θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή → her quivering voice was held in check

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 852001
    • Gender:Male
  • point d’amour

τὴν γρηῢς χείρεσσι καταπρηνέσσι λαβοῦσα
γνῶ ῥ' ἐπιμασσαμένη, πόδα δὲ προέηκε φέρεσθαι·
ἐν δὲ λέβητι πέσε κνήμη, κανάχησε δὲ χαλκός,
ἂψ δ' ἑτέρωσ' ἐκλίθη· τὸ δ' ἐπὶ χθονὸς ἐξέχυθ' ὕδωρ.
τὴν δ' ἅμα χάρμα καὶ ἄλγος ἕλε φρένα, τὼ δέ οἱ ὄσσε
δακρυόφιν πλῆσθεν, θαλερὴ δέ οἱ ἔσχετο φωνή.


After taking the scar in her downturned hands, the old woman
recognized it after her touch, and released his foot from her hold.
His shin fell in the basin, and the bronze rang,
and tilted back to the other side, and water spilled on the ground.
Joy and pain together seized her φρήν, her two eyes
were filled with tears, and her quivering voice was held in check.

(Od. 19.467–72)


 

Search Tools