ερωτική απάτη → truffa amorosa, truffa sentimentale

 

Search Tools