διαχυθῇς → you are made dissolute (John Chrysostom, "On David and Saul" 54.697.9ff.)

Andrew Chapman

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 4
  • Gender:Male
Ὅταν γὰρ ὑπὸ τῆς ἐκεῖ θεωρίας διαχυθῇς, καὶ χαυνότερος γενόμενος καὶ ἀσελγέστερος καὶ σωφροσύνης ἁπάσης ἐχθρὸς, ἐπανελθὼν ἴδῃς τὴν γυναῖκα τὴν ἰδίαν, ἀηδέστερον ὄψει πάντως, οἵα ἂν ᾖ. [Chrysostom, On David and Saul]

I am not a translator, but this is my attempt (it is the general sense that I most need):

For when you are relaxed/made dissolute by the sight there, and are become most loose, and wanton, and an enemy of all self-control/moderation, returning [home] you may see your own wife as wholly nauseous in aspect, of whatever kind she may be.

What is διαχυθῇς, in particular? Is it the 2nd aorist subjunctive passive of διαχύνω, which I found in Lampe as a late form of διαχέω?

Any corrections or improvements in my attempt at translation would also be much appreciated.

Andrew
« Last Edit: 04 Sep, 2013, 19:30:46 by billberg23 »


spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824304
  • Gender:Male
 • point d’amour
διαχυθῇς
λήμμα    μέρος    φωνή    χρόνος    έγκλιση    αριθμός    πρόσωπο
διαχέω    ρήμα    μέση    παθητικός αόριστος    υποτακτική    ενικός    δεύτερο

διαχέω - Ancient Greek - English Dictionary (LSJ)
« Last Edit: 05 Sep, 2013, 14:14:10 by spiros »billberg23

 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 6318
  • Gender:Male
 • Words ail me.
Dear Mr. Chapman — As spiros indicates, you are quite right about the derivation of this verb.  As for the translation of the entire passage, you might have a look at Robert C. Hill's (Ancient Voices: John Chrysostom: Consequences of Wicked Theatre), the main difference being that he has taken stricter account of the fact that ἀηδέστερον is neuter.  However, this does not, in my judgment, materially affect the accuracy of your translation (though I do think "nauseous," albeit an LSJ option, is a bit too strong here).
BTW, welcome to the Forum!
« Last Edit: 04 Sep, 2013, 19:33:03 by billberg23 »


Andrew Chapman

 • Semi-Newbie
 • *
  • Posts: 4
  • Gender:Male
Thanks, Spiro, very much. I see now that Liddell and Scott tells me that the aorist passive of χέω is ἐχύθην (but later ἐχέθην), and for διαχέω, the later form of the future is -χύσω. I was expecting -ήθῇς, really. διαχυθῇς didn't show up in the Perseus Word Study Tool - is there any particular reason why that would be?

Thanks, Billberg23, that's really what I needed, a published translation being more helpful for what I am doing than my own attempt. I knew it existed, but Hill's book isn't in the library here.

Andrew
spiros

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • Posts: 824304
  • Gender:Male
 • point d’amour
To get Ancient Greek conjugation please refer to this tool
http://apps.lexigram.gr/ellinognosiademo/thisavros.php

Enter word in text box and click on Κλίση Αρχ.

If there is no such entry you will get a list with suggestions to select from. If you exceed 3 searches will you be asked to register (for free).
« Last Edit: 05 Sep, 2013, 13:35:37 by spiros » 

Search Tools