μισηθεὶς ἔσχατον μῖσος -> hated most bitterly, having been the object of extreme hatred

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 821520
    • Gender:Male
  • point d’amour
μισηθεὶς ἔσχατον μῖσος -> having been the object of extreme hatred
PLUT. Cr. 6.5
μισέω - Ancient Greek (LSJ)
μισηθέντος ἔσχατον μῖσος ὑπὸ τῶν πολιτῶν -> estremamente odiato dai concittadini
Ἔρος & Μισέρως – Magister Damnatus


ἀπ᾽ ἐκείνων δὲ τῶν πράξεων λέγουσιν αὐτῷ πρῶτον ἐγγενέσθαι τὴν πρὸς Πομπήιον ὑπὲρ δόξης ἅμιλλαν καὶ φιλοτιμίαν. ὁ γὰρ Πομπήιος ἡλικίᾳ τε λειπόμενος αὐτοῦ καὶ πατρὸς γεγονὼς ἀδοξήσαντος ἐν Ῥώμῃ καὶ μισηθέντος ἔσχατον μῖσος ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἐν ἐκείνοις τοῖς πράγμασιν ἐξέλαμψε καὶ διεφάνη μέγας, ὥστε Σύλλαν, ἃ πρεσβυτέροις καὶ ἰσοτίμοις οὐ πάνυ πολλάκις παρεῖχεν, ὑπεξανίστασθαι προσιόντος αὐτοῦ καὶ κεφαλὴν ἀποκαλύπτεσθαι καὶ προσειπεῖν αὐτοκράτορα.


Out of these activities first arose, as they say, his ambitious rivalry with Pompey for distinction For although Pompey was the younger man, and the son of a father who had been in ill repute at Rome and hated most bitterly by his fellow-citizens, still, in the events of this time his talents shone forth conspicuously, and he was seen to be great, so that Sulla paid him honours not very often accorded to men who were older and of equal rank with himself, rising at his approach, uncovering his head, and saluting him as Imperator.


Plutarch,  Crassus, chapter 6, section 4
« Last Edit: 21 Apr, 2021, 12:44:54 by spiros »


 

Search Tools