception (m) | IT prova di collaudo (f)
δοκιμή σε κόπωσηIT prova di fatica (f)
δοκιμή στο εργοστάσιοDE Werkstattest (n)
δοκιμή υλικούDE Materialprüfung (f) | EN material testing | FR épreuve du matériau (f) | IT prova di materiale (f)
δοκιμή φόρτισηςDE Belastungsversuch (m) | EN load test | FR essai de charge (m) | IT prova di carico (f)
δοκίμιοDE Prüfstück (n) | DE Versuchsstück (n) | DE Probestück (n) | EN test specimen | EN test piece | IT prvino (m)
δοκόςDE Balken (m) | EN beam | EN girder
δοκός από ελατό χάλυβα, δοκός από μορφοσίδηροFR poutre en acier laminé (f) | IT trave profilata (f) | IT trave di ferro laminato (f)
δοκός από μορφοσίδηροFR poutre en fer laminé (f)
δοκός από μορφοσίδηρο, δοκός από ελατό χάλυβαDE Stahlprofilträger (m) | EN rolled steel beam
δοκός από μορφοσίδηρο, δοκός από ελατό χάλυβαEN rolled steel joist
δοκός βαθμιδοφόρος κλίμακαςIT longarina di scala (f)
δοκός επικρούσηςDE Stossbalken (m)
δοκός επίκρουσηςEN fender beam | FR poutre d'accostage (f) | IT trave paraurti (f)
δοκός επίκρουσης, προσκρουστήραςFR heurtoir (m)
δοκός ιχθυόμορφος (παραβολική)DE Fischbauchträger (m) | EN fishbelly girder | FR poutre en ventre de poisson (f)
δοκός με παράλληλα πέλματαDE Parallelflanschträger (m) | EN parallel-flanged beam | FR poutrelle à ailes parallèles (f) | IT trave con flange parallele (f)
δοκός με πρόβολοIT trave a mensola (f)
δοκός με προβόλουςDE Auslegerträgefm)
δοκός οδηγός, δοκός-προφυλακτήριοςDE Leitbalken (brücken) (m)
δοκός οροφήςDE Deckenbalken (m)
δοκός πατώματοςDE Fussbodenbalken (m) | EN floor beam | EN floor joist | FR gite (f)
δοκός πατώματος, αμέσου εδράσεωςEN board (less than 3/4" thick) boarding joist
δοκός πατώματος, δοκός στέγηςFR solive (f)
δοκός πατώματος, κατώφλιοDE Schwelle (f)
δοκός πλαισίουDE Rahmenriegel (m) | EN beam (of frame) | IT traversa della incastellatura (f)
δοκός πλαισίου (οριζόντια)EN horizontal member (of frame)
δοκός σε πρόβολοFR poutre cantilever (f)
δοκός σε πρόβολο, πρόβολοςEN cantilever
δοκός στέγης, ελκυστήρας ζευκτούDE Dachbalken (m) | DE Dachträger (m) | FR poutre de toiture (f) | IT trave del tetto (f) | IT trave mästra (f)
δοκός στέγης, ελκυστήρας ζευκτού, πρέκι, υπέρθυρο, φέρουσα δοκόIT architrave (f)
δοκός φακοειδής (παραβολική)FR poutre lenticulaire (f)
δοκός, δοκός πατώματοςFR poutre (f) | IT trave (f)
δοκός, φορέαςDE Träger (m)
δοκός-οδηγός, προφυλακτήρια δοκόςEN guard timber | EN guide timber | FR poutre de guidage (f) | IT trave di guida (f)
δόμησηDE Bebauung (f) | EN building upon (a plot)
δόμηση, κατασκευήFR construction (f) | IT costruzione (f)
δομικά υλικά, υλικά δόμησηςDE Baustoffe (n.pl.) | DE Baumaterialien (n.pl.) | EN building materials | FR matériaux de construction (m.pi.) | IT materiali da costruzione (m.pl.)
δομικός κανονισμόςDE Baureglement (m) | DE Bauvorschriften (n.pl.) baupoli | DE Bauordnung (f) | EN building regulations | EN building by-law | FR règlement sur la bâtisse (m)
δομικός κανονισμός, τεχνική προδιαγραφήEN building code | IT leggi edilizie (f.pi.)
δόνησηDE Rüttlung (f) | DE Rütteln (n) | DE Vibration (f)
δόνηση, παλμός, πάλμωσηEN vibration | FR vibration (f) | IT vibrazione (f)
δονητήςDE Rüttler (m) | EN vibrator | FR vibrateur (m) | IT vibratore (m)
δονητής εξωτερικός, δονητής καλουπιών, δονητής τύπωνEN formwork vibrator
δονητής εξωτερικός, δονητής εξωτερικός, δονητής καλουπιών, δονηEN external vibrator
δονητής εξωτερικός, δονητής καλουπιών, δονητής τύπωνDE Aussenrüttler (m) | DE Schalungsrüttler (m) | FR vibrateur de coffrage (m)
δονητής επιφανείας, επιφανειακός δονητήςDE Oberflächenrüttler (m) | EN surface vibrator | FR vibrateur de surface (m) | IT vibratore di superficie (m)
δονητής εσωτερικός, δονητής μάζαςFR aiguille vibrante (f)
δονητής εσωτερικός, δονητής μάζας, εσωτερικός δονητήςDE Innenrüttler (m) | EN immersion vibrator | EN internal vibrator | EN poker vibrator | FR pervibrateur (m) | IT ago vibrante (m)
δονητής καλουπιών, δονητής τύπων, εξωτερικός δονητήςIT vibratore di casseratura (m) | IT vibratore di cassaforma (m)
δονητική δοκόςDE Rüttelbohle (f) | FR règle vibrante (f) | IT trave vibrante (f)
δονητική τράπεζα, παλλόμενη τράπεζα, τράπεζα δόνησηςIT tavolo vibrante (m)
δονητική τράπεζα, τράπεζα δόνησηςDE Rütteltisch (f) | EN vibrating table
δονητικό κόσκινοFR tamis à secousses (m)
δονούμενο κόσκινοDE Rüttelsieb (n) | EN vibrating screen | EN vibratory screen | FR crible vibrant (m) | IT crivello vibrante (m) | IT setaccio vibrante (m)
δονώIT vibrare
δονώ, συμπυκνώνω με δόνησηEN vibrate | FR vibrer
δονώ, ταλαντεύωDE rütteln
δρομέαςFR file (f)
δρομέας (δοκού)DE Strang (Träger) (m) | EN string | IT corrente (m)
δρομική στρώσηFR assise de panneresses (f) | FR tas de panneresses (m) | IT corso di pietre in lunghezza (m)
δρομική στρώση (τούβλων)DE Läuferschicht (f)
δρομική στρώση τούβλωνEN course of stretchers | EN stretching course
δρυς η άμισχος (Σλαβονίας)DE Steineiche (f) | DE Traubeneiche (f) | DE Wintereiche (f) | EN chestnut oak | EN rubbed oak | EN mountain oak | FR chêne rouvre (m) | IT quercia rovere (f)
δρυς η έμμισχος (ρουπάκι, δέντρο)DE Stileiche (f) | DE Sommereiche (f) | EN pendüled oak | FR chêne pédoncule (m) | IT quercia pedunculata (f)
δρυς η χνοώδης (Ιστρίας)DE weichhaarige Eiche (f) | EN silk oak | FR chêne pubescent (m) | IT quercia d'istria (f)
δύναμηEN force | IT forza (f)
δύναμη εκκίνησηςDE Anfahrtkraft (f) | EN tractive force | EN starting power | FR force de démarrage (f) | IT forza di avviamento (f)
δύναμη ελκυσμού, ελκτική δύναμηIT forza di trazione (f)
δύναμη επιτάχυνσηςEN accelerating force | FR force d'accélération (f) | IT forza d'accelerazione (f)
δύναμη θλίψεως^ θλιπτ^Μή δύναμηIT forza di comprensione (f)
δύναμη θλίψηςEN compressive force
δύναμη προέντασης, δύναμη προτάνυσηςDE Vorspannkraft (f) | DE Spannkraft (f)
δύναμη προέντασης, δύναμη προτάνυσσηςIT forza di precompressione (di tensione)(f)
δύναμη προτάνυσηςEN prestressing force | EN pretensioning force | EN tensioning force
δύναμη προτάνυσης, δύναμη προέντασηςFR force de précontrainte (f)
δύναμη ράβδουDE Stabkraft (f) | EN force in the bars | IT forza di barra (f)
δύναμη σύσφιξηςEN clamping force | IT forza di serraggio (f)
δύναμη σύσφιξης, δύναμη στερέωσηςIT forza di bloccaggio (f)
δύναμη της βαρύτηταςIT forza di gravità (f)
δύναμη τροχοπέδησηςEN braking force | IT forza frenante (f)
δύναμη, καταπόνησηFR effort (m) | IT sforzo (m)
δύναμη/καταπόνηση θλίψης, θλιπτική δύναμη/καταπόνησηFR effort de compression (m)
δύναμη/καταπόνηση προτάνυσης, δύναμη/καταπόνηση προέντασηςFR effort de précontrainte (m)
δύναμη/καταπόνηση ράβδουFR effort dans la barre (m)
δύναμη/καταπόνηση ροχοπέδησηςFR effort de freinage (m)
δύναμη/καταπόνηση σύσφιξηςFR effort de serrage (m)
δύναμη^ ισχύς (μηχ.)FR force (f)
δυναμική φόρτισηDE dynamische Belastung (f) | EN dynamic load | FR charge dynamique (f) | IT carico dinamico (m)
δυναμικός συντελεστήςDE Schwingbeiwert (m) | EN dynamic cöfficient | FR coefficient dynamique (m) | IT cöfficiente dinamico (m)
δύναμιςDE Kraft (f)
δύναμις επιτάχυνσηςDE Beschleunigungskraft (f)
δύναμις θλίψης, θλιπτική δύναμηDE Druckkraft (f)
δύναμις σύσφιξηςDE Klemmkraft (f)
δύναμις τροχοπέδησηςDE Bremskraft (f)
δυναμόμετροDE Dynamometer (m) | EN dynamometer | FR dynamomètre (m)
δυναμόμετρονIT dinamometro (m)
δύτηςDE Taucher (m) | EN diver | FR scaphandrier (m) | IT palombaro (m)
δώμαDE Flachdach (n)
δώμα, πλατφόρμα, ταράτσαFR plate-forme (f)
δώμα, ταράτσαDE Terrassendach (n) | EN terrace | FR toiture terrasse (f) | IT tetto piano (m) | IT tetto a terrazza (m)
έβενοςDE Ebenholz (n) | EN ebony | FR ébène (m) | IT ebano (m)
εγκαθιστώEN install | FR amener | FR installer | IT mettere in posizione
εγκαθιστώ, τοποθετώDE einbauen
εγκαρσία ακαμψίαEN transverse rigidity | FR raideur transversale (f)
εγκάρσια ακαμψίαDE QürSteifigkeit (f) | IT rigidezza trasversale (f)
εγκαρσία ενίσχυσηEN transverse stiffener | FR raidisseur transversal (m)
εγκάρσια ενίσχυσηDE Qürsteife (f) | IT rinforzo trasversale (m)
εγκαρσία ευστάθειαEN transverse stability
εγκάρσια ευστάθειαDE Qürstabilität (f) | FR stabilité transversale (f)
εγκάρσια ευστάθεια, πλάγια ευστάθειαFR stabilité latérale (f)
εγκαρσία κλίσηEN cross inclination | FR pente transversale (f)
εγκάρσια κλίσηDE Qürneigung (f) | IT pendenza trasversale (f)
εγκάρσια μετατόπιση (δοκού)DE Qürvershiebung (von balken) (f) | DE Seitliches einschieben (n) | IT spostamento trasversale (m)
εγκάρσια μετατόπιση (δοκού), τοποθέτηση (δοκών) σε εγκάρσια διάτIT inserimento laterale (di travi) (m)
εγκάρσια μετατόπιση των δοκώνFR ripage latéral des poutres (m)
εγκάρσια μετατόπιση, εγκάρσια ολίσθησηFR ripe latéralement
εγκάρσια μήκυνσηDE Qürdehnung (f) | IT allungamento trasversale (m)
εγκαρσία μύκυνσηEN lateral strain | EN lateral elongation
εγκαρσία προέντασηEN transverse prestressing | EN transverse prestressing
εγκάρσια προέντασηDE Qürvorspannung (f) | FR précontrainte transversale (f) | IT precompressione trasversale (f)
εγκαρσία ράβδοςEN cross bar
εγκάρσια ράβδοςDE Riegel (m) | DE Qürriegel (m)
εγκάρσια σταθερότητα, ευστάθειαIT stabilità laterale (f) | IT stabilità trasversale (f)
εγκαρσία σύνδεσηEN transverse bracing | EN sway bracing | FR entretoisement transversal (m)
εγκάρσια σύνδεσηDE Qürverband (m) | IT contraventamento trasversale (m)
εγκάρσια τοιχώματα, πλευρικά τοιχώματαDE Seitenwände (f.pl.) | EN side walls | FR voiles (f.pl.) | FR parois latérales (f.pl.) | IT pareti laterali (f.pi.)
