Τοὺς δούλους ἔταξεν ὡρισμένου νομίσματος ὁμιλεῖν ταῖς θεραπαινίσιν → He arranged for his male slaves to have sex with female slaves at a fixed price (Plutarch, "Life of Cato the Elder" 21.2)

caliadra

 • Newbie
 • *
  • Posts: 19
I hope I've approximated this correctly. Thomas Jefferson quotes Plutarch in his "Notes on the State of Virginia," but none of the annotated copies I've found contain a translation of this line.
« Last Edit: 19 Sep, 2011, 09:05:11 by billberg23 »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
"He arranged for his male slaves to have sex with female slaves at a fixed price."  Perhaps now we know why the annotated copies didn't translate this line.  And we wonder if Mr. Jefferson meant to commend Cato's example, considering his passionate interest in his own slaves.
« Last Edit: 19 Sep, 2011, 09:04:26 by billberg23 »
billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
This is an interesting meaning for "ὁμιλεῖν" :)
A euphemism, of course, like English "have intercourse/congress with."  
LSJ :
ὁμῑλ-έω, Aeol. 3sg. pres. ὀμίλλει Alc.61.29 Lobel,
to be in company with, consort with, μνηστῆρσιν Od.2.21, al., cf. X.Smp.2.10, Pl.R.500c, etc. : with Preps., ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι ἦ μετ' Ἀχαιοῖς Il.5.86, cf. 834 ; ἐνὶ πρώτοισιν ὁ. 18.194, cf. 535 ; πὰρ παύροισι . . ὁμιλεῖς consortest with few, Od.18.383.
abs., μηδ' ἄλλοθ' ὁμιλήσαντες joining in company, 4.684 ; περὶ νεκρὸν ὁ. throng about the corpse, Il.16.641, cf. Od.24.19.
in hostile sense, join battle with, ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν Il.11.523, cf. Od. 1.265 ; μετὰ τοῖσιν Il.11.502 ; σὺν Λαπίθαισί σε Κενταύρων ὁμιλῆσαι δορί E.Andr.792 (lyr.) : abs., join battle, εὖτ' ἂν πρῶτον ὁμιλήσωσι φάλαγγες Il.19.158.
of social intercourse, hold converse with, be acquainted with, associate with, τινι Hdt.3.130 ; κακοῖς ἀνδράσιν A.Pers. 753 (troch.) ; ἀλλήλοις, μετ' ἀλλήλων, πρὸς ἀλλήλους, Pl.Smp.188d, Plt.272c, Lg.886c ; τούτῳ τῷ τρόπῳ πρὸς τοὺς ἐρωμένους ὁ. Id.Phdr. 252d ; so of political intercourse, εἰθισμένος πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁ. Th.1.77 ; ἡμῖν ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁ. Id.3.11 ; of scholars, ὁ. τινί frequent a teacher's lectures, be his pupil, X.Mem.1.2.15,39 ; ὁ. τῇ Ὁμήρου ποιήσει to be familiar with it, Luc.Pr.Im.26 ; cf. ὁμιλητής.
to be friends, οἱ μάλιστά τινι ὁμιλέοντες Hdt.3.99.
speak to, address, harangue, c. dat., Plb.4.4.7 : abs., ὑπερηφάνως ὁ. Id.16.34.6 ; πρὸς ἵππον Babr.15.2 ; πρὸς ἀλλήλους Ev.Luc.24.14 : generally, speak, converse, Phld.Rh.1.116 S. ; κατά τινα διάλεκτον S.E.M.9.179 ; Ἑβραϊστί J.AJ11.5.6 ; ὁ. τινὶ περί τινος talk to . . , POxy.928.5 (ii A.D.) :—Pass., pf. part. ὡμιλημένος used in conversation, Phld.Rh.2.27S.
of marriage or sexual intercourse, γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁ. X.An.3.2.25 ; παιδικοῖς Id.Mem.2.1.24, etc. ; σὺν τοῖς φιλτάτοις S.OT367, cf. 1185 ; cf. Moer.p.276 P.
of things or business which one has to do with, attend to, busy oneself with, ὁμιλεῖν ἀρχῇ, πολέμῳ, Th.6.55,70 ; καινοῖς πράγμασιν Ar.Nu.1399, cf. ὁμιλία 1.4 ; φιλοσοφίᾳ, γυμναστικῇ, Pl.R. 496b,410c ; παιδείᾳ OGI505.7 (Aezani) ; ἐμ Μούσαις ib.282.16 (Magn. Mae., iii B.C.) ; πονηροτάτοις σώμασιν ὁ., of a physician, Pl.R.408d ; also like χρῆσθαι, meet with, enjoy, ὁ. τύχαις to be in good fortune, Pi.N.1.61 ; εὐτυχίᾳ ὁ. E.Or.354 (lyr.) ; but also,
of the things themselves, πλαγίαις φρένεσσιν ὄλβος οὐ πάντα χρόνον ὁ. does not consort with a crooked mind, Pi.I.3.6, cf. P.7.6 ; κυλίκων νεῖμεν ἐμοὶ τέρψιν ὁμιλεῖν gave me their delight to keep me company, S.Aj.1201 (lyr.) ; πλοῦτος καὶ δειλοῖσιν ἀνθρώπων ὁμιλεῖ B.1.51, cf. E.El.940 : in physical sense, ὁ ὁ βραχίων τῷ κοίλῳ τῆς ὠμοπλάτης πλάγιος fils obliquely into . . , Hp.Art.1 ; of a plaster, to be in contact, ὁ. τῷ νοσέοντι μέρει Id.Medic.3.
deal with a man, bear oneself towards him, καλῶς ὁ. τινί Isoc.Ep.4.9 ; πρός τινα Id.2.24 ; τῷ δήμῳ πρὸς χάριν Arist.Ath.35.3 (so in Pass., συνειθισμένοι ὑπὸ πάντων πρὸς χάριν ὁμιλεῖσθαι Phld.Lib.p.62 O.) ; ταῦτα ἡ ἐμὴ νεότης . . ἐς τὴν Πελοποννησίων δύναμιν . . ὡμίλησε these were the achievements of my youth in intercourse with their power, Th.6.17.
of place, come into, enter, visit, c. dat., διαβάντες τὸν Ἅλυν . . ὡμίλησαν τῇ Φρυγίῃ Hdt.7.26, cf. 214, Pi.P.7.8 ; βαρεῖα χώρᾳ τῇδ' ὁ. heavily will I visit this land, A. Eu.720 ; ὁ. παρ' οἰκείαις ἀρούραις Pi.O.12.19 ; ὁ. τοιᾷδε πόλει Eup. 292 ; poet. also ὁ. ἄνθεσιν Simon.47 :—Pass., τὰ ὁμιλούμενα τῶν χωρίων most frequented, Philostr.VA1.16.
ἐκτὸς ὁμιλεῖ (sc. τῶν ξυντρόφων ὀργῶν) he wanders from his senses, S.Aj.640 (lyr.).

« Last Edit: 23 Sep, 2011, 07:39:16 by billberg23 » 

Search Tools