εισάγετε ή εισαγάγετε; (προστακτική αορίστου) → εισαγάγετε (εναλλακτικά: πληκτρολογήστε, δακτυλογραφήστε, δώστε, καταχωρίστε, καταχωρήστε, γράψτε)

mariapar · 32 · 70150

mariapar

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1898
  • Gender:Female
Αν η προστακτική αορίστου είναι "εισάγετε", όπως το γράφουν πολλοί, τότε η προστακτική ενεστώτα πώς είναι;

Δυο παραδείγματα (για την αντιδιαστολή):

α) Εισ****** κάθε φορά τα στοιχεία...

β) Επιλέξτε την καρτέλα, κάντε κλικ στο πεδίο και ειισ****** τον κωδικό

« Last Edit: 08 Jul, 2012, 17:50:33 by spiros »
One finger cannot lift a pebble (Native American proverb)


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 849784
  • Gender:Male
 • point d’amour
α) Εισαγάγετε κάθε φορά τα στοιχεία. [Διότι εδώ το «κάθε φορά» προσδίδει στιγμιαία διαδικασία εάν δεν απατώμαι]

αλλά

α.1) Από δω και στο εξής να εισάγετε τα στοιχεία.

β) Επιλέξτε την καρτέλα, κάντε κλικ στο πεδίο και εισαγάγετε τον κωδικό

Συνημμένο από τον Μπαμπινιώτη.

άγω - αγάγω. Το ρ. άγω χρησιμοποιείται στη σύγχρονη Ελληνική ως σύνθετο με προθέσεις («προρρηματικά»). Τα κυριότερα από αυτά τα σύνθετα δίδονται κατωτέρω με τη μορφή πίνακα Εδώ αξίζει να επισημανθεί η δυσκολία που προκύπτει συνήθ. -και που γεννά συχνά λάθη στη χρήση κυρ. των τύπων με θα / να (μέλλοντες και υποτακτικές ενεστώτα - αορίστου), πότε λέμε θα εισάγει και πότε θα εισαγάγει πότε να διεξάγουμε και πότε να διεξαγάγουμε· και κοντά στο έχει παραγάγει υπάρχει «έχει παράγει»: Μνημονικά και πρακτικά, για να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία, αρκεί να θυμούμαστε ότι οι διπλασιασμένοι τύποι με το αγαγ-· χρησιμοποιούνται για πράξη στιγμιαία, συνοπτική, μη επαναλαμβανόμενη («για μία φορά»)· αντιθέτως, οι αδιπλασίαστοι τύποι με το αγ-· χρησιμοποιούνται για πράξη συνεχή, συχνή, επαναλαμβανόμενη («για πολλές φορές») Παραδείγματα: Η αντιπροσωπία θα εισάγει αυτοκίνητα από τη Γερμανία κάθε χρόνο, αλλά Η αντιπροσωπία θα εισαγάγει αυτοκίνητα από τη Γερμανία μόνο εφέτος-Το Πολυτεχνείο ανέλαβε εφέτος να διεξαγάγει μια έρευνα για το περιβάλλον, αλλά Το Υπουργείο ζήτησε από το πολυτεχνείο να διεξάγει συνεχείς έρευνες για το περιβάλλον, που θα χρηματοδοτεί το ίδιο ~ Ας σημειωθεί ότι το Πολυτεχνείο έχει διεξαγάγει ήδη μια τέτοια μεγάλη έρευνα Προσοχή: Με τα έχω/ είχα / θα έχω χρησιμοποιείται πάντα ο διπλασιασμένος τύπος: έχω εισαγάγει, είχε παραγάγει. θα είχες εξαγάγει. Όπως. αντιθέτως, όταν δεν υπάρχει τίποτε μπροστά από το ρήμα. χρησιμοποιείται πάντοτε ο τύπος αγ· εισάγει αυτοκίνητα / παράγουμε προϊόντα / διεξάγουμε

