διηνεκοῦς ἰατρείας δεῖται → are in need of constant correction (John Chrysostom, frag. in Proverbia 64.689.45 [on Proverbs 12:4])

Andrew Chapman

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 4
  • Gender:Male
Chrysostom, Fragments in Proverbs, Proverbs 12:4.

Γυνὴ ἀνδρεία, στέφανος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, κ. τ. λ. [ξοδ. φ. 56 α.] [as LXX, continues.. ὥσπερ δὲ ἐν ξύλῳ σκώληξ οὕτως ἄνδρα ἀπόλλυσιν γυνὴ κακοποιός]
Συνεχῶς λέγει καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἐναντία κεῖσθαι ἐν ταῖς γυναιξὶν, ἐπειδὴ
διηνεκοῦς ἰατρείας δεῖται. Μέλλων οὖν ἄγεσθαι γυναῖκα, μὴ βίου κοινωνὸν ζήτει
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀρετῆς·

A virtuous woman is a crown to her husband; [but as a worm in wood, so a bad woman destroys her husband.]

My attempt at a rather literal translation:

He says unceasingly that both good things and contrary things lie in women, since there is need of continuous correcting. Therefore being about to take to oneself a wife, do not seek a partner of life only, but also of virtue.

L & S give 'correcting' as a metaphorical meaning of ἰατρεία. δεῖται I think is third person impersonal - 'there is need of'. So could one translate as 'He says unceasingly that both good things and contrary things lie in women, since they are in need of constant correction', perhaps?

But then the 'since' is a bit strange, because it would make better sense to say it the other way around, that women are in need of constant correction, since they contain both good things and contrary things.

Andrew

« Last Edit: 06 Sep, 2013, 23:08:45 by billberg23 »


billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Andrew, if we're to take seriously L. & S.'s assertion (under δέω 2) that the deponent verb δέομαι is "always personal," then we have to take τὰ καλὰ καὶ τὰ ἐναντία as the collective neuter subject of δεῖται.  Something like:  "since in fact their virtues and vices are in need of constant adjustment."  What do you think? 

Search Tools