το μυαλό σου και μια λίρα και του μπογιατζή ο κόπανος → no way | no sir | no sirree | certainly not | you must be kidding | catch me at it | catch me | that's asking | in your dreams | dream on | sure does | sure yeah | yeah, right | so you think | not in your wildest dreams | no way José | you've got to be kidding | you wish | if wishes were horses, beggars would ride | are you thick or what

 

Search Tools