phasor (phase + vector) → φασεοδιάνυσμα, φασιδιάνυσμα, φασιάνυσμα; (ΕΛΕΤΟ/ΓΕΣΥ - Κρίση Μελών Αρ.7)

valeon · 13 · 7792

valeon

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13957
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
ΕΛΕΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΓΕΣΥ)


Κρίση Μελών αρ.7
ΚΜ-07/2011-03-02


ΘΕΜΑ:  Κρίση και σχόλια μελών της ΕΛΕΤΟ για ελληνικούς όρους

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική λήψη απαντήσεων το αργότερο ως τις 27-03-2011.

Ύστερα από εισήγηση της ΜΟΤΟ «Μόνιμης Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας» (συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ) το ΓΕΣΥ υποβάλλει στη διαδικασία της Κρίσης Μελών, τους όρους του ακόλουθου Πίνακα, οι οποίοι περιλαμβάνουν ως συνθετικό τον όρο phasor.

Σχηματισμός του αγγλικού όρου

phase + vector > phas(e) (vect)or   >  phasor

Πρόκειται δηλαδή για ένα σύμμειγμα, που θυμίζει διάνυσμα / άνυσμα (vector).

Ορισμός της έννοιας
phasor:  διάνυσμα στο επίπεδο των μιγαδικών αριθμών, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την αρχή των αξόνων – όπου βρίσκεται η αρχή του – με κυκλική συχνότητα ω και αρχική φάση φ και του οποίου το πραγματικό μέρος αποτελεί ένα αρμονικό φυσικό μέγεθος με κυκλική συχνότητα ω
Μαθηματική διατύπωση του ορισμού ενός phasor R είναι: R = ρ ej(ωt+φ) = ρ cos(ωt+φ) +j ρ sin(ωt+φ)Ιστορικό τυποποίησης
Η μονολεκτική απόδοση του όρου phasor στα ελληνικά είχε απασχολήσει το συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 «Ορολογία Ακουστικής», στα τέλη της 10ετίας του 80, το οποίο απέρριψε προτάσεις όπως τα συμμείγματα:

φάση + διάνυσμα  >  φάσ(η) (διάν)υσμα  >  φάσυσμα
φάση + διάνυσμα  >  φάσ(η) (διάνυ)σμα  >  φάσισμα

και τελικά υιοθέτησε το προσαρμοσμένο δάνειο φάσορας καλύπτοντας την ανάγκη συγκεκριμένου προτύπου. Δεν χρησιμοποιήθηκε, όμως, πολύ η απόδοση αυτή, ενώ χρησιμοποιήθηκε παράλληλα ο διλεκτικός όρος φασικό διάνυσμα (π.χ. στο Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας του ΕΚΠΑ).

Ανασκόπηση από τη ΜΟΤΟ
Η ΜΟΤΟ εξέτασε πρόσφατα το θέμα της αναζήτησης μονολεκτικού όρου σύμφωνου με τους μηχανισμούς σχηματισμού ελληνικών όρων και με το σκεπτικό ότι το διάνυσμα έχει και συνώνυμό του το απλό άνυσμα κατέληξε στα ακόλουθα υποψήφια κανονικά σύνθετα:

φάσεως + διάνυσμα  >  φασε- + ο + διάνυσμα     >  φασεοδιάνυσμα
φάσις + διάνυσμα     >  φασι- + (ο) + διάνυσμα   >  φασιδιάνυσμα
φάσις + άνυσμα       >  φασι- + (ο) + άνυσμα      >  φασιάνυσμα

Οι προτεινόμενοι όροι έχουν ως δεύτερο συνθετικό την λέξη (δι)άνυσμα, που δίνει την δυνατότητα παραγωγής επιθέτου με δεύτερο συνθετικό ακριβώς το επίθετο (δι)ανυσματικός.

1. phasor
διάνυσμα στο επίπεδο των μιγαδικών αριθμών, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την αρχή των αξόνων – όπου βρίσκεται η αρχή του – με κυκλική συχνότητα ω και αρχική φάση φ και του οποίου το πραγματικό μέρος αποτελεί ένα αρμονικό φυσικό μέγεθος με κυκλική συχνότητα ω

Επιλογή ελληνικού όρου από: φασεοδιάνυσμα, φασιδιάνυσμα, φασιάνυσμα
Πρόταση άλλου όρου:

2. phasor representation
παράσταση ενός τέτοιου διανύσματος

Επιλογή ελληνικού όρου από: φασεοδιανυσματική παράσταση, φασιδιανυσματική παράσταση, φασιανυσματική παράσταση
Πρόταση άλλου όρου:

