Αγγλοελληνικό γλωσσάρι με φοβίες → English Greek phobias glossary

spiros · 2 · 2841

spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 855313
  • Gender:Male
 • point d’amour
Λίστα με φοβίες → List of phobias

EnglishGreekExplanation
acarophobiaακαρεοφοβία, ακαροφοβία fear of itching or of small crawling insects that cause itching
acousticophobiaηχοφοβίαfear of noise – a branch of phonophobia
acrophobiaακροφοβία, υψοφοβίαfear of heights
aelurophobia, ailourophobia, ailurophobia, galeophobiaαιλουροφοβίαfear/dislike of cats, a zoophobia
Afrophobiaαφρικανοφοβία, αφροφοβίαfear/dislike of Africans
agoraphobiaαγοραφοβίαfear of open places
aichmophobiaαιχμοφοβίαfear of sharp or pointed objects such as a needle or knife
AIDS phobiaφοβία του AIDS, AIDSοφοβία, AIDS-φοβίαfear of AIDS
Albanophobiaαλβανοφοβίαfear/dislike of Albanians
alektorophobiaαλεκτωροφοβίαfear/dislike of chickens, a zoophobia
algophobiaαλγοφοβίαfear of pain
Americanophobiaαμερικανοφοβίαfear/dislike of Americans
amychophobiaαμυχοφοβία
anapirophobia, ableism, ablism, disablism, anapirism, disability discriminationαναπηροφοβία, μισαναπηρισμός, ικανοτισμός, αρτιμελισμός, διακρίσεις υπέρ ατόμων χωρίς αναπηρίες, διακρίσεις σε βάρος αναπήρων, διακρίσεις εις βάρος αναπήρων
anatidaephobiaανατιδοφοβίαfear/dislike of ducks, fear that one is being constantly watched by a duck
androphobiaανδροφοβίαfear of adult men
anemophobia, ancraophobiaανεμοφοβία, ρευματοφοβίαfear of wind or drafts
anginophobiaστηθαγχοφοβία
Anglophobiaαγγλοφοβίαfear/dislike of England or English culture
anthophobiaανθοφοβία
anthropophobiaανθρωποφοβία
anti-German sentiment, Germanophobia, Teutonophobia, Teutophobiaγερμανοφοβίαfear/dislike of Germans
anti-Islamophobiaαντιισλαμοφοβία
apeirophobiaαπειροφοβίαexcessive fear of infinity and the uncountable
apiphobiaμελισσοφοβία
aquaphobiaυδροφοβίαfear of water. Distinct from hydrophobia, a scientific property that makes chemicals averse to interaction with water, as well as an archaic name for rabies.
arachnophobiaαραχνοφοβίαfear of spiders and other arachnids such as scorpions, a zoophobia
asthenophobiaνοσοφοβία
astraphobia, astrapophobia, brontophobia, tonitrophobiaαστραποφοβίαfear of thunder and lightning
atelophobiaατελοφοβίαfear of imperfection
atheophobiaαθεοφοβία
automysophobiaαυτομικροβιοφοβία
autophobiaαυτοφοβίαfear of isolation
aviophobia, aerophobia, flying anxiety, flying phobia, flight phobia, pteromerhanophobia, phobia of flyingαεροφοβία, αεροπλανοφοβία, φοβία πτήσης, φοβία της πτήσης με αεροπλάνο, φοβία αεροπορικού ταξιδιούfear of aircraft or flying
bacillophobia, bacteriophobia, germaphobia, germ-fear, germophobia, microbiophobia, mysophobia, verminophobiaμικροβιοφοβία, βακτηριοφοβία, μυσοφοβία, μιασματοφοβία, μολυσματοφοβία, φοβία ακαθαρσίαςfear of germs, fear of bacteria, contamination or dirt
bankruptophobia, default-phobia, defaultophobiaχρεοκοποφοβίαfear of bankruptcy, fear of defaulting
basophobia, basiphobiaβασοφοβία, βασιφοβίαfear associated with astasia-abasia (fear of walking/standing erect) and a fear of falling
bathophobiaακροφοβία, βαθοφοβία, φοβία του βάθουςfear of depths, fear of volumes with large depths such as stairways and deep caves
batrachophobia, ranidaphobiaβατραχοφοβίαfear/dislike of frogs and other amphibians, a zoophobia
bibliophobiaβιβλιοφοβίαfear of books
biphobiaαμφιφυλοφοβία, αμφιφοβία
blennophobiaβλεννοφοβία
blood-injection-injury type phobiaφοβία αίματος-ένεσης-τραυματισμούa DSM-IV subtype of specific phobias
brontophobiaβροντοφοβία
bureauphobiaγραφειοφοβία
burkaphobiaμπουρκαφοβία
cacophobia, aschimophobiaασχημοφοβίαfear of ugliness
carcinomatophobia, cancer phobia, cancerophobiaκαρκινοφοβία, φόβος προς τον καρκίνο
carcinophobiaκαρκινοφοβία, φόβος προς τον καρκίνοfear of cancer
cathisophobiaακαθησία, καθησοφοβία
catoptrophobiaκατοπτροφοβίαfear of mirrors
chemophobiaχημειοφοβίαfear of chemicals
cherophobiaευτυχιοφοβία, χαραφοβία, φοβία της ευτυχίας, φοβία της χαράςfear of happiness
chiroptophobiaχειροποφοβίαfear/dislike of bats, a zoophobia
Christianophobiaχριστιανοφοβίαfear/dislike of Christians
chromophobiaχρωμοφοβία
chromophobia, chromatophobiaχρωμοφοβία, χρωματοφοβίαfear of colors
chronomentrophobiaχρονομετροφοβίαfear of clocks
chronophobiaχρονοφοβίαfear of time and time moving forward
cibophobiaφοβία τροφής, τροφοφοβία