εγκαρσία τομήEN crosss-section
εγκάρσια τομήFR section de travers (f)
εγκαρσία τομή, διατομήEN cross-profile
εγκάρσια τομή, τομή εγκάρσιαIT sezione trasversale (f)
εγκαρσία τοποθέτηση δοκώνEN transverse (lateral) launching of beams
εγκάρσιοςDE qür | EN transverse | FR transversal
εγκάρσιος άξοναςDE Qürachse (f) | EN transverse axis | FR axe transversal (m) | IT asse trasversale (m)
εγκάρσιος οπλισμός, οπλισμός διανομήςDE Qürbewehrung (f) | EN distribution reinforcement | FR armature transversale (f)
εγκάρσιος, διατομή εγκάρσιαIT trasversale
εγκατάστασηDE Installation (f) | DE Einrichtung (f) | DE Anlage (f) | EN installation | FR installation (f) | IT installazione (f)
εγκατάσταση αλεξικέραυνουDE Blitzschutzanlage (f)
εγκατάσταση εργοταξίουDE Baustelleneinrichtung (f) | EN building yard equipment | FR équipement du chantier (m) | IT installazione del cantiere (f)
εγκατάσταση παραγωγής μπετόνDE Mischanlage (f) | DE Mischturm (m) | EN mixing plant | EN batching plant | FR centrale à béton (f) | IT centrale di betonaggio (f)
εγκατάσταση υδροληψίαςDE Wassergewinnungsanlage (f)
εγκατάσταση, εξοπλισμός, εργοστάσιοEN plant
εγκατάσταση, εργοστάσιοIT impianto (m)
εγκιβωτισμένος (σε σκυρόδεμα)DE einbetoniert | DE ummantelt mit beton | EN encased (concrete) | EN cast in (concrete) | EN encased (in concrete) | FR incorporé enrobé | IT incorporato (in calcestruzzo) | IT consolidato (con calcestruzzo)
εγκλεισμός σκωρίαςIT inclusione di scorie (f)
εγκλεισμός σκωρίας, περιεκτικότητα σκωρ ίαςDE Schlackeneinschluss (m)
εγκοπήEN incision
εγκοπή, εντομήDE Einschnitt (m) | EN nick | EN notch | FR encoche (f) | FR entaille (f) | IT incisione (f)
εγκοπή, εντομή, εκσκαφήEN cut
εγκοπή, εντομή, σχισμή, χαραγήDE Kerbe (f)
εγκοπή, η πρώτη τάφρος του αρότρουFR enrayure (f)
εγκόπτω, εντεμνωFR encocher
εγκόπτω, εντέμνωDE kerben | DE einkerben | EN notch | FR entailler | IT incidere
εγκσρσία μήκυνσηFR allongement transversal (m)
έγχυση τσιμέντου, εμποτισμός τσιμέντουEN cement-grouting
έγχυση τσιμέντου, τσιμεντένεσηEN cement-injection | FR injection de ciment (f)
έγχυση ύδατοςDE Spülung (in die Erde hinein) (f) | EN flushing (into the soil) | EN water-jetting | FR injection d'eau (f) | IT iniezione d'acqua (f)
έγχυση ύδατος, πίδακας νερού, εκτόξευση νερούIT getto d'acqua (m)
έγχυση, ένεσηDE Injektion (n) | EN injection | EN grouting | FR injection (f) | IT iniezione (f)
εγχύω, έγχυση, ένεσηDE Injizieren
εγχύω, εμποτίζωIT iniettare
εγχύω, εμποτίζω υπό πίεσινFR injecter
εγχύω, κονίαμα έγχυσηςEN grout
έδαφοςFR sol (m) | FR terre (f)
έδαφος, χώμαEN ground | EN soil | EN earth
έδρα (επ(κρούσης), επικρουστικό ορόσημοEN seat
έδρα (επίκρουσης), επικρουστικό ορόσημοEN stop
έδρανο (άξ. μηχ.) ατράκτουFR support d'arbre de machine
έδρανο (άξ· μηχ.), έδραση, εφέδρανο (γέφυρ.), κουζινέτοEN bearing
έδρανο με κυλινδρικούς τριβείς (μηχ), εφέδρανο επί κυλίνδρων (γεφDE Walzenlager (n) | EN roller bearing | FR palier à rouleaux (m) | IT cuscinetto a rulli (m)
έδρανο με κυλινδρικούς τριβείς (μηχ.), ρουλεμάν με κυλίνδρουςFR roulement à rouleaux (m)
έδρασηDE Auflagerung (f)
έδραση, αντηρίδα, αντιστήριξη, υποστήριγμαEN support
έδραση, τοποθέτησηDE Lagerung
εθνική οδόςDE Reichsstrasse (f) | DE Reichsbahn (f) | DE Reichsweg (m) | EN national highway | EN trunkway | FR route nationale (f) | IT strada nazionale (f)
ειδικευμένος, ειδικόςDE Fachmann (m) | DE Facharbeiter (m) | EN specialist | EN craftsman | FR spécialiste (m) | FR homme de métier (m) | IT specialista (m)
ειδικευμένος, ειδικός, εμπειρογνώμωνEN expert | FR expert (m) | IT perito (m)
ειδική διατομήDE Spezialprofil (n) | EN special section | FR profil spécial (m) | IT profilo speciale (m) | IT sezione speciale (f)
ειδικό βάροςDE spezifisches Gewicht (n) | EN weight per unit volume | EN specific weight | FR poids spécifique (m) | IT peso specifico (m)
ειδικός, σύμβουλος (τεχνικός), εμπειρογνώμων, ειδικευμένοςIT esperto (m)
εισάγωDE einbringen | DE einfädeln | EN insert | IT introdurre
εισάγω τηλεσκοπικώςDE ineinanderschieben | EN telescope | FR emboîter | IT infilare
εισάγω τηλεσκοπικώς, πακτώνωIT incastrare
εισάγω, εμπηγνύωFR enfoncer
εισαγωγή, εισροήDE Einlauf (m) | EN intake | FR affluence (f) | IT affluenza (f)
εισαγωγή, εισροή, είσοδοςFR entrée (f)
εισαγωγή, εισροή, ολίσθησηIT scorrimento (m)
είσοδοςDE Einfahrt (f) | DE Eingang (m) | EN entrance | IT entrata (f)
εκβολή (ποταμού)DE Flussmündung (f) | EN estuary | FR estuaire (m) | IT estuario (m)
έκθεση, αναφοράEN report
έκθεση, τα πρακτικά, απολογισμόςFR compte rendu (m)
εκκεντρικόςEN eccentrical | FR excentré
έκκεντροςDE aussermittig | EN eccentric | FR excentrique | IT eccentrico
εκκεντρότηταDE Aussermittigkeit (f) | DE Exzentrizität (f) | EN eccentricity | FR excentricité (f) | IT eccentricità (f)
εκκενώνωDE entleeren | EN empty | FR vidanger | IT vuotare
εκκένωσηDE Entleerung (f) | DE Ablauf (m) | EN eduction | EN outlet | FR évacuation (f) | FR écoulement (m) | IT scarico (m) | IT efflusso (m)
εκκένωση, απόρριψη αχρήστων, σπατάληEN waste
εκκένωση, αποχέτευσηDE Abfluss (m)
εκκένωση, υπερχείλισηFR décharge (f)
εκκίνηση, ξεκίνημα, έναρξηDE Anfang (m) | FR démarrage (m) | IT avviamento (m)
εκκινώEN set in motion | EN start | IT mettere in moto | IT avviare
εκκινώ, θέτω σε κίνησηDE in Gang setzen | FR faire aller, démarrer | FR mettre en marche
εκκόπτωEN carve out
έκπλυση επιφάνειας (προς αποκάλυψη των αδρανών)IT lavamento della superficie (m)
εκρέωDE auslaufen | EN run out | FR s'écouler
έκρηξηEN bursting
εκσκαφέαςDE Bagger (m) | DE Greifer (m) | EN excavator | EN grab-dredger | FR excavateur (m) | FR benne automatique (f) | IT benna trascinata (f) | IT escavatore (m)
εκσκαφέας - φορτωτής, μηχανικό πτύο επί ερπυστριώνIT pala caricatrice (f)
εκσκαφέας με αρπαγήEN greifer
εκσκαφέας με αρπάγηDE Greifbagger (m) | DE Greiferkorb (m) | FR benne preneuse (f)
εκσκαφέας με ελκόμενο κάδοDE Tieflöffelbagger (m) | EN drag-line | FR pelle en dragline (f)
εκσκαφέας-φορτωτήςDE Schaufellader (m) | EN shovel loader | FR chargeuse-pelleteuse (f)
εκσκαφήDE Ausschachtung (f) | DE Aushub (m) | EN cutting | EN excavation | EN digging | FR excavation (f) | FR déblai (m) | IT sterro (m)
εκσκαφή, τάφρος, όρυγμα, ανασκαφή (αρχαιολ.)FR fouille (f)
εκσκαφή, το σύνολο των χωματουργικών εργασιών εκσκαφής και αDE Abtrag (m)
έκταση, επιμήκυνσηEN stretching
έκταση, επιμήκυνση, μήκυνσηEN elongation | EN extension
εκτατόςDE dehnbar | EN ductile | FR ductile | IT duttile
εκτείνωDE ausziehen | EN stretch | FR étirer | IT distendere | IT stirare
εκτέλεσηEN execution | FR exécution (f) | IT esecuzione (f)
εκτέλεση ενός έργουDE Ausführung (f)
εκτιμώ, προϋπολογίζωDE veranschlagen | DE schätzen | EN estimate | FR estimer | IT stimare
εκτοξευόμενο μπετόν, εκτοξευόμενο σκυρόδεμαDE Spritzbeton (m) | EN gunite | FR béton projeté (m) | IT gunite (m)
εκτόξευση άμμου, αμμοβολήIT getto di sabbia (m)
εκτόξευση ρινισμάτων χάλυβαDE Sandstrahlen mit Stahlsand (n) | EN steel grit blasting | FR grenaillage (m)
εκτυλιγωDE Ausrollern
εκτυλίγωDE abwickeln | EN unwind | EN unroll | EN uncoil | FR dérouler | IT svolgere
ελαίαDE Olivenbaum (m) | EN olive wood | IT olivo (m) | IT ulivo (m)
έλαιο, ορυκτέλαιοEN oil
ελαιοδιαχωριστήςEN oil separator
ελαιοδιαχωριστής, λιποσυλλέκτηςDE Entöler (m) | DE Ölabscheider (m) | FR séparateur d'huile (m) | FR déshuileur (m) | IT separatore d'olio (m)
ελαιόχρωμαEN oil paint | FR couleur à l'huile (f) | IT colore ad olio (m)
ελαιοχρωματισμόςDE Ölanstreichen (n) | EN oil painting | IT pittura ad olio (t)
ελαιοχρωματισμός, ελαιόχρωμαDE Ölfarbe (f) | FR peinture à l'huile (f)
έλασμαDE Blatte (f) (mettal.) | EN sheet
έλασμα ακαμψίας (κορμού)FR raidisseur d'âme (m)
έλασμα ακαμψίας κορμού (ψυχής)EN web stiffener | IT rinforzo d'anima (m)
έλασμα έκτυποDE Waffelblech (n) | EN goffered plate | FR tôle gaufrée (f) | IT lamiera stampata (f)
έλασμα Ζορές, σκαφοειδές έλασμαDE Trogblech (m) | DE Zores-stahl (m) | EN steel troughing | EN trough steel | EN zoressteel
έλασμα κορμού, έλασμα ψυχήςDE Stegblech (n) | EN web plate | IT piastra d'anima (f)
έλασμα κορμού, κορμός (δοκού), ψυχή (δοκού), έλασμα ψυχήςFR ame (f)
έλασμα λεπτό, φύλλο μετάλλου (λεπτό)EN thin sheet | EN foil | EN thin plate | IT nastro (m)
έλασμα με θηλέςDE Warzenblech (n) | EN pinned plate | FR tôle à boutons (f) | FR tôle à verrues (f) | IT lamiera a verruche (f)
έλασμα σύνδεσηςEN tie plate | EN stay plate | EN connection plate | EN batten (plate) | FR traverse de liaison (f) | IT piastra di collegamento (f) | IT correntino (m)
έλασμα, δίσκοςEN plate
ελαστικό εφέδρανοDE Gummilager (n) | EN rubber bearing | FR appui en caoutchouc (m) | IT supporto in gomma (m)
ελαστικόςDE elastisch | EN elastic | FR élastique | IT elastico
ελαστικός σωλήνας, εύκαμπτος σωλήναςDE Schlauch (m) | EN hose | IT tubo flessibile (m)
ελαστικός σωλήνας, εύκαμπτος σωλήνας, λυχνία, σωλήναςEN tube
ελαστικότηταDE Elastizität (f) | EN elasticity | FR élasticité (f) | IT elasticità (f)
έλαστρο, έλκυστροDE Walze (f) | DE Laufrolle (f) | DE Rolle (f) | EN roller | FR rouleau (m) | IT rullo (m)
ελατάκι, στρογγυλή ξυλείαDE Rundholz (n) | EN round timber | FR bois rond (m) | IT legno tondo (m)
ελάτη (η ερυθρά)DE Schwarztanne (f) | DE Fichte (f) | DE Rottanne (f) | EN norway spruce | EN fir | EN spruce (commmon) | FR épicéa (m) | FR sapin du nord (m)
ελάτη (λευκή)DE Weisstanne (f) | DE Edeltanne (m) | EN silverfir | EN abies (Silver fir) | EN comb-like-leaved fir | FR sapin pectine (m) | FR sapin blanc (m) | IT abete bianco (m)
ελατήριοDE Feder (m)
ελατηριωτός παράκυκλος, ροδέλλα ΓκρόβερDE Federring (m) | EN spring washer | FR anneau à ressort (m) | FR rondelle grover (f) | IT rondella a molla (f)
ελατός χάλυβαςDE Walzstahl (m) | EN rolled steel | FR acier laminé (m) | IT acciaio laminato (m)
ελάττωμαDE Fehler (m) | EN defect | FR mangue (m)
ελάττωμα σύνδεσηςDE Bindefehler (m) | EN binding defect | FR défaut de liaison (m) | IT difetto di collegamento (m)
ελάττωμα υλικούDE Materialfehler (m) | EN material defect | FR défaut de matériau (m) | IT difetto di materiale (m)
ελάττωμα χυτού τεμαχίουDE Gussfehler (m) | EN casting defect | EN casting fault | FR défaut de coulée (m) | IT difetto di pezzo fuso (m) | IT difetto di getto (m)
ελάττωμα, ανεπάρκειαEN deficiency
ελάττωμα, έλλειψηDE Fangel (m)
ελάττωμα, έλλειψη, ανεπάρκειαFR carence (f)
ελάττωμα, σφάλμαFR défaut (m)
ελαττωματικό τμήμα, ελλαττωματική θέσηDE Fehlstelle (f)
ελαφρά κατασκευήDE Leichtbau (m) | EN light gauge desing | IT costruzione leggera (f)
ελαφρά μεταλλική κατασκευήDE Stahlleichtbau (ðé) | EN light gauge steel construction | FR construction métallique légére (f) | IT costruzione metallica leggera (f)
ελαφρό μέταλλοDE Leichtmetall (n) | EN light metal | FR métal léger (m) | IT metallo leggero (m)
ελαφρομπετό, σκυρόδεμα ελαφρόDE Leichtbeton (m) | EN light-weight concrete | FR béton léger (m) | IT calcestruzzo leggero (m)
ελάχιστοDE Minimal | DE Mindest | EN minimum | IT minimo
ελέγχω, επαληθεύωDE verifizieren | DE nachprüfen | EN check | EN verify | FR vérifier | IT verificare
ελεύθερα εδραζόμενοςDE frei aufgelegt | EN freely supported | FR librement appuyé | IT appoggiato semplicemente
ελεύθερο άνοιγμαDE lichte-Weite (f) | EN clear span
ελεύθερο άνοιγμα οχετού, άνοιγμα (γέφυρας)IT luce (f )
ελεύθερο ύφοςDE freie Höhe (f) | DE lichte Höhe (f) | IT altezza libera (f)
ελεύθερο ύψοςFR hauteur libre (f)
ελεύθερο ύψος, περίγραμμα πλεύσηςEN headroom
ελεύθερο, αποκομμένοEN detached
ελεύθερο, χαλαρόEN loose
ελεύθεροςDE lose | FR libre | IT libero
ελεύθερος, κινητόςIT mobile
ελιγμογραμμία, ζίγκ-ζάγκ, Μαιάνδριος γραμμήDE versetzte Linie (f) | DE Zickzack (m) | EN zigzag | FR ligne à bâtons rompus (f) | FR zigzag (m) | FR trait de Jupiter (m)
ελιγμογραμμία, τεθλασμένη γραμμή ηλώσεωςEN staggered line
έλικαDE Spirale (f)
έλικαςEN spiral | FR spirale (f) | IT spirale (f)
ελικοειδές ελατήριο, σπειροειδές ελατήριοDE Spiralfeder (f) | EN coil spring | FR ressort (m) | IT molla a spirale (f)
ελικοειδής κλίμακαDE Wendeltreppe (f) | EN spiral stairs | FR escalier à vis (m)
ελικοειδής κλίμακα, ελικοειδής σκάλαDE gerundete Treppe (f)
ελικοειδής κλίμακα, κλίμακα ελικοειδήςEN turret steps | EN winding staircase | FR escalier en colimaçon (m) | FR escalier en hélice (m)
ελικοειδής κλίμακα, κλίμακα περιστροφικήIT scala a chiocciola (f)