3. phasor analysis
ανάλυση ενός τέτοιου διανύσματος στις συνιστώσες του

Επιλογή ελληνικού όρου από: ανάλυση φασεοδιανύσματος, ανάλυση φασιδιανύσματος, ανάλυση φασιανύσματος
Πρόταση άλλου όρου:

4. phasor synthesis
σύνθεση ενός τέτοιου διανύσματος από τις συνιστώσες του

Επιλογή ελληνικού όρου από: σύνθεση φασεοδιανύσματος, σύνθεση φασιδιανύσματος, σύνθεση φασιανύσματος
Πρόταση άλλου όρου:

5. phasor diagram
διάγραμμα που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα τέτοια διανύσματα και τις μεταξύ τους σχέσεις ή πράξεις

Επιλογή ελληνικού όρου από: φασεοδιανυσματικό διάγραμμα, φασιδιανυσματικό διάγραμμα, φασιανυσματικό διάγραμμα
Πρόταση άλλου όρου:

6. phasor calculus, phasor analysis
το κεφάλαιο του μαθηματικού λογισμού των διανυσμάτων αυτών (συνώνυμο του λογισμού: ανάλυση)

Επιλογή ελληνικού όρου από: φασεοδιανυσματικός λογισμός, φασιδιανυσματικός λογισμός, φασιανυσματικός λογισμός και από φασεοδιανυσματική ανάλυση, φασιδιανυσματική ανάλυση, φασιανυσματική ανάλυση

Πρόταση άλλου όρου:

Καλούνται όσα μέλη της ΕΛΕΤΟ επιθυμούν, να επιστρέψουν το έγγραφο συμπληρωμένο με τις απόψεις/προτάσεις τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και την συγκέντρωση όλων των απαντήσεων, η ΜΟΤΟ θα συζητήσει όλες τις προτάσεις και θα οριστικοποιήσει την απόφασή της που θα εγκριθεί και από το ΓΕΣΥ.

Για το ΓΕΣΥ
Κ. Βαλεοντής


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 848646
  • Gender:Male
 • point d’amour
Δεν με ενθουσιάζουν οι συγκεκριμένες λέξεις. Βέβαια είναι δύσκολο να βρει κανείς κάτι καλύτερο που να καλύπτει την έννοια. Σίγουρα όχι φασιάνυσμα (ακούω λίγο... φασιανό). Το φασιδιάνυσμα καλύτερο, και ακόμη καλύτερο το φασεοδιάνυσμα.wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73263
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Κι εγώ το φασεοδιάνυσμα προτιμώ γιατί νομίζω πως είναι σαφέστερο.
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


valeon

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13957
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73263
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Ναι. Δεν σου στέλνω το έντυπο, Κώστα, γιατί δεν μπορώ να τεκμηριώσω αυτό που ψηφίζω, αφού βασίζομαι στο ένστικτό μου και όχι σε επιστημονικά επιχειρήματα.
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


Asdings

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4118
  • Gender:Male
 • unte þeina ist þiudangardi jah mahts
Κώστα, κι εγώ προτιμώ το "φασεοδιάνυσμα", ακριβώς για τους λόγους που προανέφεραν οι εκλεκτοί συνάδελφοι. Προσθέτω, επίσης, ότι το "φασεοδιάνυσμα" θα μπορούσε να είναι και "φασιοδιάνυσμα" (πβ. φύσις > φυσιο-λογία, κίνησις > κινησιο-τυπία κ.ά.), αφού τα τριτόκλιτα σε -ις σχηματίζουν συχνά τα σύνθετά τους με αυτό τον τρόπο. Τυπικά φαίνεται ορθό το "φασεοδιάνυσμα" (πβ. φράσις > φρασεο-λογία κ.ά.), αλλά πβ. το ζήτημα που έχει προκύψει μεταξύ "μεταφρασεολογίας" και "μεταφρασιολογίας"...
In dubio pro reo


valeon

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13957
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Βίκυ, αφού και οι τρεις αποδόσεις είναι γλωσσικά-γλωσσολογικά ορθές και προτείνονται ως υποψήφιοι όροι από ειδικό όργανο που ασχολήθηκε με τις έννοιες, αν πρόκειται να επιλέξεις μία από αυτές τις τρεις αποδόσεις, το δικό σου κριτήριο μπορεί να είναι και μόνο η ακουστική αισθητική των όρων σύμφωνα με το δικό σου "αυτί".

