Τί κοινότατον; ἐλπίς. καὶ γὰρ οἷς ἄλλο μηδέν, αὕτη πάρεστι –> What is most common? Hope. For those who have nothing else, that is always there.

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 826987
    • Gender:Male
  • point d’amour
@j126:  Here's the full version of your quotation*, attributed to Thales (Plutarch, "Symposium of the Seven Sages," Moralia 1.153d), in the original ancient Greek:

Τί κοινότατον; ἐλπίς.  καὶ γὰρ οἷς ἄλλο μηδέν, αὕτη πάρεστι.

— "What is most common?  Hope.  For those who have nothing else, that is always there."

*Ti koinotaton? Elpis. Kai gar hois allo meden, haute paresti.


 

Search Tools