ορκισμένη παρθένα → geschworene Jungfrau, Schwurjungfrau

 

Search Tools