Ορολογία και κατασκευαστικό σχέδιο ανοιχτού παλινδρομικού συμπιεστή

spiros · 1 · 2164

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 855312
    • Gender:Male
  • point d’amour
Ορολογία και κατασκευαστικό σχέδιο ανοιχτού παλινδρομικού συμπιεστή

1) shaft seal housing1) κέλυφος μηχανικής στεγανοποιήσεως άξονα
2) rotary shaft seal2) περιστρεφόμενο μέρος στεγανοποιήσεως
3) bearing cover (drive end)3) κάλυμμα εδράνου οδηγού πλευράς
4) connecting rod4) διωστήρας
5) crankcase5) στροφαλοθάλαμος
6) piston6) έμβολο
7) valve lifting control cylinder7) κύλινδρος ανυψώσεως βαλβίδων
8) cylinder liner8) χιτώνιο κυλίνδρου
9) suction and discharge valve assembly9) βαλβίδες αναρροφήσεως και καταθλίψεως
10) buffer spring cup10) κάλυμμα φορτιζόμενο από ελατήριο ασφαλείας
11) cylinder jacket11) κύλινδρος κεφαλής
12) buffer spring12) ελατήριο ασφαλείας
13) cylinder head cover13) κάλυμμα κεφαλής ασφαλείας
14) suction manifold14) πολλαπλή αναρροφήσεως
15) valve lifting mechanism15) μηχανισμός ανυψώσεως βαλβίδων
16) suction connection16) σύνδεση αναρροφήσεως
17) suction gas filter housing17) φίλτρο αναρροφήσεως
18) plug with oil return orifice18) οπή επιστροφής λαδιού
19) bearing cover (oil pump end)19) κάλυμμα εδράνου πλευράς αντλίας λαδιού
20) thrust bearing20) ωστικό έδρανο
21) oil pump21) αντλία λαδιού
22) oil pump housing22) σώμα αντλίας λαδιού
23) oil discharge filter23) φίλτρο λαδιού
24) plugged off connection for crankcase heater24) οπή συνδέσεως αντιστάσεως θερμάνσεως στροφαλοθαλάμου
25) oil charge and drain valve25) βαλβίδα συμπληρώσεως και εκκενώσεως λαδιού
26) sleeve for heating element26) μεταλλικό χιτώνιο θερμαντικού στοιχείου
27) oil supply line27) γραμμή παροχής λαδιού
28) crankshaft28) στροφαλοφόρος άξονας
29) intermediate bearing29) ενδιάμεσο έδρανο
30) oil intake line30) σωλήνας λαδιού
31) counterweight31) αντίβαρο
32) discharge line32) κατάθλιψη
33) discharge connection33) σύνδεσμος καταθλίψεως
34) suction gas filter34) φίλτρο αναρροφήσεως
35) service cover35) κάλυμμα συντηρήσεως
36) oil sight glass36) ενδεικτική ύαλος
37) oil suction filter37) φίλτρο λαδιού
38) relief valve38) ασφαλιστικό
39) lubricating oil pressure navigator39) ρυθμιστική βαλβίδα πιέσεως λαδιού
40) control oil pressure navigator40) ρυθμιστής πιέσεως λαδιού ελέγχου

https://www.eef.edu.gr/media/2548/e_j00098.pdf


 

Search Tools