cibophobia, sitophobiaσιμποφοβία, σιτοφοβίαaversion to food, synonymous with anorexia nervosa
claustrophobiaκλειστοφοβίαfear of having no escape and being closed in
cleithrophobiaκλειθροφοβία
coimetrophobiaκοινομετροφοβίαfear of cemeteries
coprophobiaκοπροφοβίαfear of feces or defecation
coronaphobiaκορονοφοβία, κορωνοφοβία
coulrophobiaκουλροφοβία, κλοουνοφοβία, φοβία των κλόουν, φόβος για τους κλόουνfear of clowns
counterphobiaαντιφοβία
cyberphobiaκυβερνοφοβίαfear of computers
cynophobiaκυνοφοβίαfear/dislike of dogs, a zoophobia
debt phobiaχρεοφοβία
demophobia, ochlophobia, enochlophobiaοχλοφοβία, δημοφοβία, πληθοφοβίαfear of crowds
dental fear, dental phobia, odontophobia, dentophobia, dentist phobia, dental anxietyοδοντιατρικός φόβος, φόβος του οδοντιάτρου, οδοντιατροφοβίαfear of dentists and dental procedures
domatophobiaδομοφοβίαfear of houses
drachmophobiaδραχμοφοβία
driving phobia, driving anxietyοδηγοφοβία, οδηγική φοβία, άγχος οδήγησηςfear of driving
dysmorphophobiaδυσμορφοφοβία
dysmorphophobia, body dysmorphic disorderδυσμορφοφοβία, σωματική δυσμορφική διαταραχήa phobic obsession with a real or imaginary body defect
ecophobiaοικοφοβίαfear of cataclysmic environmental change
eisoptrophobia, catoptrophobiaεισοπτροφοβία, κατοπτροφοβίαfear of mirrors or seeing one's reflection in a mirror
emetophobiaεμετοφοβίαfear of vomiting
entomophobiaεντομοφοβίαfear/dislike of insects, a zoophobia
ephebiphobiaεφηβοφοβίαfear of youth; inaccurate, exaggerated and sensational characterization of young people
equinophobiaιπποφοβίαfear of horses
eremophobiaερημοφοβία, ηρεμοφοβία
ergophobia, ergasiophobiaεργοφοβία, εργοσιοφοβίαfear of work or functioning, or a surgeon's fear of operating
erotophobiaερωτοφοβίαfear of sexual love or sexual abuse
erythrophobia, erytophobia, ereuthophobiaερυθροφοβίαfear of the color red, or fear of blushing
European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας
eurotophobiaφόβος για τον κόλπο, κολποφοβία, αιδοιοφοβία, ευρωτοφοβίαaversion to female genitals
fatphobia, fat phobiaχοντροφοβία, παχυφοβία, παχυσαρκοφοβία
fear of crossing streets, dromophobia, agyrophobiaαγυροφοβία, φόβος διάσχισης δρόμου, δρομοφοβίαfear of crossing streets
femmephobiaκατακραυγή της θηλυπρέπειας
Francophobiaγαλλοφοβία
frigophobiaκρυοφοβίαfear of becoming too cold
gamophobiaγαμοφοβίαfear of marriage
gelotophobiaγελωτοφοβίαfear of being laughed at
genophobia, coitophobiaσυνουσιοφοβίαfear of sexual intercourse
genuphobiaγονατοφοβία, γονυφοβίαfear of knees or the act of kneeling
gephyrophobiaγεφυροφοβίαfear of bridges
gerascophobiaγηρασκοφοβία, γηραφοβία, γεραφοβία, φόβος γήρανσης, φόβος της γήρανσηςfear of growing old or aging
gerontophobiaγεροντοφοβίαfear of growing old, or a hatred or fear of the elderly
globophobiaσφαιροφοβίαfear of balloons
glossophobiaγλωσσοφοβίαfear of speaking in public or of trying to speak
glutenphobia, glutenophobiaγλουτενοφοβία
gymnophobia, nudophobiaγυμνοφοβίαfear of nudity
gynephobiaγυναικοφοβία, γυνοφοβία
gynophobiaγυναικοφοβίαfear of adult women
halitophobiaαλιτοφοβία, χαλιτοφοβίαfear of bad breath
haphephobia, aphephobia, haphophobia, hapnophobia, haptephobia, haptophobia, thixophobia, aphenphosmphobiaαπτοφοβία, αφηφοβίαfear of being touched
hedonophobiaηδονοφοβίαfear of obtaining pleasure
heliophobiaηλιοφοβίαfear of the sun or sunlight
helminthophobia, scoleciphobia, vermiphobiaελμινθοφοβία, σκολειφοβία, βερμιφοβίαfear of worms, a zoophobia
hemaphobia, hemophobia, haemophobia, hematophobiaαιματοφοβία, αιμοφοβίαfear of blood
heptadekaphobia, heptadecaphobiaεπταδεκαφοβία, επταδεκαφοβίαfear of the number 17
herpetophobiaερπετοφοβίαfear/dislike of reptiles or amphibians, a zoophobia
heterophobiaετεροφυλοφοβία, ετεροφοβία
hexakosioihexekontahexaphobiaεξακοσιοιεξεκκονταεξαφοβίαfear of the number 666
Hinduphobiaχιντοφοβίαfear/dislike of Hindus
hippophobiaιπποφοβίαfear/dislike of horses, a zoophobia
hippopotomonstrosesquipedaliophobiaφόβος των πολυσύλλαβων λέξεων, πολυσυλλαβοφοβία
Hispanophobiaισπανοφοβίαfear/dislike of Hispanic people, Hispanic culture and the Spanish language
hodophobiaταξιδοφοβία, οδοφοβία, φόβος του ταξιδιούfear of travel
homoerotophobia, homophobiaομοφοβία, ομοφυλοφοβία, ομοφυλοφιλοφοβία, ομοερωτοφοβίαfear of, dislike of or prejudice against homosexuals.
