οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερά → I will never bring reproach upon my hallowed arms

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 832630
    • Gender:Male
  • point d’amour
οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερά → I will never bring reproach upon my hallowed arms


Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα τὰ ἱερὰ, οὐδ' ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην ὅτῳ ἂν στοιχήσω· ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάσσω παραδώσω, πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν παραδέξωμαι. καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κραινόντων ἐμφρόνως καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἰδρυμένοις πείσομαι καὶ οὕστινας ἂν ἄλλους τὸ πλῆθος ἰδρύσηται ὁμοφρόνως·καὶ ἂν τις ἀναιρῇ τοὺς θεσμοὺς ἢ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν. καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. ἵστορες τούτων Ἄγλαυρος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη.


I will never bring reproach upon my hallowed arms, nor will I desert the comrade at whose side I stand, but I will defend our altars and our hearths, single-handed or supported by many. My native land I will not leave a diminished heritage but greater and better than when I received it. I will obey whoever is in authority and submit to the established laws and all others which the people shall harmoniously enact. If anyone tries to overthrow the constitution or disobeys it, I will not permit him, but will come to its defense, single-handed or with the support of all. I will honor the religion of my fathers. Let the gods be my witness, Agraulus, Enyalius, Ares, Zeus, Thallo, Auxo, Hegemone.
Δε θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά, ούτε θα εγκαταλείψω το συμμαχητή μου, με οποιονδήποτε κι αν ταχθώ στη γραμμή. θα αμυνθώ και για τα ιερά και τα όσια και μόνος και μαζί με πολλούς και την πατρίδα δε θα παραδώσω μικρότερη αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη απ' όση την παρέλαβα. και θα υπακούσω πρόθυμα σ΄αυτούς που δικάζουν κάθε φορά και Θα πολιτεύομαι σύμφωνα με τους καθιερωμένους θεσμούς και σύμφωνα με όσους άλλους ο λαός με κοινή απόφαση θα καθιερώσει. Και σε περίπτωση που κάποιος θα αποπειραθεί να καταλύσει τους θεσμούς ή να μην πειθαρχεί σ΄ αυτούς, δεν θα επιτρέψω, θα αμυνθώ και μόνος και μαζί με πολλούς. Και θα τιμήσω τα πατροπαράδοτα ιερά. Μάρτυρες μου γι αυτά ας είναι η Άγλαυρος, Ενυάλιος, Άρης, Ζευς, Θαλλώ, Αυξώ, Ηγεμόνη


No desprestigiaré las armas sagradas, ni abandonaré a mi camarada de la formación, quienquiera que sea. También defenderé todo lo sagrado y santo, solo o con aliados y no legaré una patria más pequeña, sino mayor y más poderosa.  Acataré las ordenes de los sucesivos magistrados, y obedeceré las leyes establecidas y cuantas otras la asamblea dicte de buena ley.  Y si alguien deroga las leyes o no las obedece, no lo permitiré, sino que las defenderé solo o con aliados.  Respetaré los templos patrios.  Sean testigos estos dioses: Agraulus, Enialio, Ares, Zeus, Taló, Auxo, Hegémone.


Όρκος των Αθηναίων Εφήβων - Βικιπαίδεια


 

Search Tools