Γλωσσάρι ιστολογίας-εμβρυολογίας

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 853581
    • Gender:Male
  • point d’amour
Γλωσσάρι ιστολογίας-εμβρυολογίας

Αίμα = τύπος συνδετικού ιστού, του οποίου η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία είναι το πλάσμα

Βλεννώδης συνδετικός ιστός = εμβρυϊκού τύπου συνδετικός ιστός με άφθονη εξωκυττάρια θεμέλια ουσία και κύτταρα με αστεροειδές σχήμα

Γλυκοζαμινογλυκάνες = μη διακλαδιζόμενες αλυσίδες πολυσακχαριτών, που σχηματίζουν την ενυδατωμένη ζελατινοειδή θεμέλια ουσία των στηρικτικών

Δικτυωτά κύτταρα = ινοβλάστες που σχηματίζουν τις δικτυωτές ίνες στο λεμφικό ιστό και στο μυελό των οστών

Δικτυωτές ίνες ή ρετικουλίνες = κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ που στηρίζει τα κύτταρα αρκετών κυτταροβριθών οργάνων

Δικτυωτός συνδετικός ιστός = συνδετικός ιστός που αποτελείται από δοκίδες δικτυωτών ινών επενδυμένες με δικτυωτά κύτταρα

πάνω

Ελαστικές ίνες = ίνες ελαστίνης, χρωματίζονται με το κυανό της τολουϊδίνης και τη χρώση van Gieson , αποτελούνται από οξυταλάνη, ελαυνίνη και ελαστίνη

Ελαστικός συνδετικός ιστός = συνδετικός ιστός που αποτελείται από παράλληλες δεσμίδες ελαστικών ινών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κολλαγόνες ίνες και ινοβλάστες

Ενεργοποιημένες ινοβλάστες = οι ινοβλάστες που ανιχνεύονται κατά την επούλωση τραυμάτων

Εξωκυττάρια θεμέλια ουσία = το περικυτταρικό κάλυμμα, το οποίο περιβάλλει την κυτταρική μεμβράνη στα περισσότερα κύτταρα, η ουσία που παρεμβάλλεται μεταξύ των κυττάρων των στηρικτικών ιστών και η βασική μεμβράνη, αποτελείται από ινιδικές και δομικές (πολύ-προσκολλητικές) γλυκοπρωτεϊνες που περιβάλλονται από γλυκοζαμινογλυκάνες.

πάνω

Ίνες του συνδετικού ιστού = οι κολλαγόνες, οι δικτυωτές και οι ελαστικές ίνες

Ινοβλάστη = ο κυτταρικός τύπος που απαντάται σε όλα τα είδη συνδετικού ιστού και εκκρίνει ενεργά κολλαγόνο

Ινοκύτταρα = γηρασμένες ινοβλάστες, που παρουσιάζουν χαμηλή συνθετική δραστηριότητα

Ινονεκτίνη (φιμπρονεκτίνη)= πρωτεΐνη που συντίθεται από τις ινοβλάστες και μεσολαβεί στην προσκόλληση μεταξύ μεγάλης ποικιλίας κυτταρικών τύπων με τα συστατικά της ΕΘΟ.

Ιντεγκρίνες = διαμεμβρανικές συνδετικές πρωτείνες της κυτταρικής επιφάνειας, με τις οποίες τα κύτταρα αλληλεπιδρούν με την ΕΘΟ

Κολλαγόνα = τα σημαντικότερα ινιδικά συστατικά της ΕΘΟ, χρωματίζονται με την ηωσίνη, την τρίχρωμη χρώση Mallory - Azan , την τρίχρωμη χρώση Masson και το ερυθρό του Sirius .

Λαμινίνη = το κύριο συστατικό των βασικών μεμβρανών

Λευκοκύτταρα = τα εμπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος

Λιπώδη κύτταρα = σφαιρικά κύτταρα που περιέχουν ένα μεγάλο λιποσταγονίδιο που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του κυτταροπλάσματος, ενώ ο πυρήνας παρεκτοπίζεται

Λιπώδης συνδετικός ιστός = ιστός που αποταμιεύει λίπος και παίζει ρόλο στη θερμορρύθμιση των νέων ατόμων. Διακρίνονται δύο τύποι: ο μονόχωρος (κοινός ή κίτρινος) και ο πολύχωρος λιπώδης ιστός (φαιό λίπος).

πάνω

Μακροφάγα = φαγοκύτταρα που προέρχονται από τα μονοκύτταρα του αίματος

Μεσέγχυμα = ο αδιαφοροποίητος διάμεσος ιστός του εμβρύου

Μεσεγχυματικά κύτταρα = κύτταρα του εμβρύου που έχουν ατρακτοειδές ή αστεροειδές σχήμα και φέρουν αποφυάδες και μπορούν να διαφοροποιηθούν προς όλα τα είδη κυττάρων του συνδετικού ιδτού

Μυοϊνοβλάστες = συσταλτά κύτταρα τύπου ινοβλάστης, που ανιχνεύονται κατά την επούλωση τραυμάτων

Νευροεξώδερμα = κύτταρα που σχηματίζουν τη νευρική ακρολοφία

Πλασματοκύτταρα = διαφοροποιημένα Β λεμφοκύτταρα που παράγουν αντισώματα

Πολύ-προσκολλητικές (δομικές) γλυκοπρωτεΐνες = πρωτεΐνες της ΕΘΟ που φέρουν πολλαπλές θέσεις πρόσδεσης για διαφορετικά ιστικά στοιχεία και υδατάνθρακες

Πυκνός συνδετικός ιστός = ο τύπος συνδετικού ιστού που αποτελείται από κολλαγόνες ίνες σε πυκνή διάταξη και λίγα κύτταρα

πάνω

Σιτευτικά ( mast cells ) = ωοειδή κύτταρα που χαρακτηρίζονται από μεταχρωμασία και περιέχουν κοκκία ισταμίνης

Συνδετικός ιστός = ετερογενής ομάδα ιστικών υποτύπων, που περιλαμβάνει τους σκελετικούς ιστούς (χονδρικός, οστίτης), το αίμα και το στηρικτικό ιστό

Φιμπρονεκτίνη (Ινονεκτίνη) = πρωτεΐνη που συντίθεται από τις ινοβλάστες και μεσολαβεί στην προσκόλληση μεταξύ μεγάλης ποικιλίας κυτταρικών τύπων με τα συστατικά της ΕΘΟ.

Χαλαρός συνδετικός ιστός = ο συνηθέστερος τύπος συνδετικού ιστού, πλούσιος σε κύτταρα και θεμέλια ουσία


http://emed.med.uoa.gr/application/syllabus_I/sindetikos_istos/glossary.htm#m


 

Search Tools