Hungarophobiaουγγροφοβίαfear/dislike of Hungarians
hydrophobiaυδροφοβίαfear of water, see aquaphobia
hypengyophobia, hypegiaphobiaευθυνοφοβίαfear of responsibility
hypnophobia, somniphobiaυπνοφοβίαfear of sleep or nightmares
hypochondriaυποχονδρίαfear of illness
hypsiphobiaακροφοβία, βαθοφοβία, υψοφοβία
hypsophobiaακροφοβία, βαθοφοβία, υψοφοβία
ichthyophobiaιχθυοφοβίαfear of fish, including fear of eating fish, or fear of dead fish, a zoophobia
Indophobiaινδοφοβίαfear/dislike of India or Indian culture
inflationphobiaπληθωρισμοφοβία
insectophobiaεντομοφοβίαfear of insects
Iranophobiaιρανοφοβίαfear/dislike of Iran or Iranian culture
Islamophobiaισλαμοφοβίαfear/dislike of Muslims
Italophobiaιταλοφοβία
ithyphallophobiaιθυφαλλοφοβία
Judeophobiaιουδαιοφοβίαfear/dislike of Jews
kathisophobiaκαθησοφοβία
keraunophobiaκεραυνοφοβία
Koryophobiaκορεατοφοβίαfear/dislike of the Koreans
koumpounophobiaκουμποφοβίαfear of buttons on clothing
lalophobiaλαλοφοβια
Latinophobiaλατινοφοβίαfear/dislike of Latin people
lepidopterophobiaλεπιδοπτεροφοβίαfear of butterflies and moths
lesbophobia, lesbiphobiaλεσβιοφοβία, (εσφ.) λεσβοφοβία
lilapsophobiaλιλαψοφοβίαfear of tornadoes or hurricanes
lockiophobia, maieusiophobia, parturiphobia, tocophobia, tokophobia, childbirth fear, birthing fear, pregnancy fear, giving birth fear, childbirth phobia, birthing phobia, pregnancy phobia, giving birth phobia, fear of childbirth, fear of birthing, fear of bringing a child into the world, fear of pregnancy, fear of giving birth, childbirth phobia, birthing phobia, pregnancy phobia, giving birth phobia, childbirth phobia, birthing phobia, pregnancy phobia, giving birth phobia, phobia of childbirth, phobia of birthingλοχειοφοβία, τοκετοφοβίαfear of childbirth or pregnancy
Lusophobiaλουσοφοβία, πορτογαλοφοβία, αντιπορτογαλικό συναίσθημα, αντιπορτογαλισμόςfear/dislike of the Portuguese, Portuguese culture and the Portuguese language
lyssophobiaλυσσοφοβία
mageirocophobiaμαγειροκοφοβίαfear of cooking
masklophobiaμασκοφοβίαfear of people in masks, costumes and mascots
melanophobiaμελανοφοβίαfear of the color black
melissophobia, apiphobiaμελισσοφοβία, απιφοβίαfear/dislike of bees, a zoophobia
monophobiaμονοφοβίαfear of being alone or isolated or of one's self
Murdochophobiaμερντοχοφοβία
musophobia, murophobia, suriphobiaμουσοφοβία, μουροφοβία, σουριφοβίαfear/dislike of mice or rats, a zoophobia
mycophobiaμυκητοφοβία, μυκοφοβία
myrmecophobiaμυρμηκοφοβία, μυρμηγκοφοβίαfear of ants
necrophobiaνεκροφοβίαfear of death or the dead
Negrophobiaνεγροφοβίαfear/dislike of black people
neophobia, cainophobia, cainotophobia, centophobia, kainolophobia, misoneism, kainophobia, metathesiophobia, prosophobiaνεοφοβία, καινοφοβίαfear of newness, novelty, change or progress
Nipponophobiaιαπωνοφοβίαfear/dislike of the Japanese
noctiphobiaνυκτοφοβίαfear of the night
nomophobia | no-mobile-phone phobiaακινητοφοβία, φόβος να μείνεις χωρίς κινητό, νομοφοβίαfear of, or anxiety caused by, not having a working mobile phone
nosocomephobiaνοσοκομεφοβίαfear of hospitals
nosophobiaνοσοφοβίαfear of contracting a disease
nostophobia, ecophobiaνοστοφοβία, οικοφοβίαfear of returning home
numerophobiaαριθμοφοβίαfear of numbers
nyctophobia, achluophobia, lygophobia, scotophobiaνυκτοφοβία, αχλουοφοβία, λυγοφοβία, σκοτοφοβίαfear of darkness
obesophobiaχοντροφοβία, παχυφοβία, παχυσαρκοφοβίαfear of gaining weight
ochlophobiaοχλοφοβία
odontophobiaοδοντοφοβίαdental fear
odynophobiaαλγοφοβία, οδυνοφοβία
oikophobiaοικοφοβίαfear of home surroundings and household appliances
olfactophobiaοσμοφοβία
ombrophobiaομβροφοβία
ommetaphobiaομεταφοβίαfear of eyes
oneirophobiaονειροφοβίαfear of dreams
onomatophobiaονοματοφοβία
ophidiophobiaοφιδιοφοβίαfear/dislike of snakes, a zoophobia
ophthalmophobiaοφθαλμοφοβίαfear of being stared at
ornithophobiaορνιθοφοβίαfear/dislike of birds, a zoophobia
osmophobiaοσμοφοβία
osmophobia, olfactophobiaοσμοφοβία, οσφροφοβίαfear of odors
ostraconophobiaοστρακωνοφοβίαfear/dislike of shellfish, a zoophobia
panic disorder with agoraphobiaδιαταραχή πανικού με αγοραφοβία
panic disorder without agoraphobiaδιαταραχή πανικού χωρίς αγοραφοβία
pantophobia, panophobia, pamphobia, panphobia, omniphobiaπαμφοβία, παντοφοβία, πανφοβίαfear of everything or constant fear of an unknown cause
