τηγανόσχημο σκεύος → frying pan

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 836944
    • Gender:Male
  • point d’amour
τηγανόσχημο σκεύος → frying pan


Τα τηγανόσχημα σκεύη, που εμφανίζονται στην Πρωτοκυκλαδική Ι, αλλά γνωρίζουν τη μεγαλύτερη διάδοσή τους στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο, οφείλουν την ονομασία τους στο χαρακτηριστικό σχήμα και όχι στη χρήση τους η οποία παραμένει αιγιγματική. Έχουν διχαλωτή ή τετράπλευρη λαβή ενώ η "βάση" φέρει συνήθως εγχάρακτη διακόσμηση με ομόκεντρους κύκλους, απλές ή τρέχουσες σπείρες, ακτινωτά μοτίβα, ενίοτε δε και απεικονίζεις κωπήλατων πλοίων. Το συγκεκριμένο αγγείο κοσμείται με μεγάλη κεντρική σπείρα που περιβάλλεται από ζώνη έκτυπων τριγώνων και εγχάρακτη διπλή τρέχουσα σπείρα. Αυτού του είδους η διακόσμηση θεωρείται ότι απεικονίζει τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι εγχαράξεις έχουν πληρωθεί με λευκή χρωστική ουσία (καολίνη). Τηγανόσχημα σκεύη βρίσκονται κυρίως σε τάφους, δεν λείπουν όμως και τα παραδείγματα από οικισμούς. Προς το παρόν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη χρήση τους και το νόημα των παραστάσεών τους. Αν τα αγγεία αυτά χρησίμευαν σε ταφικές τελετουργίες, τότε μοτίβα όπως ο ήλιος και η θάλασσα ενδέχεται να συνδέονταν με δοξασίες για τη μεταθανάτια ζωή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, συναντούμε πάνω από τις λαβές εγχάρακτα τριγωνικά μοτίβα που θυμίζουν έντονα τα αιδοία των μαρμάρινων γυναικείων ειδωλίων, λεπτομέρεια που επιτρέπει υποθετικούς συσχετισμούς ανάμεσα σε στοιχεία της φύσης (θάλασσα, ήλιος) και τη γυναικεία γονιμότητα.


The so-called 'frying pan' appears in Early Cycladic I but becomes particularly popular in the Early Cycladic II period. It owes its conventional name to the characteristic shape and not to its use, which is kind of an enigma. Frying-pans have low vertical or slightly flaring walls and a forked or quadrilateral "handle", while the surface of the "base" usually bears incised or impressed decoration of concentric circles, simple or running spirals, star motifs or even rowboats. This vessel bears both incised and impressed decoration infilled with kaolin. A central spiral is surrounded by a double running spiral and a band of continuous small triangles. That kind of decoration is usually thought to represent the sun and the sea. "Frying pans" are mostly found in graves although we do know examples from settlements, too. As yet, it has not been possible to determine either their use or the precise meaning of their decoration. If they were used in burial rites, themes like the sun and the sea may reflect beliefs for the afterlife. However, the presence on the "handles" of some "frying pans" of a large triangle very similar indeed to the pudenda of marble female figurines, suggests some kind of association between natural elements and female fertility.

Frying pan | Museum of Cycladic Art
Τηγανόσχημο σκεύος | Museum of Cycladic Art


 

Search Tools