πλανοδιακή ιατρική → itinerant medicine;

 

Search Tools