Paraskevidekatriaphobia, Friggatriskaidekaphobiaπαρασκευοδεκατριαφοβίαfear for Friday the 13th
pathophobiaνοσοφοβία, παθοφοβία, υποχονδρία, υποχόνδρια νεύρωση
pedophobiaπαιδοφοβία
pedophobia, paedophobia, pediaphobiaπαιδοφοβία, παιδοφοβία, παιδοφοβίαfear of babies and children
phagophobiaφαγοφοβίαfear of swallowing
phallophobiaφαλλοφοβίαfear of erections
pharmacophobiaφαρμακοφοβίαfear of medications
phasmophobiaφασμοφοβίαfear of ghosts or phantoms
phengophobiaφωτοφοβία
philemaphobiaφιληματοφοβίαfear of kissing
philophobiaφιλοφοβίαfear of love
phobia of examsφοβία εξετάσεων
phobiaφοβία, φοβοπάθεια
phobiasφοβίες, φοβοπάθειες
phobophobiaφοβοφοβίαfear of fear itself or of having a phobia
phonophobiaφωνοφοβίαfear of loud sounds or voices
photaugiaphobiaφωταυγειοφοβία
photophobiaφωτοφοβία
pocrescophobiaχοντροφοβία, παχυφοβία, παχυσαρκοφοβία
pogonophobiaπωγονοφοβίαfear of beards
Polonophobiaπολωνοφοβίαfear/dislike of the Polish
polyphobiaπολυφοβία
ponophobiaπονοφοβία
pornophobiaπορνοφοβίαdislike or fear of pornography; may be used in reference to the opposition to visual nudity
porphyrophobiaπορφυροφοβίαfear of the color purple
potamophobiaποταμοφοβία
progressophobiaπροοδοφοβία
proteinphobiaπρωτεϊνοφοβία
psephophobiaψηφοφοβίαfear of voting
pyrophobiaπυροφοβίαfear of fire
radiophobiaακτινοφοβία, ραδιοφοβίαfear of radioactivity or X-rays
religiophobiaθρησκειοφοβία
roller coaster phobiaφοβία για το τρενάκι του λούνα παρκfear of roller coasters
Russophobiaρωσοφοβία, αντιρωσισμόςfear/dislike of Russians
school phobiaσχολική φοβία
scopophobiaσκοποφοβία, φοβία κάποιου να μη τον δουνfear of being looked at or stared at
scotophobiaνυκτοφοβία, σκοτοφοβία
sesquipedalophobiaφόβος των πολυσύλλαβων λέξεων, πολυσυλλαβοφοβία
sexophobiaσεξοφοβίαfear of sexual organs or sexual activities
Shiaphobiaσιαφοβίαfear/dislike of Shiites
siderodromophobiaσιδεροδρομοφοβίαfear of trains or railroads
simple phobiaαπλή φοβία
simple phobiasαπλές φοβίες
Sinophobiaσινοφοβίαfear/dislike of Chinese people
sitophobiaσιτοφοβία, τροφοφοβία
social anxiety/social phobia (SASP)κοινωνικό άγχος/κοινωνική φοβία
social phobiaκοινωνιοφοβία, κοινωνική φοβίαfear of people or social situations
solophobiaμοναχοφοβίαfear of being alone
somniphobiaυπνοφοβίαfear of sleep
spectrophobiaκαθρεπτοφοβίαfear of mirrors
stasibasiphobiaφοβία της στάσης
stasiphobiaστασιφοβίαfear of standing or walking
submechanophobiaυπομηχανοφοβίαfear of partially or fully submerged man-made objects
Sunniphobiaσουνιφοβίαfear/dislike of Sunnis
swinophobiaχοιροφοβία, γουρουνοφοβία
symbolophobiaσυμβολοφοβία
syphilophobiaσυφιλιδοφοβία
taphophobia, taphephobia, taphiphobiaταφοφοβίαfear of graves, or fear of being placed in a grave while still alive
technophobiaτεχνοφοβίαfear of advanced technology (see also Luddite)
telephone phobiaτηλεφωνοφοβίαfear or reluctance of making or taking telephone calls
teratophobiaτερατοφοβίαfear of giving birth to a monster or a disfigured foetus
tetraphobiaτετραφοβίαfear of the number 4
thalassophobiaθαλασσοφοβίαfear of the sea, or fear of being in the ocean
thanatophobiaθανατοφοβίαfear of dying
theophobiaθεοφοβία
thermophobiaθερμοφοβίαfear of intolerance to high temperatures
tomophobiaτομοφοβίαfear of invasive medical procedure
tonitrophobiaβροντοφοβία, κεραυνοφοβίαfear of thunder
toxicophobia, toxiphobiaτοξικοφοβίαfear of being poisoned
transphobiaτρανσφοβία, τρανσoφοβία
traumatophobiaτραυματοφοβίαa synonym for injury phobia: fear of having an injury
trichophobiaτριχοφοβίαdelusional fear of something in the roots of the hair that stops it from growing, or fear of hair loss
triskaidekaphobia, terdekaphobiaτρισκαιδεκαφοβίαfear of the number 13
trypanophobia, belonephobia, enetophobiaτρυπανοφοβία, βελονοφοβία, ενεσοφοβίαfear of needles or injections
trypophobiaτρυποφοβίαfear of holes or textures with a pattern of holes
Turcophobiaτουρκοφοβίαfear/dislike of Turks
urophobiaουροφοβίαfear of urine
vaccinophobiaεμβολιοφοβίαfear of vaccines or vaccination
vehophobiaοδηγοφοβίαfear of driving
venustraphobia, venustaphobiaαφροδιτοφοβία, φόβος για τις ωραίες γυναίκεςfear for beautiful women
workplace phobiaφοβία στο χώρο εργασίαςfear of the workplace, a subset of ergophobia
xanthophobiaξανθοφοβίαfear of the color yellow
xenophobiaξενοφοβίαfear/dislike of foreigners
zoophobia, animal phobiaζωοφοβίαfear of animals

