ὕδωρ πίοιμι ἐλευθέριον → may I become free, may I drink a freedman's water, may I drink a freedwoman's water

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 826995
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὕδωρ πίοιμι ἐλευθέριον → may I become free, may I drink a freedman's water, may I drink a freedwoman's water

because slaves set free at Argos were then first allowed to drink of the spring Κυνάδρα
ἐλευθέριος - Ancient Greek (LSJ)


ἐν δ' Ἀλειπτρίᾳ – φέρεται τὸ δρᾶμα καὶ ὡς Ἀλέξιδος –· ἐὰν δὲ τοὐργαστήριον ποιῆτε περιβόητον, κατασκεδῶ, νὴ τὴν φίλην Δήμητρα, τὴν μεγίστην ἀρύταιναν ὑμῶν ἐκ μέσου βάψασα τοῦ λέβητος
ζέοντος ὕδατος· εἰ δὲ <μή>, μηδέποθ' ὕδωρ πίοιμι ἐλευθέριον


And [Antiphanes] in Bath Worker – but it is also said that the play is by Alexis–: If you make my workplace infamous, by dear Demeter, I shall pour the biggest cup of water over you, after dipping and drawing it from the middle of a boiling cauldron; and if I don’t, may I never drink a freedwoman’s water.


https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/uf/e0/04/48/07/00001/klos_k.pdf


 

Search Tools