ελικοειδής κλίμακα, κλίμακα περιστροφική, ελικοειδήςFR escalier tournant (m)
ελικοειδής κλίμακα, σκάλα με σφηνοειδείς βαθμίδεςDE geschwungene Treppe (f)
ελίκωση (κοχλία), σπείρωμα (κοχλία)DE Schraubengewinde (n) | DE Gewinde (n) | EN screw thread | EN bolt thread | FR filet de boulon (m) | FR filet de vis (m) | IT spira di bullone (f) | IT filo di bullone (m)
ελικωτήρας, κοχλιοτομέας, μήτρα, ολκός, φιλιέραDE Zieheisen (n) | EN die | FR filiére (f) | IT filiera (f)
ελκόμενο πτύοEN drag scraper | FR racloir (m) | IT badile guidato (m)
ελκόμενο σκαφόχημαDE Anhängerschürfwagen | EN tractor-drawn scraper | IT scraper con trattore
ελκόμενο σκαφόχημα, χωματοσυλλέκτης ελκόμενοςFR wagon scraper (m)
ελκτική δύναμηDE Zugkraft (f) | EN tensile force
ελκτική δύναμη/καταπόνησηFR effort de traction (m)
ελκυομένη ζώνηDE Zugzone (f)
ελκυόμενη ζώνηEN tension zone | IT zona di trazione (f)
ελκυόμενη ίναEN tensile fibre | FR fibre tendue (f) | IT fibra di trazione (f)
ελκυομένη ράβδοςDE Zugstab (m)
ελκυόμενη ράβδοςEN tension member | FR barre tendue (f)
ελκυόμενο πέλμαDE Zuggurt (m) | EN tension flange | EN tension chord | FR semelle tendue (f) | FR membrure tendue (f) | IT flangia di trazione (f)
ελκυόμενο πτύοDE Handschrapperschaufel (f)
ελκυσμένη ζώνηFR zone tendue (f)
ελκυσμένη ίναDE Zugfaser (f)
ελκυσμένη ράβδοςIT asta di trazione (f)
ελκυσμός, έλξηDE Zug (m) | FR traction (f)
ελκυστήρας (έλασμα)DE Zugband (n) | EN tie member | FR tirant (m) | IT tirante (di collegamento) (m)
ελκυστήρας (έλασμα), στρωτήρας (σιδ/μου)EN tie
ελκυστήρας (όχημα)DE Schlepper (m) | DE Trecker (m) | EN tractor | FR tracteur (m) | IT apparecchio di trazione (m)
ελκυστήρας (ράβδος)DE Zugstange (f) | EN tension rod | EN tie-rod | FR tige de traction (f) | FR tirant de traction (m)
ελκυστήρας αγκύρωσηςEN anchor rod | IT tirante d'ancoraggio (m)
ελκυστήρας αγκύρωσης, αγκυριο (γεωμηχ.)DE Zuganker (m)
ελκυστήρας σύνδεσης καλουπιών, ελκυστήρας σύνδεσης τύπωνIT tirante (m) (per cassaforma)
ελκυστήρας σύνδεσης καλουπιών, συνδετήρια ράβδος (ξυλοτύπων)FR tige de serrage (f)
ελκυστήρας σύνδεσης τύπων, ελκυστήρας σύνδεσης καλουπιών, συDE Schraube (f) (Schalung)
ελλάτωμαIT difetto (m)
έλξη, ελκυσμός, τάσηEN tension
έλοςDE Sumpf (m) | EN marsh | EN swamp | FR marais (m) | FR sol marécageux (m) | IT palude (f) | IT terreno paludoso (m)
έλος, ελώδες έδαφοςDE Morast (m)
έλος, τύρφηEN bog
ελώδες έδαφοςDE Sumpfboden (m)
εμβαδόν (εκτάσεως)DE Geländeoberfläche (f) | IT area di terreno (f)
εμβαδόν (έκτασης), επιφάνεια, ζώνη, περιοχήEN area
εμβαδόν διατομήςDE Qürschnittsoberfläche (f) | EN area of a section | FR aire de la section (f) | IT area di una sezione (f)
εμβαδόν επιφανείαςDE Flächeninhalt (m) | FR contenu de la superficie (m) | IT contenuto di superficie (m)
εμβαδόν επιφάνειαςEN superficial content
εμβαδόν επιφανείας, εμβαδόν (έκτασης), επιφάνειαFR aire (f)
έμβολοDE Kolben (m) | EN plunger | EN piston | FR piston (m) | IT pistone (m) | IT stantuffo (m)
έμβολο ενσφήνωσηςFR piston de blocage (m) | IT pistone (o stantuffo) (m) | IT cuneo di serraggio | IT cuneo di chiusura | IT cuneo di bloccaggio
έμβολο ενσφήνωσης, πρέσσα ενσφήνωσηςEN blocking ram
εμβολοφόρος αντλίαDE Kolbenpumpe (f) | EN plunger pump | FR pompe à plongeur (f) | FR pompe à piston (f) | IT pompa a pistone (f)
εμβολοφόρος αντλία δυτώνDE Taucherkolbenpumpe (f)
εμβυθίζωDE untertauchen | DE eintauchen | EN dip | EN plunge | IT immergere
εμβυθίζω, εμπηγνύωIT affondare
έμμεσος φωτισμόςDE indirekte Beleuchtung (f)
εμπηγνύωDE einrammen | DE rammen | EN drive in | FR battre | IT conficcare | IT infiggere
εμπηγνύω, κοπανίζωEN ram
έμπηξη πασσαλοσανίδαςDE Eintreiben (n) (von Spundbohle) | DE Einrammung (f) (von Spundbohle) | EN penetration of sheet pile | FR fiche de la palplanche (f) | IT penetrazione di una palancola (f) | IT palancolata (f)
εμπορική ποιότηταDE Handelsgüte (f) | EN commercial quality | FR qualité commerciale (f) | IT qualità commerciale (f)
έμφραγμα, πώμαEN plug
εναέριος μεταφορέαςDE Schwebefähre (f) | EN arial ferry | FR pont transbordeur (m)
εναέριος μεταφορέας, γέφυρα μεταφόρτωσηςIT ponte trasbordatore (m)
εναέριος σιδηρόδρομος κρεμαστός με συρματόσχοινοDE Drahtseilbahn (f)
εναέριος σιδηρόδρομος με κάδους μεταφοράςFR blondin (m)
εναέριος σιδηρόδρομος, με καλώδιο, κρεμαστόςFR téléférique (m) | FR funiculaire (m)
εναέριος σιδηρόδρομος, σχοινοσιδηρόδρομοςEN cableway | EN arial ropeway | IT funicolare (f) | IT teleferica (f)
εναλασσόμενο φορτίοDE Wechsellast (f)
εναλλαγή φορτίωνDE Lastwechsel (m) | EN alternating of loads | FR alternance de charge (f) | IT alternazione di carico (f)
εναλλάξιμοςDE Auswechselbar | EN interchangeable | FR interchangeable | IT intercambiabile
εναλλασόμενη φόρτισηEN alternating load
εναλλασσόμενη φόρτισηDE Wechselnde belastung (f)
εναλλασσόμενη φόρτιση, εναλλασσόμενο φορτίοFR charge alternée (f) | IT carico alternante (m)
εναλλασσόμενο φορτίοEN reverse load
εναλλάσσωDE Auswechseln | FR interchanger
έναρξη θλάσηςFR amorce de rupture (f)
έναρξη, εκκίνηση, ξεκίνημαEN starting
ενδιάμεση ράβδοςDE Zwischenstab (m) | EN intermediate bar | FR barre intermédiaire (f) | IT asta intermedia (f) | IT barra intermedia (f)
ενδιάμεσο πλατύσκαλο, μεσόσκαλοDE Zwischenpodest (m,n)
ενέργειαFR action (f)
ενέργεια, δράσηEN action
ενέργεια, επίδρασηDE Wirkung (f)
ενέργεια, μετάδοση κίνησης, χειρισμόςIT azione (f)
ενίσχυσηDE Verstärkung (f) | EN strengtheninig | FR renforcement (m)
ενίσχυση δοκούDE Voute (f)
ενίσχυση δοκού στα στηρίγματα, κομβοέλασμαDE Balkenschräge (f) | EN gusset | FR gousset (m) | IT squadra d'unione (f) | IT fazzoletto di rinforzo
ενίσχυση δοκού, έλασμα σύνδεσηςIT lamiera di unione (f)
ενίσχυση δοκού, περιοχή γένεσης τόξου, έρεισμα οδούEN haunch
ενίσχυση, σίδηρος οπλισμόςEN reinforcement | IT rinforzo (m)
ένσφαιρος τριβέας, σφαιρικό εφέδρανο (μηχ.)EN ball-bearing
ενσφήνωσηDE Verkeilen (n) | EN blockage | EN obstruction | FR blocage {m) | IT chiusura (f) | IT bloccaggio (m)
ενσφήνωση, μπούκωμαFR bouchage (m)
ένταση ανέμουDE Windstärke (f) | EN intensity of wind | FR intensité du vent (f) | IT intensità del vento (f)
εντατική κατάστασηDE Spannungszustand (m) | EN state of stress | FR état de contrainte (m) | IT stato di tensione (m)
εντολήDE Auftrag (m) | EN commission | FR commande (f) | IT incarico (m)
εντομήEN incision
ενώνω διά συντήξεως, συντήκωDE sintern
ενώνω με σύντηξη, συντήκωEN sinter | FR agglomérer par fusion partielle | IT agglutinarsi
ένωση με λοξή απότμησηFR assemblage à onglets (m)
ένωση με λοξή απότμηση, μίτραEN mitre | EN mitre joint | FR biais (m) | IT ugna (f)
ένωση, αρμός, σύνδεση, σύνδεσμοςEN joint
ένωση, σύνδεση, σύνδεσμοςEN connection
εξαγωγή ύδατοςDE Auspresserrohrwasser(n) | EN expulsion of water
εξαγωγή ύδατος, στύψιμοFR essorage (m)
εξαγωγική κεφαλήDE Sechskantkopf (m)
εξαγωνική κεφαλήEN hexagon head | FR tête hexagonale (f) | IT testa esagonale (f)
εξαγωνικό περικόχλιοDE Sechskantmutter (f) | EN hexagon nut | FR écrou hexagonal (m) | IT dado esagonale (m)
εξαρτήματαDE zubehör (n) | EN implements | EN accessories | FR accessoires (n.pl.) | IT accessori (m.pl.) | IT attrezzature (f.pi.)
εξασθένησηDE verschwächung (f) | EN weakening | FR affaiblissement (m) | IT indebolimento (m)
εξετάζωFR examiner
εξετάζω, επιθεωρώDE besichtigen | DE untersuchen | EN inspect | FR inspecter | IT esaminare | IT ispezionare
εξέχο σκέλοςDE abstehender Schenkel (m)
εξέχον σκέλοςEN outstanding leg | FR aile saillante (f) | IT ala sporgente (f)
εξηλασμένο φύλλοDE Walzblech (n) | EN sheet metal | EN rolled plate | FR tôle laminée (f) | IT lamiera laminata (f)
εξηλασμένος εν θερμώDE warm gewalzt | EN hot-rolled | FR laminé à chaud | IT laminato a caldo
εξίσωσηDE Gleichung (f) | EN equation | FR équation (f) | IT equazione (f)
εξομάλυνσηDE Flachen (n) | EN smoothing
εξομάλυνση, ισοπέδωσηDE Ebnen (n) | EN levelling | FR surfaçage (m) | IT spianamento (m) | IT appianamento (m)
εξομαλύνωIT rifinire, lisciare con fresatura | IT lisciare accuratamente
εξομαλύνω, λειαίνω, μυστρίζωFR lisser | FR talocher
εξομαλύνω, λειαίνω, μυστρίζω, περατώνωFR achever
εξομαλύνω, μυστρίζωEN smooth | EN float | EN floating
εξοπλισμός, εργαλειαDE Ausrüstung (f)
εξοπλισμός, εργαλείαEN outfit | EN tools | FR équipement (m) | IT arnese (m)
εξοπλισμός, εργαλεία, μηχανήματαEN equipment | IT attrezzatura (f)
εξοπλισμός, μηχανήματαDE Baumaschinen (f.pl.)
εξοπλισμός, μηχανήματα, υλικόFR matériel (m)
εξωρράχιοDE Gewölberücken (m) | DE Bogenrücken (m) | EN extrados | EN back of a vault | FR extrados (m) | FR douelle extérieure (f) | IT estradosso (m)
εξωτερικά (επίρρημα)FR extérieurement
εξωτερική διάστασηIT dimensione esteriore (f)
εξωτερική διάσταση, μέγιστη διάστασηIT ingombro (m) (all' ingombro)
εξωτερικόςDE äusserlich | DE aussen | EN exterior | EN external | EN outside | FR extérieur | IT esteriore
εξωτερικός τοίχοςDE Aussenwand (f) | EN outside wall | EN outer wall | FR paroi extérieure (f) | IT parete esteriore (f)
επαναλαμβανόμενη φόρτισηEN repeated load | FR charge répétée (f) | IT carico ripetuto (m)
επαναληπτική δοκιμή καταπόνησηςDE Dauerversuch (m)
επανασυναρμολόγησηDE Wiedermontage (f) | EN reassembly | FR remontage (m) | IT rimontaggio (m)
επανασυναρμολόγηση, γέμισμαIT carica (f)
επαρχιακή οδόςDE Provinzialstrasse (f) | DE provinzialer Weg (m) | DE provinziale Bahn (f) | EN provincial road | FR route provinciale (f) | IT strada provinciale (f)
επεκτείνω, επιμηκύνω, προεκτείνωDE verlängern | EN prolong | EN extend | EN elongate | EN lengthen | FR prolonger | IT allungare
επένδυσηDE Überdeckung (f)
επένδυση με έλασμαDE Blechverkleidung | EN lininig with sheet-steel | FR revêtement en tôle (m) | IT rivestimento di lamiera (m)
επένδυση με μπετόν, επένδυση με σκυρόδεμαDE Betondeckung (f) | EN cover with concrete | FR revêtement en béton | IT rivestimento di calcestruzzo (m)
επένδυση φρέατοςDE Schachtausbau (m) | EN shaft construction | EN shaft walling | FR revêtement de puits (m) | IT rivestimento di un pozzo (m)
επένδυση, επικάλυψηDE Deckung (Beton)-(f) | EN covering | EN coating | IT copertura
επένδυση, επικάλυψη, περίβλημαEN sheath
επένδυση, επικάλυψη, περίβλημα, περίκάλυμμαEN cover
επένδυση, επίστρωση, επικάλυψηEN lining
επενδύωDE verkleiden | DE füttern | EN cover | EN line | FR revêtir | FR habiller | FR fourrer | IT rivestire
επενδύω διά ξύλου, ξυλενδύωDE verkleiden mit Holz
επενδύω με μάρμαρο ή γυψοσανίδα, επενδύω με ξύλο, ξυλενδύωFR lambrisser
επενδύω με ξύλοEN line with wood | IT rivestire con legno
επενδύω, επιφάνειαEN face
επενδύω, καλουπώνωDE verschalen
επενδύω, παραγεμίζωDE ausfüttern
επεξεργασία - συντήρηση δι' ατμού (του σκυροδέματος)DE Dampfbehandlung (f)
επίβλεψη, επιθεώρησηEN inspection | EN survey
επιβράδυνσηDE Verzögerung (f)
επιβράδυνση, καθυστέρησηFR retardement (m) | IT ritardo (m) | IT rallentamento (m)
επιβραδυντικόDE Verzögerer (m) | EN retarder | FR retardateur (m) | IT ritardatore (m)
επιβραδυντικό πήξηςDE Erstarrungsverzögerer (m) | EN setting retarder | FR retardateur de prise (m) | IT rallentatore della presa (m)
επιβραδύνω, καθυστερώDE verzögern | EN delay | EN retard | FR retarder | IT ritardare
επίδραση θερμοκρασίαςDE Temperatureinfluss (m) | EN temperature effect | FR effet de la temperature (m) | IT effetto di temperatura (m)
επιθεώρηση, επίβλεψηDE Besichtigung | DE Überwachung (f) | EN supervision | FR inspection (f) | FR surveillance | IT sorveglianza (f) | IT ispezione (f)
επιθεώρηση, επίβλεψη, έλεγχοςFR contrôle (m)
επικάλυμμαDE Schliesskopf (m) | EN closing head
επικάλυμμα καρφωμένοIT capocchia ribadita (f)
επικάλυμμα, διαμορφούμενη κεφαλή ήλουFR tête seconde (f)
επικαλύπτωDE überlappen | EN overlap | EN lap | FR recouvrir | IT sovrapporsi
επικάλυψηDE Überdeckung (f) | FR doublage
επικάλυψη οροφήςDE Deckentafel (f)
επικάλυψη στέγηςDE Dachhaut (f) | EN roof sheathing | IT copertura del tetto (f)
επικάλυψη στέγης, επιστέγασμαDE Dachdeckung (f) | EN roof covering
επικάλυψη στέγης, επιστέγασμα, στέγηEN roofing
επικάλυψη, επένδυσηDE Abdeckung (f) | DE Anstrich (m) | FR enrobage (m)
επικάλυψη, επένδυση, περίκάλυψηFR enrobement (m)
επικάλυψη, επικάλυψη στέγης, επιστέγασμα, επένδυσηFR couverture (f)
επικάλυψη, επικάλυψη, επένδυση, επίστρωσηFR revêtement (m)
επικάλυψη, επίστρωση, περικάλυψη, επένδυσηIT rivestimento (m)
επικρουστικό ορόσημο, έδρα (επίκρουσης)DE Anschlag (m)
επικρουστικό ορόσημο, έδρα (επίκρούσης)FR siége (m)
