πένης ὢν τὴν γυναῖκα χρήματα λαβὼν ἔχει δέσποιναν, οὐ γυναῖκ' ἔτι –> a poor man getting rich turns his wife into his boss, not his wife any more

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 851328
    • Gender:Male
  • point d’amour
πένης ὢν τὴν γυναῖκα χρήματα λαβὼν ἔχει δέσποιναν, οὐ γυναῖκ' ἔτι –> a poor man getting rich turns his wife into his boss, not his wife any more

...is supposed to mean ‘A poor man taking a rich wife has a mistress not a wife’. What it actually means is ‘a poor man getting rich turns his wife into his boss, not his wife any more’.
A Dictionary of Classical Greek Quotations

Alimentando este prejuicio hacia las mujeres adineradas, Eurípides (Elec. 936-937) advierte de la inversión de papeles que se producirá en caso de matrimonio, pues Ἐπίσημα γὰρ γήμαντι καὶ μείζω λέχη / τἀνδρὸς μὲν oὐδείς, τῶν δὲ ϑηλειῶν λόγος (“El hombre que entre en rico y esplendoroso lecho, para nada ya cuenta: todo incumbe a la mujer”); paralelamente, en un fragmento de Anaxandrides (fr. 52, 4-5 K.) se dice de forma sentenciosa que Ἢ γὰρ ὢν τὴν γυναῖκα χρήματα / λαβὼν ἔχει δέσποιναν, oὐ γυναῖκ’ ἔτι (“Si un pobre toma una mujer con dinero, toma una dueña, no una mujer”). Con el mismo valor, Menandro (Monost. 300) establece: Ἢ μὴ γάμει τὸ σύνολον ἢ γαμῶν κράτει (“O no te cases o, si te casas, sé tú el amo”).
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Itinerarios_Revista_de_estudios_ling_sticos_literarios_historicos_y_antropologicos/Itinerarios_Revista_de_estudios_ling_sticos_literarios_historicos_y_antropologicos-r2010-t-n11/Itinerarios_Revista_de_estudios_ling_sticos_literarios_historicos_y_antropologicos-r2010-t-n11-s155-173/Itinerarios_Revista_de_estudios_ling_sticos_literarios_historicos_y_antropologicos-r2010-t-n11-s155-173.pdf

se un povero prende una moglie coi soldi, prende una padrona non una moglie
Dizionario delle sentenze latine e greche - AA.VV., - Βιβλία Google

Πολλῶν κακῶν γάρ ἐστιν ἀρχὴ τῷ βίῳ.
Ἤ γὰρ πένης ὢν τὴν γυναῖκα χρήματα λαβὼν ἔχει δέσποιναν, οὐ γυναῖκ’ ἔτι, ἧς ἐστι δοῦλος καὶ πένης.
ἢν δ’ αὖ λάβῃ μηδὲν φερομένην, δοῦλος αὐτὸς γίνεται. δεῖ γὰρ τὸ λοιπὸν ἀνθ’ ἑνὸς τρέφειν δύο. Ἀλλ’ ἔλαβεν αἰσχράν.
οὐ βιωτόν ἐστ’ ἔτι, οὐδ’ εἴσοδος τὸ παράπαν εἰς τὴν οἰκίαν. Ἀλλ’ ἔλαβεν ὡραίαν τις.
οὐδὲν γίνεται μᾶλλόν τι τοῦ γήμαντος ἢ τῶν γειτόνων. ὥστ’ οὐδαμῶς κακοῦ γ’ ἁμαρτεῖν γίνεται.
(PDF) Il motivo dell'an uxor ducenda fra poesia, retorica e filosofia: Epigr. Bob. 22 Sp., in M. Passalacqua, M. De Nonno, A.M. Morelli (a cura di), Venuste noster, Hildesheim -Zuric-New York 2012, 283-313 | Francesca Romana  Nocchi - Academia.edu
« Last Edit: 20 Jun, 2022, 16:14:29 by spiros »


 

Search Tools