Αγυροφοβία (να διασχίσει δρόμους) 
Αεροφοβία (αεροπλάνα)
Αμαξοφόβια (οδήγηση ή να είναι σε αυτοκίνητα)
Αμαρτοφοβία (αμαρτία)
Αρπαξοφοβία (κλοπή)   
Βιρτζινοφοβία (βιασμό)
Γαμετοφοβία (γάμος)
Γενοφοβία (σεξ)
Γεφυροφοβία (να διασχίσει γέφυρες)
Γηρασκοφοβία (γήρας)
Γλωσσοφοβία (να μιλήσει δημόσια)
Δειπνοφοβία (να δειπνήσει και να συζητήσει κατά τη διάρκεια)
Διψοφοβία (να πιει)
Εμετοφοβία (εμετός)
Εργοφοβία (δουλειά)
Ζηλοφοβία (ζήλεια)
Θανατοφοβία (θάνατο)
Καθισοφοβία (να καθίσει)
Κλιμακοφοβία (να πέσει από σκάλες)
Κλινοφοβία (να πέσει στο κρεβάτι)
Μαιευσιοφοβία (γέννηση παιδιών)
Μαλαξοφοβία (προκαταρτικά ή άλλα σεξουαλικά παιχνίδια)
Μερινθοφοβία (δέσιμο)
Νεοφοβία (οτιδήποτε νέο)
Οδοφοβία (ταξίδια οδικά)
Ομβροφοβία (να βραχεί)
Ονοματοφοβία (να ακούσει ένα συγκεκριμένο όνομα ή λέξη)
Ουροφοβία (ούρηση)
Πανθοφοβία (να υποφέρει)
Πανφοβία (τα πάντα)
Παχυφοβία (να πάρει βάρος)
Πεκατοφοβία (φανταστικά εγκλήματα)
Πενιοφοβία (φτώχεια)
Πλουτοφοβία (πλούτο)
Πνευματοφοβία (πνεύματα)
Πνιγοφοβία (να πνιγεί)
Ποινοφοβία (τιμωρία)
Πτερομηχανοφοβία (να πετάξει)
Ρυποφοβία (αφόδευση)
Ρυτιδοφοβία (ρυτίδες)
Σελαφοβία (λάμψεις φωτός)
Σιδηροδρομοφοβία (τραίνα)
Σιτοφοβία (φαγητό)
Σκιοφοβία (σκιές)
Σκοποφοβία (να φαίνεται)
Σκοτοφοβία (σκοτάδι)
Συνουσιοφοβία (συνουσία)
Σχολειοφοβία (σχολείο)
Σωτηριοφοβία (εξάρτηση)
Ταφηφοβία ή ταφοφοβία (να ταφεί ζωντανός, ή νεκροταφεία)
Ταχοφοβία (ταχύτητα)
Τεστοφοβία (εξετάσεις)
Τοκοφοβία (εγκυμοσύνη)
Υπνοφοβία (ύπνος)
Φαγοφοβία (να φάει, να καταπιεί, ή να φαγωθεί)
Φαλακροφοβία (φαλάκρα)
Φιλημαφοβία (φιλιά)
Φοβία στην καθαριότητα
Φοβία στο περπάτημα
Φοβία στο φαγητό
Φοβοφοβία (φοβίες)
Χοροφοβία (χορό)
Ψελλισμοφοβία (τραύλισμα)