Σχετικές συζητήσεις:
Οι χρόνοι του ρήματος «παράγω»
Υπάρχει τύπος «θα παράξω»;
αναπαράγω, αναπαραγάγω ή αναπαράξω;
παρέχω, παρέξει, παρέξουν, παρέξουμε, παρέξετε (αντί για παράσχει, παράσχουν, παράσχουμε, παράσχετε);
« Last Edit: 18 Nov, 2020, 15:15:58 by spiros »wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73333
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Χωρίς να διαφωνώ με την εξήγηση του Σπύρου, έχω πάμπολλες ενστάσεις όσον αφορά τη συνεχή χρήση του ρήματος «εισάγω» στις περιπτώσεις σαν αυτή που μας δίνει η Μαρία. Χάθηκε το «δώστε» ή «καταχωρίστε» ή «γράψτε»;
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 849784
  • Gender:Male
 • point d’amour
Ή πληκτρολογήστε / δακτυλογραφήστε. Ωστόσο, το ερώτημα είναι βάσιμο και σημαντικό, διότι δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις αυτές οι λέξεις, διότι η εισαγωγή μπορεί να μη γίνετε από πληκτρολόγιο, να γίνεται π.χ. από οθόνη αφής, μέσω ομιλίας που μετατρέπεται σε κείμενο, κτλ.

Από Microsoft:

Enter Disc   Εισαγωγή δίσκου   Windows Vista SP1
Enter PIN.   Εισαγάγετε αριθμό PIN.   Windows 7
Enter PIN:   Εισαγωγή αριθμού PIN:   Windows 7
enter text   Πληκτρολόγηση κειμένου   Office Shared Services (OSS) 2007 SP2
Enter URL:   Εισαγωγή διεύθυνσης URL:   Windows Vista SP1
Enter Code   Εισαγωγή κωδικού   Windows 7
Site Enter   Είσοδος στην τοποθεσία   Office System 2010 SP1
Enter date   Εισαγάγετε την ημερομηνία   Office System 2010
Enter Date   Πληκτρολογήστε ημερομηνία   Office System 2010 SP1
Enter Dates   Καταχώρηση ημερομηνιών   Microsoft Online Services
http://www.microsoft.com/language/en-us/Search.aspx?sString=enter&langID=el-gr
« Last Edit: 08 Jul, 2012, 17:55:32 by spiros »mariapar

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1898
  • Gender:Female
...
 Επιλέξτε την καρτέλα, κάντε κλικ στο πεδίο και εισαγάγετε τον κωδικό

Αυτό ήθελα να επαληθεύσω. Ευχαριστώ, Σπύρο! Έχει γεμίσει ο τόπος από κείμενα με διατυπώσεις του τύπου "κάντε κλικ και εισάγετε". Είχα αρχίσει να αμφιβάλλω λόγω του καταιγισμού...

Edit: Συμφωνώ μαζί σου για τα ρήματα, Βίκυ. Ωστόσο αναφέρομαι κυρίως σε μνήμες πελατών, τη διατύπωση των οποίων αναγκαστικά ακολουθούμε...
One finger cannot lift a pebble (Native American proverb)


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 849784
  • Gender:Male
 • point d’amour
Κάτι που γίνεται άπαξ, στιγμιαία και ουχί κατ' επανάληψη, είναι πάντοτε εισαγάγετε. Κλασικότατο παράδειγμα μια πρόταση που ξεκινάει με Εισαγάγετε...


vmelas

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 4932
  • Gender:Female
Κάποια Kαθημερινά Λάθη
(Μέρος Τρίτο)

Το ρήμα άγω
Το ρήμα άγω σπάνια στη Νεοελληνική συναντάται ως απλό, είναι όμως πολύ εύχρηστο ως σύνθετο με όλες σχεδόν τις προθέσεις. Καθημερινή, για παράδειγμα, είναι η χρήση των σύνθετων ρημάτων: απάγω, διάγω, εισάγω, εξάγω, ενάγω, προάγω, παράγω, προσάγω, συνάγω.