επικρουστικό ορόσημο, έδρα (επίκρουσης), αποκρουστήραςFR butoir (m)
επικρουστικό ορόσημο, έδρα (επίκρουσης), σφυρί λιθοξόου, δέσμηIT mazzetta (f)
επιμέτρησηDE Aufmass (n) | EN admeasure | IT misurazione (f)
επιμέτρηση, μέτρησηFR métré (m)
επιμήκηςDE länglich | EN oblong | IT oblungo
επιμήκης οπήDE Langloch (n) | EN oblong hole | FR trou oblong (m) | IT buco oblungo (m) | IT foro oblungo (m)
επιμήκυνσηIT sterramento (m)
επιμήκυνση, έκτασηIT stendimento (m)
επιμήκυνση, έκταση, μήκυνσηDE Dehnen (n) | DE Ziehen (n)
επιμήκυνση, μήκυνση λόγω ελκυσμούFR allongement par traction (m)
επιμήκυνση, μήκυνση, έκτασηDE Verlängerung (f) | FR elongation (f) | FR étirage (m) | IT allungamento (m)
επιμηκύνω, επεκτείνω, προεκτείνωFR allonger
επίπεδοDE Ebene (f)
επίπεδο κάμψηςDE Biegeebene (f) | EN plane of bending | FR plan de flexion (m) | IT piano di flessione (m)
επίπεδο σιδηρό έλασμαEN flat iron
επίπεδο σιδηρό έλασμα, λαμαρίναDE Flacheisen (n) | FR fer plat (m)
επίπεδο, ομαλόςEN even | EN flat
επίπεδος, ομαλόςDE platt | DE flach | FR plan | FR plat | IT piatto | IT piano
επισκευήDE Reparatur (f) | EN repair | FR réparation (f) | IT riparazione (f)
επιστάτηςDE Werkführer (m) | DE Vorman (m) | EN ganger
επιστάτης, εργοδηγόςDE Werkmeister (m) | FR conducteur de travaux (m)
επιστέγασμαDE Bedachung (m) | DE Überdachung (f) | EN awning | FR toiture de recouvrement (f)
επιστέγασμα, επικαλυμμένοςIT coperto (m)
επιστέγασμα, στέγηEN roof
επίστρωσηDE Belag (m) | EN revetment | EN facing
επίστρωση (χρώματος) σε εργοστάσιοEN shop coat | EN shop painting
επίστρωση (χρώματος) στο εργοστάσιοDE Werkstattanstrich (m) | FR peinture à l'atelier (f) | IT pittura di officina (f)
επίστρωση δαπέδουDE Fussbodenbelag (ðé) | EN floor covering | FR couvre-parquet (m) | IT rivestimento del pavimento (m) | IT copertura del pavimento (f)
επίστρωση, επένδυσηDE Verkleidung (f)
επίστρωση, επικάλυψη τοίχου ή δαπέδουEN cladding
επίστρωση, στρώμα , στρώσηFR couche (f)
επιτάχυνσηDE Beschleunigung (f) | EN acceleration | FR accélération (f) | IT accelerazione (f)
επιταχυντικόDE Beschleuniger (m) | EN accelerator | FR accélérateur (m)
επιταχυντικό μέσον, επιταχυντικός παράγωνEN accelerating agent
επιταχυντικό πήξηςDE Erstarrungsbeschleuniger (m) | FR accélérateur de prise (m) | IT acceleratore di presa (m)
επιταχυντικό σκλήρυνσηςDE Erhärtungs Beschleuniger (m) | FR accélérateur de durcissement (m) | IT acceleratore dé indurimento (m)
επιταχυντικό σκλήρυσηςEN hardening accelerator
επιταχύνωDE beschleunigen | EN accelerate | FR accélérer | IT accelerare
επιτεγίδαDE Dachsparren (m) | DE Sparren (m) | DE Dachsparre (f) | EN common rafter | EN rafter | FR chevron (m)
επιτρεπόμενη καταπόνησηIT sollecitazione ammissibile (f)
επιτροπή προτυποποίησηςDE Normenausschuss (m) | EN standards committee | EN standards institution | FR institut de normalisation (m) | IT comitato per la normalizzazione (m)
επιφάνειαDE Oberfläche (f) | DE Fläche (f) | EN surface | FR face (f) | FR surface (f) | IT superficie (f) | IT area (f) | IT faccia (f)
επιφάνεια έδρασηςDE Auflagerfläche (f) | EN bearing area | FR surface d'appui (f) | IT superficie di appoggio (f)
επιφάνεια επαφήςDE Berührungsfläche (f) | EN contact surface | FR surface de contact (f) | IT superficie di contatto (f)
επιφάνεια επιρροήςDE Einflussfläche (f) | EN inflünce area | FR surface d'influence (f) | IT area d'influenza (f)
επιφάνεια μικτής διατομήςEN gross sectional area
επιφάνεια ολίσθησηςDE Gleitfläche (f) | EN sliding surface | FR surface de glissement (f) | IT superficie di slittamento (f) | IT piano di scorrimento (m)
επιφάνεια φθοράςDE Verschleissschicht (f) | FR couche d'usure (f) | IT superficie d' usura (f)
επιφάνεια φθοράς, επίστρωσηEN wearing surface
επιφάνεια, επίπεδο, πλάνη (ξυλ.), ροκάνιEN plane
επιφνειακός, άνω της επιφανείας του εδάφουςFR de la surface
επιφόρτισηEN surcharge | FR surcharge (f) | IT sopraccarico (m)
επιφόρτιση, κινητό φορτίο, ωφέλιμο φορτίοIT sovraccarico (m)
επιχαλύβδωσηEN deposit welding
επιχαλύβδωση, χαλυβδωσηFR soudure de rechargement (f)
επιχαλύβδωση, χαλύβδωσηDE Auftragschweissung (f) | EN steel-facing
επίχρισμαDE Putz (m) | EN rendering | EN plastering | FR enduit (m) | IT intonaco (m)
επίχρισμα γύψουIT strato d'intonaco a gesso (m)
επίχρισμα τσιμεντοκονίας (δαπέδου)IT intonaco di pavimento (m)
επίχρισμα τσιμεντοκονίας (δαπέδου), σιμεντοκονία δαπέδουDE Bodenzementanstrich (m) | FR chape (f)
επίχρισμα τσιμεντοκονίας (δαπέδου), τσιμεντοκονία δαπέδουEN floor cement plaster
επίχρισμα, οδόστρωμαDE Pflaster (n)
επιχρίωDE putzen | DE gipsen | DE verputzen | EN render | EN plaster | FR plâtrer | FR enduire | IT stuccare
επιχρίω, λιθοστρώνωDE pflastern
επίχωμαDE Aufschüttung (f) | DE Anschüttung (f) | DE Erdantrag (m) | EN filling up | EN fill | FR remblai (m) | FR entassement (m) | IT colmata (f)
επίχωμα, ανάχωμαEN embankment
επιχωμάτωσηFR remblayage (m)
έργαIT lavori (m)
έργα υποδομήςIT costruzioni sotto il suolo (f)
έργα υποδομής, υπόγεια έργαEN foundation working | EN underground construction
εργαλείο καλαφατίσματοςDE Kalfatereisen (n) | EN caulking tool | FR matoir (m) | IT presella da idraulico (m) | IT scalpello da presellatura (m)
εργαλείο χάραξης γραμμών ηλώσεωνFR trusquinage (m)
εργασία κατά τεμάχιοDE Stückarbeit (f) | EN piece-work | EN piecework | EN task work | FR travail à la pièce (m)
εργασία κατά τεμάχιο, εργασία κατά συμφωνίανIT lavoro a cottimo (m)
εργασία χρωματισμούDE Anstricharbeit (f) | DE Anstreicherarbeit (f)
εργασία, έργοDE Arbeit (f) | FR travail (m) | IT lavoro (m)
εργάσιμο (το)DE Verarbeitbarkeit (f) | EN workability | FR maniabilité (f) | IT lavorabilità (f)
εργαστήριο δοκιμασίας υλικώνDE Prüfanstalt (f) | DE Versuchsstation (f) | EN test laboratory | EN experimental station | FR station expérimentale (f) | IT laboratorio per le prove (m)
εργάτηςDE Arbeiter (m) | EN labourer | EN worker | IT lavoratore (m) | IT operaio (m) | IT manovale (m)
εργάτης μπετόνIT operaio di calcestruzzo (m)
εργάτης μπετόν, μπετατζήςDE Betonarbeiter (m)
εργάτης μπετού, μπετατζήςFR bétonneur (m)
εργάτης σκυροδέματοςEN concrete worker
εργάτης, εγχειρίδιο, βιβλίο οδηγιώνIT manuale (m)
εργατικά (ημερομίσθια)DE Mannkraft (f) | EN manual labour | EN manpower | FR main d'oeuvre (f) | IT manodopera (f)
έργο (προς εκτέλεση)DE Projekt (n) | EN project
έργο (προς εκτέλεση), διάγραμμα, εικόνα, σχήμαEN scheme
έργο, εργασίαEN job | EN work
εργοδηγόςDE Bauführer (m) | DE Ausführende (m) | EN contractor's agent | EN superintendent | FR chef de chantier (m) | IT capocantiere (m)
εργοδότηςDE Auftraggeber (m) | DE Bauherr (m) | DE Arbeitsgeber (m) | EN future proprietor | EN employer | FR maître de l'oeuvre (m) | FR employeur (m) | IT padrone (m)
εργοδότης, ιδιοκτήτηςFR propriétaire (m)
εργοδότης, ιδιοκτήτης του έργουEN owner
εργολήπτηςDE Bauunternehmer (m) | DE Unternehmer (m) | EN contractor | FR entrepreneur (m) | IT appaltatore (m) | IT imprenditore (m) | IT impresario (m)
εργοληπτική εταιρείαEN contracting Co | FR entreprise (f) | IT impresa (f)
εργοληπτική εταιρεία, εργοληψία κατασκευώνIT impresa edile (f)
εργοληπτική εταιρίαDE Unternehmung (f)
εργοληπτική εταιρία, εργοληφία κατασκευώνDE Bauunternehmung (f)
εργοληφία κατασκευώνEN building entreprise
εργοληψία κατασκευώνFR entreprise du bâtiment (f)
εργοστάσιοDE Fabrik (f) | DE Werk (n) | EN works | EN mill | EN factory | FR fabrique (f) | FR usine (f) | IT fabbrica (f)
εργοστάσιο τσιμέντουDE Zementfabrik (f) | EN cement works | FR cimenterie (f) | IT cementificio (m)
εργοστάσιο, μηχανουργείο, συνεργείοFR atelier (m) | IT officina (f)
εργοτάξιοDE Baustelle (f) | EN site | EN site of works | EN building site | EN construction site | EN job site | FR chantier (m) | FR aire de travail (f)
εργοτάξιο, κατασκευήDE Bauwerk (m)
εργοτάξιο, οικόπεδο (για οικοδόμηση)DE Bauplatz (m)
έρεισμαDE Bankett (n) | EN shoulder | EN bench of ground | FR accotement (m) | FR banquette (f)
έρεισμα, ζώνη εξασφάλισης πρανώνEN berm
έρεισμα, οδός στη βάση τάφρου και αναχώματοςDE Berme (f) | FR berme (f)
έρεισμα, όχθηFR berge (f)
έρμαDE Gleisbettung (f) | DE Schotterschüttung (f) | EN boxing | EN ballast bed | EN ballasting | FR lit de charge (m) | FR ballastage (m) | IT zavorra (f)
έρμα, λιθόστρωσηIT acciottolato (m)
ερν&ρό υψόμετρο γέφυραςEN gradient of bridge
ερΌΒρό υψόμετρο γέφυραςIT livelletta del ponte (f)
ερπυσμόςDE Kriechen (n) | EN creep | EN relaxation | FR déformation différée (f) | IT deformazione lenta (f)
ερπυσμός, διαρροή (αντοχή υλικών)FR fluage (m)
ερπυσμός, παραμόρφωσηIT deformazione (f)
ερπυσμός, πλαστική παραμόρφωσηIT deformazione plastica (f)
ερπύστριεςDE Raupen (f.pi.) | EN caterpillar tracks | EN crawler tracks | FR chenilles (f.pl.) | FR train de chenilles (m) | IT cingoli (ni.pl.)
ερυθρό υψόμετρο γέφυραςDE Brückengradiente (f)
εσβεσμένη άσβεστοςDE Löschkalk (m)
εσβσσμένη άσβεστοςDE gelöschter Kalk (m)
εστία, κάμινος, φούρνοςDE Ofen (m) | EN kiln | FR four (m) | FR fourneau (m) | IT fornace (f) | IT focolare (m) | IT forno (m)
εστία, φούρνοςEN furnace
εσχάρα δοκώνDE Trägerrost (m) | DE Balkenrost (m) | EN beam grillage | EN beam grating | FR poutre-grillagée (f) | IT trave a griglia (f)
εσχάρα καθέλκυσηςEN slipway | IT scalo di alaggio (m)
εσχάρα καθέλκυσης, κοιτίδα καθέλκυσηςDE Schiffshelling | FR rampe de lancement (f) | IT cala (f)
εσχάρα τοξωτήDE Bogenrost (m) | EN arched grillage | FR voute-grillage (f) | IT arco a griglia (m)
εσχάρα, εσχάρα δοκώνEN grating
εσχάρα, σκωρία σιδήρουDE Rost (m)
εσχαρωτή κατασκευήDE Kreuzwerk (n) | EN grid structure | IT struttura a griglia (f)
εσωρράχιο, άντυγαDE Bogenleibung (f) | DE Leibung (f) | IT intradosso (m)
εσωτ ερικόςEN interior | EN internal
εσωτερική διάμετροςDE Innendurchmesser (m) | EN inner diameter | FR diamètre intérieur (m) | IT diametro interno (m)
εσωτερική διάστασηIT dimensione interiore (f)
εσωτερική δόνησηDE Innenrüttlung (f) | EN internal vibration | FR pervibration (f) | IT vibrazione interna a mezzo ago (f)
εσωτερικόςDE Innen- | DE innen | EN inner | FR interne | FR intérieur | IT interno
εσωτερικός δονητήςFR vibrateur à aiguille (m) | FR vibrateur à torpille (m) | IT vibratore ad ago (m)
ετερνίτηςDE Asbest-zement (m)
ετοιμόρροποςDE baufäilig | EN dilapidated | EN ruinous | FR délabre | IT collabente
εύθραυστοςDE zerbrechlich | EN brittle | EN fragile | FR fragile | IT fragile
εύθραυστος, φαθυρόςDE spröde
ευθραυστότητα εν θερμώDE Warmbrüchigkeit (f) | EN hot-shortness | FR fragilité à chaud (f) | IT fragilità a caldo (f)
ευθραυστότητα εν ψυχρώDE Kaltbrüchigkeit (f) | EN cold shortness | EN cold-shortness | EN cold brittle-ness | FR fragilité à froid (m) | IT fragilità a freddo (f)
ευθυγραμμιζωDE Ausrichten
ευθυγραμμίζωEN align | FR aligner | IT allineare
ευθυγράμμισηDE Ausrichtung
ευθυτενίζωDE aufrichten | IT raddrizzare
ευθυτενίζω, ευθυγραμμίζωEN straighten up
ευθυτενίζω, κατακορυφώνωFR dresser
ευθυτένισηDE Geraderichten (n) | DE Richten (n) | IT raddrizzatura
ευθυτένιση, κατακορύφωση, ορθή τοποθέτησηFR dressage (m)
εύκαμπτος αεραγωγόςIT manica d'aria (f)
εύκαμπτος σωλήνας, ελαστικός σωλήναςFR tuyau flexible (m)
ευπλαστότητα, σφυραλατότητα (-σιμό)FR malléabilité (f)
ευπλαστότητα, σφυρηλατότητα (-σιμό)DE Schmiedbarkeit (f) | EN malleability | IT malleabilità (f) | IT fucinabilità (f)
ευρεσιτεχνίαDE Patent (n) | IT brevetto (m) | IT patente (f)
εύρος κύμανσης φορτίωνDE Lastspiel (n)
εύρος τροχιάςDE Spurweite (f) | EN tread | EN track gauge | IT scartamento di carreggiata (m)
ευρύςDE breit
ευρύς, μέγαςDE gross | EN wide | FR large | FR ample | IT grande | IT largo
ευρυσιτεχνίαFR brevet (m)
ευστάθεια έναντι ανατροπήςFR stabilité au renversement (f)
ευτηκτο, ευτηκτότηταIT fusibilità (f)
εύτηκτο, ευτηκτότηταDE Schmelzbarkeit (f)
ευτηκτότητα, εύτηκτοFR fusibilité (f)
εφαρμοστό τεμάχιοDE Passstüeck (n) | EN adjusting piece | FR pièce ajustée (f) | IT pezzo aggiustato (m)
εφαρμοστός κοχλίαςDE Passschraube (f) | EN turned bolt | FR boulon câble (m) | IT bullone aggiustato (m)
εφέδρανο (γεφ.)DE Auflager (n) | IT sostegno (m)
εφέδρανο (γέφ.), υποστήριγμα, έδράσηFR appui (m) | IT appoggio (m)
εφέδρανο επί κυλίνδρων (γεφ.)FR appui à rouleau (m)
εφέδρανο επί κυλίνδρων (γέφ.)DE Rollenlager (n) | IT appoggio su rulli (m)
εφέδρανο με στυλίσκο (γεφ.)DE Pendellager (n)
εφυαλομένη πλίνθοςDE Verglaster Ziegel (m)