 

2. Φοβίες που σχετίζονται με ζώα και φυτά:

Αγριοζωοφοβία (άγρια ζώα)
Αιλουροφοβία (γάτες)
Ακαροφοβία (φαγούρα προκαλούμενη από έντομα)
Αλεκτροφοβία (κότες)
Απιφοβία (μέλισσες)
Αραχνοφοβία (αράχνες)
Βατραχοφοβία (αμφίβια)
Βλεννοφοβία (γλίτσα)
Βοτανοφοβία (φυτά)
Γατοφοβία (γάτες)
Δενδροφοβία (δέντρα)
Δοραφοβία (γούνα ή δέρμα ζώου)
Εκινοφοβία (άλογα)
Ελμινθοφοβία (κατακλυσμός από σκουλήκια)
Εντομοφοβία (έντομα)
Ερπετοφοβία (ερπετά ή έρποντα πράγματα)
Ιπποφοβία (άλογα)
Ισοπτεροφοβία (τερμίτες)
Ιχθυοφοβία (ψάρια)
Κνιδοφοβία (κεντριά εντόμων)
Κυνοφοβία (σκυλιά ή λύσσα)
Λαχανοφοβία (λαχανικά)
Μικροβιοφοβία (μικρόβια)
Μισοφοβία (μόλυνση από μικρόβια ή βρώμα)
Μοττεφοβία (σκώροι)
Μπουφονοφοβία (βάτραχοι)
Μυρμηκοφοβία (μυρμήγκια)
Μυσοφοβία (ποντίκια)
Ορνιθοφοβία (πουλιά)
Οστρακονοφοβία (οστρακόδερμα)
Οφιδιοφοβία (φίδια)
Παρασιτοφοβία (παράσιτα)
Πεντικουλοφοβία (ψείρες)
Σελαχοφοβία (καρχαρίες)
Σκωληκοφοβία (σκουλήκια)
Σπερματοφοβία (σπόροι)
Σφηξοφοβία (σφήκες)
Ταινιοφοβία (ταινία)
Ταυροφοβία (ταύροι)
Υλοφοβία (δάση)
 

3. Φοβίες που σχετίζονται με όρους, συναισθήματα ή αισθήσεις:

Αγατεοφοβία (τρέλα)
Αγκλιοφοβία (πόνος)
Αθαζαγοραφοβία (να ξεχαστεί ή να ξεχάσει)
Ακροφοβία (ύψη)
Αμνησιφοβία (αμνησία)
Αμυχοφοβία (γρατζουνιές)
Ανγκροφοβία (θυμός)
Ανεμοφοβία (να νοιώθει ρεύματα αέρα)
Ανοσιοφοβία (διάπραξη ασυγχώρητου)
Ανουπταφοβία (να μείνει εργένης)
Αντζινοφοβία (στηθάγχη, σωματική)
Ασθενοφοβία (να λιποθυμήσει, ή αδυναμία)
Αταξιοφοβία (έλλειψη μυϊκού συντονισμού)
Αταξοφοβία (αταξία)
Ατελοφοβία (ατέλεια)
Ατυχιφοβία (αποτυχία)
Αυτοδυσομοφοβία (την δικιά του μυρωδιά, φανταστική ή αληθινή)
Αφηνφοσμφόβια (να αγγιχθεί)
Αφηφοβία (να αγγιχθεί)
Βατοφοβία (ύψη, ή προσέγγιση υψηλών κτιρίων)
Βρωμιδροσιφοβία (σωματικές οσμές)
Γελιοφοβία (γέλια)
Δινοφοβία (ζαλάδα, ή δίνες)
Διπλοφοβία (διπλή όραση)
Ζηλοφοβία (ζήλια)
Ηδονοφοβία (να νιώσει ευχαρίστηση)
Θανατοφοβία (θάνατο) Χειραπτοφοβία (να αγγιχθεί)
Θερμοφοβία (ζέστη)
Ιλιγγοφοβία (ίλιγγο)
Καινοφοβία (ό,τι νέο)
Κακοφοβία (ασχήμια)
Καταγγελοφοβία (γελοιοποίηση)
Κενοφοβία (κενά, ή άδειοι χώροι)
Κινητοφοβία (κίνηση)
Κλεινθροφοβία (να κλειδωθεί σε αμαρτήματος) κλειστό χώρο)
Κλειστοφοβία (κλειστοί χώροι)
Λιγυροφοβία (δυνατοί θόρυβοι)
Μερινθοφοβία (καθήλωση, πίεση ή πνιγμός, δέσιμο)
Μονοφοβία (μοναξιά)
Ντημεντοφοβία (τρέλα)
Ξηροφοβία (ξηρότητα)
Ομοφοβία (ομοφυλοφιλία)
Ορμηφοβία (σοκ)
Οσμοφοβία (οσμές)
Οφθαλμοφοβία (να τον κοιτάνε)
Παχυφοβία (βάρος, παχισαρκία)
Πνιγοφοβία (πνίξιμο)
Σκοτοφοβία (σκοτάδι)
Συμμετροφοβία (συμμετρία)
Υπνοφοβία (ύπνο)
Φωνοφοβία (θορύβους ή φωνές)
Φωτοφοβία (φως)
Χαιροφοβία (διασκέδαση)
Ψυχροφοβία (κρύο, ή κρύα πράγματα)
 

4. Φοβίες που σχετίζονται με αντικείμενα, χρώματα και ουσίες:

Αιχμοφοβία (βελόνες)
Αλλιουμφοβία (σκόρδο)
Αμαθοφοβία (σκόνη)
Ατεφοβία (ερείπια)
Αυλοφοβία (φλάουτα)
Αυροφοβία (χρυσός)
Βαθμοφοβία (σκάλες)
Βεστιφοβία (ρούχα)
Ενετροφοβία (καρφίτσες)
Θεατροφοβία (θέατρα)
Ιοφοβία (δηλητήριο)
Καρνοφοβία (κρέας)
Κατοπτροφοβία (καθρέφτες)
Κοιμητροφοβία (νεκροταφεία)
Κομετοφοβία (κομήτες)
Κρυσταλλοφοβία (κρυστάλλους ή γυαλιά)
Κυβερνοφοβία (υπολογιστές)
Κυκλοφοβία (ποδήλατα)
Μεθυλφοβία (αλκοόλ)
Μεταλλοφοβία (μέταλλα)
Μετεοροφοβία (μετεωρίτες)
Μοτορφοβία (αυτοκίνητα)
Νεφοφοβία (σύννεφα)
Ξανθοφοβία (κίτρινο χρώμα)
Ξυλοφοβία (ξύλινα αντικείμενα)
Ξυραφοβία (ξυράφια)
Οδοντοφοβία (δόντια)
Οινοφοβία (κρασιά)
Οπλοφοβία (όπλα)
Οχοφοβία (οχήματα)
Παιδιοφοβία (κούκλες)
Παπυροφοβία (χαρτί)
Πλακοφοβία (ταφόπλακες)
Πορφυροφοβία (κόκκινο χρώμα)
Πουπαφοβία (μαριονέτες)
Πρωκτοφοβία (πρωκτό)
Πωγωνοφοβία (γενιάδες)
Ρυποφοβία (βρώμα)
Σεληνοφοβία (φεγγάρι)
Σιδηροφοβία (αστέρια)
Σκατοφοβία (κόπρανα)
Τηλεφωνοφοβία (τηλέφωνα)
Υδραργυροφοβία (φάρμακα με υδράργυρο)
Φαρμακοφοβία (φάρμακα)
Χειροφοβία (χέρια)
Χημοφοβία (χημικά)
Χρονομετροφοβία (ρολόγια)
 

