ὑπὲρ κεφαλῆς γῆρας ὑπερκρέμαται → old age hangs over one's head

 

Search Tools