ἀνάγκᾳ δ' οὐδὲ θεοὶ μάχονται -> but not even gods fight necessity (Simonides, fr. 37.1.29)

billberg23

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
    • Posts: 6295
    • Gender:Male
  • Words ail me.
Simonides, Fragment 37, subfragment 1, line 29: ἀνάγκᾳ δ' οὐδὲ θεοὶ μάχονται ("but not even gods fight necessity").
« Last Edit: 21 Mar, 2019, 00:47:07 by billberg23 »


 

Search Tools