Παναγιώτη, το σκεφτήκαμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε υποψήφιο και το φασιοδιάνυσμα, γιατί είναι επίσης γλωσσικά ορθό και δεν αποκλίνει από την έννοια που θέλουμε να αποδώσουμε. Δεν το βάλαμε, πρώτον  γιατί στους ορολογικούς νεολογισμούς που δημιουργούμε σήμερα προτιμούμε το -ιο- σε περιπτώσεις σύνθεσης όπου το πρώτο συνθετικό λήγει σε -ιο(ς) ή -ία (όπως πλαίσιο + ποιώ → πλαισιοποιώ, σημασία + λέγω → σημασιολογία και δεύτερον γιατί κάναμε ακριβώς τη συζήτηση της διαφοράς μεταξύ των γλωσσολόγων για τους όρους  μεταφρασεολογία - μεταφρασιολογία, όπου οι περισσότεροι τελικά προτιμούν την μεταφρασεολογία.wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73263
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Βίκυ, αφού και οι τρεις αποδόσεις είναι γλωσσικά-γλωσσολογικά ορθές και προτείνονται ως υποψήφιοι όροι από ειδικό όργανο που ασχολήθηκε με τις έννοιες, αν πρόκειται να επιλέξεις μία από αυτές τις τρεις αποδόσεις, το δικό σου κριτήριο μπορεί να είναι και μόνο η ακουστική αισθητική των όρων σύμφωνα με το δικό σου "αυτί".

Ωραία, λοιπόν. Με σώας τας φρένας και την ακοή μου, μένω στο φασεοδιάνυσμα και τα παράγωγά του. :-)
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


toraki

 • Newbie
 • *
  • Posts: 78
  • Gender:Female
Από τα προτεινόμενα, θα επέλεγα το φασεοδιάνυσμα, πάντως  το φάσυσμα αν δεν θύμιζε κάτι άλλο με αρνητική σημασία και αν είχε προτιμηθεί από τους ενδιαφερόμενους τότε, δεν θα το απέρριπτα...


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 848646
  • Gender:Male
 • point d’amour
Αυτές οι άτιμες συνεκδοχές και οι ομοηχίες μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά πάντως ;)

Γι' αυτό και οι μεγάλες εταιρείες, πριν λανσάρουν ένα νέο προϊόν στην παγκόσμια αγορά, κάνουν έλεγχο συνεκδοχών (connotation checking) για μια λίστα υποψηφίων ονομασιών. Θα ήταν μάλλον παράλογο να μη γινόταν το ίδιο στην οροδοσία.


Asdings

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4118
  • Gender:Male
 • unte þeina ist þiudangardi jah mahts
Αυτές οι άτιμες συνεκδοχές και οι ομοηχίες μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά πάντως ;)

Ε, ναι! Φαντάζεσαι, αυτόν που ασχολείται με "φασύσματα" να τον λέγανε... "φασύστα";

κάναμε ακριβώς τη συζήτηση της διαφοράς μεταξύ των γλωσσολόγων για τους όρους  μεταφρασεολογία - μεταφρασιολογία, όπου οι περισσότεροι τελικά προτιμούν την μεταφρασεολογία.

Πράγματι είναι όπως το λες, αλλά δεν ξέρω αν οι περισσότεροι έχουν και δίκιο... Άλλο τα νούμερα, άλλο η ουσία... Εγώ, πάντως, θεωρώ ότι το δίλημμα είναι μεγάλο.
« Last Edit: 11 Mar, 2011, 13:10:38 by Asdings »
In dubio pro reo


valeon

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 13957
  • Gender:Male
 • Κώστας Βαλεοντής <Φυσική, Tηλ/νίες, ΙΤ, Ορολογία>
Αποτελέσματα της Κρίσης Μελών αρ.7 και Απόφαση της ΜΟΤΟ

Ανταποκρίθηκαν: 18 μέλη
Υπερψήφισαν την πρώτη εκδοχή (φασεοδιάνυσμα, ...): 14 μέλη
Υπερψήφισαν τη δεύτερη εκδοχή (φασιδιάνυσμα, ...):     2 μέλη
Υπερψήφισαν την τρίτη εκδοχή (φασιάνυσμα, ...):          2 μέλη

Η ΜΟΤΟ υιοθέτησε την πλειοψηφήσασα (πρώτη) εκδοχή. Δηλαδή:

phasor φασεοδιάνυσμα
phasor representationφασεοδιανυσματική παράσταση
phasor analysisανάλυση φασεοδιανύσματος
phasor synthesisσύνθεση φασεοδιανύσματος
phasor diagramφασεοδιανυσματικό διάγραμμα
phasor calculus, phasor analysis φασεοδιανυσματικός λογισμός, φασεοδιανυσματική ανάλυση


 

Search Tools