γενέσθαι ἐν τάχει (Revelation 1:1) → shortly take place

bob144 · 2 · 2711

bob144

 • Newbie
 • *
  • Posts: 13
  • Gender:Male
I am working on the first 2 lines of Revelation and trying to see if γενέσθαι ἐν τάχει, can be interpreted to mean "to show all things in brief" rather than the commonly interpreted "things which must shortly take place"
Thanks

Greek NT: Revelation Chapter 1
1:1 ἀποκάλυψις ἰησοῦ χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῶ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῶ δούλῳ αὐτοῦ ἰωάννῃ,
« Last Edit: 17 Apr, 2008, 22:40:09 by billberg23 »


progvamp

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 1571
  • Gender:Female
(GNT)  ᾿Αποκάλυψις ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ,

(KJVR)  The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and signified it by his angel unto his servant John:

(ASV)  The Revelation of Jesus Christ, which God gave him to show unto his servants, even the things which must shortly come to pass: and he sent and signified it by his angel unto his servant John;

Taken from e-sword's downloadable bible

www.e-sword.net 

Search Tools