οὐκ ἔστι λύπης, ἄν περ ὀρθῶς τις σκοπῇ, ἄλγημα μεῖζον τῶν ἐν ἀνθρώπου φύσει –> amongst the natural ills of man there is, if one but look at it aright, no greater pain than grief

 

Search Tools