εὐναία → bedded, nest, anchor

Questionz

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
  • Gender:Male
Could anyone tell me what the translation of ευναια  is?
« Last Edit: 12 Mar, 2013, 23:39:56 by spiros »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
It has a number of different meanings, z.  As a feminine singular adjective, it could mean "bedded."  Or are you perhaps dealing with the noun for "nest," or "anchor"?  Here's the full story from the authoritative Liddell-Scott Greek Lexicon:
εὐναῖος, α, ον, (εὐνή)
in one's bed or couch, εὐ. [λαγώς] a hare in its form, X.Cyn.5.9; εὐ. [ἴχνη] traces of the form, ib.7, cf. S.Fr.174, Ichn. 226, Stratt.3 (dub. l.).
mostly of the marriage-bed, εὐ. δάμαρ, γαμέτας, A.Fr.383, E.Supp.1028 (lyr.); Κύπρις Id.Andr.179; εὐ. γάμοι A.Supp.332; ἄτα εὐ., of Helen, E.Andr.104 (eleg.); λέχος Critias 2.6 D.; θάλαμοι BCH29.412 (Callatis).
keeping one's bed, λύπᾳ εὐναία δέδεται ψυχά E.Hipp.160 (lyr.); εὐ. πτέρυγες brooding, of a bird on the nest, AP9.95 (Alph.).
εὐναία, ἡ, a nest (v. sub καρφηρός); but εὐναῖα, τά, bed, is f.l. in Orph.L.223.
personified, Εὐναίη, ἡ, the Spirit of Repose, Emp.123.1.
(εὐνή 11) of or for anchorage: hence, generally, steadying, guiding a ship, πηδάλια E.IT432 (lyr.).
as Subst., εὐναία, = εὐνή 11, an anchor, λίθος εὐναίης A.R.1.955: in pl., ib.1277.Questionz

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 2
  • Gender:Male

billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Ο.Κ. but notice that it doesn't mean "anchorage" itself, but rather "of anchorage," or "an anchor."  Are you translating Euripides or Aristophanes? 

Search Tools