ἀπορράπτειν τὸ Φιλίππου στόμα ὁλοσχοίνῳ ἀβρόχῳ → sew up Philip's mouth with an unsoaked rush, stop Philip's mouth with an unsoaked rush, shut one's mouth without any trouble

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 823599
    • Gender:Male
  • point d’amour
ἀπορράπτειν τὸ Φιλίππου στόμα ὁλοσχοίνῳ ἀβρόχῳ → stop Philip's mouth with an unsoaked rush, without any trouble
(for rushes were soaked to make them tough) (Aeschines [4th cent. BCE], The Embassy 2.21.10)
ὁλόσχοινος - Ancient Greek (LSJ)

καὶ Κίμωνος εἰπόντος ὅτι φοβοῖτο μὴ δικαιολογούμενος περιγένοιτο ἡμῶν ὁ Φίλιππος, πηγὰς δὴ λόγων ἐπηγγέλλετο, καὶ περὶ τῶν δικαίων τῶν ὑπὲρ Ἀμφιπόλεως καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ πολέμου τοιαῦτα ἐρεῖν ἔφη, ὥστε ἀπορράψειν τὸ Φιλίππου στόμα ὁλοσχοίνῳ ἀβρόχῳ, καὶ πείσειν Ἀθηναίους μὲν καταδέξασθαι Λεωσθένην, Φίλιππον δ᾿ Ἀθηναίοις Ἀμφίπολιν ἀποδοῦναι.

and when Cimon remarked that he was afraid Philip would get the better of us in arguing his claims., Demosthenes promised fountains of oratory, and said that he was going to make such a speech about our claims to Amphipolis and the origin of the war that he would sew up Philip’s mouth with an unsoaked rush, and he would persuade the Athenians to permit Leosthenes to return home, and Philip to restore Amphipolis to Athens.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Dh_EDzHQphwJ:https://www.loebclassics.com/view/aeschines-embassy/1919/pb_LCL106.177.xml+&cd=11&hl=en&ct=clnk&gl=gr
« Last Edit: 04 Apr, 2021, 12:30:58 by billberg23 »


 

Search Tools