πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ' ἵν' ἂν πράττῃ τις εὖ → homeland is where life is good | homeland is where it is good | ubi bene, ibi patria

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 824764
    • Gender:Male
  • point d’amour
πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ' ἵν' ἂν πράττῃ τις εὖ (Aristophanes, Plutus 1151→ homeland is where life is good | homeland is where it is good | ubi bene, ibi patria
Literally, "For every homeland is where one does well"
« Last Edit: 25 Dec, 2018, 20:01:22 by billberg23 »


 

Search Tools