εφυαλωμένη πλίνθοςDE Glasierter Ziegel (m) | EN enamelled brick | EN glazed brick | EN vitrified brick | FR brigue vernissée (f) | FR brique emaillée (f) | IT mattone verniciato (m) | IT mattone smaltato (m)
εφυάλωση, υαλοποίησηDE Verglasung (f) | EN glazing | FR vitrage (m) | IT invetriamento (m)
ζάντα τροχού (επίσωτρο), στεφάνη τροχού, σώτροIT cerchio di una ruota (m)
ζάντα τροχού (σώτρο), στεφάνη τροχούEN wheel rim
ζευγνύωDE überspannen | IT attraversare
ζεύγος (δυνάμεων)DE Kräftepaar (n) | FR couple (m) | IT coppia
ζευκτό (στέγης)DE Dachstuhl (m) | DE Binder (m) | DE Dachbinder (m) | DE Gespärre (n) | FR charpente de toiture (f) | FR ferme (f) | IT incavallatura (f) | IT membratura (f)
ζευκτό ανάρτησης, ζευκτό με αναρτήρεςDE Hängewerk (n) | FR ferme à poinçon (f) | IT cavalletto a due monaci (m)
ζευκτό με αντηρίδεςFR ferme à contre-fiches (f)
ζευκτό με αντηρίδες (παραδοσιακό ζευκτό)EN king (-post) truss
ζευκτό με αντηρίδες, ζευκτό με αντώσειςDE Sprengwerk (n) | IT cavalletto a un monaco (m)
ζευκτό στέγηςEN roof truss | EN roof girder
ζευκτό στέγης)IT capriata (f)
ζημίαDE Beschädigung (f)
ζημιώνωEN damage
ζημιώνω, βλάπτωFR endommager
ζυγία (ασπρόξυλο)FR charme (m)
ζυγία (ασπρόξυλο) (καρπ ίνος,αστρύα,γαύρος)DE Weissbuche (f)
ζυγία (ασπρόξυλο) (καρπίνος,αστρύα,γαύρος)DE Hornbaum (m)
ζυγία (ασπρόξυλο, καρπίνος)IT carpino comune (m)
ζυγία (ασπρόξυλο, καρπίνος,)IT carpino bianco (m)
ζυγία(ασπρόξυλο, καρπίνος, αστρύα, γαύρος)EN hornbeam (common) | EN birch
ζυγιστήριοDE Waage (f) | EN weigh batcher | FR doseur (m)
ζυγιστήριο, ζυγαριάIT basculla (m)
ζυγόςDE Waagschale (f) | EN balance | FR balance (f)
ζυγός, κινητό ικρίωμαIT bilancia (f)
ζύμη, πολτός, πάσταDE Pasta (f) | FR pâte (f) | IT impasto (m) | IT pasta (f)
ζώνη (κυκλοφορίας), λωρίδα (κυκλοφορ ίας), οδόςFR voie (f)
ζώνη (κυκλοφορίας), λωρίδα (κυκλοφορ ίας), τροχιάDE Spur (f)
ζώνη (κυκλοφορίας), λωρίδα (κυκλοφορίας)DE Fahrspur (f) (-Bahn)
ζώνη (κυκλοφορίας), λωρίδα (κυκλοφορίας), τροχιάIT carreggiata (f)
ζώνη ενεργέίας, ακτίνα ενεργέίας, εμβέλειαIT raggi d'azione (m)
ζώνη κυκλοφορίας ποδηλάτων, ποδηλατοδρόμοςDE Radweg (m) | FR piste cyclable (f) | IT carreggiata per ciclisti (f)
ζώνη, περιοχήDE Gebiet (n) | DE Bezirk (m) | EN region | FR territoire (m) | FR zone (f) | IT zona (f)
ηλεκτρόδιοDE Elektrode (f) | EN electrode | FR électrode (f) | IT elettrodo (m)
ηλεκτρόδιο με περίβλημαDE ummantelte Elektrode (f) | DE umhüllte Elektrode (f) | DE Mantelelektrode (f) | FR électrode enrobée (f) | IT elettrodo rivestito (m)
ηλεκτρόδιο συγκόλλησηςDE Schweisselektrode (f) | EN welding electrode | FR baguette (à souder) (f) | FR électrode (à souder) (f) | IT elettrodo di saldatura (m)
ηλεκτροσυγκόλλησηDE Elektroschweissung (f) | EN electric welding | IT saldatura electtrica (f)
ήλοςDE Niet(n) | FR rivet (m)
ήλος βυθισμένοςDE Senkniet (m,n) | FR rivet à tête fraisée (m) | IT chiodo a testa cieca (m)
ήλος με φακοειδή βυθισμένη κεφαλήDE Linsensenkniet (m,n) | FR rivet à tête noyée lenticulaire (m) | IT chiodo a testa svasata lenticolare (m)
ήλος με φακοειδή ημιβυθισμένη κεφαλήEN oval head countersunk rivet
ήλος στρογγυλοκέφαλοςDE Halbrundniet (m,n) | EN round head rivet | IT chiodo a testa a calotta (m) | IT chiodo a testa rotonda (m)
ήλος στρόγγυλοκέφαλοςDE Rundkopfniet (m,n)
ήλος στρογγυλοκέφαλος, με ημισφαιρική κεφαλήEN button head rivet
ήλος στρογγυλοκέφαλος, με φακοειδή κεφαλήFR rivet à tête ronde (m)
ήλος συναρμογήςDE Heftniet (m,n) | EN tack rivet | FR rivet de couture (m) | IT chiodo provvisorio (m)
ήλος συναρμογής, σταθεροποίησηςFR rivet de solidarisation (m)
ήλος σύνδεσηςDE Anschluss Niet (m) | FR rivet d'assemblage (m) | IT ribadito (m)
ήλος, ηλώνωEN rivet
ηλώνωDE nieten | FR river | IT chiodare | IT ribadire
ηλώνω εν ψυχρώDE kaltschlagen (Niete) | FR poser à froid | FR river à froid | IT ribadire a freddo | IT chiodare a freddo
ήλωσηDE Nietung (f) | EN riveting | FR rivetage (m)
ήλωση ζίγκ-ζάγκDE versetzte Nietung (f) | FR rivure en quinconce (f) | IT chiodatura a file sfalsate (f)
ήλωση με αλληλεπικάλυψη των άκρωνDE Überlappungsnietung (f) | EN lap riveting | FR rivure à recouvrement (f) | IT ribattitura ad orli sovrapposti (f)
ήλωση με σφύραDE Hammernietung (f) | EN hammer riveting | IT chiodatura a martello (f)
ήλωση με σφυρίFR rivure au marteau (f)
ήλωση με το χέριDE Handnietung (f) | EN hand riveting | FR rivetage à la main (m) | IT chiodatura a mano (f)
ήλωση στο εργοτάξιοDE Baustellennietung (m) | FR rivure posée sur le chantier (f) | IT chiodatura di cantiere (f)
ηλωτή σύνδεσηDE Nietanschluss (m) | DE Nietverbindung (f) | EN rivet connection | FR assemblage rivé (m)
ηλωτή σύνδεση, ήλος σύνδεσης, ήλωσηIT chiodatura (f)
ηλωτό πέλμαDE Nietflansch (m) | EN riveted flange | FR semelle rivée (f) | IT flangia ribadita (f)
ημερομίσθιοDE Tagesgeld (n) | DE Tageslohn (n) | EN day wages | EN daily wages | FR salaire journalier (m) | FR loyer par jour (m) | IT paga giornaliera (f) | IT salario giornaliero (m)
ημι -, ήμισυIT mezzo - | IT meta - | IT semi -
ημιζευκτόDE Halbbinder (m) | EN half truss | FR demi-ferme (f) | IT semi-incavallatura (f)
ημίσκληρος χάλυβαςFR acier mi-dur (m)
ήμισυ, ημι-DE halb | EN half | FR demi
ΗΡ - ιπποδύναμηDE P.S. (pferdestärke) (f) | FR C.V.s cheval-vapeur (m)
ΗΡ ιπποδύναμηEN Ç.P. (horse-power)
ηχοθερμομονωτικό μπετό, ηχοθερμομονωτικό σκυρόδεμαEN vermiculite concrete
ηχοθερμομονωτικό μπετό, σκυρόδεμα με βερμικουλίτη, ηχοθερμομοIT calcestruzzo di vermiculite (m)
ηχοθερμομονωτικό μπετόν, ηχοθερμομονωτικό σκυρόδεμα με βερμιDE Vermiculitbeton (m)
ηχοθερμομονωτικο σκυρόδεμα, ηχοθερμομονωτικό μπετό με βερμικFR béton de vermiculite (m)
θάλαμος πίεσηςDE Druckkammer (f) | IT cassa di compressione (f)
θάλαμος συμπίεσηςFR chambre de compression (f)
θεμέλιο, θεμελίωσηDE Fundament (n)
θεμελιολωρίδα θεμελίωσηςFR semelle d'une fondation (f)
θεμελίωση δια κιβωτίωνIT fondazione con cassoni (f)
θεμελίωση διά κιβωτίωνDE Hohlkastengründung (f)
θεμελίωση με κιβώτιαFR fondation en caisson (f)
θεμελίωση, θεμέλιοDE Gründung (f) | FR fondation (f) | IT fondazione (f)
θερμαγωγιμότηταDE Wärmeleitung (f) | DE Wärmeleitfähigkeit (f) | FR conductibilité thermique (f) | IT conducibilità termica (f)
θέρμανσηDE Heizung (f) | EN heating | FR chauffage (m) | IT riscaldamento (m)
θερμική κατεργασία (χάλυβα)EN heat treatment | EN heat-treating | FR bleuissage (m) | FR bleuissement (m) | FR traitement thermique (m)
θερμική κατεργασία (χάλυβα), απαλοιφή εξωτερικών τάσεωνIT eliminazione delle tensioni interne (f)
θερμική κατεργασία (χάλυβος)DE thermisch Nachbehandeln (n) | DE Bläuen (stahl)
θερμική κατεργασία, θερμική κατεργασία (χάλυβα)IT trattamento termico (m)
θερμική κατεργασία, θερμική κατεργασία (χάλυβος)DE Wärmebehandlung (f)
θερμική μόνωσηDE Wärmeisolierung (f) | EN thermal insulation | FR isolation thermique (f) | IT isolamento termico (m)
θερμικό εργοστάσιοDE Dampfkraftwerk (n) | FR centrale thermique (f) | IT centrale termica (f)
θερμοκρασιακή καταπόνησηIT sollecitazione dovuta alla temperatura (f)
θερμοσίφωνDE Badeofen (m)
θερμοσίφωναςDE Warmwasserbereiter (m) | DE Wasserboiler (m) | EN geyser | EN water heater | FR chauffe-bain (m) | FR chauffe-eau (m) | FR bouilleur (m) | IT bollitore (m)
θερμότηταDE Wärme (f) | EN heat | FR chaleur (f) | IT calore (m)
θερμότητα πήξηςDE Erstarrungswärme (f) | EN heat of setting | IT calore di presa (m)
θερμότητα πήξης, θερμότητα ενυδάτωσηςEN heat of hydration
θερμότητα πήξης, θερμότητα ενυδάτωσηςFR chaleur d'hydratation (f)
θέσηDE Lage (f) | FR position (f) | IT posizione (f)
θέση εργασίας, χώρος εργασίαςDE Arbeitsplatz (m)
θέση φορτίωνDE Laststellung (f) | FR position des charges (f) | IT posizione di carico (f)
θέτω σε κίνησηIT mettere in moto, avviare
θέτω υπό τάση, τανυωDE spannen | FR mettre en tension
θέτω υπό τάση, τανύωFR tendre | IT mettere in tensione | IT tendere
θεωρητική τιμήDE Sollwert (m) | EN theoretical value | FR valeur théorique (f) | IT valore teoretico (m)
θήκη, κιβώτιοDE Gehäuse (n) | DE Futteral (n) | FR étui (m) | IT astuccio (m)
θήκη, κιβώτιο, περικάλυμμα, σωληνωτό περίβλημαFR gaine (f)
θλάση (γραμμική)DE Knick (m)
θλάση (γραμμική), οξεία θλάσηFR angle vif (m)
θλάση γραμμικήIT piegamento (m)
θλάση, θραύσηIT frattura (f)
θλάση, θραύση, μέτωπο εκμετάλλευσης λατομείουDE Anbruch (m)
θλιβομένη ίναFR fibre comprimée (f) | IT fibra compressa (f)
θλιβόμενη ίναDE Druckfaser (f)
θλιπτική δύναμηFR force de compression (f)
θόλοςDE Gewölbe (n) | EN vault | FR voute (f)
θόλος ανεστραμμένοςDE verkehrtes Gewölbe (m) | DE Lohlengewölbe (n) | EN inverted vault | IT arco di fondazione (m) | IT volta a rovescio (f)
θόλος, τόξοDE Bogen (m) | DE Brückenbogen (m) | FR arc (m) | FR arche (f) | IT arco (m) | IT volta (f)
θολότυπος ξύλινοςFR voute en bois (m)
θολωτός ξυλότυπος, θολότυπος ξύλινοςDE Lehrbogen (m) | DE Holzlehrbogen (m) | DE Holzbogen (m) | EN timber centering | IT centina in legno (f)
θόρυβοςDE Schall (m) | DE Lärm (m) | EN noise | FR fracas (m) | FR bruit (m) | IT disturbo (m) | IT rumore (m) | IT chiasso (m)
θόρυβος ενός χώρουFR sonorité (f)
θραπίναDE Spitzhammer (m) | DE Quadrierhammer (m) | EN granulating hammer | FR boucharde (f) | IT bocciarda (f)
θραπινάρισμα, κατεργασία δι' οδοντωτής σφύραςDE Scharrieren (n) | DE Stocken (n) | FR bouchardage (m)
θραπινάρισμα, κατεργασία δια οδοντωτής σφύρας, γλυπτική επεξερFR ciselure (f)
θραπινάρισμα, κατεργασία με οδοντωτή σφύραEN granulating | EN bush hammering | IT lavorazione con martello (f) | IT bocciardatura (f)
θραύσηDE Brechen (n) | DE Bruch (m) | EN breaking | EN rupture | IT rottura (f)
θραύση ψαθυρήIT rottura fragile (f)
θραύση, σύνθλιψη μέχρι λειοτρίβησηςFR écrasement (m)
θραύση, συντριβή, θρυμματισμόςIT schiacciamento (m)
θραυστά αδρανή υλικάDE gebrochener Zuschlag (m) | FR agrégat concassé (m) | IT aggregato frantumato (m)
θραυστήραςDE Steinbrecher (m) | DE Brecher (m) | EN breaker | FR puinbreker (m) | FR concasseur (m) | FR broyeur (m) | IT frantoio (m)
θραυστήρας λίθωνFR broyeur de-pierres (m)
θραυστό πέτρωμαIT pietrame spaccato (m)
θραυστόςDE gebrochen | IT frantumato | IT rotto
θραυστός λίθος, κροκάλη, σκύρο, χάλικαςIT ghiaia (f)
θραυστός λίθος, σκύροDE Gebrochenerstein (m) | DE Schotter (n) | EN allast | FR pierraille (f) | FR pierre concassée (f) | IT pietra frantumata (f) | IT pietrame (m)
θραυστός λίθος, σκύρο, έρμα σιδηροδρομικόFR ballast (m)
θραυστός λίθος, σκύρο, χάλικαςEN gravel
θραύωDE zerbrechen | DE brechen | EN break | FR casser | FR briser | IT rompere
θύλακας ύδατοςDE Wassersack (m) | EN water pocket | FR poche d'eau (f) | IT sacca d'acqua (m)
θύλακας ύδατος, σύνδεση με λεπίδες (σιδηρ.)DE Laschung (f)
θύλακας, κοιλότητα, υποδοχήFR cavité (f)
θύλακας, υποδοχή, άνοιγμα, οπήDE Aussparung (f)
θύλακας, υποδοχή, έγκοιλο (γεωλ.)FR évidement (m)
θύλακας, υποδοχή, υπαναχώρησηEN recess
θύλακας, φάτνωμαIT alveolo (m)
θύραDE Tür (f) | EN door | FR porte (f) | IT porta (f)
θύρα εξωτερικήDE Aussentür (f) | EN entrace door | EN outer door | FR porte extérieure (f) | IT porta esterna (f)
θύρα εσωτερικήDE Innentür (f) | EN inner door
θυρίδαEN hatch | EN trap door
θυρίδα ανυψούμενηDE Hubtor (n) | EN lifting gate | FR porte levante (f) | IT portone levatoio (m) | IT cateratta levatoia (f)
θυρίδα δεξαμενής επιπολής, θυρίδα κλεισιάδαςEN lock gate | FR porte d'écluse (f) | IT portone di chiusa (m)
θυρίδα δεξαμενής επιπολής, θυρίδα κλεισιάδος, θυρόφραγμαDE Schleusentor (n)
θυρίδα εξαγωγής, δικλείδα εξαγωγήςDE Auslasschütz (m)
θυρίδα, ανθρωποθυρίδαEN hatchway | IT botola (f)
θυρίδα, ανθρωποθυρίδα, καταπακτήDE Luke (f)
θυρίδα, καταπακτήDE Falltür (f) | FR trappe (f) | FR porte à trappe (f)
ίδιο βάροςDE Eigengewicht (n) | EN dead weight | FR poids propre (m) | IT peso proprio (m)
ίδιο βάρος, νεκρό βάροςFR poids mort (m)
ιδιοκτησίαFR propriété (f)
ιδιότηταDE Eigenschaft (f) | IT proprietà (f)
ιδιότητα, χαρακτηριστικόFR caractéristique (f)
ικανότητα σε σύνθλιψηIT resistenza allo schiacciamento (f)
ικανότητα φόρτισηςIT capacità di carico (f)
ικρίωμαDE Rüstung (f) | FR échafaudage (m)
ικρίωμα συναρμολόγησηςDE Montagegerüst (n) | EN erecting scaffold | FR échafaudage de montage (m) | IT armatura di montaggio (f)
ικρίωμα σωληνωτόDE Rohrgerüst (m) | EN tubular scaffolding | IT armatura tubolare (f)
ικρίωμα, οπλισμός, σίδηρος οπλισμόςIT armatura (f)
ικρίωμα, σύνδεσμος ακαμψίαςFR étalement (m)