Κατά τη χρήση των σύνθετων αυτών ρημάτων παρατηρούνται σήμερα επαναλαμβανόμενα λάθη, τα οποία οφείλονται στις ανωμαλίες που το ρήμα άγω παρουσίαζε στην Αρχαία Ελληνική στο σχηματισμό των χρόνων του και στην προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα από κάποιους για την εξομάλυνση του ρήματος.  Στην Αρχαία Ελληνική το άγω είχε Αόριστο ήγαγον, που στη Δημοτική μετατρέπεται σε ήγαγα: π.χ. εξάγω - εξήγαγα, απάγω - απήγαγα, προάγω - προήγαγα, διάγω - διήγαγα, παράγω - παρήγαγα.

Όσοι επιχειρούν να εξομαλύνουν το ρήμα, έπλασαν στον Αόριστο τον τύπο -ήξα: π.χ. εξήξα, εισήξα, παρήξα, προήξα και στην υποτακτική να εξάξω αντί εξαγάγω, να εισάξω αντί εισαγάγω, να παράξω αντί παραγάγω, να προάξω αντί προαγάγω. Οι δημοτικοφανείς αυτοί τύποι έχουν απορριφθεί από το γλωσσικό αισθητήριο του ελληνικού λαού, γιατί είναι κακόηχοι και σε πολλά από τα σύνθετα ουδέποτε έγιναν ανεκτοί. Ενώ, για παράδειγμα, από κάποιους χρησιμοποιούνται οι τύποι παράξαμε - να παράξω, εισάξαμε - να εισάξω ακόμα και το εξάξαμε - να εξάξω, από κανένα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τύποι όπως το απάξαμε, διεξάξαμε, προσάξαμε, ανάξαμε ή να ενάξω, να διεξάξω, να απάξω.

Γι' αυτό σήμερα η προσπάθεια για εξομάλυνση του ρήματος άγω και των συνθέτων του έχει εγκαταλειφθεί και καθιερώθηκαν ως ορθοί οι τύποι που προέρχονται από τον αρχαίο Αόριστο ήγαγον: απήγαγα - να απαγάγω, εισήγαγα - να εισαγάγω, διεξήγαγα - να διεξαγάγω, ανήγαγα - να αναγάγω, συνήγαγα - να συναγάγω.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το ρήμα άγω είναι ένα από τα ελάχιστα ρήματα που στη Νεοελληνική διατηρούν τη χρονική αύξηση στον Παρατατικό και τον Αόριστο, όταν αυτή τονίζεται. Ενώ, για παράδειγμα, τα ρήματα αγαπώ, ακούω, αμείβω στον Παρατατικό και τον Αόριστο είναι αντιστοίχως αγαπούσα - αγάπησα, άκουα - άκουσα, άμειβα - άμειψα, στα ρήματα παράγω, εισάγω, προάγω έχουμε Παρατατικό και Αόριστο παρήγα - παρήγαγα, εισήγα - εισήγαγα, προήγα - προήγαγα. Η χρονική όμως αύξηση η χάνεται στους τύπους που δεν τονίζεται: εισήγαγαν αλλά εισαγάγαμε, παρήγες αλλά παράγαμε.

Ένα άλλο λάθος στη χρήση του ρήματος άγω και των συνθέτων του οφείλεται στο ότι πολλοί χρήστες της Νεοελληνικής δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στους τύπους που παράγονται από το θέμα του Ενεστώτα που είναι αγ- και στους τύπους που παράγονται από το θέμα του Αορίστου που είναι αγαγ-. Οι τύποι που παράγονται από το θέμα αγ- σημαίνουν μια ενέργεια που γίνεται εξακολουθητικά ή κατ' επανάληψη: π.χ. Η Κύπρος  εισάγει κάθε χρόνο χιλιάδες αυτοκίνητα και εξάγει μεγάλες ποσότητες πατατών. Ενώ οι τύποι που παράγονται από το θέμα αγαγ- σημαίνουν μια ενέργεια που γίνεται μια φορά ή στιγμιαία: π.χ. Η Κύπρος φέτος δεν αποκλείεται να εισαγάγει και νερό από το εξωτερικό και να εξαγάγει μπανάνες.

