Τρίγλωσσο Γλωσσάριο / Ευρετήριο Βιογραφικών Σημειωμάτων (Fr, En, El)

Frederique

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 80209
    • Gender:Female
  • Creative, Hardworking and Able!
Τρίγλωσσο Γλωσσάριο / Ευρετήριο Βιογραφικών Σημειωμάτων (Fr, En, El)

Οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος
«Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των γνώσεων, των εμπειριών και των ικανοτήτων σας. Δεν υπάρχει μία έτοιμη και χρυσή λύση για τη σύνταξη του βιογραφικού σας σημειώματος. Στόχος του βιογραφικού είναι να τραβήξει την προσοχή του εργοδότη***, να του δημιουργήσει μία θετική εικόνα για εσάς και να τον βοηθήσει στη διαδικασία επιλογής προσωπικού».[...]

«Επίσης, για όσους θέλουν να στήσουν το ευρωπαϊκής μορφής βιογραφικό τους στο διαδίκτυο υπάρχει και ο ιστότοπος: www.eurocv.eu»


Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για την βοήθεια, και ενεργό συμμετοχή τους. Έχουν μπει με αλφαβητική σειρά, μαζί με τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα που συνήθως ζητώνται.
Αν προκύπτουν διορθώσεις και αλλαγές, παρακαλώ να γίνονται στο ανάλογο νήμα για να ενημερώνω το γλωσσάριο/ευρετήριό μας.
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Fr → En (ακολουθεί Fr > El πλήρες κατωτέρω)


(Fr → El) [πλήρες]