ικρίωμα, υποστήριγμαDE Gerüst (n)
ίληξ (ληόπρινο)DE Stechpalme (f) | DE Hülse (f) | FR houx (m) | IT alloro spinoso (m)
ιλύς, λάσπηDE Schlamm (m) | FR silt (m) | IT silt (m) | IT fango (m)
ίνα, ίνεςDE Faser (f) | FR fibre (f) | IT fibra (f)
ίνες κανναβίνου σχοινίου, ίνες λίνου, στυπείοEN oakum | EN gaskin
ίντσα (=2,54 cm)DE Zoll (n) | EN inch | EN thumb | FR pouce (m) | IT pollice (m)
ιξώδες, συνεκτικότηταEN tenacity | FR ténacité (f) | IT tenacità (f)
ιξώδης, κολλώδηςIT tenace
ιξώδης, κολλώδης, συνεκτικόςDE zäh | EN tough | EN tenacious | FR tenace
ιπποδύναμη (HP)DE Pferdstärke (PS) (f) | DE Pferdekraft (f) | EN horse-power (HP) | FR cheval-vapeur | IT C.V.: cavallo a vapore (m)
ιπποδύναμη (HP), ίπποςFR cheval (m)
ιπταμένη τέφραDE Flugasche (f) | FR cendre volante (f) | IT cenere (f)
ισόγειοDE Erdgeschoss (n) | EN ground floor | FR rez-de-chaussée (m) | IT pianterreno (m)
ισογώνιοςDE gleichwinklich | EN equiangular | FR équiangle (f) | FR isogone | IT equiangolo
ισοδύναμο φορτίοDE Ersatzlast (f) | EN lane load | FR charge de référence (f) | IT carico equivalente (m)
ισόπεδη διάβασηDE ebene Kreuzung (f) | DE niveauübergang (m) | EN grade crossing | FR passage à niveau (m) | IT passaggio a livello (m)
ισοπεδώνωEN level | FR niveller
ισοπεδώνω, οριζοντιώνωIT livellare
ισοπεδώνω, οριζοντιώνω, χωροσταθμίζωDE nivellieren
ισοπέδωσηDE Flachen (n)
ισοπέδωση, χωροστάθμησηFR nivellement (m)
ισοπεδωτήραςIT grader
ισοπεδωτής χειροκίνητοςFR scrapeur à main (m)
ισόπλευροςDE gleichseitig | EN equilateral | FR equilateral | IT equilatero
ισορροπίαDE Gleichgewicht (m) | EN equilibrium | FR équilibre (m) | IT equilibrio (m)
ισορροπία ασταθήςDE labiles Gleichgewicht (ç) | EN unstable equilibrium | FR équilibre instable | IT equilibrio instabile (m) | IT equilibrio volubile (m)
ισοσκελήςDE gleichschenklich | EN isosceles | FR isoscèle | IT isoscele
ισοστατικόςDE statisch bestimmt | IT staticamente
ισοστατικός, καθορισμένοςIT determinato
ισοστατικός, στατικώς ορισμένοςFR isostatigue | FR statiquement déterminé
ισοστατικός, στατικώς ωρισμένοςIT isostatico
ιστόςDE Mast (m) | DE Standpfeiler (m) | EN mast | EN gin pole | FR pylône (m) | FR mât (m)
ιστός ανάρτησης, πυλώνας ανάρτησηςDE Tragmast (m)
ιστός κεραίαςDE Antennenmast (m) | DE Funkmast (m) | EN radio tower | EN arial mast | FR pylône antenne (m)
ιστός κεραίας ασύρματης ραδιοφωνίαςIT albero di radio (m)
ιστός κεραίας ασυρμάτουEN wireless mast
ιστός φέρων, πυλώνας φέρωνIT pilone portante (m)
ιστός, πάσσαλοςIT palo (m)
ιστός, πυλώναςDE Pylon (m)
ισχύςDE Geltung (f) | EN validity | IT validità (f)
ισχύς (μηχ.)IT potenza (f)
ισχύς (μηχ.), πάχοςDE Stärke (f)
ισχύς, χρονική διορία ισχύοςFR validité
ιτέα (σκληρή)IT salice (m)
ιτέα (σκλίαρος)DE Palme (f) | DE Weide (f) | EN black sallow | FR saule marceau (m) | FR saule blanc (m)
ιχθυόκολλα, ψαρόκολλαDE Hausenblase (f) | DE Fischleim (m) | EN joiner's glü | EN ichtyocolle | FR colle de poisson (f) | FR colle forte (f) | FR ichtyocolle (f) | IT colla di pesce (f)
ιχθυόμορφη δοκός (παραβολική)IT trave a ventre di pesce (f)
ιχθυόμορφη δοκός (παραβολική), (φακοειδής)IT trave lenticolare (f)
καβαλλετοIT cavalletto di sostegno (m)
καβαλλέτοDE Hebebock (m) | DE Rahmenstütze (f) | IT capra (f)
καβαλλετο τήρησης αποστάσεωνIT cavalietto fisso (m)
καβαλλέτο τήρησης αποστάσεωνFR chevalet fixe (m)
καβαλλέτο, κυκλικό μαγγάνιEN gin
καβαλλέτο, ορθοστάτης πλαισίου, υποστήριγμαFR béquille (f)
καβαλλέτο, σκέλος, υποστήριγμαEN leg
καβαλλέτο, στήριγμα παλάγκουFR chévre (f)
καβαλλέτο, τρίποδοFR chevalet (m)
καβίλια, βελόνηFR pivot (m)
κάδοςDE Eimer (schwimm oder Schaufelbagger) (m) | EN bucket | FR benne (f) | FR godet (m) | IT benna (f)
κάδος ανατρεπόμενοςDE Kippkasten (m) | EN tip bucket | FR benne basculante (f) | IT benna oscillante (f) | IT benna rovesciabile (f)
κάδος με ανοιγοκλείοντα πυθμέναDE Schüttkübel mit Bodenleerung (m) | EN bottom dump bucket | FR benne à fond ouvrant (f) | IT benna a fondo apribile (f)
κάδος μπετονιέρας (ανυψούμενος)DE Aufzugskasten (m) | EN loading skip (of a concrete mixer) | FR skip de la bétonniére | IT benna della betoniera (f)
καθαιρώ, κατεδαφίζωDE niederreissen | DE abreissen | DE abtragen | DE Abbrechen | EN take down | EN break up | EN demolish | EN break down
καθαρίζω, γίνομαι διαυγήςIT decantare
καθαρισμός με φλόγαDE Flammstrahlen (n) | FR décapage au chalumeau (m) | IT pulitura con lampada ossiacetilenica (f) | IT pulitura con fiamma ossiacetilenica (f)
κάθετη καταπόνηση, ορθή καταπόνησηIT sollecitazione normale (f)
κάθετοςIT a squadra
κάθετος, καθέτωςFR d'équerre
κάθετος, κανονικός, πρότυποςEN normal
καθέτωςIT a squadra
καθέτως, κάθετοςDE winkelrecht
καθίζηση εδάφους, κάθιση εδάφους, υποχώρηση εδάφουςDE Bodensenkung (f) | FR tassement du sol (m) | IT cedimento del terreno (m) | IT assestamento del terreno (m)
καθίζηση, κάθιση, υποχώρησηIT assestamento (m)
καθίζηση, κατωφερική κλίση, κατωφέρεια, υδρορροή στέγης, υποχώFR descente (f)
καθίζηση, υποχώρησηDE Setzung (f) | FR tassement (m) | IT abbassamento (m) | IT cedimento (m)
καθίζηση, υποχώρηση, καταβίβασηDE Senkung (f)
κάθισηFR affaissement (m)
κάθιση, μέτρο κάθίσηςDE Setzmass (n)
καθρέπτης, επίπεδο πλαισιωμένο με κορνίζα ή παραστάτεςFR trumeau (m)
καθρέπτης, κάτοπτροDE Spiegel (m) | FR miroir (m) | IT specchio (m)
καθρέπτης, κάτοπτρο, πάγος, ύαλοςFR glace (f)
καθυστέρησηDE Verzögerung (f) | EN deceleration
καΐτι παραθύρου, βαθμίδα (φορητής κλίμακας), σύνδεσμος εγκάρσιοFR croisillon (m)
καίωIT bruciare
καλάϊ, κασσίτερος (Sn)EN tin | FR étain (m)
καλάϊ, κασσίτερος (Sn), έλοςIT stagno (m)
καλαφατίζωDE kalfatern | DE verstemmen | FR mater
καλαφατίζω, στεγανοποιώFR calfater
καλαφατίζω, στεγανοποιώ, σφραγίζωIT calafatare
καλούπι (μεταλλευτ.)DE Ingot (m)
καλούπι μεταλλικό, μεταλλικό καλούπι, τύπος μεταλλικόςFR coffrage métallique (m)
καλούπι μεταλλικό, τύπος μεταλλικός, μεταλλικό καλούπιDE Stahlschalung (f)
καλούπι, οδηγός σχεδιάσεως, περίγραμμα, τύπος (σκυροδ.)IT sagoma (f)
καλούπι, τύπος (σκυροδ.)DE Schalform (f) | EN moulds | FR moule (m) | FR coffrage (m) | IT cassaforma (m)
καλούπι, τύπος (σκυροδ·)DE Schalung (f) | IT armatura provvisoria (f)
καλούπια λυόμενα, καλούπια συμπτυσσόμενα, λυόμενα καλούπια, σDE zusammenklappbare Schalung (f) | FR coffrage démontable (m) | IT cassero smontabile (m)
καλούπια λυόμενα, καλούπια συμπτυσσόμενα, λυόμενα καλούπια, τFR coffrage contractable (m)
καλουπώνωFR coffrer
κάλυμμαFR coifféff) | IT cuffia (f)
κάλυμμα (πασσάλου), κεφαλή πασσάλουDE Pfahlkopf (m)
κάλυμμα (πασσάλου), προσκέφαλαιο (πασσάλου)DE Schlaghaube (f) | DE Rammhaube (f)
κάλυμμα (πασσάλου), προσκέφαλο (πασσάλου)EN driving cap | FR dame (f)
κάλυμμα (πασσάλου), προσκέφαλο (πασσάλου), κράνοςEN helmet
κάλυμμα (πασσάλου), προσκέφαλο επίκρούσης (πασσάλου)IT cuffia da battipalo (f)
κάλυμμα αδιάβροχοEN tarpaulin | FR bâche (f) | IT telone (m) | IT telo (m)
κάλυμμα, κάλυμμα (πασσάλου), προσκέφαλο (πασσάλου), κράνοςFR casque (m)
κάλυμμα, κάλυμμα αδιάβροχοDE Haube (f)
κάλυμμα, μαρκίζαEN hood
καλύπτωDE bedecken | DE Abdecken | EN encase | FR couvrir | IT coprire
καλύπτω, περιβάλλω, περικλείωIT rivestire
καλώδιοDE Seil (n)
καλώδιο από χαλύβδινο σύρμαIT cavo di filo d'acciaio (m)
καλώδιο από χαλύβδινο σύρμα, χαλύβδινο καλώδιοFR câble d'acier (m)
καλώδιο αποκατάστασης συνεχείαςDE Durchlaufwirkungs-spannglied (n) | DE Kontinuitätsspannglied (n) | FR câble chapeau (m) | IT cavo di continuità (m)
καλώδιο αποκατάστασης συνεχείας, οπλισμός, σιδηρός οπλισμόςFR armature (f)
καλώδιο με χαλύβδινα σύρματαDE Stahldrahtkabel (n)
καλώδιο στερεώσεως, αντιανέμια αντηρίδαDE Verspannung (f)
καλώδιο στερέωσης, επίτονοDE Verstrebung (f)
καμινευτήρ αυλός, σωλήνας φυσητήραςDE Lötrohr (n)
καμινευτήρας αυλός, σωλήνας φυσητήραςIT cannello ferruminatorio (m)
καμινευτήρας αυλός, σωλήνας φύσητήραςEN blow pipe
καμινευτήρας αυλός, σωλήνας φυσητήρας, φλογοφόρος κοπτήραςFR chalumeau (m)
καμπτομένη δοκόςEN bending grider | IT trave flettente (f)
καμπτόμενη δοκόςDE Biegeträger (m) | FR poutre fléchie (f)
κάμπτωDE biegen | EN bow
κάμπτω προς τα κάτωDE niederbiegen | EN bend down | FR courber
κάμπτω, κάμπτω προς τα κάτω, καμπυλώνωIT curvare
κάμπτω, καμπυλώνωEN bend
καμπύληDE Kurve (f) | FR courbe (f) | IT curva (f)
καμπύλο καλώδιοDE gekrümmtes Spannglied (n) | EN looped cable | FR câble bouclé (m) | IT cavo curvo (m)
καμπύλος, κυρτόςDE krumm | FR courbe | IT incurvato | IT curvo
καμπύλος, φορέαςEN bent
καμπυλότητα διπλήIT controcurva (f)
καμπυλότητα, κυρτότηταDE Krümmung (f) | FR courbure (f) | IT curvatura (f)
καμπυλωμένος, κεκαμμένος, κυρτωμένοςDE gebogen | DE verkrümmt | EN looped | FR bouclé | IT piegato
καμπυλώνωDE krümmen | DE wölben | EN arch
κάμψηDE Biegung (f) | EN bend | FR flexion (f)
κάμψη καλωδίωνEN bending-up of cables | IT piegamento dei cavi (m)
κάμψη με ορθή δύναμη, σύνθετη κάμψηDE Biegung mit Längskraft (f) | EN bending with axial force | IT flessione con forza assiale (f)
κάμψη μετά ορθής δύναμης, σύνθετη κάμψηFR flexion avec effort axial (f) | FR flexion composée (f)
κάμψη, βέλος κάμψηςEN bending
καναλέττοDE Kanal-Rinne (f) | IT canaletto (m)
καναλέττο, οχετός, ρείθρο, τάφρος αποστράγγισηςFR caniveau (m)
κάνναβηDE Hanf (m) | FR chanvre (m) | IT canapa (f)
κάνναβη, μη μεταλλική πλήρωση χαλύβδινων καλωδίωνEN hemp
κανόνας (χρον.), μέτρο (χρόνου), πρότυπος προδιαγραφή, ρυθμόςDE Norm (f)
κανόνας (χρον.), μέτρο (χρόνου), ρυθμόςDE Arbeitstakt (m) | DE Takt (m) | EN rate (time)
κανονικό φορτίο, πρότυπη φόρτισηDE Regellast (f)
κανονικό φορτίο, πρότυπος φόρτισηFR charge normale (f) | IT carico normale (m)
κανονικός, κάθετοςFR normal
κανονικός, κάθετος, πρότυποςDE normal | IT normale
κανονισμός, προδιαγραφήDE Verordnung (f) | DE Vorschrift (f) | EN regulation | FR règlement (m) | FR spécification (f) | IT specificazione (f) | IT prescrizione (f) | IT regolamento (m)
καολίνηςDE Pfeifenton (m) | DE Kaolin (m) | EN kaolin | FR terre à porcelaine (f) | FR argile blanche (f) | FR caolin (m) | IT caolino (m)
καπνοδόχοςDE Schornstein (m) | DE Rauchrohr (n) | EN tun | FR cheminée (f) | FR conduite de fumée (f) | IT camino (m)
καπνοδόχος, τζάκιDE Kamin (m)
καπνοδόχος, φρέαρ (μεταλλευτ.)IT tino (m)
καπνόςDE Rauch (m) | FR fumée (f) | IT fumo (m)
καραβόπανοDE Segeltuch (n) | FR toile à voile (f) | IT tela da vela (f) | IT tela olona (f)
καρυά (καρυδιά)DE Walnuss (m) | DE Nussbaunholz (n) | EN nut wood | EN walnut-tree | EN walnut | FR noyer (m) | IT noce (m)
καρυδιά αμερικανικήEN hickory wood | FR noyer américain (m)
καρυδιά αμερικάνικηDE amerikanischer Nussbaumholz (n) | IT noce americano (m)
καρφοβελόναDE Drahtnagel (m) | DE Drahtstift (m) | DE Nagel (m) | EN wire tack | EN wire nail | EN nail | FR pointe (f) | FR clou (m)
καρφωτός θολότυποςDE genagelter Lehrbogen (m) | EN nailed centering | FR cintre cloué (m) | IT centina chiodata (f)
κάσα παραθύρου, πλαίσιο παραθύρουEN window frame | IT telaio di finestra (m)
κάσα παράθυρου, πλαίσιο παραθύρουFR chassis de fenêtre (m) | IT imposta di finestra (f)
κάσα παράθυρου, πλαίσιο παράθυρουDE Fensterrahmen (m)
καστανιάDE Edelkastanie (f) | DE Kastanie (f) | DE Kastanienholz (n) | FR châtaignier (m) | FR marronnier (m) | IT castagno (m)
κατά προσέγγισηDE näherungs
κατά προσέγγιση, προσεγγιστικόςDE annähernd | EN approximate | FR approché | FR approximatif | IT approssimativo
καταβιβάζω, κάμπτω προς τα κάτω, πιέζω προς τα κάτω, χαμηλώνωFR baisser
καταβιβάζω, χαμηλώνωDE senken | DE ermässigen | EN lower | FR rabaisser | IT abbassare
καταβιβάζω, χαμηλώνω, μειώνωDE vermindern | EN reduce
καταδυόμενο κιβώτιο, καταδυόμενο φρέαρDE Caisson (m) | DE Senkkasten (m) | FR caisson (m) | IT cassero (m) | IT cassone (m)
κατακλυτή θυρίδαIT sportello (m) | IT portone sbattabile (m)
κατακλυτή θυρίδα, ανθρωποθυρίδα, καταπακτήDE Klapptor (n)
κατακόρυφη ανιηρίδα, αντιστήριξηFR étançon (m)
κατακόρυφος, κάθετος ως προςIT perpendicolare
κατακόρυφος, κατακορύφωςDE Senkrecht | DE vertical | DE Lotrecht | EN vertical | FR vertical | FR perpendiculaire | IT verticale
κατανάλωσηDE Verbrauch (m) | FR consommation (f) | IT consumo (m)
κατανάλωση χάλυβαFR poids de l'acier utilisé (m) | IT consumo d'acciaio (m)
κατανάλωση χάλυβοςDE Stahlverbrauch (m)
κατανάλωση, χρήσηFR usage (m)
κατανομή τάσεωνDE Spannungsverteilung (f) | FR répartition des contraintes (f) | IT distribuzione delle tensioni (f)