5. Φοβίες που σχετίζονται με φυσικά ή περιβαλλοντικά φαινόμενα:

Ανκραφοβία (άνεμο)
Αντλοφοβία (πλημμύρες)
Απεριοφοβία (άπειρο)
Αστραφοβία (κεραυνό και αστραπή)
Ατομοσοφοβία (ατομικές εκρήξεις)
Βαροφοβία (βαρύτητα)
Βροντοφοβία (κεραυνό και αστραπή)
Διαστημοφοβία (διάστημα)
Ηωσοφοβία (αυγή η φως μέρας)
Θαλασσοφοβία (θάλασσα)
Κοσμικοφοβία (κοσμικά φαινόμενα)
Κρυοφοβία (πολύ κρύο, πάγο)
Λιλαψοφοβία (θύελλες, τυφώνες)
Νοκτιφοβία (νύχτα)
Ομβροφοβία (βροχή, ή μήπως βραχεί)
Ουρανοφοβία (ουρανό)
Ποτοφοβία (τρεχούμενο νερό)
Πυροφοβία (φωτιά)
Σκιοφοβία (σκιές)
Υγροφοβία (υγρασία)
Χρονοφοβία (χρόνο)
 

6. Φοβίες που σχετίζονται με ανθρώπους ή επαγγέλματα:

Αγιοφοβία (αγίους)
Ανδροφοβία (άντρες)
Ανθρωποφοβία (κοινωνία)
Αποτεμνοφοβία (ανθρώπους με ακρωτηριασμούς)
Γυνηφοβία (γυναίκες)
Δαιμονοφοβία (δαίμονες)
Δενοφοβία (οδοντογιατρούς)
Ενοχλοφοβία (πλήθη)
Εφηβοφοβία (εφήβους)
Ιεροφοβία (ιερείς)
Καλιγυνηφοβία  (όμορφες γυναίκες)
Κουλροφοβία (κλόουν)
Μπαμπουλοφοβία (μπαμπούλα)
Νοβερκαφοβία (μητριές)
Ξενοφοβία (ξένους ή αλλοδαπούς)
Οβοφοβία (ζητιάνους, αλήτες)
Παιδοφοβία (παιδιά)
Παρθενοφοβία (νέα κορίτσια)
Πελαδοφοβία (φαλακρούς)
Πενθεροφοβία (πεθερές)
Πολιτικοφοβία (πολιτικούς)
Σοσεραφοβία (πεθερούς)
Τυραννοφοβία (τυράννους)
 

7. Φοβίες που σχετίζονται με μέρη του σώματος, λειτουργίες και παθήσεις (τύπου αίμα-ένεση-τραύμα):

Αγκυλοφοβία (ακινησία αρθρώσεων)
Αεροναυσιφοβία (εμετοί  από ναυτία του αέρα)
Αιμοφοβία (αίμα)
Αλμπουμινοροφοβία (πάθηση νεφρών)
Βαξινοφοβία (εμβολιασμό)
Γενοφοβία (σεξ)
Γεροντοφοβία (ηλικιωμένους ή το γήρας)
Γυμνοφοβία (γύμνια)
Διψοφοβία (πιει)
Εμετοφοβία (εμετό)
Επισταξιοφοβία (αιμορραγία μύτης) Τ
Ερουοτοφοβία (γυναικεία γεννητικά όργανα)
Ιθυφαλλοφοβία (αντρικά γεννητικά όργανα)
Καρδιοφοβία (καρδιά)
Κοϊτοφοβία (σεξουαλική συνεύρεση)
Κοπραστασοφοβία (δυσκοιλιότητα)
Κοπροφοβία (κόπρανα)
Λοχειοφοβία (γέννα)
Νοσοφοβία (να αρρωστήσει)
Ντεφεκαλοησιοφοβία (επώδυνες κινήσεις εντέρου)
Ομματοφοβία (μάτια)
ομοφοβία (χειρουργικές επεμβάσεις)
Ονειροφοβία (όνειρα)
Ουροφοβία (ούρηση)
Ρυποφοβία (αφόδευση)
Σιτοφοβία (να φάει)
Τριχοπαθοφοβία (μαλλιά)
Τρυπανοφοβία (ενέσεις)
Υπνοφοβία (ύπνο, ή υπνωτισμό)
 
Φοβίες | Κακορραφιες
List of phobias - Wikipedia
English German phobias glossary (385 terms)
« Last Edit: 23 Jun, 2024, 12:50:25 by spiros »


Apparatus

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1619
  • Gender:Male
 • Ως ουδέν γλυκίων ης πατρίδος ουδέ τοκείων γίγνεται
υδροφοβία (νερό)

υψοφοβία (να πέσει από κάποιο ύψος)

γαμοφοβία (γαμετοφοβία)

« Last Edit: 15 May, 2016, 19:19:22 by Apparatus » 

Search Tools