στο σκοτάδι όλες οι γυναίκες είναι ίδιες → all women are the same in the dark, all women are the same when the lights go out

P0waN

 • Jr. Member
 • **
  • Posts: 121
Ρητό που αποδίδεται νομίζω στο Διογένη τον κυνικό.

Πώς μπορούμε να το πούμε στα Αγγλικά;
Υπάρχει κάποιο αντίστοιχο ιδίωμα ή έκφραση;
« Last Edit: 07 Jul, 2021, 17:50:50 by spiros »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 835229
  • Gender:Male
 • point d’amour
all women are the same in the dark, all women are the same when the lights go out

A woman once said to Philip, who was trying to force her to come to him against her will, "Let me go. All women are the same when the lights are out." This is well said as an answer to adulterous and licentious men, but the wedded wife ought especially when the light is out not to be the same as ordinary women, but, when her body is invisible, her virtue, her exclusive devotion to her husband, her constancy, and her affection, ought to be most in evidence
Coniugalia praecepta

γυνή τις πρὸς τὸν Φίλιππον ἄκουσαν ἐφελκόμενον αὐτὴν ‘ἄφες μ᾽’ εἶπε: ‘πᾶσα γυνὴ τοῦ λύχνου ἀρθέντος ἡ αὐτή ἐστι.'’ τοῦτο πρὸς τοὺς μοιχικοὺς καὶ ἀκολάστους εἴρηται καλῶς, τὴν δὲ γαμετὴν δεῖ μάλιστα τοῦ φωτὸς ἀρθέντος εἶναι μὴ τὴν αὐτὴν ταῖς τυχούσαις γυναιξίν, ἀλλὰ φαίνεσθαι τοῦ σώματος μὴ βλεπομένου τὸ σῶφρον αὐτῆς καὶ ἴδιον τῷ ἀνδρὶ καὶ τεταγμένον καὶ φιλόστοργον.
Γαμικά παραγγέλματα 

Search Tools