κατανομή φορτίωνDE Lastverteilung (f) | FR répartition de la charge (f) | IT dispersione di carico (f)
κατάντη (επίρρημα)DE stromabwärts | EN down-stream | FR aval | IT a valle
καταπόνησηDE Beanspruchung (f) | FR sollicitation (f)
καταπόνηση ακμήςIT sollecitazione agli spigoli (f)
καταπόνηση διάτμησηςIT sollecitazione di taglio (f)
καταπόνηση ελκυσμούIT sollecitazione di trazione (f)
καταπόνηση θραύσηςDE Bruchbeanspruchung (f) | IT sollecitazione di rottura (f)
καταπόνηση ινώνIT sollecitazione delle fibre (f)
καταπόνηση κάμψηςFR effort de flexion (m) | IT sollecitazione di flessione (f) | IT sollecitazione a flessione (f)
καταπόνηση κάμψης, τάση κάμψηςEN bending stress
καταπόνηση λόγω φορτίου κορυφήςIT sollecitazione al carico di punta (f)
καταπόνηση λυγισμούIT sollecitazione all' avvallamento (f)
καταπόνηση σε κάμψηDE Biegebeanspruchnung (f)
καταπόνηση στρέβλωσης, λυγισμούIT sollecitazione di avvallamento (f)
καταπόνηση στρέψηςIT sollecitazione alla torsione (f)
καταπόνηση, τάσηIT sollecitazione (f)
κατάπτωση γαιών, κατολίσθησηEN land slide
κατάπτωση γαιών, κατολίσθηση(γαιών)EN land-slip
κατάρευσηFR effondrement (m)
κατάρρευσηDE Einsturz (m) | IT crollo (m)
κατάρρευση, καταρρέωDE Zusammenstürzen (n)
καταρρέωDE einstürzen | EN tumble down | FR tomber en ruines | FR s'effondrer | FR s'ébouler | IT crollare
καταρρέω, κατεδαφίζομαιFR s'écrouler
κατασκευάζωEN built
κατασκευάζω, κτίζωDE herstellen | DE bauen | FR bâtir | FR construire | IT costruire
κατασκευαστήςDE Bautechniker (m) | DE Erbauer (m) | EN builder | EN building technician | FR constructeur (m) | IT costruttore (m)
κατασκευαστική διαμόρφωσηDE Ausbildung (f) (bauliche -) | EN design (structural) | IT disposizione (f)
κατασκευαστική διαμόρφωση, σχεδιάγραμμα, σχέδιοIT disegno (m)
κατασκευαστικό στοιχείοDE Bauteil (m) | DE Bauglied (m) | FR élément de construction (m) | IT elemento di costruzione (m)
κατασκευαστικό σχέδιοDE Bauzeichnung (f) | FR dessin de construction (m) | IT disegno di costruzione (m)
κατασκευήDE Konstruktion (f) | DE Bau (m)
κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμαFR construction en béton armé (f)
κατασκευή από σιδηροπαγές σκυρόδεμαEN reinforced concrete construction
κατασκευή γεφυρώνDE Brückenbau (m) | EN bridge construction | FR construction de ponts (f) | IT costruzione di ponti (f)
κατασκευή κατά προεξέχοντα τμήματα (κατά προβόλους), προοδευτιDE Freivorbau (m) | FR montage en encorbellement (m) | FR montage en porte-à-faux (m) | IT costruzione a mensola (f)
κατασκευή, σκελετόςIT ossatura (f)
κατάστασηDE Stand (m), Lage (f), Zustand (m) | DE Zustand (m) | FR situation (f) | FR état (m) | IT condizione (f) | IT situazione (f) | IT stato (m)
καταστροφή, άρνηση, ανικανότητα ανταπόκρισηςDE Versagen (n)
καταστροφή, ερείπιοFR ruine (f)
καταστροφή, ζημιάIT guasto (m)
κατάστρωμα γέφυραςDE Brückenfahrbahn (f) | DE Brückenbelag (m) | DE Fahrbahnplatte (f) | DE Brückentafel (f) | EN roadway | EN bridge-deck | FR tablier (m) | IT impalcato (m)
κατεργάζομαι με οξέαDE ätzen | DE beizen | EN etch | FR décaper | IT attaccare con acidi | IT decapare | IT sverniciare | IT acidare
κατεργασία δι· οδοντωτής σφύρας, θραπινάρισμαDE Scharrierung (f)
κατεργασία με οξέαEN etching
κατεργασία χάλυβα, όπλιση σκυροδέματος, προετοιμασία χάλυβα σFR ferraillage (m)
κατεργασία χάλυβα, προετοιμασία του χάλυβαIT preparazione dell' acciaio (f)
κατεργασία χάλυβος, προετοιμασία χάλυβοςDE Stahlvorbereitung (f)
κατεργασία, λείανσηDE Bearbeiten (n) | DE Glätten (n) | FR façonnage (m) | IT lisciatura (f) | IT rifinitura (f)
κατεργασία, λείανση, αποπεράτωσηFR achévement (m)
κατεργασμένο τεμάχιοDE Werkstück (n) | EN work piece | FR pièce usinée (f) | IT pezzo fabbricato (m)
κατοικίαDE Wohnung (f) | DE Wohnhaus (n) | EN dwelling house | EN dwelling | FR logement (m) | FR maison d'habitation (f) | FR habitation (f) | FR demeure (f)
κατολίσθηση (γαιών)EN land-slide
κατολίσθηση (γαιών), κατάπτωση (γαιών)DE Erdrutsch (f) | IT frana (f)
κάτοπτρο, καθρέπτηςEN looking glass | EN mirror
κάτοψηDE Grundriss (m) | DE Draufsicht (f) | FR vue en plan (f) | IT proiezione orizzontale (f)
κάτοψη, επιφάνεια, επίπεδο, σχεδιάγραμμα, σχέδιοFR plan (m)
κατράμι, πίσσαDE Teer (m) | DE Pech (n) | EN tar | FR brai (m) | FR goudron (m) | IT catrame (m)
κατσαβίδιDE Schraubenzieher (m) | EN screw driver | IT cacciavite (m)
κάτω ακμή της στέγηςDE Traufe (f)
κάτω διάβασηDE Unterführung (f) | EN underpass | FR passage inférieur (m) | IT passaggio inferiore (m)
κάτω ίνεςEN bottom fibre | IT fibra inferiore (f)
κάτω ίνες (κάτω ίνα)DE untere Faser (f) | FR fibre inférieure (f)
κάτω πέλμα (δοκού)DE Untergurt (m) | DE Unterflansch (m) | EN lower flange | EN bottom flange | EN bottom chord | EN lower chord | FR aile inférieure (f) | FR semelle inférieure
κατωφέρεια, κατωφερική κλίσηIT inclinazione, discesa (f)
κατωφέρεια, κατωφερική κλίση, κεκλιμένο επίπεδοEN gradient
κατωφέρεια, κατωφερική κλίση, κλίσηDE Gefälle (n)
κατώφλιDE Türschwelle (f) | EN door sill | EN threshold
κατώφλι, ποδιά παραθύρουEN window sill
κατώφλιοFR seuil (m) | IT soglia (f)
κατώφλιο θύραςFR seuil d'une porte (m)
κατώφλιο, ποδιά παραθύρουIT davanzale (m)
καύσιμο (πετρέλαιο), πετρέλαιο μηχανώνDE Heizöl (n) | DE Rohöl (n) | FR carburant (m) | FR huile combustible (f) | FR mazout (m) | FR naphte (f) | FR pétrole (m) | IT nafta (f)
καυστήρας πετρελαίουDE Ölbrenner (m) | EN oil burner | FR brûleur à huile (m) | IT bruciatore a nafta (m) | IT bruciatore ad olio (m)
κεκαμμένος, καμπυλωμένος, κυρτωμένος, παραμορφωμένοςIT curvato
κεκλιμένο επίπεδοDE shiefe Ebene (f) | IT piano inclinato (m)
κεκλιμένο επίπεδο προσπελάσεως, ράμπα προσπέλασηςDE Zufahrtsrampe (f) | EN ramp | FR rampe d'accés (f) | IT rampa d'accesso (f)
κεκλιμένο επίπεδο προσπέλασης, προσπέλαση, ράμπα προσπέλασEN approach
κέλυφοςDE Schale (f) | FR coque (f) | IT involucro (m)
κέλυφος κυλινδρικόDE Zylinderschale (f) | FR voile cylindrique (m) | IT involucro a botte (m) | IT involucro cilindrico (m)
κέλυφος κωνοειδέςDE Konoidschale (f) | FR voile conoide (m) | IT involucro conoide (m)
κέλυφος λεπτόDE dünne Schale (f) | EN thin sheel | FR voile mince (m) | IT involucro sottile (m)
κέλυφος, επένδυσηIT mantello (m)
κέλυφος, πέλμα (δοκού)FR voile (m)
κεντρική θέρμανσηDE Zentralheizung (f) | DE Sammelheizung (f) | FR chauffage central (m) | IT riscaldamento centrale (m)
κεντρική φόρτιση, αξονική φόρτισηDE mittige Belastung (f)
κεντρικό άνοιγμαFR travée centrale (f) | IT portata centrale (f)
κεντρικό άνοιγμα, ενδιάμεσο άνοιγμαDE Mittelfeld (n)
κεντρικό άνοιγμα, μεσαίο άνοιγμαDE Mittelöffnung (f)
κεντρικό στήριγμα (περιστρεφόμενου δίσκου)DE Königsstuhl (m) | FR support de pivot (m) | FR maître pivot (m) | IT supporto centrale (di un disco girevole) m)
κεντρικόςDE mittig | DE zentral | IT centrale
κεντρικός, κέντροFR centre
κέντροDE Zentrum (n) | DE Mittelpunkt (m) | IT centro (m)
κέντρο βάρουςDE Schwerpunkt (m) | FR centre de gravité (m) | IT centro di gravità (m)
κέντρο έδρασηςDE Auflagermitte (f) | FR centre d'appui (m) | IT centro di appoggio (m)
κέντρο περιστροφήςDE Drehpunkt (m) | FR centre de rotation (m) | IT punto di rotazione (m) | IT centro di rotazione (m)
κεντροβαρική γραμμήDE Schwerlinie (f) | EN gravity axis | EN median | FR ligne des centres de gravité (f) | FR médiane (f) | IT linea di gravità (f)
κεντρώνω, σημαδεύω, σημειώνωDE anreissen | FR centrer | FR marquer | FR pointer | IT centrare | IT punzonare | IT segnare
κεντρώνω, σημαδεύω, σημειώνω με ακίδαDE ankörnen
κέντρωσηDE Zentrieren (n) | FR centrage (m) | IT centratura (f)
κεραμοποιείο, πλινθοποιείοDE Steinofen (m) | DE Ziegelbrennerei (f) | DE Ziegelei (f) | EN brick kiln | FR four de briqueterie (m) | FR tuilerie (f) | IT fornace per mattoni (f)
κέραμος στέγηςDE Dachziegel (m) | EN roofing tile | FR tuile (f)
κέραμος στέγης, πλακίδιοIT piastrella (f) | IT tegola (f)
κερασιάDE Kirsche (f) | DE Kirschbaum (m) | FR cerisier (m) | IT ciliegio (m)
κετσές, πίλημα, τσιμούχαIT feltro (m)
κετσές, πίλημα, τσιμούχα, τσόχαDE Filz (m) | FR feutre (m)
κεφαλή αγκύρωσηςDE Ankerkopf (m) | EN anchor head | FR tête d'ancrage (f) | IT testa d'ancoraggio (f)
κεφαλή ήλουDE Nietkopf (m) | EN rivet head | FR tête de rivet (f) | IT tasta del chiodo (f)
κεφαλή καλωδίουDE Kabelkopf (m) | IT capo corda (f)
κεφαλή καλωδίου, πέλμα καλωδίουFR culot d'ancrage (m) | IT testa di cavo (f)
κεφαλή κοπιδιούDE Einsatzmeissel (m) | FR trépan tranchant (m) | FR langue d'aspic (f)
κεφαλή κοχλίαDE Schraubenkopf (m) | EN bolt head | FR tête de boulon (f) | IT testa di bullone fi)
κεφαλόδεσμος πασσάλωνEN caping beam on a pile bent
κιβώτιο άμμουDE Sandkiste (f)
κιβώτιο άμμου, αμμοδοχείοIT cassone per sabbia (m)
κιβώτιο μετρήσεως, ογκομετρική συσκευήFR doseur volumétrique (m)
κιβώτιο μέτρησηςDE Messkasten (m) | EN gauging box | IT dosatore volumetrico (m)
κιβωτοειδής δοκόςDE Kastenträger (m) | DE Hohlträger (m) | DE Hohlkastenträger (m) | EN boxed girder | EN box girder | FR poutre à caisson (f) | IT trave a scatola (f) | IT trave a cassone (f)
κιβωτοειδής δοκός, δοκός διπλού κορμούFR poutre à double ame (f)
κιγκαλλερία (είδη), παρέμβυσμα (στεγάνωσης), σιδηρικά (κουφωμάτFR garniture (f)
κιγκαλλερίας (είδη), σιδηρικά (κουφωμάτων)DE Eisenwaren (f.pl.) | DE Beschlag (m) | DE Baubeschlag (m) | DE Eisenbeschlag (m) | EN ironmongery | EN ironware | EN hardware | EN ironwork
κιγκλίδωμαDE Balustrade (f) | EN balustrade
κιγκλίδωμα, περίφραγμα, στηθαίοEN railing
κιγκλίδωμα, στηθαίοDE Brückengeländer (n) | DE Brüstung (f) | DE Geländer (f) | FR balustrade (f) | FR garde-corps (m) | IT parapetto (m)
κιγκλίδωμα, χειρολισθήραςEN handrail
κίνησηDE Bewegung (f) | EN movement | EN motion | FR mouvement (m) | IT movimento (m)
κινητή πλατοφόρμαEN traverser | EN travelling platoform | FR transbordeur (m)
κινητή πλατφόρμαDE Schiebebühne (f) (Waggon -)
κινητή πλατφόρμα μεταφόρτωσηςIT trasbordatore (m)
κινητήρια δύναμηDE Triebkraft (f) | FR force motrice (f) | IT forza motrice (f)
κινητήριος δύναμηEN driving power
κινητήριος τροχόςDE Treibrad (n) | DE Antriebsrad (n) | DE Triebrad (n) | EN driving wheel | EN driving gear | FR roue motrice (f) | IT ruota motrice (f)
κινητό εφέδρανοEN expansion bearing
κινητό εφέδρανο (γεφ.)FR appui mobile (m)
κινητό εφέδρανο (γέφ.)IT appoggio mobile (m) | IT appoggio scorrevole (m)
κινητό εφέδρανο (γεφ.), ολισθαίνον εφέδρανο (γέφ.)FR appui glissant (m)
κινητό εφέδρανο (γεφ·)DE bewegliches Auflager (n)
κινητό φορτίοDE Beweglichelast (f)
κινητό φορτίο, εφαρμοσμένο φορτίοEN applied load
κινητό φορτίο, ωφέλιμο φορτίοDE Nutzlast (f) | DE Verkehrslast (f) | EN live load | EN moving load | FR surcharge mobile (f) | FR charge utile (f) | FR charge mobile (f) | IT carico utile (m)
κινητόςDE Wegnehmbar
κινητός γερανόςFR camion grue (m)
κινητός, μεταθετόςEN removable | FR amovible | IT amovibile
κινούμενο βαρούλκο (γερανού)DE Laufkatze (f) | EN trolley | FR chariot à pont roulant (m) | IT carrello di gru (m)
κιονόκρανοDE Säulenknauf (m)
κιονόκρανο, πλάκα κεφαλήςDE Kopfplatte (f ) | DE Kapitell (n) | EN end plate | FR chapiteau (m) | FR plague supérieure (f) | IT piastra superiore (f) | IT capitello (m)
κιονοστοιχία, στοά (κτιρ.)DE Säulenhalle (f) | DE Stoa (f) | DE Kolonnade (f) | EN loggia | FR loggia (f) | FR colonnade (f) | IT colonnato (m)
κίσσηρηDE Bims (m) | FR bims (m) | FR pierre de ponce (f) | IT pomice (m)
κίσσηρη, πορώδες αποσυντεθειμένο πέτρωμαDE Bimsstein | EN rotten stone
κισσηρομπετόν, κισσηροσκυρόδεμα (κισσηρόδεμα)DE Bimsbeton (m) | FR béton de ponce (m) | IT calcestruzzo di pietra pomice (m)
κισσηροσκυρόδεμα (κισσηρόδεμα)FR béton de pierre ponce (m)
κλαδί, ρόζος (σε ξύλο)DE Ast (m)
κλαδόπλεγμαDE Faschine (f) | DE Reisig (n) | FR clayon (m) | FR fascines (f.pl·) | IT fascina (f)
κλείδα αψίδας, κλείδα θόλουDE Scheitelpunkt (m) | DE Schlussstein (m) | DE Bogenscheitel (m) | EN key-block | EN apex stone | FR claveau (m) | FR pierre de clavage (f) | FR clef de voûte (f)
κλείδα αψίδας, κλείδα θόλου, σύνδεσμος διάτμησηςFR clé (f)
κλείδα αψίδας, κλείδα τόξουEN key-stone of an arch
κλειδίFR clef (f)
κλειδί αψίδας, κλειδί θόλουIT chiave di volta (f) | IT corona (f)
κλειδί μεταβλητού ανοίγματοςDE engländer Schraubenschlüssel (m) | FR clef à écrous (f) | FR clef anglaise (f)
κλειδί μεταβλητού ανοίγματος, γαλλικό κλειδίDE Schraubenschlüssel (m) engländer
κλειδί στρέψεως, δυναμόκλειδοIT chiave dinamometrica (f.)