Παραθέτω στη συνέχεια συγκεντρωμένους τους ορθούς χρόνους δυο ρημάτων σύνθετων με το άγω, στη χρήση των οποίων συχνά είναι τα λάθη:

Και κάποια παραδείγματα ορθής χρήσης του ρήματος: Η Κύπρος από τα αρχαία χρόνια παρήγε ωραία κρασιά. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε να διεξάγει αντικειμενική έρευνα κάθε φορά που υποβάλλονται συγκεκριμένες καταγγελίες. Θα σε προαγάγω, όταν συμπληρώσεις δέκα χρόνια υπηρεσίας. Δεν είναι σωστό οι κρατούντες να προάγουν τους δικούς τους. Θα εισαγάγουμε μετρήσιμα κριτήρια. Στόχος μας είναι να παράγουμε τόσες ποσότητες όσες μας είναι αναγκαίες.
Του Γαβριήλ Μηνά
Φιλόλογου

Σημ: Οι αναγνώστες μπορούν να υποβάλλουν τις δικές τους απορίες στη Σύνταξη της οτ, οι οποίες θα απαντώνται στα Γλωσσικά Σημειώματα.


Πηγή: "Γλωσσικά σημειώματα"


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 849784
  • Gender:Male
 • point d’amour

mariapar

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1898
  • Gender:Female


wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73333
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Αυτά γίνονται όταν αποφεύγουμε να μιλήσουμε και να γράψουμε σε απλά Ελληνικά για να μη μας πούνε αμαθείς και αμόρφωτους. Λες και χάθηκαν οι προστακτικές: δώστε, πληκτρολογήστε, καταχωρίστε, πείτε μας κ.λπ.
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)wings

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 73333
  • Gender:Female
 • Vicky Papaprodromou
Για το enter πρότεινα νωρίτερα διαφορετικές αποδόσεις. Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν «εισάγαγε το όνομά σου στο πεδίο Χ».
Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής. (Γιώργος Ιωάννου)


evdoxia

 • Translator | Reviewer | Merenda |
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 2316
  • Gender:Female
Περσινά ξινά σταφύλια, το ξέρω, αλλά λόγω professional perversion που λέγαμε τις προάλλες:

εάν θέλαμε να κρατήσουμε τη μετάφραση του "enter" ως "εισάγω", τότε σύμφωνα με το http://modern-greek-verbs.tripod.com/eisago.html δεν θα έπρεπε να γράψουμε:

You have entered wrong name = Εισηγάγατε λανθασμένο όνομα (δεν μιλάω για Παρατ. αλλά μόνο για τον Αόρ.).

?
Translation is the art of failure – Umberto Eco


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 849784
  • Gender:Male
 • point d’amour
Simple past-Indicative   
Singular   Plural
1st   εισήγαγα   εισαγάγαμε
2nd   εισήγαγες   εισαγάγατε
3rd   εισήγαγε   εισήγαγαν
Simple past-Subjunctive   
Singular   Plural
1st   εισαγάγω   εισαγάγουμε & εισαγάγομε dial.
2nd   εισαγάγεις   εισαγάγετε
3rd   εισαγάγει   εισαγάγουν & εισαγάγουνε oral.
Simple past-Imperative   
Singular   Plural
2nd   εισάγαγε   εισαγάγετε
Simple past-Infinitive   εισαγάγει
Imperfect-Indicative   
Singular   Plural
1st   εισήγα   εισήγαμε
2nd   εισήγες   εισήγατε
3rd   εισήγε   εισήγαν
PASSIVE VOICE
Present-Indicative   
Singular   Plural
1st   εισάγομαι   εισαγόμαστε
2nd   εισάγεσαι   εισάγεστε & εισάγεσθε learn. & εισαγόσαστε oral.
3rd   εισάγεται   εισάγονται
Λεξισκόπιο: εισάγω | Neurolingo
« Last Edit: 05 Jan, 2013, 02:05:07 by spiros »


 

Search Tools