- adresse de courrier électronique → διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- adresse électronique → ηλεκτρονική διεύθυνση
- adresse e-mail → διεύθυνση e-mail, διεύθυνση ιμέιλ
- adresse postale → ταχυδρομική διεύθυνση
- ancienneté → προϋπηρεσία, αρχαιότητα
- aptitudes → δεξιότητες, ικανότητες   
- aptitudes et compétences artistiques → καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητες
- aptitudes et compétences informatiques → δεξιότητες πληροφορικής
- aptitudes et compétences organisationnelles →οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες
- aptitudes et compétences personnelles → ατομικές δεξιότητες και ικανότητες
- aptitudes et compétences sociales →   κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες
- aptitudes et compétences techniques → τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες
- attestation de formation → βεβαίωση κατάρτισης
- attestation de réussite → βεβαίωση επιτυχίας
- auto-évaluation → αυτοαξιολόγηση
- autres aptitudes et compétences → πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες, άλλες δεξιότητες και ικανότητες
- autres langues → πρόσθετες γλώσσες, άλλες γλώσσες
- baccalauréat international → διεθνές απολυτήριο
- bourse de recherche → υποτροφία έρευνας
- bourse d'étude → υποτροφία (σπουδών)
- bourse universitaire → πανεπιστημιακή υποτροφία
- boursier → υπότροφος (πανεπιστημίου)
- brevet → ευρεσιτεχνία, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- bulletin de notes → βαθμολόγιο, αναλυτική βαθμολογία
- bulletin scolaire  → έλεγχος προόδου, σχολικός έλεγχος, έλεγχος      
- bureau de l'intendant → οικονομική διαχείριση κολέγιου
- buts et objectifs de carrière→ στόχος σταδιοδρομίας ή επαγγελματικός στόχος
- certificat → βεβαίωση, πιστοποιητικό,  πιστοποίηση
- certificat d’achèvement →   πιστοποιητικό ολοκλήρωσης, βεβαίωση ολοκλήρωσης
- certificat d’achèvement des études scolaires →   πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (σπουδών), βεβαίωση ολοκλήρωσης (σπουδών)
- certificat d’achèvement des études scolaires et relevés de notes → πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών και τελική αναλυτική βαθμολογία, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών και τελικό αναλυτικό βαθμολόγιο      
- certificat d'assiduité → βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου, πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου
- certificat d'attestation →βεβαίωση παρακολούθησης, πιστοποιητικό παρακολούθησης
- certificat de formation → πιστοποιητικό κατάρτισης
- certificat de formation générale → πιστοποιητικό γενικής εκπαίδευσης   
- certificat de formation professionnelle → πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης
- certificat de réussite → βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών, βεβαίωση επιτυχίας
- certificat de réussite d’études secondaires → βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- certificat provisoire de formation professionnelle → προσωρινό πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης
- compétences et spécialisation en langues → γλωσσικές δεξιότητες, γλωσσικές δεξιότητες και ικανότητες
- compétences personnelles → ατομικές δεξιότητες, ατομικές ικανότητες
- courriel → ηλ-ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- courrier électronique → ηλ-ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο      
- crèche (enfant) → βρεφονηπιακός σταθμός, παιδικός σταθμός, παιδότοπος
- curriculum vitæ → βιογραφικό σημείωμα
- date de naissance → ημερομηνία γέννησης
- déclaration de confidentialité CV →    δήλωση απορρήτου βιογραφικών σημειωμάτων
- dégagé des obligations militaires →    εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
- diplôme → τίτλος σπουδών, δίπλωμα
- diplôme d’équivalence d’études → ισότιμος τίτλος σπουδών, ισότιμο δίπλωμα, αντίστοιχος τίτλος σπουδών, αντίστοιχο δίπλωμα
- diplôme de fin d’études secondaires → τίτλος σπουδών ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίπλωμα ολοκλήρωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- diplôme équivalent  → ισότιμος τίτλος σπουδών, ισότιμο δίπλωμα, αντίστοιχος τίτλος σπουδών, αντίστοιχο δίπλωμα
- diplôme reconnu → αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών, αναγνωρισμένο δίπλωμα
- diplôme reconnu par l'État → τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος από το Κράτος, δίπλωμα αναγνωρισμένο από το Κράτος
- distinctions honorifiques → τιμητικές διακρίσεις
- domaine de compétence → τομέας απασχόλησης
- données personnelles → προσωπικά δεδομένα, προσωπικά στοιχεία   
- école élémentaire → στοιχειώδης εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση   
- école maternelle → νηπιαγωγείο
- éducation → εκπαίδευση
- éducation et formation →    εκπαίδευση και κατάρτιση
- e-mail → ηλ-ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- emploi désiré → επιθυμητή θέση εργασίας, επιθυμητός κλάδος απασχόλησης, επιθυμητός τομέας απασχόλησης
- emploi recherché → επιθυμητή θέση εργασίας, επιθυμητός κλάδος απασχόλησης, επιθυμητός τομέας απασχόλησης
- emploi recherché / domaine de compétence → επιθυμητή θέση εργασίας / τομέας απασχόλησης
- enseignement professionnel → εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση   
- enseignement secondaire → δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- expérience professionnelle → επαγγελματική πείρα, επαγγελματική εμπειρία
fac-similé → τηλεομοιοτυπία, φαξ
formation → διαμόρφωση χαρακτήρα, δημιουργία, διάπλαση, διαρρύθμιση, δόμηση, ανάπτυξη, σχηματισμός, μόρφωση, δομή, εκπαίδευση, κατάρτιση
- formation continue → συνεχής κατάρτιση, συνεχής επιμόρφωση      
- formation professionnelle continue → συνεχής επαγγελματική κατάρτιση, συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση
- formation professionnelle initiale →    αρχική επαγγελματική κατάρτιση   
- formations / certificats → σεμινάρια ή συνεχής επιμόρφωση, σεμινάρια ή συνεχής κατάρτιση
- formations et certificats → σεμινάρια ή συνεχής επιμόρφωση, σεμινάρια ή συνεχής κατάρτιση
- genre (sciences sociales) → φύλο
- informations additionnelles → πρόσθετες πληροφορίες
- informations complémentaires → συμπληρωματικές πληροφορίες, πρόσθετες πληροφορίες
- informations complémentaires et annexes → πρόσθετες πληροφορίες και παραρτήματα
- informations personnelles → προσωπικές πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα, προσωπικά στοιχεία
- informations supplémentaires  → πρόσθετες πληροφορίες, επιπλέον πληροφορίες, συμπληρωματικές πληροφορίες
- instruction obligatoire  →    υποχρεωτική εκπαίδευση
- langues de travail → γλώσσες εργασίας
- langues étrangères → ξένες γλώσσες
- le candidat devra être libéré des obligations militaires →    Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαχθεί (νόμιμα) από αυτές, o υποψήφιος πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
- lettre de motivation → επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
- lettre de recommandation → συστατική επιστολή
- libéré des obligations militaires → απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές (του) υποχρεώσεις
- lieu de naissance → τόπος γέννησης   
- lycée unique → ενιαίο λύκειο
- message électronique → (μήνυμα) e-mail, ηλεμήνυμα, ηλ-μήνυμα, η-μήνυμα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου, μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας   
- nationalité → εθνικότητα, ιθαγένεια, υπηκοότητα
- nom, prénom → πλήρες όνομα, ονοματεπώνυμο, όνομα και επίθετο, όνομα κι επίθετο   
- nouvelles aptitudes → νέες δεξιότητες
- obligation scolaire → υποχρεωτική εκπαίδευση
- obligations militaires → στρατιωτικές υποχρεώσεις
- orientation professionelle → επαγγελματικός προσανατολισμός      
- parcours scolaire → εκπαίδευση ή σπουδές, ιστορικό εκπαίδευσης, επιμόρφωση, κατάρτιση, εκπαίδευση
- Prix pour services insignes (PSI) → βραβείο εξαιρετικού επιτεύγματος
- qualification →    προσόν, εφόδιο, προσδιορισμός
- qualifications professionnelles → επαγγελματικά προσόντα
- recommandation → σύσταση, εισήγηση, υπόδειξη, έπαινος      
- référence → μνεία, παραπομπή, πηγή στοιχείων, αναφορά, σχέση, βοήθημα, αναδρομή, προσφυγή
- références et lettre(s) de recommandation disponibles sur demande →    συστατικές επιστολές είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν
- relevés de notes → αναλυτική βαθμολογία, «έλεγχος», αναλυτικό βαθμολόγιο, τελική αναλυτική βαθμολογία, τελικό αναλυτικό βαθμολόγιο, βαθμολογία, βαθμολόγιο
- secrétaire-trésorier scolaire → οικονομικός διαχειριστής σχολής ή κολέγιου, οικονόμος
- sexe (sciences sociales) → φύλο
- situation famililale → οικογενειακή κατάσταση   
- stage → πρακτική άσκηση, άσκηση, πρακτική εξάσκηση, πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, μαθητεία, σταζ, (εσφ.) στέιτζ
- télécopie → τηλεομοιοτυπία, φαξ
- télécopieur → τηλεομοιοτυπία, φαξ
- trésorier scolaire →υπότροφος (πανεπιστημίου), οικονομικός διαχειριστής σχολής ή κολέγιου, οικονόμος


« Last Edit: 17 May, 2011, 17:16:58 by Frederique »
Communicate. Explore potentials. Find solutions.


 

Search Tools