ὅσα μὲν τῆς ἰδίας τρυφῆς εἵνεκα Μειδίας καὶ περιουσίας κτᾶται -> all the wealth that Meidias retains for private luxury and superfluous display

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818398
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἐγὼ δ᾽ ὅσα μὲν τῆς ἰδίας τρυφῆς εἵνεκα Μειδίας καὶ περιουσίας κτᾶται, οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι τοὺς πολλοὺς ὑμῶν ὠφελεῖ -> I do not see how the mass of you are benefited by all the wealth that Meidias retains for private luxury and superfluous display

— Demosthenes, Against Midias, 159 (tr. A. T. Murray)


ἐγὼ δ᾽ ὅσα μὲν τῆς ἰδίας τρυφῆς εἵνεκα Μειδίας καὶ περιουσίας κτᾶται, οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι τοὺς πολλοὺς ὑμῶν ὠφελεῖ: ἃ δ᾽ ἐπαιρόμενος τούτοις ὑβρίζει, ἐπὶ πολλοὺς καὶ τοὺς τυχόντας ἡμῶν ἀφικνούμεν᾽ ὁρῶ. οὐ δεῖ δὴ τὰ τοιαῦθ᾽ ἑκάστοτε τιμᾶν οὐδὲ θαυμάζειν ὑμᾶς, οὐδὲ τὴν φιλοτιμίαν ἐκ τούτων κρίνειν, εἴ τις οἰκοδομεῖ λαμπρῶς ἢ θεραπαίνας κέκτηται πολλὰς ἢ σκεύη καλά, ἀλλ᾽ ὃς ἂν ἐν τούτοις λαμπρὸς καὶ φιλότιμος ᾖ, ὧν ἅπασι μέτεστι τοῖς πολλοῖς ὑμῶν: ὧν οὐδὲν εὑρήσετε τούτῳ προσόν.


I do not see how the mass of Athenians are benefited by all the wealth that Meidias retains for private luxury and superfluous display; I do see that his insolence, fostered by his wealth, affects many of us ordinary folk. You ought not to show respect and admiration for such things on every occasion, nor judge a man's public spirit by such tests as these—whether he builds himself a splendid house or keeps many maid-servants or handsome furniture, but whether his splendor and public spirit are displayed in those things in which the majority of you can share. There you will find Meidias absolutely wanting.

« Last Edit: 14 Jan, 2020, 22:02:15 by billberg23 »


 

Search Tools