ὄρνιθι γὰρ καὶ τὴν τότ᾽ αἰσίῳ τύχην παρέσχες ἡμῖν -> for it was by a good omen that you provided that past fortune to us

spiros

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 818254
    • Gender:Male
  • point d’amour
ὄρνιθι γὰρ καὶ τὴν τότ᾽ αἰσίῳ παρέσχες ἡμῖν -> for it was by a good omen that you provided that past fortune to us (Sophocles, Oedipus Rex 52)
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A4%CF%8D%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%82
« Last Edit: 14 Feb, 2019, 23:20:33 by billberg23 »


 

Search Tools