κλειδί στρέψηςDE Momentenschlüssel (m) | EN torque wrench
κλειδί στρέψης, δυναμόκλειδοFR clef dynamométrique (f)
κλειδί, κλείδα αψίδας, κλείδα θόλουDE Schlüssel (m)
κλειδί, κλειδί αψίδας, κλειδί θόλουIT chiave (f)
κλειδί, σφήναEN key
κλειδώνω, κλείνωDE verriegeln | EN lock | EN bolt | FR verrouiller | IT sprangare | IT chiudere
κλήθρα (άλνος, σκλήθρο)DE Else (f) | DE Eller (m) | DE Erle (f) | EN alder | FR aune (m) | IT alno (m) | IT ontano (m)
κλίμακα (σχεδ.)DE Massstab (m)
κλίμακα ελικοειδήςFR escalier en vis (m)
κλίμακα φορητή, κλίμακα (σχεδ.)/ σκάλα (κινητή)FR échelle (f)
κλίμακα φορητή, σκάλα (κινητή)DE Leiter (f) | EN ladder
κλίμακα φορητή, σκάλα κινητήIT scala a pioli (f)
κλίμακα, κλίμακα (σχεδ.), σκάλαIT scala (f)
κλίμακα, σκάλαDE Treppe (f) | FR escalier (m)
κλιμάκιο, τάσηDE Stufe (f)
κλιμάκιο, τσση^ στάδιο κατασκευήςFR étape (f}
κλιμάκιο, φάση (κατασκ.), φάση (εναλλ. ρεύματος)DE Phase (f)
κλιμάκιο, φάση, τμήμα εργασίαςIT fase (f)
κλιμακοστάσιοDE Treppenhaus (n) | FR cage d'escalier (f) | IT gabbia della scala (f)
κλιμακοστάσιο, κλίμακα, σκάλαIT gradinata (f)
κλίνη προέντασηςDE Spannbett (n) | FR grand banc (m) | IT banco lungo di precompressione (m)
κλίνη προέντασης, πασσαλοσανίδαIT tavolone (m)
κλίνη προέντασης, τράπεζα παραγωγήςFR banc de fabrication (m)
κλίνκερFR scorie (f) | IT scorie d'altoforno (f.pl.)
κλίνκερ, σκωρίεςDE Schlacke (f) | FR mâchefer (m) | FR laitier (m)
κλίσηDE Neigung (f) | EN incline | FR pente (f) | IT inclinazione (f) | IT pendenza (f) | IT rampa (f)
κλίση, κεκλιμένη διαμόρφωση, ράμπαFR rampe (f)
κλίση, πρανές, σκάρποDE Rampe (f) | FR talus (m) | IT scarpata (f) | IT scarpa (f)
κλίση, πτώσηFR chute (f)
κλίση, σκάρπο, λοξή αντηρίδαDE Schräge (f)
κλίση, σταγόναEN drop
κλισίμετροFR éclimétre (m)
κλισιόμετροDE Neigungsmesser (m) | EN inclilnation meter | IT misuratore di pendenza (m)
κλίτος (υπόστεγου πλαισίου)IT navata (f) | IT riquadro (m)
κλίτος (υπόστεγου πλαισίου), φάτνωμα (υπόστεγου, πλαισίου)EN nave
κλίτος (υπόστεγου, πλαισίου)DE Schift (Halle) (n)
κλίτος (υπόστεγου, πλαισίου), φάτνωμα (υπόστεγου, πλαισίου)FR nef (f)
κλονισμός, κρούσηIT scossa (f)
κλονισμός, τράνταγμα, δόνησηFR secousse (f)
κλωβός οπλισμούDE Bewehrungskorb (m)
κλωβός οπλισμού, πλέγμα οπλισμούEN reinforcing cage | FR cage d'armature (f) | IT cassa a rete d'armatura (f) | IT gabbia a rete d'armatura (f)
κοϊϊή ουρμάιων με φλόγαIT tagiiämentö fili a mezzo fiamma (m)
κοιλαδογέφυρα, οδαγωγός, υψιγέφυραEN viaduct | IT viadotto (m)
κοίλη διατομήIT sezione con vuoti (f)
κοιλότηταDE Höhle (f) | DE Höhlung (f) | IT cavita (f)
κοινοτική οδόςDE Gemeindestrasse (f) | DE Gemeindeweg (m) | EN municipal street | EN municipal road | FR chemin communal (m) | IT strada comunale (f)
κοιτίδα καθέλκυσηςIT scolo di alaggio (m)
κοκκομέτρησηDE Kornverteilung (f) | EN grading | FR granulométrie (f) | IT granulometria (f)
κοκκομέτρηση ασυνεχήςDE unstetige Kornverteilung (f) | DE unstetige Kornzusammensetzung (f) | DE Ausfallkörnung (f) | EN gap grading | FR granulométrie discontinue (f) | IT granulometria discontinua (f)
κοκκομέτρηση συνεχήςDE stetige Kornverteilung (f) | FR granulométrie continue (f)
κοκκομετρική ανάλυσηDE Untersuchung der Kornzusammensetzung (f) | DE Siebanalyse (f) | EN granulometric analysis | FR étude granulométrigue (f) | FR analyse granulométrique (f) | IT analisi granulometrica (f) | IT esame granulometrie (m)
κοκκομετρική καμπύληDE Siebkurve (f) | EN grading curve | FR courbe de tamisage (f) | IT curva di setaccio (f) | IT curva granulometrica (f)
κοκκομετρική σύστασηDE Kornzusammensetzung (f)
κόλλαDE Leim (m) | DE Klebemittel (n) | EN glue | EN adhesive | FR agglutinant (m) | FR colle (f) | FR adhésif (m)
κόλλα, μαστίχα, συνδετικό υλικόIT colla (f)
κολλάροDE Mutterhülse (f)
κολλάρο καλωδίουIT briglia (per funi) (f)
κολλάρο καλωδίου, σφιγκτήρας καλωδίουDE Seilschelle (f) | FR collier de cable (m)
κολλάρο καλωδίου, σφιγκτήρας καλωδίου, κολλάρο σύσφιξης, κώδDE Schelle (f)
κολλάρο σύνδεσηςDE Verbindungsmuffe (f) | FR manchon de raccord (m) | IT manicotto di accoppiamento (m) | IT manicotto di giunzione (m)
κολλάρο σύνδεσης, σύνδεση, σύνδεσμοςFR raccord (m)
κολλάρο σύσφιξηςFR collier de serrage (m)
κολλάρο, μανσόν, μουφαFR manchette (f)
κολλάρο, μανσόν, μούφαDE Muffe (f) | FR manchon (m)
κολλώDE Leimen | EN glue
κολλώ, συγκολλώDE kleben | EN adhere | FR coller | IT incollare
κολόνα, ορθοστάτης, στύλοςFR poteau (m)
κολόνα, στύλοςDE Säule (f) | FR colonne (f) | IT colonna (f)
κομβοέλασμαEN gusset plate | FR fourrure de couplage (f) | IT fazzoleto (m) | IT lamiera d'unione (f) | IT piastra di raccordo (f)
κόμβοέλασμαDE Knotenblech (n)
κομβοέλασμα, έλασμα σύνδεσηςDE Bindeblech (n) | FR tôle d'assemblage (f) | IT lamiera di raccordo (f)
κόμβοέλασμα, έλασμα σύνδεσηςDE Anschlussblech (n)
κόμβοςDE Knoten (m) | EN node | EN guarl | EN knot | IT nodo (m) | IT punto nodale (m)
κόμβος δικτυώματοςEN joint (truss) | IT nodo di traliccio (m)
κόμβος δικτυώματος, κομβικό σημείοDE Knotenpunkt (m)
κόμβος δικτυώματος, σημείο τομήςIT punto d'incrocio (m)
κόμβος, διακλάδωσηEN junction
κόμβος, κεφαλήEN knob
κόμβος, κόμβος δικτυώματοςFR noeud (m)
κόμβος, ρόζοςEN knag
κόμβος, ρόζος στο ξύλοDE Knast (m)
κονίαμαDE Mauermörtel (m) | DE Mörtel (m) | DE Speis (m) | EN mortar | FR mortier (m) | IT malta (f)
κονίαμα εγχύσεωςDE Einpressmörtel (m) | DE Injektionsmörtel (in)
κονίαμα έγχυσης, κονίαμα ενέματοςFR mortier d'injection (m) | IT boiacca di cemento per iniezione (f)
κονίαμα πατητόDE Stampfmörtel (m) | EN hard rammed mortar | FR mortier maté (m) | IT malta costipata (f)
κόνις άσβεστου, άσβεστος σε σκόνηDE Puderkalk (m) | DE Mehlkalk (m) | DE Kalkmehl (n) | FR chaux en poudre (f) | IT calce bianca in polvere (f)
κόνις τσιμέντουDE Zementstaub (m) | FR poussiére de ciment (f) | IT polvere di cemento (f)
κόνις, άλευροDE Pulver (n) | DE Mehl (n) | FR farine (f) | FR poussiére (f) | FR poudre (f)
κόντρα (στήριγμα πίσω από ηλούμενο ήλο)DE Vorhalter (m) | EN dolly | EN holder-on | FR tas (m) | FR contre-bouterolle (f) | IT controttesta (f)
κόντρα-πλακέDE Sperrholz (n)
κοουζινέτο, έδρανο (άξ. μηχ.)IT cuscinetto (di macchina) (m)
κοπανίζωEN tamp | FR tasser | IT costipare
κοπανίζω, λειοτριβώIT pestare
κοπανίζω, συμπυκνώνω με κοπάνισμαDE stampfen
κοπανίζω, συνδέωDE stossen
κοπή δένδρωνDE Holzfällen (n) | DE Holzschlag (m) | FR abattage d'arbres (m) | IT atterramento di alberi (m)
κοπή με οξυγόνο, κοπή με φλόγαDE Brennschneiden (n) | EN gas cutting | FR oxycoupage (m) | IT taglio con fiamma (m) | IT taglio con gas (m)
κοπή συρμάτων με φλόγαDE Durchbrennen der Drähte (n) | FR coupe de fils au chalumeau (f)
κοπίδιFR ciseau (m)
κοπίδι, η σμίληDE Meissel (m)
κοπίδι, σκαρπέλοIT scalpello (m)
κοπίλια διχαλωτή, διχαλωτός πείροςFR goupille fendue (f)
κοπτερή ακμήDE Schneidkante (f) | FR bord de coupe (m) | IT orlo tagliente (m)
κοπτήρ, φρέζαFR fraise (f)
κοπτήρας, φρέζαDE Fräse (f) | EN milling cutter | IT fresa (f)
κόπτης σιδηρών ράβδωνDE Betonstahlschere (f) | EN iron bar cutter | FR cisaille à barres (f) | IT cesoia per ferro tondo (f)
κόπτης, φαλλίδαDE Schere (f)
κόπτης, ψαλλίδαFR ciseaux (ir. pl.) | FR cisaille (f) | IT cesoia (f) | IT forbici (f.pi.)
κόπτωDE schneiden
κόπτω εις ακριβές μήκοςDE ablängen
κόπτω σε ακριβές μήκοςFR couper en longueur | IT tagliare alla lunghezza richiesta
κόπωσηDE Ermüdung (f) | FR fatigue (f) | IT snervamento (m) | IT fatica (f)
κορδόνι κόλλησηςDE Schweissraupe (f) | EN weld bead | FR cordon de soudure (m) | IT cordone di saldatura (m)
« Last Edit: 21 Nov, 2021, 11:27:19 by spiros »


Thodoris P

  • Semi-Newbie
  • *
    • Posts: 1
Καλησπέρα,

Καταρχάς δεν ήξερα πώς να επικοινωνήσω με κάποιον υπεύθυνο, για μια επισήμανση στο λεξικό (το οποίο παρεμπιπτόντως, ως πολιτικός μηχανικός, βρίσκω ιδιαίτερα χρήσιμο).

Παρατηρώ ότι απουσιάζει ο όρος "σοβατεπί" (αγγλ. skirting board). Θα ήταν χρήσιμο θεωρώ, να προστεθεί, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται συχνά στον τεχνικό κόσμο.

Δεν επιθυμώ τη δημοσίευση της εν λόγω ανάρτησης, παρά μόνο την προώθησή της σε κάποιον αρμόδιο, που μπορεί να προσθέσει (αφού το ελέγξει βέβαια και αυτός) το λήμμα!

Καλή συνέχεια εύχομαι!
 

Search Tools