Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας (ΕΕΜ) → Hellenic Society of Blood Transfusion

spiros · 1 · 1121

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832510
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας (ΕΕΜ) → Hellenic Society of Blood Transfusion

Η  ΕΕΜ  ιδρύθηκε  το  1997  με  σκοπό  την  προώθηση  της  έρευνας  σε  θέματα  που  αφορούν  τη  συλλογή, επεξεργασία  και  μετάγγιση  αίματος  και  την  συμβολή  στην  ασφαλέστερη  και  αποδοτικότερη  χρήση του  εθελοντικά  προσφερόμενου  αίματος. Προϋπόθεση  για  την  επιτυχία  των  στόχων  της  εταιρείας  ήταν  η  δημιουργία  γεφυρών  συνεργασίας  μεταξύ  των  επιστημόνων (ιατρών διαφόρων  ειδικοτήτων, νοσηλευτών, βιολόγων, τεχνολόγων)  που  συμμετέχουν  στην  επεξεργασία  και  την  μετάγγιση  του  αίματος  και  των  παραγώγων  του. Έτσι  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  συγκροτήθηκε  από  αιματολόγους, βιοπαθολόγους, αναισθησιολόγους, ορθοπεδικούς, χειρουργούς  και  επιστήμονες  μη  ιατρούς.

Οι  δραστηριότητες  της  Εταιρείας  περιλαμβάνουν  εκπόνηση μελετών, εκπαιδευτικά σεμινάρια,  διαμόρφωση  και  έκδοση  κριτηρίων  και  οδηγιών  για  την  επεξεργασία  και  τη  μετάγγιση  αίματος. Η  εταιρεία  καλλιέργησε  συνεργασίες  τόσο  με  ελληνικές  επιστημονικές  εταιρείες  διαφόρων ειδικοτήτων, στα  συνέδρια  των  οποίων  συμμετέχει, καθώς  και  με  Ευρωπαϊκές  αντίστοιχες  εταιρείες. Από  το  2001 η Εταιρεία  συμμετέχει  στο  δίκτυο  Ευρωπαϊκών  εταιρειών μετάγγισης (EuroNet – TMS) και  συνέβάλε  στην  συγγραφή  του  βιβλίου “Blood  Transfusion  in  Europe – The  White  Book”. Σε  συνεργασία  με  την  αντίστοιχη  Ιταλική  Εταιρεία, συμμετέχει  στην  έκδοση  του  επιστημονικού  περιοδικού “Blood  Transfusion” ως Affiliated  Society  Editors. Με  το Κέντρο  Αιμοδοσία  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  εκδίδει  το περιοδικό  “Αιμοδοσία  και  Μετάγγιση”. Στενή  συνεργασία  υπάρχει  και  με  το  δίκτυο  για  την  προώθηση  εναλλακτικών  μορφών  μεταγγισιοθεραπείας (ΝΑΤΑ  Network  for  the  Advancement  of  Transfusion  Alternatives)  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο του  οποίου  συμμετέχει  η  πρόεδρος  της  Εταιρείας. Στα  πλαίσια  προώθησης  του  αντικειμένου  της  μεταγγισιοθεραπείας  η  εταιρεία  δέχεται  τεκμηριωμένες  ερευνητικές  προτάσεις  με  στόχο  τη  χρηματοδότησή  τους.
http://www.hsbt.gr/ 

Search Tools